Meclis Çalışmaları

01/10/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 01.10.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI -  Yeşim TEKOĞLU - Gamze gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR -  Emel ARSLAN HÜR - Hasan KARABAĞ - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR -  Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Cindi Can POLAT -  Serap KESKİN - Osman AKSEKİ - Ali UĞUREL - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Şentürk APAYDIN - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Hayrullah TELLİ - Orhan TEMİZ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar ilk meclisimiz yine İstiklal Marşımız ve Saygı Duruşumuz.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar çoğunluğumuz var meclisimizi açıyoruz.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.09.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş meclis toplantı tutanağı ile ilgili Emel Hanım? Sıkıntı mı var mikrofonda?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Yok herhalde değil mi? Evet geçiyoruz.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Evet okuyalım.

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Alparslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksı Mahalleleri içerisinde Bayraklı Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarih ve 10/46 sayılı Kararı ile kabul edilip, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 01.718 sayılı Kararı ile onanan yaklaşık 60 hektarlık Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli çözümleri üretebilmek amacıyla Belediyemizce İmar Planı Revizyonu yapılması hedeflenmektedir.

İlgili mevzuat gereği Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda olması nedeniyle Belediyemizce yukarıdaki hedefimiz doğrultusunda 07.08.2020 tarih ve 780/9875 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yetki talep edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nın 25.09.2020 tarih ve E.211325 sayılı cevabi yazısı ile söz konusu alan için 2010 yılında alınan Belediye Meclis Kararları ile belirlendiği göz önüne alındığında, Belediyemizce yapılacak çalışmalar için yine Belediye Meclisimizce alınacak kararın iletilmesi halinde konunun tekrar değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda 01.03.2010 tarih ve 10/46 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, söz konusu alan içerisinde yapılacak revizyon çalışmaları kapsamında imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar işin özü şu; bizim 60 hektarlık alanda kentsel dönüşümü yeniden planlayıp hayata geçirmemiz lazım. Geçmiş uygulamanın artık bir şekli ile mevcut ihtiyaçlara cevap vermediği ortada hem iş dünyası tarafından hem vatandaşlarımız tarafından bir de değişen usuller yönetmelikler çerçevesinde de bu işi bir daha gözden geçirme talebi vardı bizde bu anlamıyla Büyükşehir’imize yazımızı yazdık. Büyükşehir de haklı olarak daha önce bizim meclisimizde alınan bir karar var yetki devri ile ilgili, Büyükşehir Meclisimizin aldığı bir karar var bunların iptal edilip revizyonla ilgili yetki alacağız. Buyurun Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR-  Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Oylayalım bence. Ben arkadaşlar bu bizim birimlerden gelen birimlerden gelen maddeleri gündeme almamız gerekiyor.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım gündeme alıyoruz şuan, gündemden sonra oylayacağız meclise geçmedik daha.

BAŞKAN- Birimlerden geldiği için almamıza gerek var mı?

Emel ARSLAN HÜR-  Var Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Şuan oylayabiliriz ama.

Emel ARSLAN HÜR-  Evet şimdi oylayabiliriz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bunun vakit geçirilmeden bir şekliyle Büyükşehir’imize de zaman kazanmak adına vatandaşlarımız yeterince beklediler. Buyurun Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet Bayraklı’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu çalışmaları bitirdiğimizde arkadaşlar yani revizyon yetkisini aldıktan sonra o planı da burada bütün meclis üyelerimizle tartışacağız daha sonrasında Büyükşehir’imize havale edeceğiz. Evet devam edelim arkadaşlar.

 V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3208) Bayraklı Belediyesi 2021 yılı Performans Programı hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3207) Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona havalesi uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 2 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2190) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ar-Ge Komisyonlarına havalesine öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 3 nolu önergenin komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4702) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  26N-3D Pafta, 37631 ada, 10 nolu parseldeki 1/7 (10,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Emel Hanım buyurun?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havalesine öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet 4 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4487) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32760 ada, 7 parsel 54,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

BAŞKAN- Emel Hanım buyurun?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan ve Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havalesine öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona havalesi uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4716) Bayraklı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan yol, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını Kamuya kazandırmak ve Kamu yararı oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Kamulaştırma Programı hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan v e Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havalesine öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BİLA) Belediyemizde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikaların sözleşmelerine "Eşine şiddet uygulayan ve bu konuda adli makamlarca cezai yaptırıma maruz bırakılan personelin iş akdinin sonlandırılması veya disiplin yaptırımı uygulanması konusunda"  madde eklenmesine yönelik önergenin reddine ilişkin Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2090) Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarih ve 195 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Tunceli ili, Nazımiye Belediyesine 1 adet kamyonetin (kapalı kasa) ücretsiz olarak hibe edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu ve söz konusu belediyeye 1 adet otomobilin ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve hibe edilmesinin oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

BAŞKAN- Evet.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ-  Bir saniye Başkanım, şimdi bakın burada tamam Hukuk Komisyonu var ama burada oy çokluğu ile bir karar alınmış yani komisyonlara müdahale ediyorsunuz şuan yani burada bir ret kararı verilmiş, doğru karar verilmiş bize de göre çünkü bizim belediyemizin ihtiyacı olan bir malzeme bir yerlere veriliyor dolayısıyla...

BAŞKAN- Bir yerlere verilmiyor kamuya veriliyor.

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi burada bir araç oy çokluğuyla yani cenaze aracı verildi, diğer araç reddedildi. Dolayısıyla komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını biz öneriyoruz.

BAŞKAN-  Ben Başkan olarak bunu Hukuk Komisyondan geldiği şekliyle oylayabilme yetkisine sahibim. Evet arkadaşlar zaten oylamaya sunduk ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Abdullah AKTAŞ- Peki o zaman Başkanım hiç komisyonlara göndermeyin direk burada oylayın geçin. Niye gönderiyorsunuz komisyonlara? Niye görüşülüyor bunlar?

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyonlar fikrini söylüyor her iki komisyondan ret geldiği durumda ayrı bu yasanın bize verdiği bir hak mı? Yani biz şimdi komisyon kararına esas alıp bu oylamayı yapabiliyor muyuz? Evet.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Başkanım siz yapabiliyorsunuz doğru, sizin yetkinizde. Şuan kendi şahsi fikrinize göre hareket ediyorsunuz komisyonu hiçe sayıyorsunuz.

BAŞKAN- Hayır.

Abdullah AKTAŞ- Bu komisyonlar iki aydır toplandı.  İki aydır bu konular üzerinde ilgili bilgileri topladılar bir karar verdiler. Ama siz şimdi diyorsunuz ki ben komisyonları saymıyorum buradan gelen bir komisyonun verdiği çoğunluk oyunu göre karar vermek istiyorsunuz.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Sebep?

BAŞKAN-  Yasaya uygun mu?

Abdullah AKTAŞ-  Uygun mu sizce?

BAŞKAN- Sence değil mi?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir komisyonlar niye var o zaman?

BAŞKAN- Söylediğim şey yasal mı?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlar neden var?

BAŞKAN- Yani yaptığımız iş yasal mı? 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlar neden var? Niye komisyon topluyoruz? O zaman burada oylatsaydınız buradan çıkarsaydınız.

BAŞKAN- Evet gündemin diğer maddesine geçiyoruz.

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2091) Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarih ve 101 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Balıkesir ili, Balya Belediyesine 1 adet kamyonetin (kapalı kasa) ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey? Komisyonlardan geldiği şekliyle..

Abdullah AKTAŞ- Şimdi amacınızın ne olduğunu ben anlamak istiyorum ama anlamıyorum.

BAŞKAN- Amacımız ihtiyaç sahibi belediyelere yardım edebilmek, başka bir amacımız...

Abdullah AKTAŞ- Değil ihtiyaç sahibi… Sizin amacınız buraya gelen bir iki defa ziyaret eden belediye başkanına yardımda bulunmak istiyorsunuz.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Bulunun bir şey demiyoruz ama şuan Bayraklı Belediyesi’nin buna ihtiyacı var. 1 ay önce ihale için kalkıp buradan yetki istiyorsunuz meclisten 46 araç için ihtiyacım var diyorsunuz yetki istiyorsunuz, bizde tamam birimlerin ihtiyacı var diye size destek veriyoruz ama şuan kalkıyorsunuz 5 tane aracı hibe ediyorsunuz.  Bu 5 aracın toplam bedeli nedir Başkanım? Hukuk Komisyonundaki arkadaş kalksın bedelini söylesin burada.

BAŞKAN- Bir saniye tamam anlaşıldı, aldık sorunuzu.

Abdullah AKTAŞ- Yani burada sadece Hukuk Komisyonu mu var? Başkanım burada toplanan bir tek Hukuk Komisyonu yok ve burada bir ret kararı alınmış.

BAŞKAN- Bakın biz sizin sorduğunuz soruyu anladık. İtiraz noktanızı da anladık. Yani bunun tekrarının bir anlamı yok.

Abdullah AKTAŞ- O zaman tekrar komisyonlara gönderin komisyonlardan sizin istediğiniz gibi çıkarsın arkadaşlar.

BAŞKAN- Buyurun Özgür Bey. Buyurun önce Özgür Bey’e verelim.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Sayın Başkan komisyonlar adı üstünde İhtisas Komisyonları, Hukuk Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu yasada belirtilen komisyonlar ana komisyonlar bunlar. Tabii siz hukuken şu anda yapmış olduğunuz oylamada elinizde hukuki bir dayanak var, ama işin başka bir boyutu var şimdi realist olalım. Plan Bütçe Komisyonu bu incelemeyi neden yaptı? Ki biz ortak komisyon toplantısı yaptık. Plan Bütçe Komisyonu bu incelemeyi şundan dolayı yaptı, işin finansal kısmı açısından yaptı. Yani dedi ki, Bayraklı Belediyesi’nin bağış yapacak finansal yapısı yok. Bayraklı Belediyesi ekonomik anlamda bağış yapacak durumda bir belediye değil. Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın vermiş olduğu karar bu yöndeydi.

BAŞKAN- Tamda o değil arkadaşlar cevap verecekler evet.

Özgür HIZAL- Yani onu arkadaşlar, Plan Bütçe Komisyonu üyesi,  Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız burada mı bilmiyorum ama herhalde gelmedi burada olsaydı cevap vermesini dilerdik. Ama Belediye Başkanı olarak siz elbette ki verebilirsiniz. Şimdi Plan Bütçe meseleye bu açıdan yaklaşıyor, Hukuk Komisyonu işin hukuki boyutu açısından yaklaşır, hukuki boyutu açısından bir sorun olmadığını düşünmüştür Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, biz Adalet Kalkınma Partisi üyesi olarak ben hukuki açıdan da problem olduğu kanaatinde olduğum için oy çokluğu ile geçti. Şimdi siz burada bir Belediye Başkanı olarak esasına şunu yapmanız gerektiğini düşünüyorum, iki komisyon arasında çok ciddi çelişkiler var Sayın Başkan. Biz 18 aydır burada birlikte meclis üyeliği yapıyoruz, iki ana komisyonun farklı kararlar verdiği durumda bir Belediye Başkanı olarak ve bir Meclis Başkanı olarak yapmanız gereken esasında şu “Ben bunu oynadım, istediğim komisyon kararı doğrultusunda oyladım.” demeniz çok doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunların yeniden komisyonlara iade edilerek, yeniden komisyonlara iade edilerek gerçekçi bir manada, gerçekçi bir manada gerekiyorsa sizinle Belediye Başkanı sıfatıyla komisyon toplantılarına katılarak bu yönde bir karar alınması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde burada ne demokratik duruş ortada söz konusu olabilir, ne şeffaflık söz konusu olabilir sizin iddialarınız doğrultusunda, o  zaman biz diğer komisyonları hiç toplayalım işimize gelen komisyon kararlarına göre karar verelim işimize gelen komisyon kararlarına göre karar vermeyelim oylayalım geçelim gidelim. Şimdi şu salona bakın bu salonda şu anda Plan Bütçe Komisyon üyeleri yok Sayın Başkanım ben buradan siyasi bir rant çıkartmak niyetiyle söylemiyorum bunu, ama biz burada iktidarıyla muhalefetiyle bütün meclis üyeleri olarak Bayraklı’nın menfaati için çalışacağımıza sözünü vermiş miydik? Verdik. İhtiyaç sahibi olabilir bağış yapılacak olan belediyeler bu konuda hiçbir tereddüttümüz yok, ama eğer bir belediye kendisi ihtiyaç sahibi ise ihtiyaç sahibi bir belediyeye bağış yapması da hayatın olağan akışına aykırı olur. Bahsedilen araçları kilometreleri 200 binlerde, bahsedilen araçların yaşları henüz daha çok genç. Mesela ben komisyon toplantısında bürokrat arkadaşım bana anlatmış olduğu bana vermiş olduğu bilgilerden tatmin olmadım. Eminim ki diğer arkadaşlarda tatmin olmamışlardır ve şunu da çok iyi biliyorum ki 6 ay sonra bu belediye binek araçlara ihtiyaç duyacağı için kiralama yoluyla araç kiralamasına gidecek. Bürokrat arkadaş bu araçları iade ettiğimizde kalan araçların çok daha rantabl kullanılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bunun hayatın az önce de bahsettiğim gibi gerçekten olağan akışına aykırı bir durum elimizde 10 araç varken 5’ini bağışlayacağız kalan 5 aracı nasıl rantabl kullanacağız çok merak ediyorum. Pandemi dönemindeyiz Sayın Başkan elbette ki sorumluluğunuz değil ama iş birliğinin en yoğun olduğu dönemden bahsediyoruz iş birliğinin en yoğun olduğu dönemden bahsediyoruz Sayın Başkan. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle kamu kurumlarıyla iş birliğinin en yoğun olduğu dönemden bahsediyoruz.

BAŞKAN- Biz Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapıyoruz.

Özgür HIZAL- Bayraklı Belediyesi olarak elbette ki yaptığınızı bizde düşünüyoruz ama çok daha iyisini yapabileceğinizi de düşünüyoruz.

BAŞKAN- Bizden kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü talebe evet diyoruz.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan, Sayın Başkan istirham ediyorum ben konuşmamı bitireyim ondan sonra siz tekrar cevaplarınızı verirsiniz. Şimdi yapılanları çok daha iyi noktalarda yapılabilecek olması, yapılabilecek olması şu yaptığınız işlemle eylemle ortadan kalkıyor Sayın Başkan. Dolayısıyla burada alınması gereken karar biz Hukuk Komisyonuna göre bir oylama yapmamız değil, iki komisyon ikisi de ana komisyon ikisi de yasada belirtilen komisyonlar ve arada eğer bir çelişki var ise bu çelişkinin giderilmesi adına yeniden komisyonlara iade edilmesi gerekir. Ve şunu bir kez daha evet yasa var yönetmeliklerle meclisi yönetiyorsunuz bizler de bu yasa ve yönetmeliklere tabiyiz ama her zaman bir yasa hükmü hukuki olmayabilir. Her zaman bir yasa hükmü hukuki olmayabilir. Hukuki olmasının önünü sizler açacaksınız şu anda da hukuki olmaması yönünde bir karar alıyorsunuz ki bu gerçekten, bu gerçekten sizlere oy veren ya da oy vermeyen Bayraklı’lı hemşerilerimize yapılacak en büyük haksızlık diye düşünüyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hayır hayır Gamze Gül Hanım.

Gamze Gül ÇAMUR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım şimdi öncelikle usul olarak o konuyla ilgili olarak bahsetmek gerekirse evet komisyonlardan farklı gelmiş olabilir ama meclis biliyorsunuz ki komisyon kararları ile bağlı değildir ve bu komisyon kararlarıyla ilgilide her grup mecliste kendisine yer edinmiş her grup daha öncesinde bir grup toplantısı yapar ve bu grup toplantısı hakkında görüşülecek konularla ilgili daha önce komisyonlardan gelmiş konuları hep birlikte tartışırlar, görüşürler, bunu söyle bir önemi var, komisyonlarda çok az kişiyle biz temsil ediliyoruz, ancak grup üyesi sayımız daha fazla. Dolayısıyla her komisyon arkadaşımız yaptığı açıklamalarla komisyonda komisyon arkadaşlarımızın düşüncesine aksine bir fikir gelişebilir bunu da kendisine kanunun verdiği yetki ile belediye başkanı hangi komisyondan geldiyse o şekliyle oylayabilir bunun arkasında bir kötü niyet aramayın gerek olmadığını düşünüyorum. Şu anda az önce Özgür Bey’in de söylediği gibi gerçekten kurumlar arasında müthiş bir iş birliği var pandemi dolayısıyla. Dolayısıyla bizlerde Belediye Kanununun belediyeye verdiği yetkileri göre bu işbirliği çerçevesinde pandemi sürecinde muhtaç ve bizlerden yardım talep eden belediyelere neler yapabiliriz? Nelerde katkı koyabiliriz noktasında kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde bu konuları gelen 4 önergeyi de değerlendirdik. Arkadaşlarımızın aslında ben bu konularda yardımsever oldukları düşünmekle birlikte siyasetten farklı kararlar verebilirler, çünkü Büyükşehir’de hibe konusunda farklı bir görüş sergileyebiliyorlar grup olarak bu nedenle Başkanım söz konusu araçlar 99 model 2006 model araçlar hemen hemen ortalama 280 bin  kilometredeler ve Bayraklı Belediyemizde çok verimli kullanılamayan araçlar ve zaman geçtikçe de çok masraf çıkarabilecekler araçlar. Ha şunu diyebilirsiniz madem masraf çıkarabilecek eski araçlar neden başka belediyelere verip onlara külfet yüklüyorsunuz? Şimdi bu araçlar hibe edilen yerler çok küçük ilçe belediyeleri yani bir ayda yaptığımız kilometreyi belki bir yıl boyunca bile yapmayacaklar, dolayısıyla onların bize araçları bakım ve onarımının bize yükleyeceği külfetten daha da onlara külfet yüklenecek biz aynı zamanda bunları da değerlendirdik ve bu nedenle bu araçların hibe edilmesine komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulduk. Dediğim gibi daha sonrasında Özgür Bey  kamyonet veya araç kiralaması yapılırsa durumla olacak gibi bir soru sordu bence bunu o zaman geldiğinde düşünelim ve şu anda atıl durumda gibi olan bu araçların gerçekten hizmette verimli kullanılabilecek kardeş belediyemiz ki bu belediyeler arasında farklı parti den olan belediye var mı bilmiyorum ama bizden talep ettiğinde her zaman yardımcı olabileceğini de söylüyor Sayın Başkanımız yani kesinlikle kardeş belediye olmasından ziyade bu konuda yardım talep eden her belediyeye imkanlarımız ölçüsünde yardım etme tavrımız var biz bunları da giderek komisyonumuzca oy çokluğuyla geçirdik. Daha sonra grup arkadaşlarımıza da bu konuyla izahatı yaptığımızda bizim kararımız uygun olabileceği şeklinde görüş değişiklikleri olmuş olabilir. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu konu ile ilgili bir iki bende bir şey söylemek istiyorum. Komisyonlar görüş bildirdi önergeyi biz oynayabiliriz, komisyonlardan geldiği gibi demek zorunda değiliz. Böyle bir şey deme zorunluluğumuz yok. Kamudan kamuya hibe verilmesi belediyelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde ihtiyacı olan belediyelere bu araçları hibe etmemizde bir sakınca olmadığı düşüncesindeyim ben. Yasal mevzuata uygun olduğu için Hukuk Komisyonumuz bu konuda olumlu görüş vermiştir. Hibe edilen araçlar ayrıca 5 yılını tamamlamış araçlardır. Zaten Gamze arkadaşımızda Hukuk Komisyonu Başkanı arkadaşımızda detaylı olarak bununla ilgili bilgi verdi. biraz önce. Yani biz bunun tam tersine de düşünebiliriz komisyonlar oybirliği ile karar verdiğinde biz meclise gerek yok, komisyon gerek yok diyemiyorsak mecliste oylama yapılması karar mekanizmasının vazgeçilmez unsuru olduğu için oylanmış ve kabul çıkmıştır diyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Tabi ki buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bakın Gamze Hanım da bahsetti Grup Başkanvekilimizde bahsetti, biz hibe verilmesine kesinlikle karşı değiliz ihtiyaçlar var ise. Bizim buradaki benim esas komisyonlara söylediğimiz gibi daha öncede mecliste söylediğimiz gibi Bayraklı Belediyesi’nin ihtiyacı olduğu halde hibe verilmesine biz karşıyız. Ayrıca bu konu hukuki yönden incelenmiş Hukuk Komisyonu tarafında da onay verilmiş 2 tane ana komisyona gelmiştir diğeri de Plan Bütçe Komisyonudur. Bu konu Hukuk Komisyonunun konusu değildir ana komisyonlar Plan Bütçe Komisyonu konusudur. Dolayısı ile Hukuk Komisyonu hukuki yönden bir sıkıntısı var mı? Hibe edilebilir mi? Edilemez mi yönünden bakmıştır. Ama Plan Bütçe Komisyonu bunu mali yönden değerlendirip o şekilde karar vermiştir. Dolayısıyla burada bir usul hatası yapılıyor, ayrıca ben şunu söylemek istiyorum açık yüreklilikle sizin de buradan cevap vermenizi bekliyorum. Diyelim ki bu iki komisyon Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu aynı soruyu Gamze Hanıma da sormak istiyorum ikisi de ret verseydi üçüncü bir komisyona Çevre Sağlık Komisyonuna gitmiş olsaydı bu konu orası da evet deseydi bu komisyonun kararlarını mı öne alacaktınız? Başkanım burada siz şahsi düşüncelerinizle hareket ediyorsunuz bakın burada komisyonları yok sayıyorsunuz, şahsi şeyleriniz yönünde hareket ediyorsunuz ve bu kadar meclis üyesini yok sayıyorsunuz bu meclise saygısızlık yapılıyor şuan. Dolayısıyla ya bunları komisyonlara tekrar geri gönderin...

BAŞKAN- Bakın ben size kamu kaynağının nasıl kullanıldığını anlatayım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben sözümü bitirebilir miyim?

BAŞKAN- Hayır bir saniye…

Abdullah AKTAŞ- Ama sözümü kesiyorsunuz ben sözümü bitireyim ondan sonra siz...

BAŞKAN- Ama bitirin artık yani burada bir sohbetimiz yok ki bizim. Lütfen tamamlayın.

Abdullah AKTAŞ- Şuan sizin grubunuzun neredeyse yarısı yok. Neden? Komisyonda ret kararı verdiler diye doğru kararı verdiler diye sırf sizin istediğinizi yapmadılar diye.  Ben o arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum hepsi gerçekten sağduyulu davrandı, bu belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda bu belediyenin olması gerektiği şekilde karar verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Ama sizin bu yaptığınız kesinlikle olur bir şey değil komisyonları yok sayıyorsunuz artı bu konu Hukuk Komisyonunun konusu değildir bu konuyu Plan Bütçe Komisyonunun konusudur. Ana komisyon Plan Bütçe Gamze Hanım.

BAŞKAN-  Evet Abdullah Bey fikirlerinizi söylediniz, fikirlerinizi söylediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz kamu yararının nerede olup nerede olmadığına kamu kurum ve kuruluşlardan nasıl bakacağımıza kendi siyasal çerçevemizden bakıp kamunun yararı neyse orada da gereğini sonuna kadar yerine getiririz. Tabi siyaset yapacağız kamunun hakkını koruyacaksak…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Bakın herkes siyasi karar veriyor.  Yani 850 bin teminat verdiğimiz Havaalanına 7 bin kişi indiğinde siyasi karar verilmiyor mu?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım o konuda sizin Milletvekilleriniz gidecek TBMM de konuşacaklar. Buranın konusu değil. Bunlar TBMM de konuşulacak konular dolayısıyla Milletvekillerinize iletirsiniz onlar orada gerekli konuları orada hallederler burası Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Belediyesinin konularını konuşun.

BAŞKAN- Boş verin bu işleri. Evet arkadaşlar yeterlilik önergesi var. Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun.

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2092) Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Zonguldak ili, Alaplı Gümeli Belediyesine 1 adet kamyonetin (kapalı kasa)   ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2093) Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile Kardeş Belediye olunan Tunceli ili, Ovacık Belediyesine 1 adet otomobilin ücretsiz olarak hibe edilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu ve önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

BAŞKAN- Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kanuş edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Oy çokluğu ile.

BAŞKAN- Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kardeş belediyelerimize de bu araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlamda dayanışmayı gösteren meclis üyelerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

6- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4357) Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Gelir Tarifesi Cetvelinde yapılan değişikliğin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Burada da Hukuk Komisyonunu keşke dikkate alsaydınız.  Niye hepsinde yapıp 6’ıncı maddede…

BAŞKAN- Abdullah Bey lütfen.

Emel ARSLAN HÜR- Abdullah Bey lütfen meclisimizin ciddiyetini ve saygınlığını bozmadan lütfen devam edelim.

Abdullah AKTAŞ- Ben saygın olduğumu düşünüyorum.

BAŞKAN- Bir saniye Abdullah Bey bir saniye.

Abdullah AKTAŞ- Burada da aynı şeyi yapalım başkanım Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle......

BAŞKAN- Ya Abdullah Bey kahvehanede değiliz.

Abdullah AKTAŞ- Bende kahvede değilim. Ama sizin yaptığınızı sindiremiyoruz şuan yani.

BAŞKAN-  Bir saniye arkadaşlar lütfen mikrofonu keser misiniz?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Bir saniye bakın arkadaşlar biz ilgili maddeleri görüştük ve komisyonlardan geldiği şekliyle meseleyi kapattık, o orada kaldı. Her işte dönüp geçmişi tekrarlamanızın bir anlamı yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Biz burada bu işlemi yaparken, bak biz burada bu işlemi yaparken bir; kamudan kamuya gönderiyoruz. İki; bu belediyede tasarrufun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelir incelersiniz. Göreceğiz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Göreceğiz hepsini göreceğiz. Bence referans alın. Evet arkadaşlar 6 nolu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3989) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  26N-3D pafta, 33043 ada, 18 nolu parseldeki 3848/31873 (38,48 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur.

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4151) İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde, Belediyemizinde içerisinde bulunduğu ve tüm ilçelerin katıldığı bir çalışma yapılmış olup; mahalle ile ilgili olanları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak tamamlanmış: İlçemiz 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Tepekule, Turan, Yamanlar olmak üzere toplam 13 adet mahallemize ait düzenlenen sınır koordinat özet cetveli ve krokilerinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Ak Parti Grubu?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-852) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Muhittin Erener Mahallesi, 25 N-2a paftada, 32965 ada 1 parselin kuzeydoğusunda kalan kamuya terkli alan içerisine 6.50 m. x 4.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-855) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Muhittin Erener Mahallesi, 25 N-2a paftada, 32915 ada 2 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisine 8.00 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emel ARSLAN HÜR-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-853) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 26 N-3c paftada, 33072 ada 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisine 8.00 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-854) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25 M-1a paftada, 40231 ada 1 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenen alan içerisine 8.00 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-881) Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-4A paftada, Dumlupınar Caddesi ve 250 Sokak kesişiminde yer alan kamuya terkli alanda, yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan Katlı Bölgesel Otopark alanının üzerinde ağaç dokusu bulunması nedeniyle, Katlı Bölgesel Otopark alanı ile bitişiğindeki park alanı arasında yer değişikliği yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanması talebi hk.

BAŞKAN- Arkadaşlar bu bölgeye biliyorsunuz Tınaztepe Hastanesi'nin önündeki yer yani ön tarafta trafo var ama yeşil alan arkada kalıyor hani yapabilirsek oradaki ağaçları kesmemek adına bir yer değişikliği yapalım ama orada sanıyorum Gediz A.Ş. trafonun taşınması ile ilgili maliyetleri belediye bırakıyor. O bizim adımıza ciddi bir sıkıntı eğer o çözülebilirse değişsin, çözülemiyorsa da arkadaşlar komisyondaki arkadaşlar yeniden değerlendirsin. 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Yok yok bu şeyin binanın önünde bir yer var bir trafo var bir de arkada yeşil alan var o yeşil alan otopark olarak işaretlenmiş öbür taraf farklı hani ağaçları kurtaralım diye, aynı ölçekte yer değiştirebilir miyiz diye baktık ama Gediz A.Ş. şey istiyor hani oraya taşırsanız bunun bir maliyeti var diyor. E tabi biz bunu üstlenebilir durumda değiliz yani. Yani evet doğru söylüyor Özgür Bey.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara havalesi uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet söz almak isteyen arkadaşlarımız. Evet buyurun.

Muhammet ŞAHİN-  Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Birinci olarak şu anda Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'da soydaşlarımızın gasp edilen toprakları ve bu toprakların gasp edilmesi neticesinde soydaşlarımıza yapılan bu açılan savaş sonucunda orada bulunan şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Milleti olarak ve bu coğrafyada yaşayan bir evlat olarak Azerbaycan’lı soydaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İkinci bir konuda Bayraklı Belediyemiz bünyesinde bulunan ve bu anlamda yeni açılan şirketlerle ilgili geçmiş günlerde kutladığımız 26 Eylül 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türk Dilini korunması maksadıyla bu dil konusu ile alakalı yeni alınacak ruhsatlarla belediyemize müracaat edilen ruhsatlarla alakalı Türk dilinin korunması amacıyla Türkçe karakterlerin kullanılmasını teşvik edici ve bunun haricinde ruhsatların verilmemesi ile alakalı bir öneri geçirmek istiyorum. Yani açılan şirketlerde Türk Dil yapısına uygun kelimelerin kullanılması yabancı kelimelerin kullanılmaması ile alakalı bir konu.

BAŞKAN- Yani o konuda bir örnek verebilir misin daha net anlamam adına.

Muhammet ŞAHİN-  Şuanda Amasya belediyemiz bunu uygulamıştır.

BAŞKAN- Hayır, hayır bizim belediyede o anlamda bir sıkıntılı bir kafe vesaire ya da bir isim var mı?

Muhammet ŞAHİN-  Yani Bayraklı’mız şu anda merkezi bir bölge olma yolunda kafe, işyeri restoran ve benzeri yerlerde Türk Dil yapısını korumak amacıyla, milli bilincin ve milli kültürün yaşatılması maksadıyla bu anlamda verilecek ruhsatların bu amaca uygun olarak verilmesini istirham ediyorum. Bununla ilgili de sözlü önerge vermek istiyorum sizde uygun görürseniz Sayın başkanım.

BAŞKAN-  Çok teşekkür ediyorum her iki önerinize de katılıyoruz gerek her halükarda meclisi olarak gerçi 4 siyasi partimiz ortak deklarasyon hazırlayarak Azerbaycan yanında olduklarını beyan ettiler. Bizde o konudaki temennilerinize katılıyoruz. Türk Dili konusundaki hassasiyetiniz içinde özellikle teşekkür ediyorum. Bunu ciddiye alacağız çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Muhammet ŞAHİN-  Bir diğer konuda Sayın Başkanım belki bilginiz vardır, yoktur. Bu yol kenarlarında bulunan giysi kutuları ile alakalı şuanda giysi kutuları ile alakalı Kızılay Başkanlığımız birçok ilçede ve tüm Türkiye'de bu uygulamada çöp kutusuna benzer giysi kutularını insanlar kullanmadığı giysileri atıyor ve bunlar da Kızılay dönüşüm yaparak değerlendiriliyor. Ama şu anda Bayraklı sınırları içinde ben birkaç sefer dikkat ettim, hatta bununla ilgili de ilgili birim müdürümüzü de aradım kendisiyle konuştum. Kızılay'ın haricinde buralara çöp kutusu konuluyor giysi kutusu konuluyor ve bu giysi kutusu konulması ile alakalı belediyemizden herhangi bir izin alınmış mıdır? Bu izinlerden akabinde belediyemiz bununla ilgili herhangi bir ihale yapmış mıdır? Çünkü Kızılay'ın haricinde bunlar diğer firmalar bunu ticari maksatla yapmaktadır. Bu ticari maksatla yapmasındaki sebebiyetten dolayı belediyemizde bu anlamda buradan bir kar elde etmesi lazım. Dolayısıyla bu kamu ihale kanuna da aykırı bir şekilde protokol ile sözleşme ile yapılmış bu konuyu bir değerlendirip sözleşmenin iptalini ve kamu ihale kanununa tabi şekilde ihale yapılmasını ve bununda Bayraklı Belediyemizin ve ayrıca kamu yararına kullanılmasını talep ediyorum, arz ediyorum.

BAŞKAN-  Teşekkür ediyorum ilgilenelim. Evet.

Muhammet ŞAHİN-  Diğer bir konu…

BAŞKAN-  Muhammet çok biriktirdin.

Muhammet ŞAHİN-  Evet Başkanım baya bir konu olunca Bayraklı’da.. Diğer bir konuda bu Ekrem Akurgal Parkı ile alakalı belirteceğim konu. Sayın Başkanım Ekrem Akurgal Parkı ile ilgili defaatle daha önceki meclislerde de bunları size iletmiştim. Buranın sizde meclisimize buranın tamamının Büyükşehir Belediyesi'nden Bayraklı Belediyesi'ne geçmesi ile ilgili Tunç Başkana yazı yazdığınızı ve önünde olduğunu belirtmiştiniz.

BAŞKAN- Orada yanlış bir  bilgilendirme olabilir yani ya biz yanlış bir cümle kurduk ya siz yanlış anladınız. Biz Ekrem Akurgal’daki Spor Kompleksini aldık, yani park Büyükşehrimizde daha.

Muhammet ŞAHİN- Şimdi tabi burada ilgili başkan arkadaşlar herhalde Gamze Hanım ilgilenmiş sanırım bu konuyla alakalı burada 10 kişinin istihdam edilmesi veya 8 kişinin istihdam edilmesi ile alakalı zor olacağından buranın elektrik aboneliğinin, su aboneliğinin sorun olacağından dolayı Büyükşehir’de kalmasını sadece binaların Bayraklı Belediyesi'ne geçmesi ile ilgili bir talepte bulunmuş.

BAŞKAN- Arkadaşlar sadece talebimiz o yani biz Büyükşehir’in o ölçekteki bir parkını niye alalım yani.

Muhammet ŞAHİN-  Evet şimdi işte almadığımız taktirde Sayın Başkanım şu anda orada bakımsızlık efendime söyleyeyim o parkın uygun şekilde imal edilmemesinden dolayı vatandaşlarımız orada şu anda ciddi anlamda bir mağduriyet yaşıyor. Çünkü vatandaşlarımızın bakın Bayraklı, Cengizhan Mahallesi, Muhittin Erener Mahallesi, Alpaslan Mahallesinde sayfi olarak nitelendirdiğimiz insanların gidip oturup bir sohbet edip bir çay içebileceği tek alan ve o bölgenin 3-4 mahallenin tamamına hitap eden tek bir alanımıza var oda Ekrem Akurgal Parkı. Ya ben birçok her hafta sonu orada geziyorum. Birçok fotoğraf var. İşte küvetler, şişeler efendime söyleyeyim bakımsızlıktan çimler gitmiş oturaklar yok efendime söyleyeyim aydınlatma sorunu var yani birçok sorun var. Başkanım bunu benim sizden ricam buranın tamamıyla Bayraklı Belediyesi uhdesine geçip ve buraya da 8 -10 kişinin istihdam edileceği bir şekilde bir görevlendirme yapılıp yani bu parkın oradaki vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmanızı istirham ediyorum, rica ediyorum.

BAŞKAN- Peki çok teşekkür ediyorum. Orayla ilgili Büyükşehir takvimini bize verdi yani Ekrem Akurgal ile ilgili söylüyorum burada bazı işlerimiz birazcık pandemi, bir de Büyükşehir'in özellikle yaz aylarında çevre ilçelerde ilgili yani x bir sahil ilçemizi düşünün 50 binlik nüfus bir anda 500 bine çıkıyor o kapasite ile ilgili belediyemizin oradaki o sorunları çözebilme şansı yok ve yaz aylarında haklı nedenlerle Büyükşehir yoğunluğuna bu ilçelerimize veriyor. Yani bizde ağırlıklı olarak birçok arkadaşımız da bu sahil ilçelerinde bir şekilde gidiyor geliyor kent dışından gelen misafirlerimizin ağırlığı bu bölgelerde doğal olarak bu önümüzdeki ay itibarıyla yavaş yavaş Büyükşehir o alalardan çekiliyor hatta Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir projesi daha var. Bu tür meseleleri anında yerinde çözebilecek bir ekip kuruyorlar şu an. Bunun içerisinde Bayraklı'da birkaç mahallemiz bunun içerisinde, inanıyorum kısa sürede bu işleri çözeceğiz hem muhtarımız Taner Bey hem geçen  bizde Taner Bey ile bölgeyi bir daha gezdik. Genel sekreterimiz ile ilgili daire başkanlarımız da bir daha görüştük, inanıyorum kısa sürede bu meseleyi çözeriz teşekkür ediyorum.

Muhammet ŞAHİN- Buranın kökünden çözülmesi Sayın Başkanım Bayraklı Belediyesinin protokolle uhdesine geçmesi ile alakalı yani Büyükşehir buraya yetişmekte zorluk çekiyor, güçlük çekiyor.

BAŞKAN- Yok yok önümüzdeki süreçte bu mesele kapanacak onun dışında herhangi bir sorun ve sıkıntı olduğunda da biz gerekli desteği birçok noktada alıyoruz yani Büyükşehir’imizin Bayraklı'ya şu an yatırım kapasite sanıyorum 140 milyon civarında hiç küçümsenecek bir şey değil arkadaşlar. O konuda yine de Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Tunç SOYER’e huzurlarınızda teşekkürü Bayraklı’lılar adına bir borç biliyorum. Buyurun.

Seyfettin ATBAŞ-  Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Başkanım bundan 15 gün önce mahallemde yaşanan bir olaydan dolayı sizi yanımızda görmekten sevinç duyup teşekkür ediyorum. Aynı duyarlılığın sizin kadar bürokratlarında yapmasını rica ediyorum. Başkanım bu yönden gerçekten bir belediyeci olarak mahallemde meclis üyesi olup, hiçbir şey yapmamaktan da utanç duyuyor yapamamaktan utanç duyuyorum. Neden diyeceksiniz Başkanım 18 aylık bir süre içerisinde aynı yere bir Belediye Başkanının bu kadar zamanı yok oraya gelmek bu kadar kendini şeylerle meşgul etmenin şey yok. Aynı yere 3 defa, 4 defa geliyoruz ama bir hizmet yok. Lütfen Başkanım 2123/1 sokak ve civarının en kısa zamanda yapılması mahalle halkımın talebidir. Sizde söz verdiniz çok kısa sürede olacak oraya dört kamyon toprakla biz boş alanları tespit etmiştik maalesef bir kişi gidip de yani bir çivi çakan yok. İnanın beni görevlendirseniz vallahi, billahi, yeminle konuşuyorum dağdan getiririm toprağı oraya kendi imkanlarımla dökerim insanlara vermiş olduğum sözü de 2-3 günde çok basit olayı çok basit bir olayı dahi...

BAŞKAN- Orada sözünü ettiğimiz mesele yani bizim de gelip sizlerle beraber yerinde incelediğiniz mesele aslında bugünün bir meselesi gibi gözükse de 20 -30 yıllık kangren bir mesela. Yani sonra orada hani her ne kadar bir işlem yapılmışsa da yapılan işlem ilk işlemi aratır vaziyette bir işlem yapılmış. Oradaki mağduriyetleri de hep beraber gördük. Mesele şu orada yaşayan yurttaşımız bu hizmeti belediyeden beklemekle ilgili sonuna kadar haklı. Bu gecikmeden dolayı ben mahallemizdeki bütün yurttaşlarımızdan özür diliyorum. Ama bu geldiğimiz tarihten sonraki süreçte bir tek aksaklıklar yapılan taşeronlardan biri bölgeyi herhalde beğenmemiş iş kabulüyle ile ilgili bir sıkıntı var, herhalde anlaştılar bu önümüzdeki hafta oradaki işlem başlayacak.

Seyfettin ATBAŞ- Bir ikincisi geçen mecliste Sayın Başkanım bu imar durumu harçları ile ilgili bir sözlü önergem vardı. Buda çok bir basit bir olay aylarca sürecek bir şey değil bununla ilgilide bir cevap bekliyoruz halen daha yok. Bununla ilgili bilgi verirseniz teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu doğrudan temin alımlarında Sayın Başkanım artık biz bir Bayraklı’lıyız lütfen bürokratta sizde bu Çiğli sevdasından artık vazgeçelim ya, ne kadar doğrudan temin varsa bunun %70’i Çiğli tarafından yapılıyor. Yani Bayraklı’nın esnafı yok mu? Bayraklı’dan yani üç kişiden bir teklif alınıp Bayraklı’dan doğrudan teklif yapılamıyor mu? Bizim burada amacımızın şu olması lazım, yani bir gelişme varsa bir paylaşım varsa Bayraklı’nın esnafıyla paylaşmamız gerekiyor.

BAŞKAN- Doğru söylüyorsunuz.

Seyfettin ATBAŞ- Lütfen artık buna da biraz dikkat edelim. 2019 yılının komisyonundaki gördüklerimden de yola çıkarak ve aynı zamanda esnafında şikayeti olarak bunu dile getiriyorum Sayın Başkanım saygılar sunuyorum, sağ olun.

BAŞKAN- Evet ilgili yapı vesaire diğer işlemlerle ilgili bürokrat arkadaşlar burada meclis üyemizin uyarısı incelensin, bu anlamda bir işlem varsa gerçekten buradaki işlemden öncelikle yararlanması gereken Bayraklı’lı esnafımızdır. Bu konuda gerekli titizliği bütün bürokrat arkadaşlarımın göstermesini önemle söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Evet buyurun.

Ahmet ÖZTEP- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri bende hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım düğün salonuyla ilgili biliyorsunuz kapattınız düğün salonunu onun yerine herhangi bir başka bir yerde bir düğün salonu açma gibi projeniz var mı? Düğün salonu kapandıktan sonra Masal Evi yapılacak denildi bununla ilgili de bir çalışma göremiyoruz maalesef. Bugün Gümüşpala’daydınız zaten sokakların halini gördünüz yani bırakın araçla geçmeyi yayan geçilmeyecek durumda maalesef. Bir de Gümüşpala Muhtarımız sevgili İsmail kardeşimiz sosyal medyada kendi hesabına paylaşmış olduğu bir serzenişte bulunuyor onu da buradaki arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. “Değerli semtlilerim bu gördüğünüz yeri 20 aydır baskılayarak vatandaşımı susturarak halletmeye çalışıyorum ama belediyemiz maalesef rutin işlerini bile yerine getirmekte zorlandığı gibi  bu tarz iki günlük işleri beklemek artık benim için bir hayal oldu, Masal Evi yapılacak diye diş doktorumuzu aldılar yani işin kısacası anlatılanları inanıp bekledikçe elimizde olanları da bir bir yitiriyoruz. Detaş ve İzmir Gaz çalışma yapmazsa mahallemizde yapılan hiçbir iş maalesef yok. Pazar yerinin etrafının kapanması için samimiyet ve hakkaniyetle aylardır bekleyip yazı bildirdim  ama kadınlarımıza spor yapacak bir alan yaratmayı sağlayamadıkları gibi her yerde etkinlikler yapıyoruz havası verdiler ama biz görmedik, sanırım üvey mahalleleriz bu bölgemize hiçbir hizmet adımı atılmamıştır.” Şimdi haliyle haklı olarak Başkanım sizde bugün Gümüşpala’yı gördünüz bununla ilgili sizden.

BAŞKAN- Gördüm evet. Gezdim ve gördüm.

Ahmet ÖZTEP- Gördünüz değil mi? Bununla ilgili...

BAŞKAN- Söylenen mesele hani sokaklarımızda kaldırım işgali ile ilgili mesele bölgenin tamamını ilgilendiren bir mesele geçmişte yapılan o günün işleri ile ilgili sıkıntıyı bugün elinizde bir formül varsa verin çözelim. Sen de sanıyorum o bölgede esnafsın ve biz oradaki esnaflarımızın da fikrini alıyoruz ve burada diğer önemli bir iş sayın muhtarımızın söylediği bölge ya ben demin sayın meclis üyemizin de dediği gibi aynı gün gittim. Gittiğimde bütün iş makinaları orada benim bilgimden de önce yani o bölgede gerekli çalışmaları vesaire yapılmış söz konusu resim bir ay önceki resim ve bazen biz muhtar arkadaşımızla da görüştük hatta bugünde öğlen beraberdik muhtar arkadaşımızla gezdik. Şimdi bunlar birazcık siyaset diyeceğim ama siyaset değil. Biz bu kentte Belediye Başkanı olduğumuz zaman o kentin mahallesi o mahallede sorun sıkıntı dert şimdi başka bir noktaya taşındı yani devasa dertler varken şimdi artık pansuman işlerle ilgili konuşuyoruz. Düğün salonu, masal evi, düğün salonu oradan kaldıracağız Postacılar'daki yere götüreceğiz oranın da ihalesi sanıyorum ki girildi diye biliyorum Postacılarla ilgili.

Ahmet ÖZTEP-  Başkanım zaten Postacılar da bir düğün salonu mevcut.

BAŞKAN- Ya olabilir sizin önceliğiniz orada Düğün Salonu olabilir ama biz o düğün salonları ile ilgili yüzlerce eleştiri aldık belediyemize, evlere yakın olmasından dolayı silahların patlamasından dolayı oradaki kavgalardan dolayı yüzlerce şey aldık. Bir de sonuç itibariyle yönetmek bir tercih meselesi benim önceliğim Eğitim ve Kreş kardeşim. Bunun tartışılabilecek bir yanı yok.

Ahmet ÖZTEP- Peki oranın vatandaşı illaki burada bir düğün salonu olmasını istiyorsa ne yapabiliriz?

BAŞKAN- Değerli arkadaşım her vatandaşın her şeyi hakkı var. Yani bugün bu işi aslında genellemek istemiyorum genellediğimde benim de bir sürü talebim var bunun gerçekleşebileceği ile ilgili bir teminat alabilmek mümkün mü? Gerçekten o bölgede fiziki yerler şartlar vesaireler olursa evet. Sonuç olarak asıl olan çocuklarımızın eğitimi orada masal evine verme gerekçemizde şu, işsiz yurttaşlarımızın da kadınlarınızın da bir meslek edinmeleri evlerine bir parça ekmek götürmeleri ile ilgili bir işlem. Evet arkadaşlar buyurun.

Emre DEMİR- Sayın Başkan, kıymetli üyeler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Başkanım arada gündem konuşulurken meclis tabii normal olarak geriliyorum, olabilir. Bunları çok normal karşılıyoruz ama yadsınamaz gerçeklerimiz var bizim meclis grubu olarak. Biz Cumhur İttifakı olarak burada tamamen yapıcı muhalefetle işlem yapıyoruz.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum.

Emre DEMİR- Yaklaşık iki senedir burada belediyeye hizmet ettirmek namına muhalefet ediyoruz kesinlikle belediyenin önünde kesmiyoruz.

BAŞKAN- Biz muhalefet olarak görmüyoruz.

Emre DEMİR- Teşekkür ederiz burada gayemiz yapıcı muhalefetle belediyemizin vatandaşa hizmet götürmesi onun dışında notlarımıza yazmışız merak ediyoruz bizde Ahmet abinin de merak ettiği gibi. Nafiz Gürman'ın spor sahası durumu nedir diye soracaktık, Seyfi Müdürümüz söyledi sağ olsun. Ama burayı Büyükşehir'in bütçesiyle yapıyoruz galiba değil mi?

BAŞKAN- Evet.

Emre DEMİR- Peki aşağıda talimatını verdiğiniz bir düğün salonu ve kreş vardı oraları da mı Büyükşehir’in bütçesiyle yapıyoruz?

BAŞKAN- Yok onlar bizim.

Emre DEMİR-  Anladım. Peki sözlü bir önergemiz vardı bu önerge acaba ne oldu? Bir Gençlik Merkezi yapılsın dedik hem maliyeti düşürmek maksadıyla...

BAŞKAN- Şimdi orada muhtarımızla da o meseleyi konuştuk. İki fikriniz var orada bir; kreşin bağımsız olması o kreş alanı içerisine bahçe içerisine çocuklar ve aileler dışında kimsenin girmemesi ile ilgili yani yeni bir eklenti yapmamakla ilgili, muhtarımızın da kanaati biraz o yönde o konuda netleştikten sonra bölgenin kendisine ait hassasiyetleri var onu bire bir konuşuruz ama istiyoruz ki orada kreş bağımsız bahçeli sadece ailelerin gidip gelebildiği bir yer olsun diye şu an bir kanaatimiz var. Gençlik Merkezini başka bir alana taşıyabiliriz ama  netleşmiş değiliz daha o konuda.

Emre DEMİR-  Anladım. Şimdi bunları sormamızın gayesi şu Sayın Başkan, meclis üyelerimizde, bürokratların da muhakkak Bayraklı’nın sokaklarında geziyorlardır. 3 billboard dan 2'sinde Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı mottomuz var. Nafiz Gürman yaklaşık %35'i genç nüfus onunla beraber yaklaşık 6 mahalleyi de kapsıyor burası biliyorsunuz ulaşım ağının kolay olduğu bir nokta...

BAŞKAN- Ama benim söylediğim mesele bakın siz bunun ilk getirdiğinizde ben itiraz etmedim aslında olabilir yani bir alan var üstüne bir kat daha çıkar gençlik merkezimizi de halledebiliriz dedim. Ama şimdi farklı eleştiriler var bunları da duymak lazım, bunları biz sizinle birebir de konuşuruz yani, Gençlik Merkezi'nde ekleyebiliriz ama o hassasiyetleri  dikkate almamız lazım. Yani bana da ilk söylediğinizde çok uygun geldi ama başka hassasiyetler var onları birlikte konuşuruz.

Emre DEMİR- Bunlar için memnun oluruz ama şöyle bir durum var, maalesef sizde söylediniz konuşuruz dediniz birçok şeyin talimatını bizlerin yanında da veriyorsunuz muhakkak iktidar meclis üyelerinin yanında da veriyorsunuzdur. Mesela Kubilay Caddesi'nde var olan bir semt merkezimiz yaklaşık 1,5-2 sene önce Metin UYMA’nın da, Metin Bey’in de yanınızda var olduğu bir mahalle gezisinde bir talimat verdiniz maalesef talimatlarınızın sonrasında bunlar reaktif çözümlerle verilen talimatlar galiba ben öyle düşünüyorum ve aniden reaksiyonla…

BAŞKAN- Bize söylenen sağlık ocağı bölgenin bir sağlık ocağına vesairesine ihtiyacı var, oysa sonrasında olan işlem ise aile hekimlerine tahsisi ile ilgili o yüzden o kararımızda vaz geçtik.

Emre DEMİR- Buna da tamam diyelim ama yani aslında tamam demiyoruz gönlünüz buna tamam demiyor ama maalesef yaptırım gücümüz buraya kadar market yapacağız dediniz. Vatandaşımız evine aç girmeyecek dediniz burada 1,5 sene oldu 2 sene oldu hatta marketle alakalı hiçbir işlem yok maalesef yapıldığı günden beri semt merkezimizin alt tarafı ve üst tarafında bulunan katlar atıl durumda ne zaman değerlendireceksiniz?

BAŞKAN- Şimdi bitti mi sözünüz?

Emre DEMİR-  Yok bitmedi devam ediyorum Başkanım yani siz araya girince sizi kesmek istemedim.

BAŞKAN- Buyurun buyurun devam edin.

Emre DEMİR-  Şimdi tabi bunlar bu şekilde devam ederken hemen böyle Yamanlar, Onur Mahallesi iki adım ötesine Soğukkuyu'da ufak futbol sahasının olduğu bir alana BAY-BEL’e tahsis ettiğimiz bir kafe yaptık. 10 Haziran'da bu kafe tamamlandı. Sosyal medyadan sizde paylaştınız. 2 Haziran'da yanlış hatırlamakla beraber hata olabilir 2 Haziran'da da hükümet tarafından kafeler açıldı biliyorsunuz. O günden bugüne kadar bu kafede de hiçbir işlem yok. Bayraklı Belediyesi’nin paralarını yatıyoruz fakat hiçbir işlem yapmıyoruz istihdam sağlayabileceğimiz para kazanabileceğimiz bir noktada neden hala burasıda atıl durumda duruyor acaba semt merkezinin kaderine mi bırakılacak orası da diye merak ediyorum. Yani bu gibi sorularımız çok tabi çok vaktinizi almak istemiyorum.

BAŞKAN- Yok alabilirsiniz.

Emre DEMİR-  Reaktif çözümlerle lütfen sizden ricam istirham şansı istirhamım bu ya da Cumhur İttifakı adına olarak da bir istirham olabilir reaktif çözümlerle vatandaşın aniden böyle duygularıyla oynamayalım, kendimizi alkışlatıp akabinde buraya bu olmaz şu olmaz demeyelim lütfen.

BAŞKAN-  Bunu en son yapacak adam benim ve en son yapacak siyasal örgütte Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bana başka boyutlarıyla detaylandırma sonuç itibariyle biz herhangi bir anlamda gelip vatandaşa söylediğimiz işle ilgili o gün verdiğimiz sözün hep arkasında olduk yani mesela biz vatandaşımıza 15 bin paket süt dağıttık.

Emre DEMİR- Bu belediyenin asli görevi değil mi zaten Başkanım? Şimdi konuştuğumuz konularla belediyemizin dağıtacağı 15 bin sütün hiçbir alakası yok...

BAŞKAN-  Hayır Sosyal İşler Müdürlüğümüz pandemi hariç 20 bin ailemize ulaşmış durumda. Sizce ihtiyacı olup da Bayraklı Belediyesinden talepte bulunup da talebi karşılanmayan bildiğiniz bir aile var mı?

Emre DEMİR- Ben konuşayım ondan sonra...

BAŞKAN- Ama öyle değil.

Emre DEMİR-  Şimdi konuşayım. Cevap hakkı tanımıyorsunuz. Biz bu noktada...

BAŞKAN- Söylüyorum işte göğsümü gere gere söylüyorum.

Emre DEMİR- Ama sözümü kesmezseniz çok sevineceğim. Bu noktada belediyemizin yaptığı hiç bir çalışmaya yapmıyor dedik mi, demedik. Ama ben sizin 24 mahallenin 24'ünde de Turan Mahallesi haricinde 23 mahallede vermiş olduğunuz reaktif sözleri vermiş olduğunuz reaktif çözümleri önünüze sıralayabilirim. Tek ricamız bu.

BAŞKAN- Sıralayabilirsin.

Emre DEMİR- Ama hiçbiri yapılmadı şu oluyor biraz önce nasıl Smyrna’yla alakalı bir sunum yaptık, üç etaplı bir sunum dedik. biz ikinci etap sunum izlemedeyiz sadece nasıl bu şekilde sunum sunum devam ediyorsa maalesef mış miş ile  belediye yönetmeye çalışıyoruz biz bu noktada dertliyiz Bayraklı Belediyesi'nde biz derti meclis üyeleriyiz başkan. Yani vatandaş tarafından seçilmişleriz.

BAŞKAN- Ne kadar şanslı dertlilersiniz.

Emre DEMİR- Bizler bu noktada sizden istirhamda bulunuyoruz farklı yerlere değiniyorsunuz, ben sadece bunların yapımının takibindeyim. Tabii ne zaman olacak diye bekliyoruz ama cevaplarınız içinde teşekkür ediyorum şimdiden hepinize sevgiler selamlıyorum.

BAŞKAN- Şimdi değerli meclis üyem bilmiyorum yani bir işi planlarken hangi boyutuyla bakıyorsunuz işe başlarken ve işi sonuçlandırırken kafanızda nasıl plan var ve bu planla bizi nasıl eleştiriyorsunuz algılamakta güçlük çekiyorum. Bir saniye kesmeyin sözümü. Burada Bayraklı Belediyesinin imkanıyla, gücüyle içinde olduğumuz ilk dönemki ekonomik krizle, pandemide yakalandığımız süreçle, ertelenen işlerle, buna rağmen kredi almadan vatandaşının bütün ihtiyaçlarını bak altını çize çize söylüyorum, burada söylüyorum Bayraklı'da ihtiyaç sahibi olup da bizden ihtiyaç talep edip de ihtiyacını çözmediğimiz bir vatandaş söyleyebiliyor musunuz? Bu sizce başarı değil mi? Kredi almadan evet... Bakın ben sizin bugün muhtar arkadaşı da aradığınızı biliyorum, farklı işler yaptığınızı da biliyorum.

Emre DEMİR- Ne gibi farklı işler yapıyoruz?

BAŞKAN- Bu bir çözüm değil bak. Arkadaşınız...

Emre DEMİR- Başkanım üstünü kapatmanın manası yok. Ne gibi farklı işler yapıyoruz?

BAŞKAN- Sayın meclis üyem, Emre Bey. Arkadaşlar kapatın böyle bir şey yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye arkadaşım Emre.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bakın bir o resim, o atılan resim sen o bölgeye gittin mi? Muhtarımızın resmini attığı bölgeye gittin mi? Gitmedin. Gitmedin ben biliyorum ama ben o bölgeye gittim.  O bölgede 1 aydır arkadaşlarımızın çalıştığını sende biliyorsun. Söz konusu bölge…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayır, bir saniye sözümü kesme, hayır kesemezsin böyle bir şey yok. Evet arkadaşım Emre, Emre… Sen muhtarımızın dediğini söylüyorsun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Emre sen arkadaşımın okuduğu mesaj hangi mahallenin işlemi?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayır zan altında bırakmıyorum. Sen gözlerini kapatmışsın bu kentte yapılan asfaltı görmüyorsan, yapılan kaldırımı görmüyorsan, yapılan su baskınlarıyla ilgili işlemleri görmüyorsan, belediyenin yaptığı işleri görmüyorsan, sende bir sıkıntı var.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Valla hayal kuruyorsun, valla hayal kuruyorsun, hayal kuruyorsun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayal kuruyorsun. birlikte gezebiliriz şov yapmadan evet.

Emel ARSLAN HÜR- Emre Bey lütfen konuşmayalım.

BAŞKAN- Başka söz isteyen arkadaşımız? Buyurun.

Özgür HIZAL-  Evet Sayın Başkan, şimdi biz burada iktidar temsilcileri Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti meclis üyemiz yok herhalde ama Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarımız ve muhalefet temsilcileri olarak da Cumhur İttifakı dediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti meclis üyesi arkadaşlarımız. Şimdi biz burada bize yüklenen misyon ne Sayın Başkan? Biz muhalefetiz biz muhalefetimizi yaparken ne yapacağız, muhtar bize mesaj atacak, vatandaş bize telefon açacak ilgili arkadaşlar bize bilgi verecek ve biz de geleceğiz burada bu eleştirimizi ortaya koyacağız. Siz Şehrül-Eminsiniz Sayın Başkanım Şehrül-Emin. Siz her eleştirildiğinizde sesinizi yükseltirseniz ve mikrofonu kapatın dersiniz sizin demokrasi anlayışınızı ben burada ciddi manada eleştirmek durumunda kalırım. Burada meclis üyesi arkadaşlarımız ne dedi? Falanca sokağın sorunu var dedi, filanca mahallenin sorunu var dedi, filanca mahalledeki muhtarın yapmış olduğu birtakım açıklamalardan bahsedildi ve sonrasında verdiğin cevap çok ilginç siz muhtarla ne işler çeviriyorsunuz? Ne işler çeviriyoruz Sayın Başkan? Gerçekten merak ettik. Ne işler çevirdiğimizi biliyorsanız siz söyleyin biz hiçbir muhtarımızla hiçbir iş çevirmiyoruz her muhtarımızla görüşüyoruz ve o mahallenin sorunlarının giderilmesi için elimizden bir şey geliyorsa bunu yapıyoruz. Sizin de bunu yapmanızı itiyoruz. Siz bir kez daha söylüyorum Sayın Başkan bakın usulü hatalar yapıyorsunuz yönetimsel anlamda ciddi sorunlar yaşanıyor. Konuşan bütün meclis üyesi arkadaşlarımızı kestiniz, bakın konuşan bütün meclis üyesi arkadaşlarınızı kestiniz. Burada hepimiz birbirimizi dinleyeceğiz, saygıyla dinleyeceğiz. Sayın meclis üyem Belediyenin  Belediye Meclisinin Meclis Başkanı Sayın Serdar SANDAL’dır. Siz bir Partinin grup başkanvekilisiniz. Dolayısıyla buradaki bizim eleştirilerinizin altında bir şey aramayın. Bizim eleştirilerimizi not alın elbette ki eleştirimiz sizce doğru olmayabilir, bunu savunmasını da yaparsınız sonrada gelirsiniz burada anlatırsınız. Biz burada faaliyet raporlarını görüşüyoruz bütçe görüşüyoruz kesin hesabı görüşürüz önümüzdeki ay bütçeyi görüşeceğiz durum ortaya çıkacak. Siz mi doğru söylüyorsunuz, biz mi doğru söylüyoruz durum ortaya çıkacak. En nihayetinde de 2024’de vatandaşın önüne gideceğiz vatandaş kararını verecek. Vereceği karara da sonsuza dek saygımız var. Ama siz mikrofonu kapatarak müdahale ederek o öyle değildi bu böyleydi diyerek sesinizi yükselterek burada meclis yönetilmez Sayın Başkan saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür Bey dikkat ederseniz biz usul gereği arkadaşlarımıza söz vermiyoruz söz alan söz isteyen bütün arkadaşlarımıza söz veriyoruz ve dinliyoruz da. Yapıcı bütün eleştirileri de not alıyoruz. Ama şunu söylüyoruz diyoruz ki; arkadaşımız evet sosyal medyasından bir alışkanlıktır bir resim paylaşmış 20 gün öncesine ait bende diyorum ki başkanınız olarak bölgeye gittim gördüm muhtarımızla da konuştum şimdi bunun konuşulacak ya da tartışılacak eleştiri malzemesi yapılacak bir kıymeti harbiyesi yok. Bakın ben buradan diyorum ki gittim bölgeye baktım arkadaşlarımız orada çalışma arkadaşlarımız orada bugün de

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet muhtarla iş yapıyorsunuz demiyorum ne işler yaptığınızı da biliyorum diyorum, muhtarı siz ekliyorsunuz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ben muhtarla ne işler yapıyorsunuz demiyorum ne işler yaptığınızda biliyorum dedim ikisi arasında fark var.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Evet başka evet buyurun. Bak Özgür Bey böyle bir üslup olur mu?  Bakın böyle bir üslup olur mu? 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Hayır hayır size demiyorum Emre Bey’in böyle bir üslup olur mu?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Bu usul müdür? Bu usul müdür? Bu mudur?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Peki ben buna evet mi diyeceğim, arkadaşım devam mı et diyeceğim?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Muhtarlarla ne iş yapıyorsunuz demiyorum ama söylediğimiz cümleyi doğru söyleyin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar bakarız neyse söylediğimiz odur ya. Buyurun evet arkadaşlar.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Emre lütfen. 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Sayın Başkanım biz 1,5 yıldır hatta 19 aydır siyaset yapmak için burada değiliz. Daha önce de buna defalarca söyledik defalarca konuştuk. Biz Bayraklı  Halkının haklarını ya da Bayraklı’ya yapılması gerek hizmetlerin yapılması yönünde muhalefet yapan bir partiyiz veya partileriz.  Dolayısıyla tabii ki biz burada sizi eleştireceğiz dolayısıyla tabii ki biz burada bürokratını eleştireceğiz, tabii ki biz burada Bayraklı Belediyesinin çalışan son dakikasına kadar son kişiyi de eleştireceğiz bir yanlışlık bir şey varsa. Ama Özgür Bey’inde söylediği gibi siz her defasında yani bağırarak...

BAŞKAN- Sizce ben Özgür Bey'in özür diliyorum Özgür Bey'in sözü niye kesmiyorum hiç.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi benim sözümü kesiyorsunuz.

BAŞKAN- Bak özür dileyerek diyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Niye kesmiyorum?

Abdullah AKTAŞ- Bence siz tutanaklara baktırın 10 saniye önce kestiniz şeye bakın.

BAŞKAN- Üsluba ve söylenmesi gereken nezaket içerisinde eleştirilerin uygun tarzda yaptığı sürece hiçbir sorun yok ve ben size bir şey söyleyeyim hayır mesele eleştirip eleştirmek değil, bu grup içerisinde en net eleştirileri siz yapıyorsunuz. Mesele eleştiriyle ilgili bir tavır almak olmuş olsaydı bu tavrı size alırdık biz, mesele üslup meselesi. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi sözümü kestiğiniz için yani nereden nereye konuşacağım bilemedim kusura bakmayın. Şimdi biz muhtarlarla tabii ki görüşeceğiz yapılması gereken hizmet için ne yapılması her şeyi yapacağız siz nasıl yapıyorsanız bizde yapacağız yapmaya devam edeceğiz yani her arkadaşımıza görüşmesi telefon açması ya da derdine bir çare bulacak bulabileceksek beraber birlikte iş yapması tabii ki doğaldır bu kaçınılmazdır yani ki bunun siyaset ile alakası yoktur. Şimdi ek gündem maddesiyle 60 hektarlık alandaki yani Alparslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksi Mahallelerinde ki yapılacak olan yani Büyükşehir'in beceremediği, 10 yıldır vatandaşa azap çektirdiği, ızdırap çektirdiği yerlerini yıkmasına, yapmasına, satmasına, düzeltmesi izin vermediği gerçekten ızdırap çektirdiği....

BAŞKAN- Sulukule’yi konuşalım o zaman ya. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşım ya böyle bir şey olur mu ya.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım burası Bayraklı Belediyesi.

BAŞKAN- Ya tamam da...

Abdullah AKTAŞ- Ya yalan mı söylüyorum bunlar yalan mı?

BAŞKAN- Hangi vatandaşa ne ızdırap çektirmiş Büyükşehir tarafından ya.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım gidin vatandaşı dinleyin siz oradaki.

BAŞKAN- Hayır Büyükşehir vatandaşa neyin zulmünü etmiş ya? Neyin baskısını yapmış ya da vatandaşın o bölgede yapılabileceği işlerle ilgili vatandaşa ne tür baskılar uygulanmış ya.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yine kestiniz sözümü.

BAŞKAN-  Tam aksine bakın mesele şu...

Abdullah AKTAŞ- Ben sözümü tamamlayabilir miyim? Zulüm etmemiş mi? Gidin orada bir dernek var o dernek birlik beraberlik örneği sergilemiştir ve bütün bu vatandaş haklarını korumak adına bir dernekte bütün herkes her şeyini toplamıştır. Gidin o dernekle konuşun  neler çektiklerini 10 yıldır. Bu gerçekten zulümdür yani şimdi orada bir deprem olsa İzmir bir deprem kuşağı altındayız bir deprem olsa 10 yıldır adamın yapmasına izin vermemişsiniz tadilat yapmasına izin vermemişsiniz, satmasına izin vermemişsiniz yıkmasına izin vermemişsiniz bu zulüm değil midir?

BAŞKAN- Meclis olarak siz niye oy verdiniz?

Abdullah AKTAŞ- Biz oy vermedik, biz buna oy vermedik.

BAŞKAN- Niye Büyükşehir’e yetkiyi verdiniz?

Abdullah AKTAŞ- Bir saniye biz vermedik.

BAŞKAN- Büyükşehir’de niye bunu onayladınız?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bakın saptırtmayın olayı biz buna oy vermedik. Cumhuriyet Halk Partisi oy verdi biz oy vermedik.

BAŞKAN- Siz ret mi dediniz kentsel dönüşüme?

Abdullah AKTAŞ- Gidin bakın tutanaklara biz oy vermedik.

BAŞKAN- Ret verdiniz yani.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım tutanakları incelersiniz bakarsınız biz oy vermedik.

BAŞKAN- Neyse bakacağız ona da bakacağız.

Abdullah AKTAŞ- Bu bahsedilen konu 10 yıllık konu.

BAŞKAN- Bakacağız 10 yıl öncü ret mi evet mi vermişsiniz ona da bakacağı.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Özgür Bey lütfen hatibin sözünü kesmeyin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Kesiyorsunuz bak şuan. Bakın hatip şuan zorda lütfen.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Üslubumuz bu değil.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Özgür Bey bakın mesele şu, kentsel dönüşüm meselesinde biz yeni bir sayfa açıyoruz niye yeni bir sayfayı konuşmuyoruz ya...

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sonunu getirtmediğiniz için açamadık o sayfayı.  Yani kesmenizden açamadık o sayfayı.

BAŞKAN- Yani öyle bir yerlere çakacaksınız biz buna cevap vermeyeceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Siz bizi dinlemediğiniz için dineme şeyi göstermediğiniz için sonunu getiremedik. Dinleseydiniz duymuş olacaktınız görecektiniz yani.

BAŞKAN- Buyurun getirin sonunu.

Abdullah AKTAŞ- Dediğim gibi 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi beceriksiz bir şekilde o insanlara zulmetti. İkincisi şimdi Büyükşehir’in yapamadığını....

BAŞKAN- Ne yapacağız vatandaşın elinden alacağız, zorla alacağız başka alanlara mı sürükleyeceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Bir sözümü bitirebilir miyim?

BAŞKAN- Yani geçmiş uygulama bizde yok kardeşim. Bak şuanda arkasında durduğumuz şey yine o değil mesele orayı yıkıp yerine yeni evler yeni gökdelenler yapmak değil oradaki fakir fukaranın hakkını korumak.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü bitirebilir miyim? Ben başka bir şey söylüyorum siz başka bir şeyden bahsediyorsunuz.

BAŞKAN – Ama yani yapacağımız bir işlem var bu işlemle ilgili değil burada aslında meseleyi anlatırken bir boyutuyla da siyaset yapıyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ- Gerçekleri konuşuyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Gerçekleri konuşmuyorsun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi sözümü kesmeden dinlerseniz sevinirim ben başka bir yere gelmek istiyordum ama konuyu farklı yerlere çektiniz.

BAŞKAN- Sözünüzü tamamlayın başka arkadaşlara da söz vereceğiz.

Abdullah AKTAŞ- 10 yıldır Büyükşehir Belediyesinin yapamadığını bugünkü oylamayla Bayraklı Belediyesine yetki devri yaptık, inşallah ki bunun yapıldığını görürüz. Temennimiz bizde sonuna kadar destekçiyiz diyecektim ama maalesef 10 kere sözümü kestiğiniz için sonunu bir türlü getiremedik bir. İkincisi 28 yıldır yıl önce kendi vatan toprakları işgal edilen Azerbaycan Devletimizin Şu an başlatmış olduğu yani kendi topraklarını geri almak için başlatmış oldu operasyonlarını canı gönülden destekliyoruz. Allah inşallah onları Muaffak eyler, inşallah kendi vatan topraklarını geri alırlar. Şimdi meclis öncesi bir sunum yaptınız bir arkadaşımızda söyledi bize artık bıkkınlık geldi yani bir renkli sunum bir işte siyah beyaz sunum farklı bir suyum bu aynı sunumu biz ikinci kez izliyoruz bu mecliste.

BAŞKAN- Yok aynı sunum değil.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü kesmeden konuşabilir miyim? Aynı yeri yine Smyrna Meydanı yine Sevgi Yolunu, Sevgi Yolunun öbür sokaklarını 6 ay önce ya da senenin başında  burada sunum yaptınız. Sanırım unutkanlık yaşıyorsunuz anlamadım yani. Aynı yolu buraya dediniz ki turizm yolu yapacağız dediniz. Aynı projeyi başka türlü bize sundunuz. Şimdi bakıyoruz ki alakasız bir şey geldi. Ben şunu anlamaya çalışıyorum yani ne oldu öncekini yapamadınız şimdi yenisine mi başladınız ne yapıyorsunuz anlamadım yani. Aynı şeyi sundunuz bize siz görmediniz mi arkadaşlar daha önce bu sunumu aynı sunum yapılmadı mı? Turizm yolu...

BAŞKAN- Abdullah Bey bakın yine sözünüzü kesiyorum....

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım turizm yolu yapacağız diye burada sunum yaptınız.

BAŞKAN- Bakın bir başkana konuşacaksınız iki.

Abdullah AKTAŞ- Smyrna Meydanı etrafı Sevgi Yolu sunumu yaptınız aynı şeyi bir daha izliyoruz.  Yani üçüncü kez bir daha olmaz inşallah. Şimdi Muhammet arkadaşımız söyledi gerçekten Kızılay’ın eşya toplama yani yardımlara ulaştırmak için eşya toplama eski kıyafetlerin toplanması gibi kutuları var. Bayraklı’nın birçok noktasında var. Benimde dikkatimi çekti yine Kızılay’ın bu bizim bölgemizde yine Bayraklı Belediyesinin sınırları içerisinde Kızılay’ın kutusunun yanında bir kutu daha var ne olduğu belirsiz sıfır atık tekstil geri dönüşüm kutusu ne isim var, ne firma var, kimin topladığı belirsiz bununla ilgili bilgi almak istiyoruz. Bu firma hangi firma belediye için mi çalışıyor, kime topluyor? Ya da bu adamların yaptıkları denetleniyor mu? Yani gerçekten bu işi ticaret için mi yapıyorlar gerçekten burada bahsedildiği gibi yoksul insanlara götürmek için mi? Biz bununla ilgili bilgi istiyoruz.

BAŞKAN- Tamam haklısınız.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi diğer bir konu vatandaşımızdan şikayetler var oturum ruhsatı almak isteyen vatandaşlarımızdan zorlanarak bağış adı altında paralar tahsil edilmeye çalışıldığını duyuyoruz.

BAŞKAN- Asla mümkün değil oturma ruhsatı alan bir arkadaştan bu anlamda bir talep varsa  bize getirin ama yoksa da bu tür ucuz şeylere yeltenmeyin.

Abdullah AKTAŞ-  Ben ilgili arkadaşla inşallah görüşüp size getireceğim bunu.

BAŞKAN- İnşallah inşallah

Abdullah AKTAŞ-  Birde dedeniz ki bizim öncelik şeylerimiz projemiz Eğitim ve kreşler...

BAŞKAN- Ama bu son dediğini meseleye bir yüklenin.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ilgili arkadaşı yanınıza getireceğim ben sizin. Sizin de tanıdığınız bildiğiniz birisi getireceğim.

BAŞKAN- Getirin.

Abdullah AKTAŞ- O bana söyledi.

BAŞKAN- Mümkün değil.

Abdullah AKTAŞ- Biz ruhsat almak için gidiyoruz bağış adı altında bizden para isteniyor dendi.

BAŞKAN- Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar biz hepimiz boş verin belediye başkanlığını, meclis üyeliğini vesairesini eğer böyle bir şey duyan kendi adıma da söylüyorum diğer arkadaşlar adına söylüyorum. usulsüz bir işlem bu dediğiniz akçeli işler ile ilgili bir...

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bakın bağış almak usulsüz bir işlem değildir.

BAŞKAN- Ama siz para alıyorlar dediniz.

Abdullah AKTAŞ- Hayır bakın bağış adı altında bağış isteniyor diyorum. Yani Büyükşehir’den bağış alıyorsunuz sizde mi usulsüz yaptınız?

BAŞKAN- Özgür Bey bakın sözümü kesiyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım burada bağış istendiği söyleniyor...

BAŞKAN- Bağış mı isteniyor, para mı isteniyor?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım siz Büyükşehirden bağış adı altında para istemediniz mi?

BAŞKAN- Hayır senin dediğin adamdan para mı istenmiş, bağış mı istenmiş.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım ben herhalde anlatamıyorum derdimi ya da siz bizi anlamıyorsunuz yani. Bağış adı altında para isteniyor dedim. Bu ne demek?

BAŞKAN- Anladım şuan.

Abdullah AKTAŞ- Ben onu söylemeye çalıştım. Şimdi vatandaşta diyor ki biz zor bu ruhsatı alma aşamasına gelmişiz birde belediyede böyle bir zorlukla karşılaşıyoruz diyorlar bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada biz birileri hırsız para çalıyor para topluyor demek anlamında söylemedim yani.

BAŞKAN- Tamam şimdi anlaşıldı.

Abdullah AKTAŞ- Başka bir şey yok teşekkür ederim Başkanım.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Çünkü Bayraklı Belediyesinde bu tür işlere yol yok. Ama biz. Abdullah Bey bitirdiniz tamam teşekkür ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir şey daha söyleyeyim bakın yanlış yere çekiliyor insanları ilgili müdürleri zan altında bırakmayın ben onu demek istemedim.

BAŞKAN- Tamam bak anlaştık mı? Ben sizin bağış adı altında müteahhit firmadan bir şey istendiğini söylüyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ-  Bu benim şahıs müteahhit mi bilmiyorum.

BAŞKAN- Bakın ben de şunun altını çizerek söylüyorum Bayraklı Belediye Başkanı olarak söylüyorum biz şu ana kadar hiç bir firmadan nakdi hiçbir şey istemedik. Hiç bir firmadan spor kulübümüze farklı alanlara nakdi bağış yapmalarını söylemedik. Ben Bayraklı Belediye  Başkanı olarak buradayım bir örneğini alıp gelin ve ben size bir şey söyleyeyim mi vatandaşlık görevimiz yapın direk  Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunun.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım siz hala bizim ne dediğimizi anlamadınız galiba ya.

BAŞKAN- Hayır Hayır ben senin söylediğinle ilgili bir şey söylemiyorum Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Biz burada yolsuzluk yapılıyor para götürülüyor öyle bir şey demedik anlatamadım herhalde ne demek istediğimi.

BAŞKAN- Abdullah Bey ben sizin söylediğinize cevap olarak söylemedim genel bir şey olarak söyledim ya.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Diğer arkadaşlara da söz verelim evet ya şeye döndü artık karşılıklı polemiğe döndü lütfen buyurun. Bak demokrasi dediğiniz bu iki saattir hemen hemen bütün arkadaşlarınızı dinledik, hepsini dinledik.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Sizin fikriniz lütfen buyurun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bugün biraz gergin bir meclis geçirdik. Elbette eleştiriler yapılacaktır ama sürekli bağırarak ses tonumuzu yükselterek ve başkanımızın ve meclis üyelerimizin sözü kesilerek biz bir yere varamayız. Karşılıklı konuşmayı çevirmemeliyiz konuşmalarımızı ve tartışmalarımızı bu bizim meclisimizin ciddiyetini saygınlığını zedelemektedir Başkanım. Ben bir Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak elbette ki rahatsız olduğum yada meclis üyesi arkadaşlarımın rahatsız olabileceği durumlarda üslubumu bozmadan müdahale ediyorum, bu da benim en doğal hakkındır. Siz nasıl konuşuyorsanız bizim sözümüzü bölüyorsanız biz sizi saygıyla dinliyorsak sizde lütfen üslubunuza ve tarzınıza dikkat ederek konuşun. Burası bir belediye meclisi yani bunu unutmamalıyız bir defa. Ben Gümüşpala'da yapmış olduğunuz başlatmak başlamış olan kreş projesi için size çok teşekkür ediyorum. Bende Gümüşpala'da oturuyorum. Gümüşpala da çalışan annelerin çok ciddi bir sıkıntısıydı çocuklarını güvenilir bir emanet edebilecekleri güvenilir bir yerin, bir kreşin olmaması önceliği kreş ve MASAL EVİNE  verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Başkanım. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ne yapmış olduğu açmış olduğu savaşı kınıyorum. Orada canlarını yaşamlarını yitirenlere rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Birde geçmişimizi geleceğe taşıyan ve bu günlerimizi kuran tüm büyüklerimizin bugün Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Evet arkadaşlar verdik sözü verdik yeter artık.

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Gelmeyen arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz...

Emel ARSLAN HÜR- Bir dahaki meclisimiz başkanım 6 Ekim Salı Saat 18:00

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 6 Ekim Salı Saat 18:00’de görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                        Üye                                                       Üye