Meclis Çalışmaları

04/02/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ          04.02.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN -  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ.

HAZIR BULUNMAYANLAR: İsmail SARI - Gamze gül ÇAMUR - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Ahmet ÖZTEP - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet dışarıda meclis üyesi arkadaşlar varsa salona davet edelim. Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım değerli bürokratlar çoğunluğumuz vardır, 2021 yılı Şubat ayı 2. olağan meclis toplantısını açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.02.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Öncelikle geçmiş toplantı tutanağında bir madde hatamız var mı, yok mu? Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Hata yok başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş meclis toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet buyurun.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-18) Bayraklı Belediyesi ile Ardahan ilinin, Hanak Belediyesi'nin Kardeş (Belediye) Şehir olması hk.

BAŞKAN- Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hanak Belediyesi ile kardeş belediyesiyiz artık, her iki belediyemize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-630) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için Belediyemizde en çok üyeye sahip bulunan “Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN)” ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinin süresi 01 Nisan 2021 tarihinde sona erdiğinden, yetkili sendika ile görüşme yapılması ve Sosyal Denge Tazminatı ödemesine yönelik sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

BAŞKAN-  Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Adalet ve Kalkınma Partisi.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 2 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-375) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi "Sosyal Yardım Komisyonu, Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Mali Hizmetler Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Belediye Meclisinin seçeceği 4 asil 4 yedek meclis üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyon üyesi belediye meclis üyeleri bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür "demektedir.  Bu madde gereğince komisyonda görev alacak 4 asil, 4 yedek meclis üyesinin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi adına Mukaddes IŞIN, Şentürk APAYDIN, Gönül GÜNGÖR asil üyeler. Yedekleri şimdi mi söyleyeyim?

BAŞKAN- Hepsini beraber mi oylayacağız? Yedekleri de söyle o zaman.

Emel ARSLAN HÜR- Yedek üyeler, Alim ÇANKAYA, Şeyhmus BIÇAKÇI, Ali UĞUREL.

BAŞKAN-  Evet Abdullah Bey sizler kimleri öneriyorsunuz?

Abdullah AKTAŞ- Biz bir kişi veriyorduk daha önce bir kişi göndermiştik. Orhan TEMİZ’i öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Asil. Yedek kim?

Abdullah AKTAŞ- Murat PERVANE.

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyon üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-418) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. Maddeleri gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İbrahim BALIKÇI ve Ali UĞUREL arkadaşlarımızı öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Emre DEMİR, Osman SAĞLAM arkadaşlarımızı öneriyoruz.

BAŞKAN- Bir kişi mi öneriyoruz sadece?

Emel ARSLAN HÜR- Bir asil bir yedek. O zaman asil bizden olsun yedek...

BAŞKAN- O zaman asili biz önerelim yedeği arkadaşlar önersin.

Emel ARSLAN HÜR-  Tamam. Asil üyeyi İbrahim BALIKÇI’yı öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Yedek Emre DEMİR.

BAŞKAN- Tamam, arkadaşları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-265) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta,37629 ada,7 nolu parseldeki 3/43 (21.00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, Hukuk ve İmar komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1486) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bu önergede depremden zarar gören evlerinin  imar durumu ile ilgili belge almak isteyen arkadaşlarımızdan alınan harçlarla ilgiliydi. Bir defaya mahsus bu önergeyle bu harcı almayacağız. Bütün meclis üyelerimizin ortak katkısıyla oluşan bu karar Bayraklımıza da hayırlı uğurlu olsun, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-449) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan; İşyeri açma ve çalışma ücretlerinden, İşyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç), Gayrisıhhi müessese ücretinden bir defaya mahsus Meclis Karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet buda yine ticari faaliyet sürdüren ama yıkıldıktan sonra bir daha yapan esnafımızla ilgili bir karar. Buyurun Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-449) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve özellikle deprem nedeniyle vergi vb. gelirlerimizde önemli tutarlarda azalışlar meydana geldiği gibi merkezi yönetim vergi gelirlerindeki tahsilat düşüklüğü ve kesintilerden dolayı belediyemize aktarılan paylarda da azalmalar meydan gelmiştir. Bu nedenlerle gelirlerimiz giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır.  Deprem nedeniyle zarar gören yol, kaldırım, park, bahçe vb. tesis ve yerlerin bakım onarım ve yenilenmesi, yatırımların ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, COVID-19 pandemisine yönelik çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi, tabii afet ve mücbir sebeplerden kaynaklı olağan dışı giderlerin karşılanması, artan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi bunlara yönelik nakit ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanma yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 26.000.000,00 TL nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN- Herhalde Emre’ye söz vereceğiz. Buyurun Emre Bey.

Emre DEMİR- Sayın başkan kıymetli üyeler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi başkanım tabi burada krediyi istemenin şeklide çok önemli, burada krediyi maalesef talihsiz bir açıklamayla istiyorsunuz. Kaldırım, yol ve parkların tamiri için diyorsunuz. Bunların tamiri ne kadar tutuyor? Toplamda depremden etkilenen parklarımızın kaç tanesi bizim bünyemizde? Zaten bunların Büyükşehir bünyesinde olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz

BAŞKAN- Evet doğru düşünüyorsunuz.

Emre DEMİR- O yüzden bu sorular merak uyandırıyor bizde. Bunu sormak istiyoruz tabi size, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Merak gerçekten kişisel gelişimde oldukça önemli. Merak ettikçe gelişiriz...

Emre DEMİR- Kişisel gelişimle ne alakası var başkanım. Böyle bir cevap şekli olabilir mi ya?

BAŞKAN- Hem kişisel gelişimde hem siyasal gelişimde bizi canlı ve diri tutan bir işlem. Şimdi arkadaşlar bunu defaaten söyledik 2020 yılı içinde söyledik. Biz bir kurumuz öngörülen ve öngörülmeyen durumlar söz konusu olabilir. Bunun için elimizdeki bir enstrümanı kullanmak yedekte tutmanın ne tür bir sakıncası var burayı anlamakta güçlük çekiyorum. Yani ne diyelim biz kredi başvurusunda şunu mu diyelim, aslında ihtiyacımız yok ama kredi çekeceğiz. Böyle mi diyelim? Şimdi arkadaşlar burada mesele şu, prosedürsel bir işlem ve 2020 yılında dediğimiz gibi biz en borçlu kredi borcu olan belediyelerden biriyiz yani 102 milyon borcumuzla beraber bu işi ve sizin de Ak Parti grubu olarak en çok eleştirdiğiniz noktalardan bir tanesi ve haklı eleştirdiğiniz noktalardan bir tanesi. Yani bir belediyenin 9 milyon, 10 milyon gibi yıllık faiz gideri olmaz doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu faiz giderini gidermekle ilgili düşürmekle ilgili burada bu faizi ödediğimiz şeyi kamu yatırımına tekrar çevirmekle ilgili öncelikli görevlerimizden bir tanesi krediyi sıfırlayabilmek. Ha bu şu demek değil, yarın ön göremediğimiz bir durum olduğunda kredimizi hazır tutmamıza engel bir durum değil. Hepiniz firma yöneticisiniz, iş sahibisiniz bankalarla kredi çalışması yapmıyor musunuz? ihtiyacınız olmuyor mu? Bir saniye sözümü kesmeyin ben kesmedim.

Emre DEMİR- Olmuyormuş gibi anlatıyorsunuz, ben böyle anlıyorum siz söyleyince. Biz bunların faizini ödemiyor muyuz? Çektiğimiz krediyi kullanmadığımız müddetçe.

BAŞKAN- Emre müsaade edersen sonuç itibari ile sen görüşlerini söyledin bende gereğini söylüyorum. Diyorum ki, sıradan küçük bir firmamızda dahi biz bu tedbirleri alırken koca belediyede böyle bir şeyi öngörmemek mümkün mü? Yani şimdi seni bankada ne kadar kredi limitin vardır ama çekmiyorsundur. Niye? Olağanüstü bir durum olabilir diyorsun. Kurum olarak ben niye bunu düşünmeyeyim? 2020 yılında da benzer tartışmaları yaptık hani kesin çekeceksiniz, kesin bu işlemi yapacaksınız vesaire şimdi burada usulen gelip ifade öyle geçti, ifade böyle geçti teminat olarak biz bu krediyi oluşturacağız ihtiyaç duyulduğunda da tabi ki kullanacağız ama mümkün mertebe kullanmamaya özen göstereceğiz. Evet buyurun Özgür Bey. evet sonra size vereceğim. Önce siz istediniz hayır hayır nezaketinizden dolayı teşekkür ediyorum. Son sözü arkadaşımıza vereceğim.

Özgür HIZAL- Ben teşekkür ediyorum sayın başkan kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Biz merak ediyoruz tabi yani merak ediyoruz neden merak ediyoruz? Bayraklı hemşerilerimizin sesi olduğumuz için merak ediyoruz, bu merakımız doğrultusunda tekrar bir soru soracağım ben size ve bu sorunun cevabını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Şimdi burada bir takım gerekçeler ortaya koyuyorsunuz diyorsunuz ki, Covit-19 pandemisi nedeniyle birtakım faaliyetler içerisinde bulunduk ve tahmin edemediğimiz gelir kayıplarımız oldu yine aynı şekilde 30 Ekim de yaşanan deprem hadisesinden dolayı da aynı gerekçeleri ortaya koyuyorsunuz. Bu meclis salonunda gerek grup başkan vekilimiz, gerek Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşımız gerek diğer meclis üyesi arkadaşlarımız defaaten şunu sordular sizlere, Bayraklı Belediyesi’nin Covit-19 pandemisi nedeniyle Bayraklı Belediyesine ait bütçe içerisinden ne kadar bir bütçe ayrılmış ve harcanmış? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bugün bu meclis salonunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, Adalet Kalkınma Partisi meclis üyeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin hiçbiri bilmiyor. Biliyor mu arkadaşlar? Bilmiyor. Yine ikinci bir sorumuz aynı gerekçelerle Bayraklı Belediyesinin elde etmeyi düşündüğü ama edemediği gelir kaybı ne kadar? Bunu da bilmiyoruz. Bu soruyu belki 3 kez sorduk bu salonda %10, %5 dir %25 dir olabilir global bir ekonomik kriz yaşanıyor bu kriz nedeniyle Bayraklı Belediyesinin de bir takım gelir kayıpları mutlaka olmuştur ama bunu biz bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey 26 milyon gibi ki buda zaten yasal olarak alabileceğiniz meclis kararı ile alabileceğiniz en yüksek limit, 26 milyon kredi talebiniz ve bu işi bu kadar basite indirgiyorsunuz ki sayın başkan biz bunu çekmeyeceğiz bir kenarda duracak. Neden? Çekmeyeceğiniz bir şey için Bayraklı Belediye meclisi neden karar alıyor? Çekme ihtiyacı duyduğunuzda bu meclisi davet ettiğinizde 48 saat içerisinde bu meclis zaten toplanır ve gerçekten ihtiyacı varsa Bayraklı’nın o zaman bu kararı zaten alırsınız ve herhangi bir bankadan bu krediyi çekersiniz. Hem bir taraftan 9 milyon yıllık, 8 milyon yıllık faiz giderinin olduğundan bahsediyorsunuz ve diğer taraftan da hiçbir yatırım odağı olmaksızın yatırıma yönelik olmaksızın bir kredi talebiniz oluyor. Bu kredinin faizi olmayacak mı? Olacak. Bu kredi bize diğer faiz giderlerimizin üzerine ek bir gider getirmeyecek mi? Getirecek. Bunun açıklamasını nasıl yapacaksınız? Bunun bir açıklaması sizce de yok, bizce de yok ve siz burada bir önceki meclis toplantısında da dile getirdiğim gibi burada bu krediye bir kılıf uydurmak adına depremde zarar gördüğünü iddia ettiğiniz park, bahçe ve yolların bakım onarım giderlerini karşılamak için yaptığınızı söylüyorsunuz. Şimdi önceki dönemde eleştirdiğiniz eleştirdiğimiz hatta belediye başkanı bir kredi talebiyle buraya geldiğinde bir proje ile bu meclisin karşısına çıktı gerçi o projeleri hayata geçirilmedi ama buda başka bir tartışma konusu siz o projelerle bile karşımıza çıkmadınız. Tamamen somut olmayan soyut bir takım verilerle karşımıza çıkıyorsunuz. Bayraklı Belediyesi’nin uhdesinde olan Bayraklı sınırları içinde 22 park var sayın başkan, bu 22 parkın tamamını yıksanız yeniden yapsanız her birine birer milyon para harcasanız 22 milyon yapar. Nasıl bir bakım onarım yapacaksınız gerçekten çok merak içerisindeyim ki bunun yapılmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla buradaki özetle şunu söylememiz çok net söyleyebiliriz burada ki bu 26 milyon krediye madem ihtiyacınız yok madem finansal anlamda oldukça iyi durumda olduğunuz söylüyorsunuz madem faiz baskısından kurtarmak için ciddi bir borç ödediğinizi iddia ediyorsunuz ki bununda doğru olmadığını ben biliyorum buradan bir kez daha deklare ediyorum o zaman bu krediyi çekmeyin. Gerçekten yatırım odaklı kredi çekmeniz gerekiyorsa gelin hep beraber oy birliği ile geçirelim yada en başta konuşmamın en başında sorduğum soruların cevaplarını burada bürokratlarınız var çok net bir şekilde ya 10 dakika içersinde çıkartılabilecek bir cevap çıkartırsınız şu kadar ödeme yaptık, şu kadar gider kaybımız var demeniz gayet kolay. Bu sorunun cevabını sizden aynen şu şekilde aldık çok harcadık çok gider kaybımız var. Ne kadar çok? Bunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Bayraklı Belediyesi 2 yıla yakın süre içerisinde hangi yatırımı yapmıştır ki bugün 26 milyon kredi talep ediyor? Hangi vaatlerinizi yerine getirdiniz ki bugün kredi talebinde bulunuyor? Kreş açtınız mı? Açmadınız. Yolların asfaltlarını kim yaptı? 140 milyon TL İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlarla övünüyorsunuz.

BAŞKAN- Övünmeyelim mi?

Özgür HIZAL- Sayın başkan İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER gider İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde övünür o başka bir tartışma konusu biz orada cevabını veririz, sizin 260 milyon... Sayın başkan...

BAŞKAN- Geçmiş dönemde gerçekleşen bir yatırım mı...

Özgür HIZAL- Geçmiş dönemde yapılan yanlışlar üzerinden sizde aynı hatalar üzerinden devam edemezsiniz müsaade buyurursanız bitireceğim müsaade buyurursanız ben burada konuşmamı yapayım sizde elbette ki cevabını vereceksiniz. Şimdi çıkıp vatandaşı yanlış yönlendirmemek lazım inanılmaz yatırımlar yaptık Bayraklı’nın 10 yılda görmediği bütün yatırımları biz yaptık. Hayır Bayraklı Belediyesi hiçbir yatırım yapmadı, Bayraklı Belediyesi elle tutulur somut hiçbir yatırım yapmadı bakın bir kez daha soruyorum, net bir şekilde söylüyorum bazı yollarda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu asfalt çalışmaları var birtakım kreş çalışmaları var onun dışında yapılmış hiçbir yatırım yok. Eğer yatırım olsaydı sayın başkan bu 10 yıl içerisinde yatırım olmadığını biliyoruz da 2 yıl içerisinde de yatırım olsaydı ben size sürekli gelen bir fotoğrafı birazdan atacağım buradan aslında o fotoğrafı göstermek istiyordum 10 yıl önce verilmiş bir vatandaşın vermiş olduğu bir dilekçe son yaşanan sel hadisesinde bu felakette Bayraklı’nın sokaklarının ne hale geldiğini hepimiz gördük hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çıkıp  biz 2 yılda Bayraklı da inanılmaz işler yaptık, inanılmaz yatırımlar yaptık bu parayı da uhdemizde tutacağız ihtiyaç duyduğumuzda kullanacağız diyerek 26 milyon bütçenizin %10’u kredi çekilmez sayın başkan. Bu Bayraklı halkına yapılabilecek en büyük haksızlıktır, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum sağolun. Şimdi meseleye biraz piyasa gözüyle gerçek hayatın realiteleri olarak bakarsak herhangi bir kurumun, herhangi bir şirketin, herhangi iş yapan birinin öngörülmeyen işlerle ilgili kredisini oluşturması niye anlaşılmaz bir şey bunu da anlamakta ben güçlük çekiyorum. Burada mesele şu, her şeyi rakamlar üzerinde anlattığınızda her şey çok anlamlı olmayabilir. Ben şunu soruyorum deprem sürecinde Van’ı yaşadık ,Elazığ’ı yaşadık ve biz bütün Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı İzmir Büyükşehir ile beraber Bayraklı da gösterdik. Sizin Bakanlarınızda, Bakan yardımcılarınız da sağolsunlar bürokratlarınız da bizim ne kadar düzgün iş yaptığımızla ilgili bize teşekkürlerini iletmiş durumdalar. Tüm Türkiye’ye örnek olan bir işi polemik malzemesi yapmak doğru bir iş değil, bak biz deprem sürecinde asla siyasal bir işe girmedik, şimdi bunun üzerine neyi çıkaracağız benim söyleyecek çok şeyim var söylemeyeceğim, yok söylemeyeceğim öyle yok yeri zamanı geldiğinde söylerim ben. Şimdi burada mesele şu, bizim denetim komisyonumuz var mı? Var. Sayıştay bizi denetliyor mu sürekli? Denetliyor. Yaptığımız işlerin ne kadar doğru yanlış olduğu bu raporlarla ortaya çıkacak işler değil mi? Kamu kurum ve kuruluşunda herhangi bir işi gizleyerek saklayarak öteleyerek yapabilme şansı var mı? Yok.

Abdullah AKTAŞ- Peki başkanım...

BAŞKAN- Bir saniye sözümü kesmeyin, sözümü kesmeyin.

Abdullah AKTAŞ- Olayı başka yerlere yansıtıyorsunuz. Denetim komisyonunun önüne gelmeyince bu kredinin karşısına şunları şunları kullandın diye.

BAŞKAN- Ya sözümü kesmeyin ya arkadaşlar sözümü kesmeyin bak burada ne kadar kibar kibar Özgür Bey aklına gelen her şeyi söyledi bak hiç kesmedik. Haklı olduğu şeyler olabilir haksız olduğu şeyler olabilir, bana göre %90’ın da haksız ama nezaketiyle görgüsüyle uygun bir şekilde aktarıyor bende aktardığı için teşekkür ediyorum. Oda aslında benim ne kadar doğru işler yaptığımı, bütçeyle ilgili neler yaptığımızı bu krediyi kullanmayacağımızı, yedek akçe olarak kenarda tutacağımızı ama öngörülmeyen bir durumda bu işin ne kadar reel olduğunu oda biliyor ama burada mikrofonu aldığımızda vatandaşa bir şey söylememiz gerekiyor bunu da saygıyla karşılıyorum burada kızacak, darılacak, gücenecek hiçbir şey yok. Şimdi global bir kriz var bizde de var, İller bankası gelirlerini %50’si kesildiği bir ortamı yaşadık pandemi süreci var, deprem süreci var ve size sadece şunu söylüyorum en fazla kredi borcu olan bir belediye iki ay sonra maaşlar ödenmez diyen bir belediye de bir tek kuruş kredi çekmeden işimizi götüren bir kurumuz ve daha öncede söyledim keşke bizim bu mali disiplinimiz ihalelerde yaptıklarımız, vatandaşın hak ve hukukunu korumakla ilgili olan şey keşke bizim ülkemizde olsa sadece buğdaya, arpaya, yulafa bir kalem daha var pirince 32 milyar dolar vermişiz. 32 milyar dolar kim satıyor ya, kim satıyor abi sen yurtdışındaki vatandaşa veriyorsun 32 milyarı senin çiftçin kan ağlarken neyse ya kendi kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Bir saniye ya kendi kendimiz kandırmayalım yani bu işin hakemi, bu işin sahibi millet, halk, esnaf, sokakta ki vatandaş. Bugün ülkede kamu kurum ve kuruluşlarında memur arkadaşlarımız dışında yani sabit bir yerden gelir alan arkadaşlarımız dışında mutlu olduğunu söyleyen arkadaşımız var mı? Şimdi mesele o değil kredi meselesine gelince geçmiş süreçte çekilen 50 milyonluk kredinin bir projesi vardı düşünün bir belediye bütçesiyle %10’u kadar borçlanabiliyor biz ne kadar borçlanmışız geçmiş gelen proje ile? 50 milyon lira. Bunların faturasını ödüyoruz. Nedir bu 50 milyonun projesi belli mi ve bu 50 milyonluk  kredi bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kan ağlarken ben Halk Bankası kredimi öteleteyim derken ötelenmezken Bakanlar Kurulu kararı ile 50 milyonluk kredi verildi. Soruyorum Bakanlar Kurulu’nun 50 milyonluk krediyi vermesiyle ilgili Bakanlar Kurulun’a giden proje nedir? Bu proje gerçekleşmediyse 50 milyon nerededir ve Bakanlar Kurulun da bu yetkiyi veren arkadaşlar bu işlemle ilgili ne yapmışlardır?

Özgür HIZAL- Sayın başkan...

BAŞKAN- Bakanlar Kurulu kararı ile çekilen bir kredi...

Özgür HIZAL- Sayın başkan..

BAŞKAN- Bakanlar Kurulu kararı ile çekilen ve asla yatırıma dönmeyen bugün yedek akçe olarak buraya gelebilecek tutabileceğimiz krediyle ilgili bu polemiğe gerek yok.

Özgür HIZAL- Sayın başkan söz istiyorum.

BAŞKAN- Kredi noktasında sicilimiz çok temiz değil.

Özgür HIZAL- Sayın başkan söz istiyorum.

BAŞKAN- 50 milyonluk kredi abi Bakanlar Kurulun da bu vatandaşın emeği olan para nereye gitti?

Özgür HIZAL- Sayın başkan o krediyi çeken CHP belediye başkanıydı.

BAŞKAN- Bakanlar Kurulu kararıydı. Bakanlar Kurulu ile proje için verilen kredidir. Neyine onay verdiniz, neyine onay verdiniz? Bakanlar Kurulunda neyine onay verdiniz? 50 milyonun neyine onay verdiniz? Bana değil, ben hakim savcı değilim ben hakim savcı değilim. Evet, evet arkadaşlar sakin olalım.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Zehra ONGUN- Başkanım oylayalım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar yeterli, evet arkadaşlar. bir diğer bir saniye bir saniye arkadaşlar arkadaşımızın sorusu var cevap veriyorum daha. Sakin olun ya sorun yok arkadaşlar lütfen sakin olun, hayır hayır arkadaşlar yok yok sakin olalım Özgür Bey. Evet evet arkadaşlar, evet vereceğim söz vereceğim, evet arkadaşlar Sayın meclis üyemiz Osman Bey, sayın meclis üyemiz Osman abi evet arkadaşlar, Osman abi Osman abi sakin ol tamam arkadaşlar sakin olun ya sakin olun arkadaşlar arkadaşlar söz vereceğim söz vereceğim arkadaşlar sakin olun. Evet arkadaşlar sel Allah’tan gelen biz Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyoruz ondan gelen her şeye de başımız üzerine diyoruz. Şimdi Giresun’a gelince Allah’tan geliyor da İzmir’e geldiğinde bir aylık yağmur 6 saatte %20 fazlasıyla yağıyorsa ve bunun sonucu dereler taşıyorsa ve yine yaralar 24 saat içerisinde sarılıyorsa buradaki sorun ne? Bayraklı da ki durumu söylüyorum, vallahi o zaman gezmiyorsunuz demek ki. Şimdi arkadaşlar bak Emre bak önce... Efendim senin olduğun yerde yarım saat durup geçmişimdir ben değil mi? Bir yerde ikinci günü işler bitince temizlik aşamasına gelince orada resim vermek önemli değil, o gece yarısı nerede olduğun önemli, o sabah nerede olduğun önemli. Şimdi bunları da tartışmanın çok büyük bir anlamı yok, bu bir doğal afet ve ağırlıklı iş derelerin taşmasıyla ilgili bunu kaldırabilecek altyapı vs. bilmiyorum Türkiye de nerede var. Ankara’da var mıydı acaba? Yani biz binlerce sel felaketi vesaire ilgili o tünellerde o yollarda arabaların nasıl yüzdüğünü insanların nasıl mahsur kaldığını gördük ama siyasi ahlak olarak böyle bir doğal afette bunu siyasete alet etmeyi aklınızdan geçirmedik. Mesele bu arkadaşlar, evet meclis üyemiz söz istemişti, sırasıyla verelim.

Serap KESKİN- Başkanım meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım. Konuşmam bittikten sonra lütfen arkadaşlar...

BAŞKAN- Evet Özgür Bey müsaade edin, sizde lütfen başkana ithafken konuşun.

Serap KESKİN- Başkanım burası Finlandiya değil bir kere bunun farkına varalım öyle konuşalım. G-20 ülkeleri sıralamasından çıkmış bir ülkenin enflasyonla mücadele eden bir yapı altında mücadele eden belediyeler bugün büyük bir mücadele veriyor. Siz bunu o kadar büyük bir başarıyla götürüyorsunuz ki diğer kamu kurum ve kuruluşları 80 milyar, 70 milyar belediyelerden duyuyoruz gelirlerinin yani %20 sinden fazlasını bir kere bu şekilde devlete yük olmuyorsunuz. Siz her dönem başında tüm kamu kurumlarının yaptığı gibi bu devlet bütçesinde de böyledir her yılbaşı mali yılbaşı bir onay ister meclisten ve çıkar niçin bu kadar büyütülüyor. Siz burada insanlar yatağa aç girmesin diye belediyenin tüm personeli her ay düzenli maaşları ödeniyor arkadaşlar burada. Bir kere insani olarak bakın bu olaylara açlıkla mücadele eden bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar kötü bir durumdan geçmemiştir. İnsanlar açlıkla mücadele ediyor bunun altını çiziyorum, lütfen olaya böyle bakın polemik yapmayın teşekkür ederim başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey’e sonra Özgür Bey’e söz verelim. Yok, yok sana son vereyim de en son havalanmış top sende kalmasın.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi buradaki kredi olayı arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamayınca ülke gündemine girdiler. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin mecliste söyleyecekleri konulara girdiler, onları bırakın siz Bayraklı ya bakın Bayraklı’dan bahsedin siz yaşadığınız yere bakın, yaşadığınız yerde ne yapılıyor ona bakın siz.

BAŞKAN- Yok arkadaşları yanlış anlamayın bizde Bayraklı olarak bu ülkenin bir parçasıyız genel ekonomiden etkileniyoruz diye söylüyorlar.

Abdullah AKTAŞ- Müsaade eder misiniz? Oradaki konuları zaten Milletvekilleri görevli olan Milletvekilleri mecliste zaten gündeme getiriyorlar, o konular bizim konularımız değil gidersiniz meclise nasip olursa orada gündeme getirirsiniz. Şimdi burada bir krediden bahsediyoruz ama olayı öyle bir hale getirdiniz ki sele getirdiniz ne bileyim, maaşlara getirdiniz.

BAŞKAN- Yok sorulara cevap veriyorum.

Abdullah AKTAŞ- Biz bunlardan bahsetmedik ki.

BAŞKAN- Hayır ben sorulan sorulara cevap veriyorum.

Abdullah AKTAŞ- Hani bir söz var yanlış anlamayın, yarası olan gocunur şeyine geldi bu yani, biz bunlardan bahsetmiyoruz biz krediden bahsediyoruz, kredinin çekilme sebeplerinden bahsediyoruz.

BAŞKAN- O zaman arkadaşınızı dinlemediniz siz.

Abdullah AKTAŞ- Yok dinledim başkanım. Şimdi öncelikle sizin söylediğiniz şeye geleceğim 55 milyon krediyi sizden önceki Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı çekmiştir. Nereye harcadığı...

BAŞKAN- Bakanlar Kurulu kararıyla sizin desteğinizle çekmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir saniye cevap vereceğim. Siz o paranın nereye kullanıldığını yada kullanılmadığını şuan her şey elinizin altında sorgularsınız yanlış bir şey varsa mahkeme yolları açık mahkemeye verirsiniz ki bunu defalarca söylüyorsunuz ki şu ana kadar bunu vermiş olmanızda lazımdı, anlatabildim mi? Ama yapılan bir tane başvurunuz yok. Konuşuyorsunuz ama bir tane başvuru yapmamışsınız yani.

BAŞKAN- Ben Hakim Savcı değilim ya.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Adliyemiz var gidin suç duyurusunda bulunun.

BAŞKAN- Sizde suç duyurularında bulundunuz ne oldu?

Abdullah AKTAŞ- Anlatabilir miyim konuşacakları mı? Diyorsunuz ki 55 milyon kredi çalınmış bilmem nereye harcanmış falan filan diyorsunuz...

BAŞKAN- Hayır sizin suç duyurularınız vardı ne oldu?

Abdullah AKTAŞ- Bizim ki devam ediyor. İstiyorsanız sizi de götürürüz bir dahaki şeylere. Bizimkisi hala devam ediyor ki meclis üyesi olarak açtık biz, Belediye Başkanı olarak değil siz  bizden şuan daha çok yetkilisiniz ve bütün bunların nerelere harcandı kalem kalem önünüze geliyor verin biz açalım o zaman açamıyorsanız. Bu milletin parasını yedirtmeyin bu bir. İkincisi...

BAŞKAN- Somut bir proje gitmeden Bakanlar Kurulunda onaylanıyorsa bunun hesabını benden değil onay verene soracağız.

Abdullah AKTAŞ- Siz kredi çekmenin usulünü Hasan KARABAĞ kadar bile yapamadınız kusura bakmayın o kredi boşa gitti çekilen para ama onun kadar bile yapamadınız. O bizim önümüze bir önceki mecliste olan arkadaşlar hatırlar 3 tane proje getirdi görsellerini anlattı nereden bilelim biz bu arkadaşın bunu yapıpta çekipte başka yere kullanacağını

BAŞKAN- Ha sen diyorsun beni kandırdı.

Abdullah AKTAŞ- Anlında mı yazıyor? Bizde iyi niyetle sizi de kandırıyor şuanda başkanım sizi de kandırıyor, 2 yıldır sürekli aynı şeyleri gündeme getiriyorsunuz ki bu olay gündeme geldiğinde seçime çok az vakit vardı hatırlar mısınız bilmiyorum eğer ki biz kötü niyetle davransaydık yada o krediyi onaylayan kişiler için söylüyorum, kötü niyetli davransaydı denseydi ki bu projeyi yapmayacak seçime harcanacak diye düşünseydik siyasi gözle bakılsaydı zaten o kredi ödenmezdi ama o nasıl bakıldı, 3 tane hazır halka hizmet edecek proje getirilmiş bu projeler yerine getirilsin diye bu kredi onaylandı, bunu bir kere ayırt etmemiz lazım.

BAŞKAN- Bak sevgili dostum...

Abdullah AKTAŞ-  Har vurup harman savursun diye onaylanmadı.

BAŞKAN- Sadece araya gireceğim siz sözünüze devam edin lütfen. AFAT’tan bize İç İşleri Bakanlığı aracılığı ile 1 milyon lira para geldi şeyden hariç bize gelen toplam para 2 milyon lira. Mesela bu 1 milyonu bize gönderdiklerinde haklı olarak birde bize bir yazı gönderdiler. Bu 1 milyonu harcayacağınız kalemleri bize teker teker yazıp gönderin. Şartlı bağışlar yani şartlı krediler vesaireler böyle olur. Şimdi burada da diyorum ki bir üst kuruldan bir onay alıyorsan yada sana bir para veriliyorsa oda diyecek ki aldın kardeş şunu şunu şunu verdin mi, vermedin mi? Benim sorumluluğumda değil, ben buraya...

Abdullah AKTAŞ-  Peki bir saniye başkanım siz bu 26 milyonu böyle mi yapacaksınız? Söz ver bu mecliste 26 milyonu böyle mi yapacaksınız? Kalem kalem şunları harcadım diyecek misiniz söz verin burada. Bu günün tarihini atalım arkadaşlar yapacak mısınız? Yapmayacaksınız.

BAŞKAN- Ya sevgili dostum bir şey söyleyeceğim. Ben şuna hemen cevap vereyim arada kaynamasın ben sadece bu 26 milyon değil bak ben bütün bütçemin ne olduğuyla ilgili arkadaşlara gerekli bilgiyi verdim ve ben bakın size burada söyleyeyim aslında böyle bir yaklaşımınız olmamış olsaydı haklı olarak arkadaşlarımın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ben denetim komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili üye değil tamamıyla muhalefet arkadaşlarımız olsun diyen bir belediye başkanıyım.

Abdullah AKTAŞ- Evet biliyoruz teklifin nasıl yapıldığını da biliyoruz abi haklısın. Şimdi bakın bir kez daha söylüyorum kredi çekilecektir mutlaka ihtiyaç varsa çekilmesi de gerekebilir yetişilmediği yerde sıkıntı olduğunda çekilmesi doğrudur buna bir şey demiyoruz, ya şu gerekçelere bakar mısınız, deprem nedeniyle vergi ve gelirlerimizin azalması...

BAŞKAN- Oradaki gerekçelere bakma...

Abdullah AKTAŞ- İlgili müdürümüze sormak istiyorum başkanım müdürümüz kalksın cevap versin kaç paramız bizim azaldı?

BAŞKAN- Abdullah Bey böyle bir tarzınız yok.

Abdullah AKTAŞ- Müdürünüz burada.

BAŞKAN- Tamam sen müdürün amiri değilsin ki, müdür kalk cevap ver böyle bir şey yok.

Abdullah AKTAŞ- Yaklaşık 6 bin tane ağır hasarlı yıkılan vs. bina var şuan 6 bin tane gelir kaybımız olan bina toplamda yaptığınızda 1,5 - 2 milyon lira para yapıyor şuan gelir zararınız ki hepsi zarar olsa bile zarar da değil ben toplamdan gittim. Park bahçeleri yenileyeceğiz diyorsunuz bu park bahçelerin deprem bölgesinde olan park bahçelerin hepsi Büyükşehir’e ait Bayraklı Belediyesi’ne ait bir tane park bahçe yok ki. Hepsi Büyükşehir’in kullanımında olan Büyükşehir’e tahsisli olan bakımı onarımı Büyükşehir’in yaptığı deprem bölgesinde hepsine Büyükşehir’in parkları var bununda zaten harcamasını yatırımını siz yapmıyorsunuz. Bütün bunun eksiklerini zaten Büyükşehir yapıyor.

BAŞKAN- Peki samimi olarak bir soruya cevap verir misiniz? Bence hem vatandaşlarımız hem de meclis üyelerimizde aydınlanmış olur. Biz 2020 yılı için çektiğimiz krediyi depremde kullansaydık kredi çekseydik kim ne diyebilirdi? Çekmedik ama yani.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım çekmediniz zaten kullanmadınız ki.

BAŞKAN- Kullanmadık yani kullanma yetkimiz varken kullanmadık bakın ben size söyleyeyim...

Abdullah AKTAŞ- Yetkiniz vardı da kullanmadınız, neden? Zaten tüm dünyadan Avrupa’dan Amerika’dan dahi Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinden İzmir’e şey yağdı yani maddi manevi destek yağdı.

BAŞKAN- Yağar, iyi ki yağdı.

Abdullah AKTAŞ- Zaten kullansaydınız yanlış olurdu yani yanlış anlamayın.

BAŞKAN- İyi ki yağdı. Ne güzel bir İzmir kendi içerisindeki sosyal dayanışma ile dostlarıyla, paydaşlarıyla bu meselede hiç kimseyi mağdur etmeden tüm Türkiye’ye örnek olan bir dayanışma sergilendi.

Abdullah AKTAŞ- Örnek falan olamadınız başkanım siz gelen yardımları bile düzgün dağıtamadınız, bir sürü yaygara çıktı gazetelere düştü Bayraklı Belediyesi.

BAŞKAN- Ne kadar gülüyorsunuz değil mi? Ne kadar gülüyorsunuz? Spor salonunda açılan bir sobayı gündem yapmak kadar ucuz bir siyaset bu iş.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım sözümü tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN- Bu kadar ucuz bir siyaset bu.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN- Bu kadar ucuz bir siyaset bu.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü tamamlayabilir miyim?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım yeterince bu konu hakkında konuşuldu.

Abdullah AKTAŞ- Park bahçelerin, park bahçelerin bir saniye Emel Hanım.

BAŞKAN- Bir saniye.

Abdullah AKTAŞ- Sözümü bitiremiyorum ki konuşamıyorum yani.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey sağa sola böyle hesap sorar gibi sözümü bitireyim vesaire değil buyurun bitirin hemen.

Abdullah AKTAŞ- Bana diyorsunuz.

BAŞKAN- Evet müdahale etmeyin hatibe. Çok güzel konuşuyor.

Abdullah AKTAŞ- Park Bahçeler Müdürlüğümüze ayrılan bütçe ne kadar bu yılki?

BAŞKAN- Ya kardeşim ben bunun hesabını sana vermek durumundayım..

Abdullah AKTAŞ- Ne kadar soruyorum.

BAŞKAN- Sen konuşmanı bitir ya. Benimle polemiğe girme bir bitir konuşmanı.

Abdullah AKTAŞ- İki tane yani yanlış anlamayın harcamadığınız yani deprem ya da pandemide harcamadığınız yani altı boş olan bir kalemle kredi isteğinde bulunuyorsunuz. Eğer ki şunu yapsaydınız deseydiniz ki 17 ay önce bu meclisten geçirdiğimiz, Büyükşehir’e devrettiğimiz, Büyükşehir’in yapacağı proje için ve bu kadar gecikme olduğu için Özkanlar Pazaryerine bunu çekiyorum deseydiniz biz size buna oy birliği verirdik. Bu projeyi yapsaydınız oy birliği verirdik.

BAŞKAN- Biz 2022 yılında bu sözünüzü unutmayın. Bunun altını çizin.

Abdullah AKTAŞ- Sevgi Yoluyla Sevgi Yoluyla başkanım siz görmeyeceksiniz bak ben size söyleyeyim onu.

BAŞKAN- Neyi?

Abdullah AKTAŞ- Bakın 17 ayınız geçti siz sonunu da göremeyeceksiniz yani.

BAŞKAN- Ne kadar espri yapma yeteneğiniz var yani.

Abdullah AKTAŞ- Eğer ki Sevgi Yoluyla Smyrna Meydanı arasındaki planlamış olduğunuz projeyi yapacağız. Bunun için kredi istiyorum deseydiniz biz yine oy birliği verirdik. Burada bizim bahsetmek istediğimiz kredi çekip çekmeme olayı değil. Krediyi çekme gerekçeniz anlatabildim mi?

BAŞKAN- Bürokratlar orada kredi gerekçesini farklı bir dilde yazdıkları için işte elinizde bir şey yok. Bunun üzerinden nasıl oynarız? Nasıl hallederiz? Nasıl dönerizle ilgili bir polemik sürdürüyorsunuz. Vatandaş olanın bitenin ağabeyciğim bak hakem belli hakem sokak, hakem vatandaş, hakem o kadar vicdanlı ki, hakem neyin ne olduğunu, kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini farklı yerlerdeki uygulamaların nasıl yansıtıldığının…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım tamamlayabilir miyim? Ondan sonra bırakayım.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir şeyden daha bahsettiniz İller Bankası gelirlerimiz azaldı dediniz %50 doğrumu? Yanlış anlamadım.

BAŞKAN- Ya bir dönem tüm belediyelerde sonra pandemi sürecinde kaldırdılar.

Abdullah AKTAŞ- Yani kaldırdılar şuan siz eksik mi aldınız? Normal almanız gerekenlerden şuan eksik mi var?

BAŞKAN- Sen sözlerini bitir. İşin başlangıcı olarak…

Abdullah AKTAŞ- Böyle bir şey yok eğer ki sizin kesintiniz varsa %30’u zaten Büyükşehir’e kesiliyor İller Bankasının eğer ki siz istiyorsanız ki Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilişkileriniz iyi söyleyin bize İller Bankasından gelen %30’luk payı direk bize devredin deyin, biz zordayız deyin, kullanalım deyin. O zaten yasal kesinti ayrıca bütün belediyelerden Büyükşehir’e kesilen kesinti. Şimdi selle ilgili dediniz ki siyaset yaptınız vesaire vesaire yaptınız dediniz. Gerçekten büyük bir afet yaşadık. Yani dünyanın sıralamasına girdi.

BAŞKAN- Evet bende altını çiziyorum bir afet.

Abdullah AKTAŞ- Sıralamasına girdi İzmir. Bu konuda kimsenin bir şey dediği yok. Ama birde şöyle bakın siz kışın hazırlığını yazdan yapmazsanız, soğuğu yazdayken karşılamazsanız bu manzarayla sürekli sürekli karşılaşırız. Ki 1 yıl içerisinde 3 tane bu şekilde sel olayı yaşadık. Doğru mudur? Geçen kıştan beri 3’üncüsünü yaşıyoruz.

BAŞKAN- Yok Bayraklı’da bu ölçekte ilk selimiz yani.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Bayraklı için bahsetmiyorum. İzmir’in geneli için söylüyorum dediğimi. Şimdi 1 yılda 3 tane sel felaketi yaşadık. Daha önce işte Karşıyaka’da oldu. Bostanlı’da oldu vesaire Buca’da oldu. Karabağlar’da oldu işte sonrakinde İzmir genelinde oldu. Şimdi eğer siz dere yataklarının temizliğini zamanında yaparsanız, yetmiyorsa genişletirseniz, kanalizasyonların temizliğini kıştan kışa bırakmayıp yazdan yaparsanız yetmiyorsa genişletirseniz bu sıkıntılar bir nebze daha azalır. Derenin taşmasının engellersiniz. İzmir’e en büyük yatırımı Burhan ÖZFATURA zamanında Büyük Kanal Projesi belki benimle yaşıt olan arkadaşlarımız hatırlar ya da büyük olanlar Büyük Kanal Projesi yapılmıştır. Burhan ÖZFATURA zamanında daha sonra aynı projeye ÇAKMUR devam etmiştir. Ondan sonra bu İzmir’in alt yapısına bir çivi çakılmamıştır. Ve Sayın PİRİŞTİNA oda hatırlarsanız mazgallı yollara döşemişti.

BAŞKAN- Yani gündeme gelirseniz seviniriz, kredideydik.

Abdullah AKTAŞ- Onun dışında İzmir’e yatırım yapılmamıştır alt yapı konusunda. Aynı şekilde Bayraklı’da aynı sıkıntımız var, yani keşke bu krediyi çektiğimizde alt yapı yapın siz. Bir daha getirdiğinizde biz oy birliği verelim.

BAŞKAN- Alt yapı meselesi bence İzmir Büyükşehir’in hakkını yersek burada doğru bir beyanda bulunmayız. Yani bu dönemde de görünüyor zaten köy…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım başkanım.

BAŞKAN- 24 saatte meseleyi çözmüş bir belediye var yani.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bakın tamam yaşadığımız çok büyük bir felaket anlıyorum. Ama biz bunun daha önceden önlemini alarak bunu bu halden daha iyi bir halde döndürebilirdik onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bütün yolların dere olduğu bir…

BAŞKAN- Bakın şu olsaydı ben size katılırdım. Ya başkan 1 ayda yağan yağmur 6 saatte yağdı. Bu hiç kimsenin öngöremediği bir şeydi. Farklı sıkıntılarla dereler taştı. Aslında burada ekipman olarak bazı önlemler alsaydık bu süreci 10 saatte bitireceğimize 5 saatte bitirebilirdik.

Abdullah AKTAŞ- Söylemek istediğimiz zaten o.

BAŞKAN- O zaman haklısın. Ha bu nedir bu saatten sonrada bakın mesela bugün meclis üyesi arkadaşımız İbrahim BALIKÇI’nın getirdiği bir öneri bütün muhtarlıklarımıza birer konteyner koyacağız. Anahtarlarını muhtarlarımıza vereceğiz. Orada hem depremle ilgili hem bu tür sel felaketleriyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz malzemenin herhangi bir afet durumunda ilgili malzemenin olduğu işleri o ilgili bölgelere koyacağız. Hem muhtarlarımıza hem de bu stratejik yerlere niye çünkü gördük ki aslında afetlerde ne kadar tedbir alırsanız alın asıl mesele ulaşım. Bak bu bir tedbir sizin de bu yaşanan süreçle ilgili yani bu süreci daha rahat atlatırız. Daha kolay atlatırız. Şunu yaparız diyorsanız evet mesela Nafiz Gürman’da aslında derenin taşması, kanalın taşmasının bir nedeni de aslında tünelin önüne konan o tel örgü güvenlik anlamıyla. Şimdi burada da o işi birazcık yukarıda birazcık aşağıyı yumuşatarak çözebilirsek ki önümüzdeki haftaki işlerimizden bir tanesi bu, bu tür önerilerinize evet yani burada bir sorun yok.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bende zaten onlardan bahsettim.

BAŞKAN- Tamam buysa teşekkür ederim. Bunu bende söyledim.

Abdullah AKTAŞ- Bizim önlemleri önceden almamız lazım, yani çok mağdur olan vatandaşlarımız var.

BAŞKAN- Doğrudur.

Abdullah AKTAŞ- Size geldiği kadar bize de geliyor.

BAŞKAN- Bakın bu mağduriyetlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyemiz, tespitten sonra bütün yurttaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını çözecek, maddi olarak. Yani tek koşul raporu almaları, itfaiye raporunu almaları, biz depremin ikinci günü 20 kişi mi belirledik, 30 kişi miydi? Murat Bey? 36 arkadaşımızı üç bölgeye böldük, hani evleri vesaireleri temizlesinler, ama rapor olmadığı için bu işleme giremedik. Şimdi arkadaşlarımız rapordan sonra gireceğiz yine, yani adam raporunu aldıktan sonra ekiplerimiz girecek gerekli temizliği vesaireyi yapacak. O rapordan sonra Büyükşehir gerekli mali desteği verecek, eksik olduğu yerde bizler bu ara gıda giyecek, işte battaniyedir vesairedir ihtiyaç duyduğu şeylerde vatandaşlarımızın yine yanında olacağız, gücümüz ölçeğinde.

Abdullah AKTAŞ- Kaymakamlığımız zaten tespite devam ediyor başkanım.

BAŞKAN- Ağabeyciğim kaymakamda bu ülkenin kaymakamı, belediyede bu ülkenin kaymakamı, valide bu ülkenin, bizde bu ülkenin bir evladıyız. Burada kim zarar gördü ne oldu, ne bitti, bunu bir önemi yok. Burada bir dram var, bir insanlıkla ilgili bir sıkıntı var bu işi siyasallaştırmadan, insanca bu meselede bu vatandaşın sorununu nasıl çözeriz bizim derdimiz o. Depremde jandarma arama kurtarma ekipleri az mı iş yaptı? AFAT az mı iş yaptı? Farklı ilçelerden gelen kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız nöbet tutular alanlarda, bütün siyası partilerden arkadaşlarımız alanda idi. Herkes Adalet ve Kalkınma Partisinden de, Milliyetçi Hareket Partisinden de, diğer siyasal partilerden de bir sürü arkadaşlarımız nasıl bir katkı sunabiliyorsak onun çabasındaydı. Şimdi bunları yok sayarak yeni bir şey üretmenin bir şeyi yok. Bu elbirliği ile verilen güzel bir modeldi, bence bunu övmek lazım.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi benim söylediğim sizin dediğiniz gibi yani önceden önlem almak, gerekli sıkıntıları ön görmek yani nasıl Japonya’da 9 nokta şiddetinde depremlere dayanıklı binalar yapılıp da, depremde hiç hasar görmüyorlarsa bizimde bunu gibi önlem almamız lazım yani en başından en tepesine kadar. Şimdi bakın çok basit bir örnek vermek istiyorum. Fethi Sekin Parkının önünde çok büyük kavşak var. Sabahın ilk saatlerinde daha hava kararmadan o kavsak gırtlağına kadar doluydu neredeyse, şimdi bu kavşağı yapmışsınız bizim bu alandan büyük buranın iki katı kadar bir alan, bu kavşağı yapmışsınız ya hiç mi mazgal konulmaz, hiç mi buranın gideri düşünülmez? Yani bu kadar basit hatlarla işte bu sıkıntıları yaşıyoruz, onu anlatmaya çalışıyorum.

BAŞKAN- Sıkıntılar dere, dere bu dönem orada sıkıntılar olabilir ama bu Bayraklı’daki afetin tek nedeni dere. Yani Sevgi Yolunu bu işin dışında tutarsak mesela Sevgi Yolu sabah 10 da yıkanmaya başlandı. Yani sular vesaireler çekildi ve Sevgi Yolu yıkandı, saat 10 da. Yani buradan bu işe emek veren, çalışan, belediyemizin işçilerine, bürokratlarımıza bu işe emek veren arkadaşları da rencide etmemek lazım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım onlara teşekkür ederiz.

BAŞKAN- Ama yani ne yaptınız derken işte bu arkadaşlar orada yani…

Abdullah AKTAŞ- Faklı yere çekiyorsunuz konuyu, sağ olsunlar bizde her aradığımızda ilgili adresler gittiler gerekeni yaptılar o konuda tüm çalışanlarla teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN-  Herhalde şeyle ilgili tamamlamadın mı? Kredi ile ilgili evet bir tamamlarsan.

Abdullah AKTAŞ- Neyse tamamladım artık gerek yok.

BAŞKAN- Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, kıymetli meclis üyeleri, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar konu kredi, kredi ile ilgili bir kullanma yetkisi vereceğiz başkana, pandemi ile tabi ki ilgisi var daha birçok konu yağan yağmur, yaşamış olduğumuz afetler, Fethi Seki Parkından çıktık, yani konu dağıldı. Bizim bile kafamız karıştı meclis üyesi olarak, bizi izleyenlerin daha çok kafası karışmıştır diye düşünüyorum. Bu konuya bir açıklık getirmek için söz aldım. Şimdi arkadaşlar pandemi evet, sizde kabul ediyorsunuz pantemi var halen devam ediyor. Ciddi bir ekonomik kriz global işte ülkemizde de yaşanıyor. Bayraklı’da bu ülkenin bir parçası dolaysıyla Bayraklı’da da yaşanıyor. Şimdi bunun pandeminin ve ekonomik krizin bizim kullanacağımız kredi ile ne gibi bir bağlantısı var diyeceksiniz evet bağlantısı var pandemi dolaya, yaşamış olduğumuz ekonomik krizden dolayı vatandaşımız vergisini ödeyemiyor. Ödeyemediği için merkezi hükümetin toplamış olduğu vergiler düştüğü için merkezi hükümetin İller Bankası aracılığıyla belediyeler vermiş olduğu paylar da tabi ki vatandaşın ödeyememesi durumuna orantılı olarak bu paylarda düşüyor. Yani pandemiden dolayı ya da ekonomik krizden dolayı bizim gelirlerimiz bu oranda belli bir miktar düşüyor. Yine nasıl düşüyor Bayraklı’da hem pandemi hem yaşamış olduğumuz ekonomik krizden dolayı vatandaşımız emlak vergisi, çevre temizlik vergisini ödeyemiyor, birçoğu bu şekilde ödeyemiyor, dolaysıyla bu şekilde de düşüyor. Ki bu durumda işte krediye ihtiyaç duyulabiliyor. Daha öncede başkana kredi kullanımı ile ilgili bir yetki vermiştik ancak Sayın Başkan kullanmadı. Şurada başkanın hakkını vermek gerekiyor herhalde öyle zannediyorum ki diğer belediyelerle kıyaslandığında ki başkan seçildiği 2 yıldan bu yana hiç kredi kullanmadı. Kredi kullanmayan ender belediyelerden bir tanesidir Bayraklı Belediyesi. Biz bugün bu kredi kullanma yetkisi vererek Bayraklı Belediyesi yarın bu krediyi kullanacak anlamına gelmiyor. Yani biz yarından itibaren bunun faizini ödemeyeceğiz. Başkanda ifade etti bürokrat arkadaşlarımız önergede mazbatada gerekçeleri sunmuşlar o ya da başka bir gerekçe ile gelecekte ihtiyaç duyulur ise bu kredi kullanılacak. Kredi konusunu bu şekilde kapatmak istiyorum. Şimdi arkadaşımız birde Sayın Başkanım Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına girdi, işte büyük kanal projesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyemizi ondan sonra gelen başkanlarımızın bu al yapı anlamında hiçbir çalışma yapmadıklarını ifade etti. Ben çok eskiye girmeyeceğim tabi ki çok şey yapılmıştır. Ama hakkını yemeyelim, İZSU gerçekten bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu anlamda faaliyet yürüten kuruluşu, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Büyükşehir meclisinde olan arkadaşlarımız biliyor. Özellikle yağmur suyu ve atık suyu ayrıştırması gibi projeler yeni su arıtma tesisleri, temiz su arıtma tesisleri ve buna benzer İZSU’nun gerçekten de son yıllarda çok ciddi İzmir de yatırımları var. Bu bir felaketti yaşamış olduğumuz arkadaşlarımızda ifade etti. Bir gecede altı saat gibi kısa, yedi saat gibi kısa bir süre içerisinde yıl içerisinde yağan yağmurun yaklaşık %20’si, kimi yerlerde daha fazlası yağdı arkadaşlar. Yani alt yapı ne kadar iyi olur ise olsun, böyle bir durumla karşılaşılması kaçınılmaz idi. Ben bundan sonra böyle felaketlerin yaşanılmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet gündemle ilgili mi? Olur dilek ve temennilerde söz alırsın. Kredi ile ilgili mi? Buyurun İbrahim Bey’e verelim.

Alim ÇANKAYA- Sayın başkan, sayın meclis üyelerim Covid-19, deprem, sel felaketin büyük emek sarf eden başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize çalışanlarımıza kadar belediye çalışanlarımıza hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Menderes’te hayatını kaybeden, sel felaketinde vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şimdi konuşurken paragrafı bir yerden alıp, sadece yol, park yapılacak şekilde bu kredinin değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. Öncelikle de şu biz Meclisiz Türkiye Cumhuriyeti kurtarıcısı büyük önder, ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu cumhuriyetin bir parçasının meclisi, sayın başkan Özgür Bey’in görüşlerine cevap verirken 10 kişi birden koro halinde buna tepki göstermemizin hiçbir anlamı yok arkadaşlar, ondan sonraki sakın dönemde herkes ne söylendiğini anladı mı? Anladı. O halde lütfen her birimiz belli yaşta, belli tahsilde, belli formasyondayız medeni tartışma ortamına çıkmamanızı özellikle rica ediyorum. Şimdi geçen yıl 2020 yılında kredi kullanmadı sayın başkan, bütçesini de denk olarak getirdi bütçe gelecek ay gündeme geldiğinde bunun tartışmasını yaparsınız. Ama bir paragrafı okuyup konuyu kapatacağım. Bu nedenle gelirlerimiz giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Deprem nedeni ile zarar gören yol, kaldırım, park ve bahçe buraya takıldınız kaldınız ve benzeri tesis ve yerlerin bakım ve onarım ve yenilenmesi, yatırımların ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Covid-19 gündemine yönelik çalışmalarına aksatılmadan yürütülmesi tabii afet ve mücbir sebeplerinden kaynaklı olan olağan dışı giderlerin karşılanması, al buyurun karşımıza sel felaketi çıktı. Derelerden bahsediyorsunuz arkadaşlar ben Adalet Mahallesindeyim Abdullah Bey’le beraberiz. Laka Deresi sürekli temizleniyor, tertemiz. İnanın ben sürekli orada yürüyüş yapıyorum, süreklide gözlüyorum. Olası bir yağmurda ne oluruzu gözlüyorum. Köprümüz o suyun taştığı köprüye ağaç parçası, geniş bir ağaç parçası Laka Köyünden mi çıktı nereden geldiyse gelmiş takılmış. Onun üzerine maalesef genel yapımız dolaysıyla naylonumuz, plastiklerimiz oraya takılmış Adalet Mahallesinin sağ tarafına yani 1645 sokaklı yerlere taşma olmuş, maalesef de yaklaşık 14-15 sokağımız sel felaketine maruz kalmış.

BAŞKAN- Soğukkuyu’da da benzer bir durum var.

Alim ÇANKAYA- Benzer durum var evet. Orada da…

BAŞKAN- İzmirgaz’ın borusu…

Alim ÇANKAYA- Yani şimdi yukarıya bakıyorsunuz su taşmış aşağıda da giden su yarısı dışarı çıkmış. Suyun felaketin olduğu günün, ertesi günü başta Sayın Başkanımız, İlçe Başkanımız, Başkan Yardımcımız Murat Bey, Belediye Meclis Üyesi olarak şahsım, belediye yönetici arkadaşlarımız hepimiz orada idik üç gündür çalışmayı yapıyoruz. Bu tür felaketlerin elbette hiçbir talebi şeyi mazereti yok dolaysıyla bütçe, onaylanan kredi kabul ediyoruz. Kullanıp kullanmamasını da, başkanın ihtiyacına bağlıdır. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- İbrahim Bey dilek temenniler de mi şimdi mi? Siz nasıl istiyorsanız. Tamam dilek temennilerde o zaman. Evet, arkadaşlar Emel Hanım 3 nolu

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 3 nolu önergeyi arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili olarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin, 2020/27 sayılı genelgeye istinaden yerel yönetimlere bağlı mülkiyet ve taşınmazlara dair erteleme ve sürelerin uzatılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN- Buyurun.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-382) Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Manavkuyu Mahallesi, 3836 ada, 1 parselde kayıtlı 6.484,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin prim borçlarına karşılık olarak 67.101.295,00TL bedelle 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesine gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Burada arkadaşlar özellikle bize destek olan başta Özgür HIZAN, Milletvekillerimiz Sayın Atilla KAYA ve Sayın Hamza DAĞ’a da teşekkür ediyoruz sürecin hızlanmasıyla ilgili.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-144) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesi gereğince İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 6 nolu önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet buyurun Özgür Bey. Yani sana bir şans tanıdım üstüne konuş diye.

Özgür HIZAL- Yalnız Sayın Başkan eğer izininiz olursa, kameranın beni çekmesini istemiyorum. Kapabilirsiniz de yani hiç öyle görüntü kaydı yapılıyor, canlı yayınlanıyor, öyle bir kaygımız yok.

BAŞKAN- Biz sizin nezaketinizden eminiz.

Özgür HIZAL- Şimdi yani şov yapmıyoruz, şov yapmak gibi bir derdimiz niyetimiz hiç zaman olmadı.

BAŞKAN- Olur bazen böyle dil sürçmeleri vesaireleri olur.

Özgür HIZAL- Dolaysıyla biz burada gerçekten sorun gördüğümüz ve Bayraklı için faydalı olacağını düşündüğümüz konuları elbette ki eleştireceğiz ve tartışacağız. Ve sesimizi yükseltmeden bunları yapacağız, yapmayı da çalıştığımızı düşünüyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Sayın Başkan öncelikle şu 50 milyon kredi meselesine bir dönmek istiyorum. Çünkü bu 50 milyon meselesi geçmiş dönemlerde çekilmiş kredi meselesi gerçekten çok ciddi polemik konusu olmaya başladı. Ve burada özellikle insanların aklının bulandırılmaması gerekiyor. Neden biz burada muhalefetiz, siz iktidarsınız 31 Mart seçimlerinde Bayraklı’lı hemşerilerimiz bir tercihte bulundular sizleri ve ekibinizi iktidar yaptılar, bizde muhalefet olduk. Sizden önceki dönemde de başka bir belediye başkanı yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı idi 2 dönem seçimlere girdi ve iktidar oldu yerelde. Ve biz muhalefet olmamıza rağmen geçmişte de bugünde gerçekten Bayraklı’nın menfaatine olduğunu düşündüğümüz her konuda size ve sizden önce o koltukta oturan belediye başkanına elimizden geldiğince destek verdik. Bu 50 milyon meselesinde çıktı tüm Bayraklı’ya, tüm meclise bir takım vaatlerde bulundu. Bugün bulunulduğu gibi şunları yapacağız bunları yapacağız dendi ve bu kredinin çıkartılması noktasında prosedürel anlamda, bürokratik anlamda bir takım destekler verildi. Ve sonuç itibarı ile bunların hiçbiri yapılmadı. Bunların hiçbiri yapılmamasının sorumlusu, o dönem, o koltukta oturan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı bunu hesabını siyaseten siz kendi teşkilatınızın içerisinde sorarsınız, vatandaşta sorar.

BAŞKAN-  Yani son kulvarda zaten oda bunun faturasını, bedelini size yakın durarak gösterdi yani.

Özgür HIZAL- Sayın başkan müsaade buyurur musunuz? Müsaade buyurun lütfen. Şimdi geldik günümüze, günümüzde ne oldu? Çıktınız dediniz ki “Bu belediyenin 80 milyonun üzerinde sigorta prim borcu var.” dediniz. 80 milyon üzerinde sigorta prim borcu var. Bu borcun ödenmesi gerekiyor, bizde dedik ki evet ödeyelim hemen hep beraber eyvallah, hay hay, destek verelim. Ve sizde teşekkür ettiniz bizde size teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız elimizden geldiğince bizler bu sigorta prim borcunun sıfırlanması için, yani ortadan kaldırılması için bir takım desteklerimiz oldu. Sonuç itibarı ile bu günde bu kararı aldık. Ne için aldık? Bayraklı için aldık. Ne için verdik bu desteği? Bayraklı için verdik. Eğer siz buraya ödenmesi gereken 80 milyonu buraya ödemeyip, ödemeyip ki ödenmeyecek zaten biliyorsunuz ki gayrimenkul takası yapıldı. Çıkıp başka şeyler yaparsanız Bayraklı’nın aleyhine o zaman yarın sizin için de aynı şeyleri söylerler, o zaman suçlu siz olursunuz biz olmayız. Çünkü yürütmenin başında siz varsınız. Anlatabildim mi? Bir önceki dönemde bizi kandırmadılar Bayraklı’lı hemşerilerimizi kandırdılar. Şimdi hiçbir zaman ama hiçbir zaman biz siyasi parti olarak ve AK Parti Grubu olarak felaketler üzerinden bir siyaset devşirmedik ve siyasette yapmadık. Ama bir realite var, bunu da görmek lazım.

BAŞKAN- Aslında siz sataşmayla ilgili söz aldınız ama cevap hakkı doğmuş, başka bir mevzuya girdiniz. Söz almışken.

Özgür HIZAL- Sayın başkanım dilek ve temenniler olduğu için, bu dilek ve temenniler olduğu için şimdi bu şehirde, bu şehirde Bayraklı’da dahil olmak üzere Cindi Bey çok iyi bilir Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, bu şehirde yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısının ne kadar sağlıksız olduğunu toplamda 5 bin kilometre yağmur suyu kanalizasyonun ayrıştırması gerekirken şuana kadar %10’nun bile ayrıştırılmadığını Cindi Bey çok iyi biliyor. Bu başka bir tablo bunu biz Büyükşehir de biz tartışırız. Gelelim krediye. Kredi üzerinden bazı söz hakkımın cevap hakkımın doğduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum bu meclis 48 saat içerisinde toplana bilir. Bu meclis 48 saat içerisinde toplanıp, gerçekten ihtiyaç var ise o 26 milyonluk kredide çekile bilir. Şimdi bu kredinin çekile bilmesi için yedek akçe olarak kasaya koyacağız dediğiniz krediyi…

BAŞKAN- Çekeceğiz demiyoruz.

Özgür HIZAL- 36 ay çekerseniz sayın başkan 36 ay çekerseniz…

BAŞKAN- Ama çarpıtmayın.

Özgür HIZAL- Sayın başkan bir saniye

BAŞKAN- Çekip kenara koyacağız demiyorum.

Özgür HIZAL- Peki şöyle diyelim 36 ay krediyi çekerseniz sizin faiz gideriniz 10 milyon, sayın başkan müsaade buyurun lütfen,

BAŞKAN-Ama yanlış bir şey söylüyorsunuz.

Özgür HIZAL- Yanlış bir şey söylüyorsam cevap verirsiniz istirham ediyorum müsaade buyurun lütfen.

BAŞKAN- Buyurun.

Özgür HIZAL- Yürütmenin başı sizsiniz, ben buradan kısa sürede telefonla aldığım bir takım bilgilerle bu konuşmayı yapıyorum. Siz yürütmenin başısınız, bürokratlar sizin yanınız da ararsınız, söylersiniz, sorarsınız cevabını veririsiniz, 36 ay çekerseniz 26 milyonluk kredinin faiz gideri toplamda yaklaşık 10 milyon civarında, 60 ay çekerseniz bu 15 milyona kadar çıkıyor. Belki daha da yukarı çıkıyor. Şimdi yatırım endeksli bir kredi çekecekseniz sayın grup başkan vekilimizin de dediği gibi buyurun bizde size destek verelim oybirliği yapalım. Ciddi bir gelir kaybımızım olduğunu düşünüyorsanız ki bu konuda meclise bir bilgi vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Hala bu bilgi ortada yok, yüzde ne kadar kaybınız var mesela? Vergi kayıplarından bahsediyorsunuz ne kadar? Bilmiyoruz. Ya da ne kadar harcama yaptınız bunu da bilmiyoruz? Bu sorduğumuz soru üzerinden çıkıp bizi sanki memur arkadaşlarımızın, işçi arkadaşlarımızın, bürokrat arkadaşlarımızın emeğini görmüyormuşuz gibi bir izlenim ortaya koyuyorsunuz. Bunu da kabul etmiyoruz. Ebetteki bürokrat arkadaşlarımızın ve çalışanlarımız gece gündüz demeden bütün zor koşullara rağmen ellerinden gelen en iyisini yaptıklarını bizde biliyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ama bu demek değildir ki burada Bayraklı Belediyesinin bütçesi ile ne kadar bu süreç içerisinde harcama yapıldığını cevabını vermeyeceksiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. 1 milyon mu? 2 milyon mu? 3 milyon mu? 4 milyon mu? Sayın başkan bunu sizde merak edin. Tarım Bakanlığının verilerini yanlış da olsa merak ediyorsunuz yanlış olduğunu söylüyorum buradan onu merak ediyorsunuz muhtemelen Google’dan, internet ortamından yada sosyal medyadan aldığınız bilgileri bir belediye başkanı olarak burada dile getiriyorsunuz. Merakınızdan dolayı söylüyorum. Ama bakıldığında yürütmenin başı olduğundan Bayraklı Belediyesinin Belediye Başkanı olarak herhalde merak etmediniz ki şuan önünüzde olmaz. Sizin yerinizde başka bir belediye başkanı olsa inanın çıkar arkadaşlar, ey bayraklı halkı biz Covit-19 pandemisinde bayraklılı hemşerilerimize bütçemizden şu kadar para harcadık. Helali hoş olsun daha fazla da harcayacağız. Şu kadarda gider kaybınız da oldu. Bunu içinde 26 milyon kredi çekiyoruz demenizi beklerdik. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle konuşmanız da 26 milyonun 36 ay çekilmesi durumunda 10 milyon bir faiz vay ülkenin geldiği hale bak. Kesin çekmeyiz, kesin çekmeyiz. Ülkenin geldiği hale bak ya, vay vay vay vay sonrada esnaf iyi diyeceğiz, o iyi diyeceğiz bu ne güzel bir itiraf ya. Vallahi biz şunu yapacağız arkadaşlar krediyi çekip bir yere koyma gibi bir derdimiz yok. Diyoruz ki bakın demin meclis üyemiz çok açıkça söyledi. Sadece bir paragrafını okuyorsunuz altın da ön görülemeyen işlerle ilgili bir durum olursa, oluşmuş ne bileyim mesela siz sel felaketini planlıyor muydunuz? Yani bunu daha üst mercide bir iş olursa planlıya biliyor muydunuz? Farz edin Büyükşehir bakın Büyükşehir ben vatandaşın bütün sorunu çözmüyorum dediğinde kim çözecek? Biz çözeceğiz. Ama Büyükşehir ben çözüyorum dediğinde hayır sen değil ben çözeyim demenin bir mantığı var mı? Evet buyurun.

İbrahim BALIKÇI- Sayın başkanım, değerli meclis heyeti, bürokratlarımız ve basın herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Şimdi başkanım kredi meselesi bende kalmıştı. Temenniler kaldı sonra gitti geldi falan ama arkadaşlar doğmamış bebeğe don biçiyorlar derler ya o değimde kaldılar ama şuan krediyi çekmedik faizi hesaplandı, hakikaten vay halimize böyle bir faiz ödeyeceksek.

BAŞKAN- Yok güzel itiraf oldu bence.

İbrahim BALIKÇI- Ya aynen şimdi bu takınılan şu kredi ilgili olarak ufacık paragraf var ya bir kaç kelimelik bir kısım ben de sizle bugün görüştüğümde mütevellik bunu söylüyorum. Yani ülkenin hiçbir yerinde olmayan tadilat, tamirat, bakım, ekipman vesaire gibi bir şeye sanıyorum yılın ilk çeyreğinde Mart ayından sonra başlayacağız, inşallah krediyi kullanmadan yapacağız biz çok uygun şekilde iyi ekipmanlarla belki bayraklı halkının hiç görmediği yenilikte yeni ekipmanlarla, ataşmanlarla sahaya inmiş olacağız. O zaman daha iyi anlayacaksınız belki niye yazıldığını onların oraya biraz ben sıkıştırıyorum, şunu yapalım, bunu yapalım diye. Proje yapalım başkanım diye. Oda bir etki olabilir diye düşünüyorum. Başkanım bu arada ölenlerimize rahmet diliyorum bu sel felaketinden dolayı. Şimdi bir şeyi hani kendimize çevirmek gerekir ya bazen çevirelim. Burada haklı olduğu taraflar var arkadaşların şöyle ki depremde nasıl felaket eksik bir şeyde biz müteahhitti suçladık. İşte bir yerde eksik var bıraktı dedik ya da işte vatandaşlarda bazı problemler oldu burada yaşadık, bazı şeyleri kırdılar döktüler o yüzden çöktü dedik. Olabilir doğrudur eksiğimiz kalmıştır belki bir noktada ama öngörülememiş bir şey oldu. Biz bunu yaşadık inşallah bundan sonra tam tedbirli olarak bir şeye gireceğiz bir de o kadar kısa bir süre oldu ki, yani 2020 ve 2021 yılı arasında pandemiyi yaşadık, Bayraklı’da yangınlar oldu, ülkenin her yerinde oldu, çığ, üzerine bizim yaşadığımız bu deprem ve şimdi de sel yani kafayı kaldırmadan yeni bir darbe yiyoruz sürekli, ama şunun en azından siz verdiniz müjdeyi ama, biz de şimdi verelim müjdesini, 24 mahallemizde artık Afet Bank donanımı olacak işte muhtarlıklar da anahtarları olacak bir de sorumluk müdürlerimizde olacak yelekten, battaniyeye, içerisinde ilk yardım malzemelerinden bazı içme suyu, su deposu falanda olacak kullanabileceğimiz böyle bir hazırlığında içerisindeyiz. İnşallah Bayraklı’mıza hayırlı uğurlu olacak böyle şeyler. Ben inanıyorum ilk çeyreğinden sonra yılın yeni bir döneme giriyoruz Bayraklı adına.

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz. Cindi Bey. AK parti gurubundan söz isteyen arkadaşım var mı yok herhalde.  

Cindi Can POLAT- Değerli arkadaşlar, Özgür Bey arkadaşımız biraz önce benim Büyükşehir Belediyesinin İZSU aracılığı ile İzmir’de yapmış olduğu yağmur suyu ve yağmur suyunun diğer kanallardan ayrıştırılması ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan sonra bunun İzmir’de gerçekten de yetersiz olduğunu yapılması gereken ve ayrıştırması gereken kanal miktarın yaklaşık 5 bin km olduğunu ve bunun ancak %10’nu yapıldığını ifade etti. Belki doğrudur bilemiyorum %10’mu daha fazlası mı bilemiyorum ama ben İzmir’de yani ben bilemiyorum ama bu anlamda özellikle son yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZSU aracılığı ile bu noktada ciddi yatırımların olduğunu ve devam ettiğini iyi biliyorum. Peki İzmir’de durum böylede Türkiye’de diğer şehirlerinde durum nasıl? Oralarda ayrıştırılması gereken yağmur suyu kanalları yapılması gereken, yağmur suyu kanalları yapılmış mıdır? İzmir, niye İstanbul’da yok mu? Ankara’da yağmur suyu peki oralarda nasıl oluyor bu iş? Nasıl yürüyor bu yağmur suyalar ne oluyor? Toprak mı emiyor oraya? Şimdi arkadaşlar bu sorun...

Özgür HIZAL- Yağmur suyu kanalı ve kanalizasyonu sistemi kanalizasyon kanalının Türkiye’nin her şehrinde ayrı sadece İzmir’de…

BAŞKAN- Karşılıklı konuşmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu Büyükşehir konuşuruz. Bizim şeyimiz değil ilgili bürokrat arkadaşlar cevap versinler yani.

Cindi Can POLAT- Şimdi arkadaşlar ben bu konuda da birçok konuda da bitireyim başkanım, toparlayayım birçok konuda da olduğu gibi İzmir’in gerçekten de Türkiye’de diğer kendi ölçeğindeki diğer şehirlerle kıyaslandığında önde olduğunu tahmin ediyorum. Bunu nereden tahmin ediyorum çünkü İzmir, İZSU Türkiye’de Avrupa standartlarında yapmış olduğu arıtma tesisleri ve içme suyu arıtma tesisleri anlamında Türkiye lideri, Türkiye şampiyonu bize bu haklı gururu yaşatıyor.

Özgür HIZAL-  Sayın başkan bunu İZSU oturumda bu cevabı kendisine vereceğim yanlışı karıştırdı kendileri de o yüzden.

Cindi Can POLAT- Evet, evet teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet buyurun. Emel Hanıma da son sözü verip sonra meclisimizi kapatıyoruz. Buyurun

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bende biraz bu kredi konusuna değineceğim.

BAŞKAN- Değinme değinme artık krediye.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım ama burada isim vermeden konuşacağım için hiç sorun değil Abdullah Bey. Yani burada oy çokluğu ile geçmesi beni üzdü çünkü olası bir..

BAŞKAN- Olur ya zaten böyle olur her yerde böyle olur.

Emel ARSLAN HÜR- Herhangi bir tedbir amaçlı kullanılacak olan henüz çekilmemiş bir kredi için size yetki verecektik ve tedbirli olmanın ne gibi bir zararı var? Bizim için hiçbir zararı yok.

BAŞKAN- Siyaset olmasa şahsi olsa bütün arkadaşlarımız bize yetkiyi verirdi. Siyaseten bir işlem, arkadaşlar Emel Hanım toparlayalım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bende doğal afetlerle ilgili siyaset yapılmasını da doğru bulmuyorum. Onu da söylemek istiyorum. 2020 yılından buyana güzel ülkemiz ve İzmir’imiz maalesef Covid-19’la savaşırken bir de deprem, ardından sel felaketi yaşadık ve Bayraklı ilçemiz bundan en çok etkilenen ilçelerden birisi oldu. Bu son işte yağan Salı günü, Salı gecesi yağan yağmur yıllık yağışın ortalama %18’sini geçecek şekilde yağdı ve buna Avrupa’nın değil dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir alt yapı inanın yeterli gelmezdi. Yine de bu şartlar altında hem gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek Bayraklı Belediyemiz, gerekse de diğer kamu kuruluşlarının yoğun çabaları ile birlikte Allah’tan sadece Menderes bir can kaybımız var. Onun dışında herhangi bir can kaybımız olmamıştır sevindirici olan tarafı olan bu, bu süreçte de belediye çalışanları da, size, bütün bürokratlarımıza teşekkür ediyorum ben özverili çalışmalarından dolayı. Menderes de hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah’tan rahmetler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Bir da ki meclisimiz 1 Mart Pazartesi saat?

Emel ARSLAN HÜR- 1 Mart Pazartesi saat 17.00.

BAŞKAN- Saat 17.00 Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İyi akşamlar.

 

 Serdar SANDAL

 Belediye Başkanı

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                       Üye                                                        Üye