Meclis Çalışmaları

02/03/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 02.03.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.02.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (İbrahim BALIKÇI-BİLA) Azerbaycan’ımızın Cebrail ve Belediyemizin kaynaşacağını tüm ilçeleri ile kardeşlik adımının atılması adına Bayraklımıza yakışan ve adımıza uygun olan, kardeşimiz belediyelerimiz ile 1000'er adet bayrak hediyeleşerek, güzel Bayraklımızın tüm kamu kurumlarınca ve muhtarlıklarımız vesilesi ile talep eden tüm kentlilerimize Şanlı Azerbaycan Bayrağının hediye edilmesine ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 4. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) 2020 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle  getirilen tedbirler kapsamında ilçemizde faaliyet yürüten, ilgili tedbirler ve düzenlemeler ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetlerine ara verilen; kıraathane, kahvehane, çay ocağı, internet cafe, oyun salonu ve yiyecek-içecek ağırlıklı cafe gibi işletmelere gıda paketi verilmesi ve 500 TL nakdi yardım yapılmana ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 2. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-341) İzmir ili genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 Sayılı Kanun kapsamında Ağır ve Orta Hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 Sayılı Yasa Kapsamında “Riskli Yapı” olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin "Plan ve Uygulama Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar" İzmir Büyükşehir Belediyesinin 01.03.2021 tarih, 05.196 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, ilgili usül ve esaslar kapsamında; bu yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte ilgili İlçe Belediyelerince yürürlükteki imar planlarında "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)” sınırlarının tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup; Bu kapsamda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan; Bayraklı İlçe sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)" sınırlarının tespit edilerek, bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 3. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1024) 2020 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Getirilen tedbirler kapsamında çeşitli işyerlerinin faaliyetleri durdurulmuş veya faaliyetlerine belirli süre ara verilmiş olan;

-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, lokanta/ restaurant/ pastane (paket servis yapanlar hariç), birahane, cafe/cafeterya, kahvehane, kıraathane, kırbahçesi, dernek lokali, çay bahçesi, kuaför, berber, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu, spor salonları, sinema salonları, lunapark, internet ve oyun salonu, bilardo ve nargile salonları gibi  işyerlerinin kapalı olduğu veya faaliyetlerine ara verildiği sürelerde  bu işyerlerinin  katı atık bedelleri ile ayrıca  başvuruda bulunmaları  halinde, kapalı bulunulan dönemlere ait  çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin alınmaması,

-Pazar yerlerin de giyim/oyuncak,  züccaciye, süs eşyası, çanta vb.tezgahı bulunanlar ile hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeni ile tezgahlarını açamayan pazarcı esnafının tezgahını açmadığı sürelerde  pazaryeri  tahsis ücretlerinin alınmaması,

-Devlet okulları, özel okullar, ana sınıf ve ana okulları, öğrenci yurtları  ile bu yerlerde faaliyet gösteren  kantin işletmelerinin kapalı olduğu  sürelerde işyerlerinin  katı atık bedelleri ile ayrıca  başvuruda bulunmaları  halinde, kapalı bulunulan dönemlere ait  çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin alınmaması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) 2020 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle getirilen tedbirler kapsamında ilçemizde faaliyet yürüten, ilgili tedbirler ve düzenlemeler ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetlerine ara verilen; kıraathane, kahvehane, çay ocağı, internet cafe, oyun salonu ve yiyecek-içecek ağırlıklı cafe gibi işletmelere gıda paketi verilmesi ve 500 TL nakdi yardım yapılma hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-341) İzmir ili genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 Sayılı Kanun kapsamında Ağır ve Orta Hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 Sayılı Yasa Kapsamında “Riskli Yapı” olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin "Plan ve Uygulama Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar" İzmir Büyükşehir Belediyesinin 01.03.2021 tarih, 05.196 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, ilgili usül ve esaslar kapsamında; bu yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte ilgili İlçe Belediyelerince yürürlükteki imar planlarında "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)” sınırlarının tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup; Bu kapsamda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan; Bayraklı İlçe sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)" sınırlarının tespit edilerek, bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (İbrahim BALIKÇI-BİLA) Azerbaycan’ımızın Cebrail ve Belediyemizin kaynaşacağını tüm ilçeleri ile kardeşlik adımının atılması adına Bayraklımıza yakışan ve adımıza uygun olan, kardeşimiz belediyelerimiz ile 1000'er adet bayrak hediyeleşerek, güzel Bayraklımızın tüm kamu kurumlarınca ve muhtarlıklarımız vesilesi ile talep eden tüm kentlilerimize Şanlı Azerbaycan Bayrağının hediye edilmesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (Gönül GÜNGÖR-BİLA) Belediye meclisimizin 14.04.2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Meclis I. birleşiminde kurulmuş olan  "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun" isminin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :36

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-265) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta,37629 ada,7 nolu parseldeki 3/43 (21.00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :37

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-264) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki Bayraklı Belediyesi hissesinin satışına yönelik 03.12.2019 tarih ve 217 kararının hisseye ait m² biriminde sehven hatalı yazılmış olması nedeni ile kararının iptal edilmesi ve Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki 3/337 (3.00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :38

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 (Meclis üyesi Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 05.03.2021

Toplantı Saati   : 17:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

 

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı