Meclis Çalışmaları

01/10/2020

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 01.10.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.09.2020 tarihli Meclis Tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1026) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Alparslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksı Mahalleleri içerisinde yer alan 60 hektarlık Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarih ve 10/46 sayılı Kararı ile kabul edilen Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, söz konusu alan içerisinde yapılacak revizyon çalışmaları kapsamında imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3208) Bayraklı Belediyesi 2021 yılı Performans Programı hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3207) Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yıllı Bütçesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2190) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4702) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  26N-3D Pafta, 37631 ada, 10 nolu parseldeki 1/7 (10,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4487) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32760 ada, 7 parsel 54,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4716) Bayraklı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan yol, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını Kamuya kazandırmak ve Kamu yararı oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Kamulaştırma Programı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1026) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Alparslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksı Mahalleleri içerisinde yer alan 60 hektarlık Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarih ve 10/46 sayılı Kararı ile kabul edilen Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, söz konusu alan içerisinde yapılacak revizyon çalışmaları kapsamında imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :93

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BİLA) Belediyemizde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikaların sözleşmelerine "Eşine şiddet uygulayan ve bu konuda adli makamlarca cezai yaptırıma maruz bırakılan personelin iş akdinin sonlandırılması veya disiplin yaptırımı uygulanması konusunda"  madde eklenmesine yönelik önergenin reddine ilişkin Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :94

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2090) Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarih ve 195 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Tunceli ili, Nazımiye Belediyesine 1 adet kamyonetin (kapalı kasa) ücretsiz olarak hibe edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu ve söz konusu belediyeye 1 adet otomobilin ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve hibe edilmesinin oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :95

 

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2091) Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarih ve 101 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Balıkesir ili, Balya Belediyesine 1 adet kamyonetin (kapalı kasa)  ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :96

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2092) Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Zonguldak ili, Alaplı Gümeli Belediyesine 1 adet kamyonetin (kapalı kasa)  ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :97

 

5- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2093) Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile Kardeş Belediye olunan Tunceli ili, Ovacık Belediyesine 1 adet otomobilin ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :98

 

6- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4357) Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Gelir Tarifesi Cetvelinde yapılan değişikliğin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :99

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3989) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  26N-3D  pafta, 33043 ada, 18 nolu parseldeki 3848/31873 (38,48 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :100

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4151) İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde, Belediyemizinde içerisinde bulunduğu ve tüm ilçelerin katıldığı bir çalışma yapılmış olup; mahalle ile ilgili olanları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak tamamlanmış: İlçemiz 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Tepekule, Turan, Yamanlar olmak üzere toplam 13 adet mahallemize ait düzenlenen sınır koordinat özet cetveli ve krokilerinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :101

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-852) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Muhittin Erener Mahallesi, 25 N-2a paftada, 32965 ada 1 parselin kuzeydoğusunda kalan kamuya terkli alan içerisine 6.50 m. x 4.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :102

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-855) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Muhittin Erener Mahallesi, 25 N-2a paftada, 32915 ada 2 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisine 8.00 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :103

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-853) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 26 N-3c paftada, 33072 ada 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisine 8.00 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :104

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-854) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25 M-1a paftada, 40231 ada 1 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenen alan içerisine 8.00 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :105

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-881) Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-4A paftada, Dumlupınar Caddesi ve 250 Sokak kesişiminde yer alan kamuya terkli alanda, yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan Katlı Bölgesel Otopark alanının üzerinde ağaç dokusu bulunması nedeniyle, Katlı Bölgesel Otopark alanı ile bitişiğindeki park alanı arasında yer değişikliği yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanması talebi hk.

                                                                                                                                          

İMAR + HUKUK + ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Mehmet TOPTAŞ, İbrahim BALIKÇI, Hulisi BAŞARAN, Cindi Can POLAT, Serap KESKİN, Osman AKSEKİ, Ali UĞUREL, Ertuğrul CİVELEK, Alim ÇANKAYA, Şentürk APAYDIN,  Dilek YILDIZ, Osman SAĞLAM, Hayrullah TELLİ, Orhan TEMİZ’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 06.10.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                     Meclis Başkanı