Meclis Çalışmaları

03/12/2020

01.12.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(03.12.2020 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.12.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6163) Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 117 sayılı kararı ile  onaylı 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5910) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25-N-IC pafta, 32811 ada, 22 nolu parseldeki 801/19001 (8.01 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5755) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e  ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :124

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e  ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :125

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1320) İlçemiz sınırları içerisinde "Kat Sıkıştırma" olarak bilinen mülga plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlı teşekkül etmiş parsellere yönelik, "Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlı olarak teşekkül etmiş ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında kat adetinden 1 kat fazla olan mevcut yapıların kat sayısı aynen korunacak olup, kat yüksekliği (döşeme üstünden döşeme üstüne) 2.85 metreyi geçemez. Batar/asma kat yapılamaz. Bu plan notu kapsamında yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :126

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1325) İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleri olmak üzere en çok Bayraklı İlçesi olumsuz olarak etkilenmiş ve bunun sonucunda mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin taleplerde artış olmuş; Ayrık ve Blok Nizam yapılaşma koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellerde, mevcut yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :127

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Cindi Can POLAT, Hasan KARABAĞ, Şeyhmus BIÇAKÇI, Osman SAĞLAM, Orhan TEMİZ, Muhammet ŞAHİN, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 04.01.2021

Toplantı Saati  : 16.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu                 

 

                                          

                                                                                                                                 Serdar SANDAL

                                                                                                                  Meclis Başkanı