Meclis Çalışmaları

03/07/2020

 

01.07.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(03.07.2020 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

01.07.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3226) 7244 Sayılı Yeni Korona virüs(covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1'inci maddesinin "ç" bendi gereğince işlemlerin yürütülebilmesi hususunda karar alınması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :71

 

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                               Meclis Başkanı                            

 

 

IV. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1219) 2019 Mali yılı Faaliyet Raporu hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :72

 

                                                                                                                    İrfan ÖNAL

                                                                                                                              Meclis I. Başkan V.       

 

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gönül GÜNGÖR, Hasan KARABAĞ, Şeyhmus BIÇAKÇI, Mikail BİLİCİ, Murat PERVANE, Derviş KABACIK’ın  mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 07.07.2020

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu        

 

                                                    

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                Meclis Başkanı