Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/12/2020

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 01.12.2020 Salı günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                            Serdar SANDAL

                                                                                                                                                          Belediye Başkan

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    01.12.2020

                                                                                                                    Salı

                                                                                                                      Saat : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Belediye Meclisimizin 07.02.2019 tarih 19 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5876) Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarih 67 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5878) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Belediye Orkestra Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5835) Belediyemizde mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 17.01.2020 tarihi itibariyle emekliye ayrılan personelin boşalttığı İcra Memuru kadro unvanının iptal edilmesi hk.

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5755) Belediyemizde 3. dereceli Eğitmen kadrosuna karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5877) Belediyemizde 1. dereceli Tekniker kadrosuna karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1259) Bayraklı Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.590 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 14.10.2020-12.11.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 11 parsel maliklerinden Mehmet Ali KAVUK tarafından itiraz edilmesi hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Erzincan ili, Kemah ilçesi, Yahşiler Köyünde yaptırılmak istenen spor kompleksine Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5272) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  25N-IC pafta, 37633 ada, 11 nolu parseldeki 2/93 (4.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5273) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 36839 ada, 22 nolu parseldeki 1/197 (1.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5274) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 37629 ada, 15 nolu parseldeki 10/147 (20.00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1155) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2016 tarih ve 05.920 sayılı kararı ile uygun görülerek, onanan 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" plan notu değişikliğinde "Turizm Tesis Alanları" ifadesinin sehven kaldığı belirtilen, onanan plan notunun yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.