Meclis Çalışmaları

02/03/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI TOPLANTISININ           02.03.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU - Gamze gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT-Serap KESKİN-  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL-  Emel ARSLAN HÜR – -Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Gökhan KAFALI- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ--Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ-  Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR-   Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- 2021 yılı Mart ayı Olağan I. Meclisini açıyorum, gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. Divan üyelerimiz geçiyor değil mi? Evet arkadaşlar klasik olarak ilk meclisimizde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlıyoruz, buyurun.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.02.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyelerimiz geçmiş toplantı tutanağında sanıyorum maddi bir hata yok. Emel Hanım? Abdullah Bey yok değil mi?

Emel ARSLAN HÜR- Yok başkanım.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet buyurun arkadaşlar.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Var mı bir önergemiz?

Emel ARSLAN HÜR- Ek gündem maddeleri var, okunmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet okuyalım.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) 2020 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle getirilen tedbirler kapsamında ilçemizde faaliyet yürüten, ilgili tedbirler ve düzenlemeler ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetlerine ara verilen; kıraathane, kahvehane, çay ocağı, internet cafe, oyun salonu ve yiyecek-içecek ağırlıklı cafe gibi işletmelere gıda paketi verilmesi ve 500 TL nakdi yardım yapılması hk.

BAŞKAN-  Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-341) İzmir ili genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 Sayılı Kanun kapsamında Ağır ve Orta Hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 Sayılı Yasa Kapsamında “Riskli Yapı” olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin "Plan ve Uygulama Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar" İzmir Büyükşehir Belediyesinin 01.03.2021 tarih, 05.196 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, ilgili usül ve esaslar kapsamında; bu yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte ilgili İlçe Belediyelerince yürürlükteki imar planlarında "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)” sınırlarının tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup; Bu kapsamda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan; Bayraklı İlçe sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)" sınırlarının tespit edilerek, bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

BAŞKAN-  Evet değerli arkadaşlar Pazartesi günü olağanüstü meclisimizde kabul edilen önerge ile aslında beklediğimiz ihtiyaçlarımıza cevap veren bir uygulamanın önü açılmış durumda. Bu anlamda uzun süredir bu çalışmaları yürüten başta Büyükşehir Belediyemize, bürokratlarına bu konuda destek olan katkılarını sunan Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aradaki koordinasyonu yapan Sayın Hamza DAĞ’a Cumhuriyet Halk Partisi, Ak Parti, İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarına Büyükşehir de ki katkılarından dolayı Bayraklılı yurttaşlarımız adına tekrar şükranlarımızı sunuyorum.  Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

            Sözlü önergem üzerine Sayın Muhammet ŞAHİN beyefendinin de yazılı önergesinin meclisimiz kubbesinde yankılanmasıyla can Azerbaycan’ımızın Cebrail ve Belediyemizin kaynaşacağını tüm ilçeleri ile  kardeşlik adımının atılmasının hepimizin canı gönülden arzusu olduğunu görüp işittik ve mutlu olduk.n

            Azerbaycan hükümeti kardeşlik nişanelerini toplu olarak belediyeler kurulup, meclisleri kurulduktan sonra yapılacağını bildirmiştir. 

            İşgal altındaki topraklarının zafer ile muvaffakanın milletimize nasip olması en büyük sevincimiz olduğundan 30 yıllık hasretin bir 6 ay kardeşlerimize kavuşma hasreti çekeceğiz ama buna değer.

            Bayraklımıza yakışan ve adımıza uygun olan, kardeşimiz belediyelerimiz ile 1000’er adet Bayrak hediyeleşerek, güzel Bayraklımızın tüm kamu kurumlarınca muhtarlıklarımız vesilesi ile talep eden tüm kentlilerimize şanlı Azerbaycan Bayrağının hediye edilmesinin kardeşlik nişanemiz olacağına inancımla bu hediyeleşmenin şahsım adına kabulünü arz ederim.

                                                                                                          Cumhuriyet Halk Partisi

                                                                                                                    Meclis Üyesi

                                                                                                                İbrahim BALIKÇI

 

BAŞKAN- İbrahim Bey söz istiyor musunuz? Buyurun.

İbrahim BALIKÇI- Sayın başkanım kıymetli meclis heyeti hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Daha önce sözlü bir önerge vermiştim hatta meclis usulüne uygun olmadan alkışlamıştım kabul edildi diye sonra Muhammet ŞAHİN meclis üyemiz oda yazılı bir önerge verdi, bunun üzerine biraz çalışma yaptık ancak öğrendik ki şuan bazı bölgelerde henüz belediyeler kurulmamış ve Azerbaycan hükümeti şöyle bir karar almış, toplu olarak partisi farketmeksizin Türkiye ‘de ki tüm belediyelerin kardeşliğini kabul edecekler. Yalnız bunun için biraz zaman istediler zamanları varmış. Sanıyorum 6 ay belki daha uzun sürebilir o zamana kadar da benim talebim şu oldu, 1000’er bayrak hediyeşelim en azından Bayraklı Belediyesi olduğumuz için biz Bayraklarını burada ki kamu kurumlarımızla  vatandaşlarımızla paylaşalım istemiştim. Böyle bir talebim oldu, hoşgörülüp eğer kabul edilirse çok mutlu olurum. Teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN- Evet bizde teşekkür ediyoruz. Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1024) 2020 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Getirilen tedbirler kapsamında çeşitli işyerlerinin faaliyetleri durdurulmuş veya faaliyetlerine belirli süre ara verilmiş olan;

-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, lokanta/ restaurant/ pastane (paket servis yapanlar hariç), birahane, cafe/cafeterya, kahvehane, kıraathane, kırbahçesi, dernek lokali, çay bahçesi, kuaför, berber, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu, spor salonları, sinema salonları, lunapark, internet ve oyun salonu, bilardo ve nargile salonları gibi  işyerlerinin kapalı olduğu veya faaliyetlerine ara verildiği sürelerde  bu işyerlerinin  katı atık bedelleri ile ayrıca  başvuruda bulunmaları  halinde, kapalı bulunulan dönemlere ait  çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin alınmaması,

-Pazar yerlerin de giyim/oyuncak,  züccaciye, süs eşyası, çanta vb.tezgahı bulunanlar ile hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeni ile tezgahlarını açamayan pazarcı esnafının tezgahını açmadığı sürelerde  pazaryeri  tahsis ücretlerinin alınmaması,

-Devlet okulları, özel okullar, ana sınıf ve ana okulları, öğrenci yurtları  ile bu yerlerde faaliyet gösteren  kantin işletmelerinin kapalı olduğu  sürelerde işyerlerinin  katı atık bedelleri ile ayrıca  başvuruda bulunmaları  halinde, kapalı bulunulan dönemlere ait  çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin alınmaması hk.

BAŞKAN-  Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, Esnaf Sanaatkarlar ve Pazaryerleri komisyonu Hukuk, Çevre ve Sağlık komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bir nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) 2020 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle getirilen tedbirler kapsamında ilçemizde faaliyet yürüten, ilgili tedbirler ve düzenlemeler ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetlerine ara verilen; kıraathane, kahvehane, çay ocağı, internet cafe, oyun salonu ve yiyecek-içecek ağırlıklı cafe gibi işletmelere gıda paketi verilmesi ve 500 TL nakdi yardım yapılması hk.

BAŞKAN-  Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, Sosyal İşler, Esnaf Sanatkârlar ve Pazaryerleri ve Hukuk  komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım yalnız bir şey ilave edebilir miyiz buraya? Şimdi ilçemize bir süre dernekler var bu derneklerin lokalleri var onlarında çay ocağı, kahvehane, kıraathane gibi faaliyet gösteriyorlar hemşerilerine, lokaller yazılmamış onları da ilave edebilir miyiz?

BAŞKAN- Ne kadar onların sayıları bütçemizi sarsmıyorsa...

Abdullah AKTAŞ- 80’e yakın benim bildiğim şey var ama hepsinin lokali var mı bilmiyorum yani.

BAŞKAN- Komisyonlarda görüşülürken ekleyebilirsiniz ya, tamam. Evet arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Daha doğrusu önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-341) İzmir ili genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 Sayılı Kanun kapsamında Ağır ve Orta Hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 Sayılı Yasa Kapsamında “Riskli Yapı” olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin "Plan ve Uygulama Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar" İzmir Büyükşehir Belediyesinin 01.03.2021 tarih, 05.196 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, ilgili usül ve esaslar kapsamında; bu yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte ilgili İlçe Belediyelerince yürürlükteki imar planlarında "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)” sınırlarının tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup; Bu kapsamda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan; Bayraklı İlçe sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K)" sınırlarının tespit edilerek, bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk

BAŞKAN-  Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz fakat bu gündem maddemizin aciliyeti olduğu için iki meclis arasında toplanırsa komisyonlar.

BAŞKAN-  Efendim?  Evet İmar ve Hukuk diyelim o zaman.

Emel ARSLAN HÜR- İki meclis arasında ...

BAŞKAN- İki meclis arasında arkadaşlar Büyükşehir’imiz 5 ay süre vermişti ama bürokratlarımız geçen haftadan itibaren çalışıyorlar hazır bizim sınırlarımız belli arkadaşlarımız komisyonlarımızda karara bağlarsa Perşembe ya da Cuma günkü meclisimizde  karar alıp Büyükşehir meclisine göndereceğiz yani zaman kaybetmeyeceğiz.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Cindi Bey siz bu konuda söz istiyor muydunuz? Gelince mi konuşalım? Evet arkadaşlar önergeyi İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Sözlü önergem üzerine Sayın Muhammet ŞAHİN beyefendinin de yazılı önergesinin meclisimiz kubbesinde yankılanmasıyla can Azerbaycan’ımızın Cebrail ve Belediyemizin kaynaşacağını tüm ilçeleri ile  kardeşlik adımının atılmasının hepimizin canı gönülden arzusu olduğunu görüp işittik ve mutlu olduk.

            Azerbaycan hükümeti kardeşlik nişanelerini toplu olarak belediyeler kurulup, meclisleri kurulduktan sonra yapılacağını bildirmiştir. 

            İşgal altındaki topraklarının zafer ile muvaffakanın milletimize nasip olması en büyük sevincimiz olduğundan 30 yıllık hasretin bir 6 ay kardeşlerimize kavuşma hasreti çekeceğiz ama buna değer.

            Bayraklımıza yakışan ve adımıza uygun olan, kardeşimiz belediyelerimiz ile 1000’er adet Bayrak hediyeleşerek, güzel Bayraklımızın tüm kamu kurumlarınca muhtarlıklarımız vesilesi ile talep eden tüm kentlilerimize şanlı Azerbaycan Bayrağının hediye edilmesinin kardeşlik nişanemiz olacağına inancımla bu hediyeleşmenin şahsım adına kabulünü arz ederim.

BAŞKAN-  Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet evet Plan Bütçeye gitsin. Çünkü, küçükte olsa maddi birşey var. Plan Bütçeye gönderelim oradan sanıyorum zaten oylar geçeriz zamanımızda var. Evet arkadaşlar önergenin Plan Bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (Gönül GÜNGÖR-BİLA) Belediye meclisimizin 14.04.2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Meclis I. birleşiminde kurulmuş olan "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun" isminin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN-  Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Ya belki de kararlarını değiştirirler, oy birliği yaparız.

Abdullah AKTAŞ- Yok değiştirmiyoruz başkanım. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-265) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 37629 ada, 7 nolu parseldeki 3/43 (21.00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet iki nolu önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-264) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14  nolu parseldeki Bayraklı Belediyesi hissesinin satışına yönelik 03.12.2019 tarih ve 217 kararının hisseye ait m² biriminde sehven hatalı yazılmış olması nedeni ile kararının iptal edilmesi ve  Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki 3/337 (3.00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri üç nolu önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun.

Seyfettin ATBAŞ- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sayın başkanım geçenlerde sağanak yağıştan dolayı bir mahallemizde bir ağaç devrilmesi sonucu bazı vakalar oldu. Buradan o sıkıntılı günde gecenin saat 2’sinde yardımcı olan Parklar Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Her zaman için çalışandan yanayız, emekçiden yanayız, doğru şeylerden yanayız. Fakat dolu dolu sayın başkanım 2 yıl oldu ben bilmiyorum bizde hakikaten yanlış anlaşılmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız var mı? Ben bir gecekondu çocuğu olarak oralarda iki yıldır bir belediye başkanımızı göremiyorum, büyükşehir, buradan sesleniyorum, buradan özellikle de büyükşehir belediye meclis üyelerine de sesleniyorum. Lütfen, lütfen ama lütfen hiç kimse alınmasın, kimse alınmasın, partilimde de olsa şey de olsa herkese sesleniyorum, lütfen bir çıkalım, bu söylediklerimizi büyükşehirde de dile getirelim ya her taraf delik deşik yol, delik deşik. Buradan çalışan arkadaşlarımızı tenzih ediyorum, onlara bir şey söylemiyorum asla ve asla bürokratlarımıza da söylemiyorum. Bir çoğusuyla da çalışmış birisi olarak, çalışkan arkadaşlarımız ama gel görelim ki asfalt geliyor, bir kamyon asfalt geliyor, asfalt geldiği gibi aynı anda bitiyor, ondan sonra bir şey yok. Aynı nasıl, çok affedersiniz köy yollarındaki sanki tezek dökülmüş gibi oraya dökülüyor oraya dökülüyor, ondan sonra çukurlar yine aynı çukur, yol yine aynı yol. Yani lütfen artık yani bu insanların aklıyla şeyle artık alay etmeyelim ya milli servettir. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanıma sesleniyorum. Lütfen ama lütfen mili servettir, otobüslerimiz cayır cayır çalışıyor, araçlarımız cayır cayır çalışıyor, alt ya alt takım diye bir şey kalmadı. İki yıldır, iki yıldır yapılan gözle görülen Bayraklı’da bizim gördüğümüz evet sosyete tarafına yapılıyor, lütfen bir taş ocaklarını gezsinler taş ocaklarının etraflarını gezsinler, görsünler. Meclis üyelerimize de sesleniyorum, lütfen. Lütfen, yani gecekonduda oturan arkadaşlarımız iyi biliyor ama apartmanda oturanlar maalesef bu sorunlarımızı bilmiyor. İkincisi, sayın başkanım beş tane yola söz verdiniz, Temmuz ayından bu tarafa iki tane yolumuz yapıldı yapılmadı, sağ olasınız güzel oldu ama bu diğer yollar gel gelelim özellikle 2169 sokakta evine gidip, söz verdiğiniz halde iki yıl oldu bir araç bile çıkıp orada şeyini, derdini dinleyen olmadı. Önümüzü kesiyorlar, habire soruyorlar. Ya lütfen ihale yaptığınız sırada lütfen iş verdiğiniz kurumlara da yani sözünüzü lütfen geçirin ya şey geliyor oraya, kepçe geliyor, kepçe ben burayı yapamam, ya sen kimsin yapamazsın? Almışsın burayı, alırken bana mı sordun? Yapacaksın. Yani alışmışlar sosyete kesimlerinde düz yollarda yapmaya, güzel para kazanmaya ama o tarafa geldiği zaman da bu işi yapanlara lütfen verin. Yani gerçekten çok zor durumdayız. Burada asla ve asla Fen İşlerin’e ben yönetici arkadaşlara şey yapmıyorum. Çünkü malzeme yok. Onlar çalışacaklar biliyorum, canı gönülden çalışıyorlar. Asfalt atılıyor, asfaltın altına alt kısmına yağ bile dökülmüyor. Kuru kuruya asfalt atılmaz, ben Büyükşehir Belediyesinden gelme birisiyim, asfalt şantiyesinden gelme birisiyim. Onun etrafına güzelce  zift atılır sıvı zift atılır. Zift atıldıktan sonra asfalt yapılır, ondan sonra düzgün bir şekilde bir yol olur ama gelin görün ki ana yollarımız otobüslerin çalıştığı, araçların bol bol çalıştığı bir alanlarda çok özür diliyorum, tekrar tekrar söylüyorum yani aynı köy yollarında gidiyorsun, yani tezekler gibi dökün oraya, dökün oraya ya bunu artık yapmayın lütfen ya..

BAŞKAN- Evet, teşekkür ediyorum.

Seyfettin ATBAŞ- Milli servettir bu yani.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Böyle sırayla gidelim. Evet, buyurun.

Emre DEMİR- Sayın başkan, kıymetli üyeler, ben de hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın başkan şimdi Seyfettin Bey hatırlatınca bir önceki mecliste bizim de büyükşehir gurup başkan vekilimizin burada dillendirdiği bir konu geldi hafızamıza. Büyükşehir Belediyesinin Bayraklıya yapmış olduğu 140 milyon liralık yatırımla övünüyorsunuz dedi kendisi size. Siz de evet, belediye bizim değil mi, neden övünmeyelim dediniz. Şimdi tabi 140 milyon liralık yatırım denince bu çok ciddi bir rakam. Bütçemizin neredeyse üçte ikisine tekabül ediyor. 140 milyonluk yatırımla ne yaptık, yakın tarihte maalesef bir sel yaşadık. Acaba o hizmetler, yapılan hizmetler biz görmüyoruz, selle beraber kayıp şehir mi oldu? Çünkü, 140 milyona ne yapılır sayın başkan? Seyfettin Beyin bahsettiği yolların üç katı yapılır. 140 milyona ne yapılır sayın başkan? Sizin birçok kez burada övündüğünüz üç beş kilometrelik asfalt yenilemesinin on katı yapılır. 140 milyona ne yapılır sayın başkan? Manifestolarınızdaki tüm seçim bildirgelerinizin beş katı yapılır. Bu 140 milyon nereye gitti, bu yatırım nereye yapıldı, merak ediyoruz. Akabinde en  büyük problemi kentsel dönüşüm olan, en büyük problemi çarpık kentleşme olan Bayraklıda ilk günden bugüne da doğrusu 10 sene önce Bayraklı Bayraklı olduktan sonra bizden önceki Ak Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın devamında bizler de yaklaşık iki senedir buranın en büyük probleminin kentsel dönüşüm olduğunu söylüyoruz. Yakın tarihte maalesef yine bir doğal afet depremle yüz yüze geldik ki deprem gerçeği hala devam ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz çok acı bir durum. Ben sosyal medya hesabınızda şöyle bir yazı gördüm daha doğrusu video gördüm, videonun altında yazıyordu, bizim belediyeler her kuruşu depreme hazırlığa ucuz, yeşili bol, havası temiz şehirciliğe harcıyormuş bütçelerini. Bizim belediyemiz, Bayraklı Belediyemiz depremden öncesinde bugüne kadar Bayraklı olduğundan beri deprem hazırlıkları için ne yaptı? Deprem için nasıl önlemler aldı? Size de soruyorum sayın başkan, bakın kaç dönüm demiyorum, kaç metre demiyorum, geldiğiniz güden bugüne kadar kaç metrekare yeşil alan yaptınız? Bunu merak ediyoruz. Onunla beraber sayın başkan, ultra mega projeler yapmıyoruz ve istemiyoruz demişsiniz. Biz zaten sizden ultra mega projeler beklemiyoruz ilk günden beri. Sadece manifestolarınızda yayınladığınız projelerin % 3’ünü, % 5’ini, % 10’nunu yaparsanız Allah bereket versin diyeceğiz ama bunları da siz zikretmiştiniz. Seçim öncesinde kulüpler birliğiyle toplantı yaptığınızda buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızdan da birçoğuyla beraber biz size olimpik sahalar, biz size olimpik havuzlar yapacağız dediniz ama onları da göremiyoruz. Onunla beraber hafızayı beşer nisyan ile malüldür, derler sayın başkan. Ocak 2020 meclisinde çok pardon, Şubat 2020 meclisinde yaklaşık bundan bir sene önce ben size şöyle bir soru soruyorum, diyorum ki sayın başkan Gümüşpala da pardon, Nafız Gürman Mahallesinde Salı pazarının olduğu yerde iki adet düğün salonu sözü vermiştiniz ne oldu?  Akabinde diyorsunuz ki yani bunu ben size söylüyorum ama bir 6 ay öncesinde zaten söz vermiştiniz 2019 da. Akabinde diyorsunuz ki talimatlarımı verdim, gerekli çalışmalar yapılıyor, başlayacağız. Sonra 11 Ağustos 2020’de mahallede sizle buluşuyoruz. Sağ olun haber verdiniz, beraber buluştuk ve 11 Ağustos 2020 de yine Sayın SANDAL yanındaki arkadaşlara kendileri de buradalar, dedi ki talimatımdır burada iki düğün salonu inşaatına, yapımına projesine başlayın. Aşağıda da bir Masal Eviy di galiba doğru hatırlıyorsam, Masal Evi projesine başlayın dediniz. Sonra 17 Şubat 2021 de yine aynı başkan yine aynı arkadaşlar yine ayı fotoğraf, sayın başkan iki düğün salonunun projesi başlasın diye talimat verdim diye yine paylaşımda bulunmuş. Ya el isaf üç oldu.  Buradaki sunumlar gibi oldu, sunum sunum gidiyoruz. Ne zaman yapılacak tabi bekliyoruz, merak ediyoruz. Onun dışında sayın başkan gurup başkan vekilimiz Abdullah AKTAŞ dağıttığımız tabletlerle alakalı bir soru sormuştu. Bu tabletler nereden geliyor demişti. Sizde mecliste meclisi huzurunda kayıtlarda da var, buradaki yani Bayraklı’da ki iş adamı arkadaşlarımız sağ olsunlar yardım ediyor demiştiniz. Biz de kendilerine yardım eden her arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Fakat şöyle bir iddia, şöyle acı bir duyum aldık. İl başkan yardımcılarınızda bu arada tabletler nasıl alınıyormuş ben bilmeyen arkadaşlar varsa da söyleyeyim. İnşaat ruhsatı kesilen her arkadaştan bir tablet veyahutta projesine göre üç beş tablet isteniyormuş biz böyle duyduk sayın başkan. İl başkan yardımcılarınızda Cumhuriyet Halk Partili bir İl başkan yardımcınız burada kendi inşaat ruhsatı kesilirken vay benden nasıl tablet istersiniz diye İmar Müdürümüzü iddia o ki darp etmiş.

BAŞKAN- Yok.

Emre DEMİR- Tabi sayın başkan kendisi de bunu sosyal mecralarda teyitlemiş, biz sizden de bunun cevabı istiyoruz. Aslında tabletler nasıl alınıyorun cevabı istemiyoruz, milletimize hizmet gitsin önemli değil.

BAŞKAN- Öbürü dedikodu. Yani burada sizi ilgilendiren kısım tabletin nasıl alındığı, Öbür taraf sizi ilgilendirmiyor.

Emre DEMİR- Bizi ilgilendiren kısım Bayraklı’nın tamamı, Bayraklı’nın her noktası, belediyemizde çalışan her bürokrat.

BAŞKAN- Öyle bir yetkin yok.

Emre DEMİR- Belediyemizde var olan her müdürün durumu bizi ilgilendirir bunun takipçisi oluruz sayın başkan.

BAŞKAN- Sayın meclis üyem böyle bir yetki yok, yani sen buranın mülki amiri değilsin, böyle bir sorumluluğun yok.

Emre DEMİR- Takibini yaparız diyoruz sayın başkan.

BAŞKAN- Yani öbür iş gibi bu sizi sorumluluğunuzda değil.

Emre DEMİR- Burada belediyemizde, belediyemizde yine skandalla anılan bir Cumhuriyet Halk Partili İl başkan yardımcısı gelip İmar Müdürümüzü darp etti diye bir iddia gelirse biz bunu sorarız takipçiside oluruz.

BAŞKAN-  Ya o dedikodular benim işim değil, siz işinize bakın. Buyurun.

Emre DEMİR- Şimdi çok da uzatmak istemiyorum, biliyorsunuz hayat dijitalleşti her şey sosyal medyada. Bir 5-10 dakikadır konuşuyorum, Sayın SANDAL’ın yapmış olduğu projelerden bahsedelim isterdim, bahsetmek de isterdim tüm kalbimle söylüyorum. Çünkü ben de Bayraklı’da yaşayan bir kardeşinizim ama Sayın başkanın dün sosyal medya hesabına girdim, yaklaşık 5 dakika da profilinde gezdim. Bugüne kadar elle tutulur gözle görülür yaptığı tek proje hepiniz girebilirsiniz Instagram adresine, Soğukkuyu Mahallemizde Allah razı olsun teşekkür ederiz, bir muhtarlık binası, bina değil böyle tek katlı dört yirmi yüksekliği olan ufak bir alan Allah razı olsun muhtarımızın konforu yerinde, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bir de, her sabah sağ olsun Bayraklıyı sayın başkanla geziyoruz, günaydın Bayraklı ailem diye. Bayraklı’da kedisinden önce böyle arada yapılmış yeşil alanlar, peyzajlar, güzel yerlerin fotoğrafını çekmiş, günaydın Bayraklı ailem diye altında da mesajlar vermiş sağ olsun, herkesin bir günaydına ihtiyacı var, bazen bizim de ihtiyacımız oluyor. Teşekkür ediyoruz ama sayın başkan 2024’te bir yerel seçim var. İşte 2024’te Bayraklıdaki hemşerilerimiz, ailelerimiz size günaydın sayın başkan diyecekler. Biz uyandık, siz de uyanın diyecekler.

BAŞKAN- Bekleriz canım, bekleriz.

Emre DEMİR- Siz uyanın diyecekler, siz uyanın diyecekler. Burada üzülen siz sevinen biz olacağız ama...

BAŞKAN- Yani o güne kadar, o güne kadar kalırsan konuşuruz.

Emre DEMİR- Kazanan, kazanan Bayraklı olacak. Anlamadım dediğinizi.

BAŞKAN- O güne kadar kalırsanız...

Emre DEMİR- 2024’e kadar buradayız.

BAŞKAN- Evet, bakacağız, bakacağız.

Emre DEMİR- 2030’a kadar da buradayız, 2040’a kadar da buradayız.

BAŞKAN- Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin.

Emre DEMİR- Ben söylediğinizi de anlamadım ama ben buradayım sayın başkan.

BAŞKAN- Evet, teşekkür ederim.

Emre DEMİR- İnşallah siz de kalırsınız görürüz.

BAŞKAN- Buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri hepsini saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir başkanı var. İzmir Büyükşehir Belediyesin Başkanı’nın adı Tunç SOYER. Yani gerçekten yadırgadım, içimizden bazı arkadaşlarımızın, meclis üyesi arkadaşlarımızın büyükşehir belediye başkanının ismini bilmiyor olmalarını gerçekten yadırgadım. Herhalde sokaktaki, sokaktaki 5 yaşındaki çocuğa sorsak herhalde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının adı Tunç SOYER’dir der. Şimdi, şimdi arkadaşlar, şimdi İzmir, İzmir Kiraz’dan Kınık’a kadar 24 ilçesi olan Mahalle sayısı bilmiyorum ama herhalde binlerce binlerin üzerinde 4.5 milyon nüfusu olan binlerce kilometre kare alanı olan bir coğrafya. Takdir edersiniz ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yani yoğun bir programı var. Her gün Bayraklı da, Bayraklı’nın Mahallelerine gelmesini beklememiz zaten doğru olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bayraklı’ya geliyor ya da gelmiyor ki gerektiğinde geliyor, görev süresi içerisinde defalarca da geldi, Bayraklı’da ki sorunları yerinde de tespit etti, bu basına da yansıdı sizler de görmüşsünüzdür. Ben şunu söyleyeceğim, şimdi arkadaşımız efendim Büyükşehir belediyesi hizmet ediyor da sosyeteye ediyor, işte kırsal mahallelere, gecekondu mahallelerine niye hizmet etmiyor? Ben Büyükşehir Belediyesinin sosyete mahalleleri diye tabir ettiği mahallelerde ne hizmet yapmış da kırsal da yapmamış? Şimdi, şimdi ben söyleyeceğim, onları da söyleyeceğim. Şimdi asfalt diyoruz, asfalt diyoruz Büyükşehir belediyesi seçilmiş olduğu günden bugüne geçen 2 yıl içerisinde geçmiş dönemlerle kıyasladığınızda asfalt dökümünde rekor kırmıştır. Yani bunu siz İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından ya da İzbetondan talep ettiğinizde son iki yıl içerisinde ne kadar asfalt döküldüğünü göreceksiniz. Geçmiş yıllarla kıyasladığınızda da gerçekten bir rekora imza atıldığını bunda şunu da kabul etmek gerekir ki pandeminin de payı büyük, insanlar kısıtlamalardan dolayı evlerinde kaldıklarında büyükşehir bunu bir fırsata çevirmiş ve asfaltta gerçekten bir rekor kırmıştır. Şimdi sizlerle bazı şeyleri paylaşacağım. Tabi bunlar sosyete mahallelerinde mi kalıyor, gecekondu mahallelerinde mi kalıyor, onu bilemiyorum arkadaşımız onun ayrımını yapar. Şimdi bu sene, bu dönem sayın başkanım sizin de bilginiz dahilinde biliyorsunuz, Girne Caddesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iki tane modern üstgeçit yapacak, yeni Girne caddesinde ihtiyaç var, bunu yapıyor. İzsu’nun Bayraklı da İzmir dahil Bayraklı’da özellikle işte belediye hizmet binamızın önünde Osmangazi’de, Osmangazi hizmet binasının olmuş olduğu bölgede, yine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün olmuş olduğu bölgede özellikle yağmurlar yağdıktan sonra yaşamış olduğumuz su birikintilerini ortadan kaldırmak için yeni inşaa etmiş olduğu yağmur suyu kanalları var. Ayrıştırmış olduğu diğer atık sularla yağmur suyu kanallarına ayrıştırmış olduğu kanallar var. Bunların metreleri, metrajları aklımda değil ama arkadaşlarımız bizim belediyemizden de bunların bilgilerini alabilirler. Bayraklı sınırları içerisinde İzmir’de bir tane, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından modern son teknolojiyle inşaa edilen bir otopark var. Bilmiyorum bilginiz var mı, bilginiz dahilinde mi? Folkart’ın Adliyenin olmuş olduğu bölgede ve bu otopark sanırım bitti yakın zamanda hizmete geçecek. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı’da yapmış olduğu bir hizmet. Üst geçitler var. Şimdi üst geçitleri Yeni Girne’de yapacağız.

BAŞKAN- Arkadaşlar bakın.

Cindi Can POLAT- Bir müsaade edin, müsaade edin çünkü çok var, göremiyorum, bunları görebildiklerimi size anlatayım, öbürlerini sonra yazdırayım. Şimdi...

BAŞKAN- Şimdi değerli meclis üyeleri lütfen hatibin sözünü kesmeyin. Yani siz bir sürü şey söylediniz ve bunlar bize göre doğru mu? Hayır değil ama bak sözünüzü kesmedik. Buyurun.

Cindi Can POLAT- Şimdi arkadaşlar zaman zaman hepimiz konuşuyoruz. Efendim Bayraklı’nın denizi var, vatandaş denizle buluşamıyor, şimdi buluşacak yani ben kendim de ilgili daire başkanından gidip bilgisini aldım, belediye hizmet binamızın olmuş olduğu bölümde Altınyol’dan, Altınyol’un yeraltını alması suretiyle yaklaşık 700 metrelik, 700 metrelik bir alan battı çıktıyla trafik yer altına alınarak Bayraklılı hemşerilerimizin denize ulaşımı noktasında önemli bir engeli ortadan kaldıracak, bunun şuanda proje yapım çalışması başlamış durumda. İnanıyorum tabi ki olacak. Şimdi.

BAŞKAN- Ya kesme sözünü.

Cindi Can POLAT- Ama arkadaşlar şimdi takdir edersiniz ki.

BAŞKAN- Şimdi sana bir şey söyleyeceğim yine üzüleceksin.

Cindi Can POLAT- Belediye 2 yıllık bir belediye, sonuçta bir işin bir süresi var, önce bir proje çalışma süresi var. Projesi avam çalışması yapılıyor, daha sonra ihaleye çıkılıyor, proje ihalesi yapılıyor onandıktan sonra da yapımına geçiliyor. Şimdi Teleferik mesela örneğin evet bakanlığımız, devletimiz yap işlet devret modeliyle de olsa İzmir’de Bayraklı sınırları içerisinde bir hastane yapıyor ama daha bitmeden hastaneye vatandaş nasıl gidecek, düşünüyor kara kara. Hakikaten bir sıkıntı. İşte Büyükşehir bunu da düşünmüş, ne, nasıl çözüm getirmiş? Şimdi proje çalışması bununda devam ediyor, yine belediye hizmet binamızın olmuş olduğu bölümde sahilden oraya bir teleferik yapmak suretiyle teleferik marifetiyle buradaki Bayraklıda ki ya da dışarıdan Bayraklı’ya gelecek hemşerilerimizin hastaneye ulaşımının daha kolay sağlanması noktasında bir çalışması var. Şimdi deprem oldu, deprem oldu Bayraklı Belediyesi yapıyor, diğer belediyeler yapıyor, devlet yapıyor, evet, herkes elinden geleni yapıyor. Gerçekten de bu deprem sürecinde millet olarak iyi bir sınav verdik gerçekten. Sadece İzmir’deki CHP’li belediyeler değil Türkiye’nin diğer yerlerindeki başka partilere mensup belediyelerin de destekleri, diğer kamu kurum kuruluşlarının da destekleriyle depremzedelerin gerçekten de ilk zaman yaşamış oldukları işte giyinmedir, barınmadır gibi sorunlarının giderilmesi noktasında herkes el birliğiyle çok güzel şeyler yaptı. Şimdi kalıcı konutların vatandaşın kavuşması, yıkılan ya da yıkılıp yeniden yapılabilecek olan evlerine tekrar kavuşabilmeleri için hızlı bir şekilde yine devletin diğer kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olağanüstü meclisi yaparak işte Pazartesi günü sabah sayın başkanımız da ifade etti, bir plan notu geçirdik. Şimdi onun gereğini biz de yapacağız. Tekrar geçecek, gelecek ve vatandaşımız kalıcı konutlarına en kısa süre içerisinde kavuşacak. Buna benzer tabi büyükşehirin yaptığı  bir sürü şeyler de var. Sayın  başkanım da ifade etti, iki yılda işte 140 milyon yatırım yapılmış. Mutlaka bunun bir dokumanı vardır arkadaşlarımızla paylaşılabilir. Benim burada saymadığım o işlerin o parayla yapılan o işler için de daha birçok şey var, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet. Değerli arkadaşlar, yani aslında ben daha önceki meclislerde hani bu tür eleştiriler gelince bir cümle söylemiştim, arkadaşlarım da alınganlık göstermişti. Hani demiştim turist gibi gezersek bu işler olmuyor. Kentin tamamını gezmek lazım. Osmangazi hizmet binamıza gittiğimizde su içindeydi etrafları. Bakın komple İzbeton geldi bölgeye girdi, alt yapısından çevredeki parke yol işine kadar hepsi yapıldı, belediyemizin önü de öyleydi. Siz Emek Mahallesinden, Gümüşpala’ya gelinceye kadar ya da Smyrna Meydanından 75. Yıl’a çıkan o bölgede yolların durumunu görmüyor muydunuz? Şimdi yapılan parklarla ilgili Park Bahçe Müdürümüz burada, yapılan çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürümüz burada, bir de adaletli olmak lazım ve adalet sadece aldığımız, üyesi olduğumuz siyasal partinin başındaki adalet değil. Vicdanen adaletli olmak lazım. Tüm kamu kurum ve kurumlarının bir çay parası bulamadığı bir süreçte bütün yatırımların, bütün yatırımların askıya alındığı bir süreçte 1000 liralık yatırımın bile yapılmadığı bir süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek işler yapıyoruz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek işler yapıyoruz, kimseyi ayırmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında bu süreçte Bayraklı Belediyesinin nelere imza attığını vatandaş biliyor, öğrencilerimizle ilgili ne yaptığımızı arkadaşlarımız biliyor. Tabi ki biz burada iş yapan iş adamlarımızdan gönüllülük esası çerçevesinde kendi adımıza bir şey istemiyoruz, başkası adına bir şey istemiyoruz. Gönüllülük esası çerçevesinde uygun görürseniz diyoruz çocuklarımıza tablet dağıtacağız, bu konuda bize destek olun diyoruz. Burada herhalde bir sorun yok. İş adamımız iş yapıyorsa diyoruz ki falanca okulun tadilatını yap diyoruz. Ya da şu kreşi yap diyoruz. Keşke herkes bunu yapabilse ama bunu böyle ucuz bir polemik malzemesi yapmak çok doğru bir iş değil. 102 milyonluk krediden 69 milyon ödeyen bir kuruş kredi çekmeye ve bugüne kadar da esnafa borçlarını asla ötelemeyen bir belediyeyiz biz. Gerekiyorsa mali işler nasıl oluyor diye gelip bizden ders alsınlar. Şimdi bunları böyle göreceğiz, bir sabah kalkacağız günaydın. O  günaydını sana söyleyecekler ama bak ben sana söyleyeyim. 2024’te ben de buradayım, seni de göreceğiz. 2024’te bu vatandaş kime günaydın diyecek hep birlikte göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. Hiç vatandaşın tercihi üzerinden, hiç vatandaşın kanaati üzerinden, hiç vatandaşın beklentisi üzerinden böyle algılarla siyaset yönetilmez. Biz işimizle ahlakımızla duruşumuzla siyasetimizle vatandaşın gönlünde yer etmeye geldik ve edeceğiz de, bak göreceksiniz dediğimiz her işi yapacağız ama biz kökleri taa Kuvay-i Milliyede gelen bir siyasal örgütün mensubuyuz. Biz bu devleti kuran partiyiz ve biz devlet terbiyesi nedir biliriz, devlet nizamı nedir biliriz ve işi hangi kuralla yapacağımızı biliriz. O yüzden bir iş yaparken bu böyle oldu deyip işi basıp geçemeyiz, kuralı, usulü, esası, yönetmeliği neyse ona uyarız. Bunların da bir süresi var. Yani sonuç itibariyla İzbeton bölgede birkaç defa ihaleye çıkmış. Yolların yapılmasıyla ilgili işi teslim etmiş, firma gelmiş gitmiş. Burası Muz Cumhuriyeti mi yani ne yapacağız, adam işi bırakmışsa adamı mı döveceğiz? Hani var mı bildiğimiz bir usül ya da bizim elimizde farklı mekanizmaları kullanıp, o işverenle ilgili bir şeyler mi yapmamız gerekiyor? Böyle bir şey yok arkadaşlar, ihaleyi verirsiniz adam gelir işten çekiliyorsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Mevzuat ne gerektiriyorsa onu yaparsınız, bölgenin durumunu siz de biliyorsunuz. Hatta bu tür bir aksaklık olmasın diye biz de aynı noktada şeye çıkacağız, ihaleye çıkacağız. Bir de asfaltla ilgili belki de Bayraklı Belediyesi’nin bak yine eğitim  tüm Türkiye’ye model olan bir çalışma. İlk online dersleri verdiğimiz birim orası. Asfaltla ilgili de tüm Türkiye’ye model olacak bir işle ilgili de arkadaşlarız çalışmamızı tamamladılar. İbrahim Bey buyurun, bir söz alın.

İbrahim BALIKÇI- Sayın başkanım, değerli meclis üyelerim, bürokratlarım ve değerli basın, hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili başkanım direk asfalttan mı başlayayım burada? Şimdi biz başkanımızın iradesinde onun gölgesinde sağ olsun ona bir işte birkaç arkadaşımızla hazırlık yaptık. Fen işleri Müdürlüğümüzde çalışacak personel arkadaşlarımızla beraber Türkiye’de ilk defa yanık yağların yani atık yağların tekrar dönüştürülerek gerek bio dizel yakıt gerekse direk yakılarak kullanılmasıyla hali hazırda yerden çıkartılan asfaltların dönüştürülüp tekrar yama veya serme olarak kullanılması konusunda bir çalışma yaptık ve bu konuda isterseniz videoları vesaireleri var size gönderebiliriz.

BAŞKAN- İki atık malzemeyle yapacağız yani.

İbrahim BALIKÇI- İki atık malzemeyle sıfır maliyetle, yani biz hiç para harcamadan kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğimiz bir mini plan kuruyoruz. Günlük tahminimiz 60 vikap civarı yani 80 ton civarında asfaltımızı biz Bayraklı Belediyemize şu an kazandırdık. Ar-ge’si bitti. Buradan sonra bununla alakalı, işte üretim aşaması ve artık sahada kullanılması söz konusu olacak. Başkanım bunun dışında yine atık malzemelerden olan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle yaptığımız bir çalışma, yani atık malzeme dediğimiz geri dönüştürülebilir bazı demir parçaları vesaire ile çöp araçlarımızı tamamen temizleyecek otomatik yıkama sistemi kuruyoruz. Yine başkanımız sağ olsun bu konuda yani hiçbir şeyden çekinmeyerek bize destek oldu, Temizlik İşlerindeki Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza, onlar da şimdi bizimle beraber çalışmalara başladılar. Yine Türkiye’de bir ilk olabilir onu çok araştırmadım, bilmiyorum yani tespitte hata olmasın ama tamamen kendi kendini yıkayan çöp araçlarımız olacak çok yakın sürede. Geçen konuşmamızda söylemiştik başkanım. Mart’ta biz bu zamana kadar aslında planlama, bütçeleme vesaire ile bu süreci götürdük ve bu süreçte kredi kullanmadık. Bayraklı halkının sırtına faiz yükü yüklemedik. Bugüne kadar iyi yatırımlar yapılmış vesaire olabilir. Biz eski belediye başkanımızı da burada yermiyoruz. Yani yatırımlar yapılmıştır, borçlanılmıştır, önemli değil ama şu anda biz hiç borç, faiz, vesaire yüklemeden Bayraklı halkına sıfır maliyetle nasıl artı hizmetler üretiriz bunun peşine düştük. Yakında çok başarılı işleri inşallah sizlerin, işte atmış olduğunuz bu asfalt vesaire meselelerinde inşallah karşısına çıkartacağız. Onun dışında sorulan bir soru vardı. Deprem hazırlığıyla alakalı. Ne yaptık diye? Afet park dediğimiz bir sistemimiz var. Buda yine Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle beraber gördüğümüz bir çalışmamız bizim. Orada da bütün mahallerimizde belirli başlı parklarımızda biz afet park donanımı kazandırarak, hazır içme suyu içerisinde olan, motopomplar olan, bazı belki gıda, giysi vesaire battaniye malzemelerinin bulunduğu şekilde bir konteynır sistemiyle afete inşallah Allah göstermesin, kentimizi ve kendimi hazır hale getirmeye çalışacağız. Bunun yanı sıra yine depremle alakalı her eve birer deprem çantası verebilecek kadar bir kampanya başlatma gibi bir durumumuz da vardı başkanımız buna da okey dedi ama hazırlığını henüz bitirmedik, bitirince onu da inşallah diğer mecliste size anlatacağım.

BAŞKAN- Şimdi aslında meseleden biri şu, aslında depremden söz açılmışken, deprem sürecinde İzmir’de Bayraklı’da bizce tüm Türkiye’ye model olabilecek bir destan yazıldı. Bakın bu güne kadar bu başka bir ilde bu boyutuyla koordine edilen ve yürütülen bir çalışma değil. Şimdi Bayraklı Belediyesinin buradaki fonksiyonunu yadsırsanız o zaman ben derim ki Elazığ da bu iş neden olmadı. Aynı hükümet, aynı bakanlıkla, ama olmadı. Van’da niye olmadı? Giresun’da niye olmadı? Hala sorunlar devam ediyor. Türkiye’nin neresinde, bakın Türkiye’nin neresinde bir saniye, bir saniye söylüyorum yaa bir saniye. Neyin olup olmadığını sizler de biliyorsunuz. Benim meselem o değil. Evet. Olur. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar altının çizilmesi gereken şey şu, bakın biz bu işi yaparken sadece biz yaptık demedik bu işin bir bileşeniyiz ama önemli bir bileşeniyiz. Düşünün depremden sonra bütün yurttaşların geçici konutlara yerleştirildiği, beyaz eşyadan diğer ihtiyaçlarına kadar çözüldüğü ve hala sürecin takip edildiği, bir işte Bayraklı Belediyesini yadsırsanız bu gerçekten haksızlık olur, adaletsizlik olur. Biz  bu bölgede kurtarma ekiplerinin ilk malzemelerini vereniz. Demek ki düşünülmüş bir şeyler. Botundan, kazmasına, kıyafetine, ışığına ve ilk gece itibariyle bütün gelen kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının %80-90’ı çözülmüş durumdaydı. Burada sahada olan 900 personelimizin ve Büyükşehir’imizin ve Metropol İlçelerden gelen arkadaşlarımızın emeğini yadsımamak lazım arkadaşlar.

İbrahim BALIKÇI- Bitireyim sayın başkanım o zaman uzatmadan. Yani şu deprem meselesi ile alakalı bir çalışmamız zaten demiştim var inşallah onun da hazırlığını tamamlayacağız ki bu depremden çok önce başlamıştı, Park Bahçeler Müdürlüğümüzle yer tespitlerini yapmıştık ama olamamıştı. İnşallah daha iyisi olacak. Bunun dışında İmar da mevcudun korunmasıyla ilgili alınan Büyükşehir kararını kutluyorum. Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun. Çünkü bu hakikaten çok önemli bir durumdu ve biz bazı dedikoduların böylelikle önüne geçmiş olduk. Ayrıca, İmar Müdürlüğümüzle alakalı işte bir savsata oluştu, böyle bir durum orada darp falan yok, orada fevri ve heyecanlı bir kaç arkadaş...

BAŞKAN- Evet fikirlerini şey yapta. Boş ver, söyleyeceğini söyle.

İbrahim BALIKÇI- Tamam başkanım. Yani olay bu kadar. Orada da herhangi bir durum yok. Ben konuştum. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Başka, söz sizin buyurun.

Serap KESKİN- Evet, Sayın başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli bürokratlarım. Şimdi Emre arkadaşımız oldukça çok heyecanlı, genç onun...

BAŞKAN-  Arkadaşlar yani genel olarak konuşun. Yani herhangi bir arkadaşımla ilgili değil.

Serap KESKİN- Şimdi bir konu, cevabım ona olacakta onun için başkanım. Bir konu zamanında ve yerinde tartışılırsa samimiyetlik ve içtenlik söz konusu olur. Şimdi sosyal medya üzerinden bizim faaliyetlerimizi tartışmak doğru olmaz. Bunlar 2020 faaliyet raporunda tartışılacak konular. Lütfen bu tür şeyleri faaliyetlerimizle ilgili konuları bu yasa, mevzuat gereği bu tekrar oturumda bunlar gündeme gelecek o zaman tartışılmasını istiyoruz. Çünkü burada bir çok arkadaşımız konuşmak istiyor, yani biz de geriliyoruz başkanım. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Faaliyetlerle ilgili konular faaliyet raporunda konuşulsun. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar biz meclisimizde arkadaşlarımıza bir süre kısıtlaması getirmeden eğer şeyi aşmıyorsa tabi ki eleştirilerini yapacaklar yani. Biz nasıl bir işi anlatıyorsak, arkadaşlarımız söyleyince biz itiraz ediyorsak ya da katkı sundukları alanlar varsa evet diyorsak, yani şey yok, yani mesela sigortayla ilgili ben gerçekten Özgür Bey’in katkılarını yadsıyabilecek durumda değilim yani, emek verdi. Yani arkadaşlarımızın yaptıkları işlere de evet diyeceğiz yani.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar. Şimdi Emre arkadaşımızın konusuyla ilgili ben yanlış anlamayın yani bu genç, heyecanlı kelimesini pek ben uygun bulmuyorum.

BAŞKAN- Yok, doğru değil, evet.

Abdullah AKTAŞ- Oda burada bir birey ve kendi bildiklerini ve yapamadıklarınızı, sizlerin yanlışlıklarını kendisine göre doğrusuyla eğrisiyle burada anlattı. Bunun genci, yaşlısı yok. Atatürk’ün sözlerine bakarsanız en çok önem verdiği kişilerden bir tanesi gençlerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iyi bilmeniz lazım.

BAŞKAN- Emre çok da genç değil zaten ya.

Abdullah AKTAŞ- Çünkü her defasında bu yapılmaya çalışılıyor. Sanki genç olunca bir işe yaramıyormuş gibi, heyecanlıymış gibi. Ya bu çok yanlış anlamayın, hakarete girer bir davranış. Lütfen bunu bir daha burada yapmayın hiç kimseye yapmayın. Şimdi Cindi arkadaşımız Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir takım şeyler yapıldı, edildi, yapılacak, edilecek, vesaire bir sürü burada hikaye anlattı. Cindi Bey 12 yıldır pardon, 7 yıldır bu meclisteyiz beraber. Doğru mu? Bahsettiniz ya yer altına alınacak dediniz Altınyol, 5 yıl önce gündeme geldi bu. Büyükşehir Belediyesi bunu kendi meclis gündemine bile almadı, 2019 yılı yatırım planına bile sokmadı. Şimdi diyorsunuz ki yer altına alınacak. Hatırlıyorsanız bu yine 4-5 yıl önce yine bu Bayraklı’da bir karar alındı ve Büyükşehir’e gönderildi. Buranın yer altına alınmasıyla ilgili ve üst geçitler yapılmasıyla ilgili. Dendi ki 2 tane üst geçit yapılacak yerleri de bize söylendi mecliste üzerinden 6 yıl geçti bir tane üst geçit yok sahile bağlanan. İzmir’in en büyük sahiline sahibiz ama maalesef sahili kullanamayan bir Bayraklı toplumu olarak ikinci plana atılmışız. Neden? Neden bu başka yerlerde suyun altından geçti, battı çıktılar yapıldı ya da ne bileyim ne metro istasyonları ya da yok başka yerlerde aşağı alındı? Neden Karşıyaka’da bu yapılmadı, niye Karşıyaka sahiline yapılmadı? Neden? Çünkü Bayraklı Belediyesi ötelendi, Bayraklı halkı ötelendi ve şu an yaklaşık 9 kilometrelik sahil şeridini kullanamayan bir belediye ve Bayraklı halkıyız maalesef. Dolayısıyla yapılacaktı, edilecekti bu hikayeyi biz çok duyduk. Bize şunu söyleyin. Şu yapıldı, şu bitti, şu şu aşamaya geldi. Hatta hep beraber gidelim yapılan yerlere beraber gidelim meclisle. Bize de gösterin yani. Yani 140 milyon harcama yapıldı diyorsunuz başkanım 1-2 tane şey saydınız asfalt saydınız. Başka bir şey yok. Ya burada bahsedilen bunlar. Şimdi mesela şunu sorayım, seçim zamanı bir sürü vaatleriniz oldu. Bir tane hangi projeniz var? 2 yıl geçti. Hangi projeyi bitirdiniz? Ya da...

BAŞKAN- Bakın Abdullah Bey tekrar polemik meseleleri polemiğe giriyorsunuz. Yani sizin şu an için söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin.

Abdullah AKTAŞ- Bende soruyorum. Yani biz bilmiyorsak bize gösterin. Hangi projeyi bitirdiniz?

BAŞKAN- Bakın ben size şunu söyleyeyim mi?

Abdullah AKTAŞ- Hani projeniz %50’ye geldi, hangisinin %30’u bitti. Yok.

BAŞKAN- Farz edin, Bakın farz edin, hiçbir şey yapmadık bir pandemi, bir deprem, birde borcumuzu ödedik. Var mı böyle bildiğiniz bir kurum?

Abdullah AKTAŞ- Borcunuzu ödemediniz. Kesin hesap geliyor. 1 ay sonra kesin hesap gelecek.

BAŞKAN- Bildiniz böyle bir kurum var mı?

Abdullah AKTAŞ- %21 bu belediyeyi borçlandırdınız. Şimdi bu şu anki kesin hesapta göreceğiz, ödemiş misiniz?

BAŞKAN- Bildiğiniz bir böyle bir kurum var mı?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım söz verdiniz, sözümü tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN- Gündemle ilgili yani burada şey konuşmuyoruz yani.

Abdullah AKTAŞ- Gündemle ilgili konuşacaktık ama siz olayı afete getirdiniz, bilmem nereye getirdiniz, asfalta getirdiniz, bilmem nereye getirdiniz siz asfalta getirdiniz. Ya siz afet konuşulmuyor siz afetten bir sürü şunu yaptık, bunu yaptık dediniz. Bayraklı Belediyesi ne harcadı ya bütçesinden? Bayraklı Belediyesi kendi bütçesinden bütçe bile koyamadı bu afet şeyine hep dışarıdan topladığı paralarla bir takım şeyler yapmaya çalıştır. Tamam yapacaktır, ama biz şunu bekliyoruz.

BAŞKAN- Ne sıkıntısı var? Vatandaşın ihtiyacını çözdükten sonra illa para mı harcamanız lazım?

Abdullah AKTAŞ- Afetle ilgili,  depremle ilgili bir bütçe hazır tutmasını beklerdik ama bir tane bütçe bile ayrılmadı. Dolayısıyla taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.

BAŞKAN- Türkiye’de afet geçirmiş illerimizden hangisinde bu denli bir çalışma yapıldı da siz neyi eksik gördünüz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözlerimi tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN- Hani farzet bütçe çalışması yok. Siz neyi eksik gördünüz de bunu bütçeye bağladınız? Onu söyleyin.

Abdullah AKTAŞ- Sözlerimi tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi dediniz ki geçen sefer de aynı söylüyorsunuz herhalde tahminimce bu üç oldu, o güne kadar kalırsanız. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum artık bu ülkede darbeler yapılamıyor artık bu ülkede vesayet işlemiyor...

BAŞKAN- Ya darbeyle ne ilişkisi var? Nereye getirdin ya.

Abdullah AKTAŞ- Artık bu ülkede gazete haberleriyle hükümet indirilemiyor. Dolayısıyla siz kendinize bakın kalıp kalmayacağınızı.

BAŞKAN- Bırak şov yapmayı ya. Ne darbesi ya. Kimsenin darbe marbe dediği yok ya.

Abdullah AKTAŞ- Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz anlamıyorum, birilerine haber mi gönderiyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz onu da çözemiyoruz? Üç defadır aynı şeyi tekrarlıyorsunuz.

BAŞKAN- Ya seçim olur gidersin diyorum, yani daha açıkçası.

Abdullah AKTAŞ- Hayır sizin gitmeyeceğiniz ne malum. Çakıldınız mı buraya? Koltuk size ait değil. Bu halka ait, göreceğiz.

BAŞKAN- Bakacağız. Halkın takdirini göreceğiz. Biz seçim dışında hiçbir şeye inanmayız. Biz seçim, kimseyi tehdit etmeyiz. Bizim öyle bir şeyimiz yok.

Abdullah AKTAŞ- Diğer konu, depremden sonra bir takım plan notlarıyla burada bir karar aldık vatandaşın yapmış olduğu yıldaki yönetmelikte hakların korunmasıyla ilgili. Bizi yine duyumlarımıza göre Büyükşehirde bu plan notları iptal edildi, Çevre Şehircilikle bir koordinasyon sağlandı ve her ilçenin kendisine ait plan notuyla değil şehir planına yapılarak planlama yapılası konusunda hem fikir kalındı, doğru mu başkanım? Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şimdi üç mahallemiz bu şeyden en fazla etkilenen bir tanesi, mahallelerden bir tanesi Bayraklı’da. Şimdi yapılması devam eden 5 yıldır yapılması devam eden ve hala gün yüzüne çıkmamış olan imar planlarımız var.

BAŞKAN- Efendim.

Abdullah AKTAŞ- Yapılması devam eden, hala gün yüzüne çıkmamış olan imar planlarımız var, 5-6 yıldır sürüyor. Şimdi şunu sormak istiyorum.

BAŞKAN- Süren hangisi 5-6 yıldır süren hangisi?

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu, başkanım siz yeni geldiniz biz daha 5 yıl önceden geldiğimiz için.

BAŞKAN- Tamam da 5-6 yıldır süren ve …

Abdullah AKTAŞ- 6 yıldır sürüyor yani.

BAŞKAN- Arkadaşlar 5-6 yıl önce süren ve benim dönemimde, bir saniye bak cevap vereyim hemen 5-6 yıldır süren ve bizim dönemimizde devam eden hiçbir şey yok.

Abdullah AKTAŞ- Evet, doğru söylüyorsunuz yok. Hep sunum yapıyorsunuz, yapılan bir şey yok. O konuda haklısınız yani. Şimdi sormak istediğim şu, Büyükşehir ve Çevre Şehircilik Bakanlığının almış olduğu bu kararla bu hazırlanmış olan planlar değişecek mi? Farklı bir plan mı uygulanacak? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de komisyonda değil, varsa bilginiz burada anlatın bize. Bir de bir takım şikayetler alıyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey bu konuda Büyükşehir İmar Komisyonumuzda olan arkadaşlarımız var bunlardan bir tanesi de Özgür Bey ve bu çalışmaların bütün aşamalarında var, Özgür Bey den gerekli bilgileri alırsınız.

Abdullah AKTAŞ- Ben gerekli bilgileri aldım.

BAŞKAN- Komisyonda da gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra.

Abdullah AKTAŞ- Bilgisi olmayan arkadaşların bilgisi olması için bu mecliste konuşuyorum.

BAŞKAN- Ya arkadaşım bak komisyona giden bir şeyi komisyondan önce konuşmanın bir anlamı yok ya. Yani 7 yıldır meclisteyim diyorsun ya ben sana usul esas mı öğreteyim.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonla alakası yok bunun ya. 1 ay önce aldığımız konudan bahsediyorum. Bunun komisyonla alakası yok. 1 ay önce bu meclisten geçen konuyla ilgili söylüyorum.

BAŞKAN- 1 ay önce aldığımız şey şu an bizim tekrar gerek Büyükşehir’imizin gerekse diğer odalarla ve Çevre Şehirciklikle uzlaşı gereği yeni bir taslak önümüze geldi. Biz de bir uzlaşıdan yanayız. Bu taslağa göre tekrar işimizi yapıp kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz yani anlaşılmayan şey ne onu anlamadım.

Abdullah AKTAŞ- Hayır, etkilenip etkilenmediğini soruyorum. Bu imar planında değişiklik olacak mı buna göre?

BAŞKAN- Yani kısmi değiştiği yerler olur komisyonda arkadaşlar bakarlar yani ama genel hatlarıyla %90-95 herhalde taleplerimizi karşılıyor.

Abdullah AKTAŞ- Bizim tarafımıza iletilen bir tane şikayet var. Tabi kimse yanlış anlamasın müdürlüklerimiz üstüne alınmasın tam konuyu da kendileri daha iyi biliyorlardır. Şimdi inşaat ruhsatları kesilirken yol belgelerinin alındığı ilk başlangıçta ve belli bir kesinti yapıldığı, belli bir miktarda para ödediklerini ama ruhsatı alırken tekrar bir takım bedeller, yolla ilgili bedeller ödendiğini ya da evrak çıkartıldığı, ödenmesi için evrak çıkarttığınızı söylüyorlar. Bu konuyla ilgili bize ulaşan iki tane şikayetimiz var, şikayet oldu. Yani böyle bir şey varsa ya da neyse bunun aslı astarı bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Yusuf Bey sizin alanınızda değil mi bu? Bir Yusuf Bey bilgi versin meseleyle ilgili.

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür V.) Sayın başkanım İlk göreve başladığımızda bu ruhsatların teknik alt yapı katılım bedelleri, yani 3194 İmar Kanunu 23. Maddesine esasen yapılır. Fakat maalesef burada gelirler kanunun harcamalara katılma payı diye bir konusu var buna göre alınmış. Bu da yaklaşık yarı yarıya fark ediyor. Bu konuyla ilgili biz tekrar bir çalışma yaptık. Tabi geriye dönük çok fazla geriye de gitmeye gerek duymadık. Çünkü, kat malikleri devamlı değişmiş. Sadece oturma ruhsatı almayanları İmar Müdürlüğümüzden istedik ve onları bize intikal ettirdiler hesapladık. Dolayısıyla oturma ruhsatı aşamasında bunların her birinde birer fark oluştu. Bunlar Sayıştay bulgularında da çıktı zaten. Bize intikal etti biz de ona göre kişilerden oturma ruhsatı aşamasında tekrar alıyoruz.

BAŞKAN- Yani diyorsunuz ki geçmiş dönem Sayıştay bulgularında böyle bir bulgu vardı, bizde bunun gereğini yerine getiriyoruz.

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür V.)- Evet efendim.

BAŞKAN- Anlaşıldı mı? Tamam. Özgür Bey buyurun. Özgür Bey rica ediyorum sataşma olmadan.

Özgür HIZAL- Sataşmayacağım Sayın başkanım. Sayın başkan, çok kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabi, genel itibariyle iktidarımızı, merkezi hükümeti, partimizi, grubumuzu suçlayan bir takım ifadeler olduğu için söz aldım. Bunlara ilişkin olarak...

BAŞKAN-  Yok, suçlamadım. Pandemi sürecindeki...

Özgür HIZAL- Yok suçladınız Sayın başkan. Neden suçladığını ben şimdi tek tek anlatacağım ve neden haksız suçladığınızı da anlatacağım. Şimdi buradaki asıl mesele şu, biz yerel meclisleriz, yani meclis üyeleriyiz. Bayraklı meclis üyeleriyiz, siz Bayraklı Belediye başkanısınız. Tabi doğal olarak buradaki meclis üyesi arkadaşlarımız, Emre Bey, Seyfettin Bey ya da grubumuzdaki herhangi bir meclis üyesi arkadaşımız elbette ki çıkacak, size her meclis toplantısında Sayın başkan siz Bayraklı Belediye başkanı olarak şunları şunları yapmayı vaat ettiniz ya da şunları, şunları yaptığınızı iddia ediyorsunuz ama biz bunları göremiyoruz. Vatandaş da bunları göremiyor ve bu noktada neler yaptınız gibi bir takım eleştiriler ortaya koyabilir ama biz burada şunu görüyoruz, sizde sizin bir belediye başkanı ve meclis başkanı sıfatıyla şuanda meclisi yöneten sizde bu yapılan eleştirilerin hemen arkasından aslında bu Bayraklı’da yaptıklarınızı sıralamanızı beklerken anlamsız bir şekilde başka kurumları suçlayıcı tavırlar içerisine giriyorsunuz, genelde de merkezi hükümeti suçlayıcı tavırlar içerisine giriyorsunuz. Şimdi çok basit sorular yöneltildi size. 140 milyon İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı tarafından ben Büyükşehir Belediye meclis üyesiyim aynı zamanda. Elbette ki zamanı geldiğinde Büyükşehir’de bunları tartışacağız ama 140 milyon gibi devasa bir bütçe ile bunu siz ifade ettiniz. İzmir Bayraklı sınırları içerisinde kalem kalem neler yapıldığını bu mecliste en az beş kez sorduk size en az beş kez sorduk. Çok basit bürokratlarınız burada, müdürleriniz burada. Bir saat içerisinde çıkartılıp burada sunumu yapılabilecek olan bir konu üzerinden bile polemik çıkardınız ve sonrasında da şunları yapacağız, bunları planlıyoruz, Altınyolu yerin altına alacağız gibi afaki aslında bunları söylerken kendileri dahi inanılmayan bir çok projeden bahsedildi. Geçenlerde çok güzel bir söz okudum buradan dile getirmek istiyorum. Hayalperestle Vizyoner arasında çok ince bir çizgi var. Siz hayalperest misiniz, vizyoner misiniz? Bence, yani bizce siz hayalperestsiniz. Siz hayalperestsiniz. Altınyolu, çok kısa süre içerisinde trafiği yerin altına alacağız diyen bir anlayış hayalperesttir. Hayalperesttir. Kanal İstanbul’u söyleyen Kanal İstanbul’u söyleyen iktidar sizin hayalini kuramayacağınız bir ton projeye imza attı. Siz anlamazsınız sevgili meclis üyem. Siz, siz şunu anlamazsınız...

BAŞKAN- Özgür Bey lütfen.

Özgür HIZAL- Siz, siz pandemi dönemini, sayın başkan cevap vereceğim. Evet. Siz pandemi döneminde...

BAŞKAN- Özgür Bey başkana konuşun lütfen. Ali  Bey lütfen.

Özgür HIZAL- Pandemi döneminde eleştirdiğiniz kurumlar var ya Sayın başkan pandemi döneminde eleştirdiğiniz o kurumlar çok kısa süre içerisinde şehrin birçok noktasında hastaneler açtı. Sayın başkanım müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Arkadaşlar benim sözümü keserek, benim sözümü keserek ben konuşmayacağımı düşünüyorsanız, ben bu konuda……

BAŞKAN- Bir saniye, bir saniye. Özgür Bey, söz vereceğim tekrar. Değerli arkadaşlar. Özgür Bey düşüncelerini söylüyor. Ya, arkadaşlar söyleyebilir. Hayalperest görebilir bizi ya bir saniye arkadaşlar sözü bitsin, biz hayalperestle ilgili söylenmesi gerekeni söyleriz. Ya arkadaş, bir saniye Ali Abi. Değerli meclis üyelerim, meclis üyesi fikirlerini söylüyor. Buyurun sayın meclis üyem.

Özgür HIZAL- Şimdi tabii pandemi döneminde elbette ki ekonomik anlamda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir takım daralmalar söz konusu oldu. Şehrimizde de bir takım daralmalar söz konusu oldu, ama o eleştirdiğiniz kurumlar pandemi döneminde dahi bir çok faaliyetlerini yerine getirdi ve sizde çok iyi biliyorsunuz, sizde takip ettiniz, çok kısa süre içerisinde hastaneler inşa edilip vatandaşın hizmetlerine açıldı. Tabi şunu anlamanız belki çok güç olabilir. Sahra hastanesi diye bir takım belediyelerde bazı prefabrik yapılar yapılarak hastane gibi lanse edilmiş olduğunu da gördük.

BAŞKAN- Şu Atatürk Hava Alanındaki gibi mi?

Özgür HIZAL- Tabi tabi. Hayır Adana’daki gibi. Tabi bu...

BAŞKAN- Atatürk Hava Alanında da benzer bir şey yapıldı sanki.

Özgür HIZAL- Sayın başkan Atatürk Hava Limanının orada neler yapıldığını aslında siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi yine eleştirdiğiniz aynı kurumlar, eleştirdiğiniz aynı kurumlar depremin hemen arkasından 30 Ekimde Bayraklı’da yaşanan o acı hadisenin hemen arkasında çok yakın bir zamanda temel atmasına sizler de katıldınız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’da katıldı ve yaklaşık 1 milyarın üzerinde bir maliyetle deprem zedelerin kalıcı konutlarının inşaatı başladı. O eleştirdiğiniz yapılmadı dediğiniz Elazığ’da 1 yıl içerisinde konutlar teslim edildi ama Bayraklı Belediyesi ne yaptı? Bayraklı Belediyesi neden hayalperestsiniz derken asıl noktamıza gelmek istiyorum. Bayraklı Belediyesi aslında hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyormuş algısını yapan bir belediye haline geldi. Şimdi Bayraklı Belediyesi şöyle biraz hafızalarımızı tazeleyelim bundan yaklaşık 2 ay kadar önce deprem öncesinde bir plan notu çalışması yaptı biz de açıkçası meselenin sıcaklığı üzerinde oy birliği ile geçirdik ama ben sizi uyardım o günde. Dedim ki Sayın bunun altlığı yok. Burada hukuki temeli söz konusu değil. Bakın bunu yapıyorsunuz ve arkasından da vatandaşa bir çok medya kuruluşu aracılığıyla sanki Bayraklı’daki bütün sorunları ortadan kaldırmışçasına imarsal sorunları ortadan kaldırmışçasına bir algı ortaya koydunuz. Bu kez ne oldu?  Bu kez sizin o yaptınız çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geri gönderildi, iptal edildi red edildi.

BAŞKAN- Bizim gibi bir çok belediye de gönderdi.

Özgür HIZAL- Bir çok belediye göndermedi Sayın başkan. Sadece Karşıyaka Belediyesi gönderdi o da reddedildi. Demek ki Karşıyaka Belediyesi de sizin gibi sadece hamaset yapıyor.

BAŞKAN- Şimdi bir mesele üzerinde bir uzlaşma olduktan sonra belediyelerin bu uzlaşma üzerinde yeni planlama yapmasında bir sıkıntı yok.

Özgür HIZAL- Sayın başkan burası Muz Cumhuriyeti değil dediniz ya...

BAŞKAN- Evet. Bizde onu söylüyoruz.

Özgür HIZAL- Aslında tavrınız Muz Cumhuriyetinin bir yöneticisi gibi olduğu için eleştiriyoruz Sayın başkanım. Sayın Bakan lütfen müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Neden yanlış yaptığınızı söylüyorum. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün siyasi partileri ile grupla evet çok güzel bir çalışma sergilediler. Komisyon üyesi arkadaşlarımız da var burada ve sonuç itibariyle ortaya bir öneri çıktı. Bakanlığın teklifleri doğrultusunda bir öneri çıktı ve ilçe belediyelerine 5 ay gibi bir süre içerisinde plan yapma, bazı noktalarda da plan notuyla bazı sorunların çözümü noktasında bir çalışma yapılması yönünde bir öneri ortaya koydu. Bugün geliyoruz, önümüzde bilmiyorum tabi o sınırlar belirlendiği söyleniyor mutlaka komisyonlarda görüşülecek ama özellikle Hukuk komisyonunda görüşülmesini o yüzden istemiştim, ama burada bir plan revizyonu yapılacak mı? Sadece yine geçmişte yaşanan o sorunları plan notlarıyla mı ortadan kaldıracaksınız? Tabi bunları göreceğiz. Bunlar muhtemel komisyon çalışmalarında göreceğiz, ama Bayraklı’da şu sorun var, bunu hepimiz biliyoruz. Bayraklı’da maalesef şehircilik anlamında ve kentsel dönüşüm anlamında çok ciddi problemler var. Siz 2 yıldır görev yapıyorsunuz sizden önceki 10 yıl boyunca Bayraklı’nın bir çok mahallesinde, bakın Adalet Mahallesinde depremden etkilendi. Bakın Çay Mahallede, bakın diğer mahallelerde plan çalışmaları yapıldı. Ne oldu? Ben burada meclis üyesi olarak 3 kez sizin sunumlarınızı izledim. Sonuç yok. Bir plan çalışması sonuçlandı mı? Sonuçlanmadı. Bunu eleştirmeyecek miyiz? Bunu söylemeyecek miyiz? Yarın ya da bir saniye sonra bu şehirde bu ilçede deprem olmayacağının garantisini hangimiz verebiliyoruz, hiç birimiz. Dolaysıyla Abdullah Bey’in grup başkan vekilimizin bu anlamdaki eleştirisi aslında haklı bir eleştiri ve bu eleştiriyi yaparken sizin de bize hak verdiğinizi biz biliyoruz. Ama siyaseten bu eleştiriyi cevaplarken şunu söylemenizi beklerdik. Arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesinde doğru bir çalışma yapıldı hiçbir siyasi düşünce gözetilmeksizin, siyasi gömlekler bir kenara çıkartılarak bu çalışma yapıldı. Bayraklı’da bunu yapalım demenizi beklerken siz o kurumlar bu çalışmayı yapamadı, bu kurumlar bu çalışmayı yapamadı, Bayraklı Belediyesi sanki pandemi döneminde sanki deprem döneminde muhteşem işler çıkardı. Aslında hiçbir şey yapmadı Sayın başkanım. Bunu siz de biliyorsunuz.

BAŞKAN- Vatandaşa anlat.

Özgür HIZAL- Şimdi, vatandaşa anlatacağız, vatandaşlara anlatıyoruz bundan hiç endişe etmeyin.

BAŞKAN- Anlat da cevabını alacaksınız çünkü. 

Özgür HIZAL- Vatandaştan gerekli cevapları alıyoruz, sizde alacaksınız. Ondan hiçbir endişeniz olmasın.

BAŞKAN- Evet, toparlayalım Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Toparlayacağım, toparlayacağım sayın başkan. Şimdi şehrin geneline baktığınızda asfaltlama yapıldı, yollar düzeltildi, vesaire falan, bir takım ifadeler kullandınız. Yine geçen günlerde çok güzel bir video vardı sosyal medyada dolanan bir video muhtemelen izlemişsinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın taşkınlar ve sel sonrasında İzmir’in sokaklarını gezerken bir hanfendinin ifadesi vardı. Ne diyordu? Bu şehiri 35 yıldır siz yönetiyorsunuz. Bu şehiri 35 yıldır siz yönetiyorsunuz.

BAŞKAN- Şimdi Özgür Bey. Bizde farklı videolar mı bulalım yani.

Özgür HIZAL- Sayın başkan, lütfen.

BAŞKAN- Hayır, hayır… Bu buranın meselesi değil. Hayır bu buranın meselesi değil.

Özgür HIZAL- Buranın meselesi. Yerel meclislerin meselesi sayın başkanım.

BAŞKAN- Bizde de bir video var. Bakın bütün siyasiler için yüzlerce video var. Yani bunun üzerinden hayır bu kabul edilebilecek bir şey değil.

Özgür HIZAL- Sayın başkan, Bayraklı’yı 10 yıldız siz yönetiyorsunuz.

BAŞKAN- Hayır.

Özgür HIZAL- Kim yönetiyor? Bayraklıyı 10 yıldır kim yönetiyor Sayın başkan.

BAŞKAN- Ben Bayraklının yönetilip yönetilmediğini... İlgili videolar üzerinden genel siyasete girme işinize hayır diyorum.

Özgür HIZAL- Sayın başkan, şehirden bahsediyorum genel siyasetten bahsetmiyorum. Bu şehiri 35 yıldır siz yönetiyorsunuz...

BAŞKAN- Bugün televizyon ekranlarında binlerce yurttaşımız, binlerce esnafımız, binlerce işsizimiz, atanamayan öğretmenlerin bir sürü şey söylüyorlar. Bunun bu meclisle ne ilgisi var? Toparlayın ama.

Özgür HIZAL- Sayın başkan şimdi sözümü keserek benim konuşmayacağımı düşünüyorsanız ben bu konuda çok tecrübeliyim. Şimdi bu şehri 35 yıldır siz yönetiyorsunuz, Bayraklı’yı 10 yıldır siz yönetiyorsunuz, 12 yıldır siz yönetiyorsunuz.

BAŞKAN- Özgür Bey Tamamlayın lütfen.

Özgür HIZAL-Tamamlayacağım Sayın başkan ve 35 yıldır çözülmeyen sorunlar, 12 yıldır Bayraklı’da çözülmeyen sorunları elbette ki siz çözeceksiniz 2 yıldır da çözememişsiniz, çözmeniz için biz eleştireceğiz çözmezseniz yine eleştireceğiz, yine eleştireceğiz, yine eleştireceğiz, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Tamam sakin olalım. Size de söz vereceğim arkadaşlar. Ya arkadaşlar, ya uzun konuşsun ne var. Mesela arkadaş diyor ki vizyonerlikle hayalperestlik arasında bir sınır var. Siz hayalperestsiniz. Mesela böyle bir eleştirisi var. Bende diyorum ki mesela bir hastane yapılıyor, bölge hastanesi aslında özel sektör yapıyor ben yaptım diyorsun. 2020’de açılacak 10 bin cv topluyorsun, sen topluyorsun işi alacağım diye. Şimdi sonuç itibariyle bu vizyon mudur? Hayalperestlik midir? Yapan siz, eleştiriye maruz kalan biz. Buyurun.

Şentürk APAYDIN- Valla sakin olamıyoruz sessiz sessiz dinliyoruz. Sayın başkan, değerli meclis üyeleri herhalde bu esnafın da videolarını izleyemediniz herhalde. Bu esnaf çöpten soğan toplarken onları kimse görmüyor. Sadece orada selden mağdur olan bir kişiyi seçmiş konuşturmuşsunuz, video olarak çıkarmışsınızdır. Sayın başkanım, bir şey yapılmadı diyorlar Bayraklı’da, Bayraklı’nın geçen yıl..

BAŞKAN- Onlar biliyor, biliyor, sen canını sıkma.

Şentürk APAYDIN- Mart ayından bu yana, Mart ayından bu yana pandemi ile mücadele ediyor ülkemiz, dünya. İkinci şey Bayraklı’da doğal afetten kurtaramadık kendimizi. Hangi alanda biz ne yapacağız da bir şey yapacağız zaten yapsak da Allah Rızası için bir sefer olsun bu bürokrat arkadaşlarımız veya çalışanlarımız gece gündüz bu erzak dağıtmada, stoklamada, efendime söyleyeyim her türlü selde, felakette çalışan bütün arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı, birisine teşekkür eden yok. Nedir bu? Hiç bir şey mi yapmamışız? Yapsak da eleştirecekler, yapmasak da eleştirecekler. Onun için arkadaşlara iyi günler diyelim.

BAŞKAN- Ya olur arkadaş. Sayın meclis üyem olur yaa. Yani bu, bu da meclisin çok sesliliği buna alışalım ya, ya çok seslilik.  Evet. Buyurun Gökhan Bey.

Gökhan KAFALI- Evet benimki de biraz gündem dışı olacak ama benim de Ak Partili arkadaşlara bazı sorularım olacak. Öncelikle hepinizi saygıyla.

BAŞKAN- Hayır, hayır, dilek ve temennilerimizi söyleyelim.

Gökhan KAFALI- Ben ama soru cevap değil, bir şeyler sormak istiyorum mutlaka. Öncelikle geçen hafta...

BAŞKAN- Bana hitaben evet.

Gökhan KAFALI- Peki başlayayım o zaman değerli başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sosyal medya üzerinden bizi takip eden sevgili hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Özgür Bey’i biz dinledik kendisi kalkıp gidiyor ama bilmiyorum. Şimdi ben Ak Partili meclis üyesi arkadaşlarıma sormak istiyorum. Neden? Çünkü kendimi başka muhatap bulamadığım için. Şöyle, gündem dışı bu yüzden söz aldım. Şimdi öncelikle geçen hafta gerçekleşen İl kongrenizde, kongrenizin partiniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni normalleşme haritasına baktığımızda İzmir’imizin turuncu yani yüksek riskli olduğunu gördük. Partinizin şimdiye kadar izlendiği yanlış politikalar bize göre İzmirlilere göre yanlış politikalar yüzünde İzmir’i seçim haritasında her zaman kırmızı olarak görüyorduk. Şimdi sizin bu pandemi sürecine yaptığınız darbe neticesinde İzmir’imizi maalesef çok yakında yine kırmızı olarak göreceğiz. Korkarım ki olmaz ama olacağını düşünüyorum. Yani yaklaşık 1 yıldır ülkece hepimiz covid-19’la mücadele ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Bayraklı’yı mı konuşacağız, Büyükşehir’i mi konuşacağız...

Gökhan KAFALI- Şimdi az önce, şimdi bu şehrimizi ilgilendiren bir konu. Herkes de bunu dinliyor. Şöyle, 1 yıldır mücadele eden covit-19’la mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına haksızlık ettiğinizi, kepenk kapatmak zorunda kalan, iflas eden, başkanım bitirmek istiyorum, bitireceğim. Başkanım ama şehrimizi ilgilendiriyor. Şimdi herkese yasak...

BAŞKAN- Bu meclisin gündemi değil ama, bu yerel bir meclis. 

Gökhan KAFALI- Başkanım genel ama herkesi de, şehrimizi ilgilendiren bir konu.

BAŞKAN- Esnafımızla ilgili sıkıntılar, vesaire bunları .

Gökhan KAFALI- Tamam şimdi yardım da ediyoruz. Bakın yapılmadı diyen arkadaşlara söylüyorum esnafımıza az önce komisyonlara sevk edildi 500 lira ve 1000 lira nakdi yardımdan bahsediliyor. Belki iktidarınız bu konuda çok uzak davrandı, esnafa. Yine maske ve mesafe yüzünden kolluk kuvvetlerince defalarca binlerce liralık cezaya uğramış vatandaşlara haksızlık ettiğinizi düşünüyor musunuz? Ne hikmetse, şöyle ne hikmetse binlerce kişiye, binlerce kişiyle kongre yapmak serbest, ama baro seçimi dahil avukat arkadaşlarımız da burada, baro seçimi dahil ….

BAŞKAN- Gökhan Bey lütfen.

Gökhan KAFALI- Özür diliyorum bitiriyorum, bitiriyorum başkanım. Bütün genel kurulların yasaklanmış olmasını nasıl yorumluyor arkadaşlarımız? İsraf, israftan da bahsedildi. İsraf da şehrimizde nasıl bir israfa yol açtığınızı da hep birlikte gördük. Trafiği kilitlemek de dahil. Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar. Cindi Bey söz verip kapacağız arkadaşlar. Ya gündem dışı, yani meclisin gündemi dışında.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım kıymetli meclis üyeleri. Şimdi Ak Partili meclis üyesi Özgür arkadaşımız ülkede demokrasi var dedi. Evet demokrasi var. Demokratik bir ülkeyiz. Biz Bayraklı’da iktidarız kendileri muhalefet, eleştiri yapacaklar bence de yapsınlar. Yani yapıcı eleştiri iktidarı güçlendirir, yapıcı olduktan sonra tabi ki siz eleştiri yapacaksınız idare de bunu dikkate alacak ama sizde genelde 20 yıldır iktidardasınız demokratik bir ülkeyiz diyoruz ama ne kadar demokratiğiz, işte sokakta televizyonda basında orada burada tartışılıyor. Adalete vatandaşımızın güveninin ne oranda olduğu belli, özgürlükler, kişiler, kurumlar kendilerini bu ülkede ne kadar ifade edebiliyorlar, bunu hepimiz biliyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Ya başkanım bu meclisin konusu değil ki ya. Yani şimdi bende size başka şeylerden dolayımı bağırıp duralım ya, başka bir şeyler mi söyleyelim. Kimleri taciz ettiğinizden mi bahsedelim? Ya meclisle ilgili konular konuşun kardeşim ya. Bayraklı da yaşamıyor musunuz siz?

BAŞKAN- Abdullah Bey bir saniye..

Cindi Can POLAT- Ben şunu söylemek istiyorum. 20 yıldır ülkemizi getirmiş olduğunuz nokta bu.

BAŞKAN- Cindi Bey rica ediyorum. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımızdan rica ediyorum.

Cindi Can POLAT- Tamam dönüyorum ama şunu söyleyeceğim. Şimdi başkanım... Arkadaşım bir dakika. Bir dakika, bir müsaade et.

BAŞKAN- 1 saniye. Evet.

Cindi Can POLAT-  Şimdi arkadaşlar, neyse o konuyu kapatalım tamam. Kapatalım orayı. Şimdi yine arkadaşımız şey dedi. Şimdi...

BAŞKAN-  Ya Abdullah Bey, arkadaşlar kendi aranızda değil.

Cindi Can POLAT- Bayraklıya geldik arkadaşlar Bayraklı halkından bahsediyoruz.

BAŞKAN- Arkadaşlar böyle devam ederseniz meclisi kapatırım.

Cindi Can POLAT-  Şimdi Bayraklı’da, başkanım Bayraklı’da..

BAŞKAN- Evet. Son sözleriniz arkadaşlar. Toparlayıp kapatacağız.

Cindi Can POLAT- Bayraklı’daki Altınyolun, arkadaşlar bir müsaade edin de bir konuşalım ya. Kapatalım, neyi kapatalım arkadaş, yani konuşuyor arkadaşlar. Şimdi Altınyolun yer altına alınmasıyla ilgili projeyle ilgili arkadaşımız hayal dedi. Arkadaşlar o hayal olmaktan çıktı artık. Bir dönem hayaldi şimdi projeleri yapılıyor, yapımına geçilecek. Yani hayal olan şimdi girmeyeceğim ama 35 proje hayali vardı. Hala bitmedi. Bayraklı’yı ilgilendirdiği için söylüyorum. Geçen Temmuz ayındaydı galiba 2020 yılı Temmuz ayındaydı. Siz üç ay içerisinde buranın hizmete açılacağını söylemiştiniz neredeyse bir yıl olacak henüz yok bu hastane ne zaman hizmete girecek başkanım, bende arkadaşlara bunu soruyorum. Bayraklı’yı ilgilendiren bir durum gerçekten. Asıl şunu söyleyeceğim, bizim Bayraklı Belediyesi olarak depremden sonra yeni konutların inşa edilmesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz plan notuyla ilgili arkadaşımız hamaset yapıyorsunuz, yaptınız dedi. Biz hamaset yapmadık. Yaptıysak beraber yaptık arkadaşlar. O plan notunu biz oy birliğiyle burada hem Ak Partili, hem Milliyetçi Hareket Partili hem diğer biz Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin oylarıyla, oy birliğiyle çıktı o plan notu kararı ki ben bugün bu noktaya gelmiş olmamızda Bayraklı Belediyesi olarak o çıkarmış olduğumuz plan notunun tetikleyici güç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bizim o plan notu kapsamını incelediğimizde ki Büyükşehir Belediyesinde alınan plan notunu siz de imar komisyonundasınız daha iyi biliyorsunuz incelemedim tam anlamıyla ama bildiğim kadarıyla zaten bizim almış olduğumuz plan notunu genel anlamda kapsayan bir plan notu. Bizde kendi meclisimizde değerlendireceğiz ve Bayraklı’da belki de ilk olacak, hani İzmir’in ilçeleri içerisinde bu anlamlı bu plan notunun hayata geçmesi noktasında Bayraklı diğer ilçelere öncülük edecek ve bu da bizlerin hepimizin çalışmaları ve desteği, kararıyla olan bir durum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet. Osman Bey. Sonra size vereceğiz, sonra Hasan Bey ve kapatacağız arkadaşlar. Ya bir şey olmaz ya. Bir…

Özgür HIZAL- Olur mu Sayın başkan Cindi Bey’e söz veriyorsunuz, suçluyorlar, arkadaşlar suçluyor ondan sonra kapatıyoruz. Hani demokrasi. Hani demokrasiden bahsediyordunuz. O tek parti demokrasisi siz bilirsiniz onu.

Osman AKSEKİ- Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Arkadaşlar burası Bayraklı Belediye meclis üyesi, Bayraklı Belediyesinin şeylerini tartışmamız gerekiyor. Başkanım bir saniye defalarca şeyi, aynı şeyi yapıyorsunuz Özgür Bey yani söz kesme diyorsunuz başkasına ama sen kendin kesiyorsun bilhassa. Yapmayın böyle. Yani başka birine kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayın. Yani tüm arkadaşlarımıza aynı şey geçerlidir yani. Arkadaşlar şimdi Bayraklı’da, Bayraklı’nın gündeminde biz herhangi bir tartışırken, herhangi bir şey yapmıyoruz, ama siz öyle bir şeye getiriyorsunuz ki Bayraklı’nın şeyinde tartışılması gereken şeyi genel yönetimin şeyine, hükümetin yaptığı, olduğu şeyleri getiriyorsunuz buraya. Örneğin hastaneler açtık, onu açtık, köprüler açtık, yollar açtık, gibi. Arkadaşlar biz buradaki yapılanlara eleştirilerinize elbette saygı duyuyoruz. Eleştirilmeli, eleştirilsin ki iktidar şeyini yapsın, yani görevini yapsın çalışmalarımızı yapalım ama sizler onu yapacağınıza burada yapamadığız şeyleri hükümetin yapmış olduğu şeyleri getiriyorsunuz, örneğin KILIÇDAROĞLU buraya geldiği zaman Genel Başkanımız, burada vatandaşımızın şeyin videolarını yayınlıyorsunuz. O videolara kalırsa hükümetin ...

BAŞKAN- Osman Abi gerek yok.

Osman AKSEKİ- Binlerce videolar var. Ben onu söyleyeceğim Sayın başkanım. Biz onlara girmeyelim. Burada yapılması gereken şeylerimizi tartışalım ve birbirimize saygılı olalım. Birbirimizin sözünü kesmeyelim, sözünü kesmeyelim ve burada birlikte görev yapıyoruz. Sevgi, saygı çerçevesi içerisinde hizmet edelim diyoruz. Saygılar sunuyoruz.

BAŞKAN- Evet.

İrfan ÖNAL- Sayın başkanım, değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar eleştirilerini tabi ki yapacaklar, ama onların bize yaptığı eleştirileri bizler dinlerken 20 yıldır aynı demokratik tavırla keşke onlar dinleyebilselerdi. Bugün eleştirenlerin her biri hapishanelerde, maalesef. Basına bile sorma hakkı vermiyorlar. Onları öncelikle kendilerine söyleyeyim. İmar planıyla ilgili evet daha öncesinden Bayraklı’dan oy birliği ile geldi, Bayraklı’yı fazlaca ilgilendiren bir durum olduğu için en fazla mağdur olan ve can kaybının yaşandığı ilçe olarak, doğal olarak bizim talebimizle Büyükşehir’de bunlar görüşüldü. Diğer ilçelerden gelen hasarlı durumlarla birlikte İzmir’in 30 ilçesini ilgilendirecek kapsamlı bir çalışmaya dönüştü ve bu notada da arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımız da burada. Bir kuruma ya da kuruluşa mal etmenin de manası yok bizler bu güne kadar da bunu söylemedik. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ettik. Yani kalkıp da...

BAŞKAN- Evet. Tüm partilerimize buradan teşekkür ettik.

İrfan ÖNAL- Partilerimize, bakanlığımıza, çalışanlarımıza, bürokratlarımıza kalkıp da bakanlığın önerisiyle, bakanlığın girişimiyle, bakanlığın şuyuyla denmez. Doğru da değil Abdullah Bey, bunu özellikle sizin için söylüyorum. Yani bütün partiler burada siyaset üstü davranıp olabildiğince bütün İzmir’i kapsayacak şekilde bir öneri olarak getirdiler. Bayraklı’mıza ve İzmir’imize hayırlı olsun. Sayın başkanım Büyükşehir’in yaptığı çalışmalarla ilgili 140 milyon asfalt yapıldı mı yapılmadı mı? Evet yapıldı arkadaşlar. Emin olun 140 milyonu geçmiştir şu ana kadar. 140 milyon nasıl bir çalışma yapıldı? Arkadaşlar asfaltın temel girdisi, bütün yani petrol ve buda dolarla yapılıyor yani baş danışmanların dediği gibi dolar 1 lira olsaydı şu an 20 milyonluk bir yatırım olacaktı ancak her gün artan dolara karşılık 140 milyon emin olun şu an dolar kuruna vursanız şu an 200’e gitmiştir başkanım. Bu geçen sene 2019 rakamlarıyla 140 milyondu. Bunu, evet dünyada petrol fiyatları her gün düşerken ülkemizde Petrol fiyatları artıyor. Arkadaşlar buna da, bunun da bilgisini verebilirim. Sayın başkanım benzin Türkiye’de 7 lira iken dünyada varil 130 dolardı, şu an varilin 60 dolara düşerken benzer 7.5 liraya çıkmış. Arkadaşlar işte dolar düşse bile petrol fiyatları düşse de ülkede daha fazla vergi noktasında maalesef fiyatlar bize yansımıyor, artıyor.

BAŞKAN- Ne kadar hayalperest bir arkadaşsın öyle şey olur mu?

İrfan ÖNAL- Şimdi hayaller noktasına geleyim. İnsanın vizyonunu hayalleri süsler ama gerçekçi hayaller. Biz mesela aya dört şeritli yoldan bahsetmiyoruz ya da NASA’ya araç inerken biz evet aya gideceğiz diye uçuk ütopyalarda da bulunmuyoruz. Evet, evet. NASA’ya araç indi biz Ay’a...

BAŞKAN- İrfan Bey sen çok hayalperestsin, yani buradan.

İrfan ÖNAL- Ay’a biz yol yağacağız başkanım. Evet inanılıyor mu? İnanılıyor.

Özgür HIZAL- Siz insansız hava araçlarına da hayal dediniz ama bugün neler yaptığını Türkiye’nin çok iyi görüyoruz.

BAŞKAN- Evet  tamam.

Özgür HIZAL- Sizin hayalini kuramayacaklarınızı bizler yaptık. Hiç endişe etmeyin.

İrfan ÖNAL--Şimdi arada Sayın başkanım, Cumhuriyet Halk Partisinin şöyle bir farkı var. Biz kamucuyuz, arkadaşlar biz yolu yer altına alırken bile kendi bütçemizle yapmaya çalışıyoruz...

Özgür HIZAL- Siz yapamazsınız, biz yaparız.

İrfan ÖNAL- Biz 5 kişiye peşkeş çekmek için bir an önce oldu bittiye getirmiyoruz ama. Şuna geliyorum başkanım, şu an yolun alta indirilmesiyle ilgili bir müteahhitte versek geçişi de 15 dolar yapsak evet yarın birileri talip olur, 2 yıl sonrasına yapılır ama 20 sene boyunca bu vatandaşın cebine ortak olur.

BAŞKAN- İrfan sen ne diyorsun yani, yol yapacağım birine vereceğim, vatandaş geçecek, para alacağız. 

Özgür HIZAL- Sayın başkan söz istiyorum.

İrfan ÖNAL- Rica ediyorum, ben dinledim, Sayın başkanım yarım saat dinledim, lütfen. Sözümü bitireyim...

BAŞKAN- Bir saniye. Söz bitsin arkadaşlar.

İrfan ÖNAL- Ben yeterince dinledim, lütfen aynı saygıyı onlardan bekliyorum.

BAŞKAN- Hayır, enteresan bir şey söyledin de ben ona parmak basıyorum. Bir saniye, bir saniye. Yani yol yapacaksın, vatandaş geçecek, para alacaksın.

İrfan ÖNAL- O zaman yapılır. Mesela metroları bir küsur milyara mal olacak Buca metrosunu evet eğer bakanlık yapsaydı bir küsur milyar dolar İzmir Büyükşehir’in cebinde kalacaktı. Bunla kaç yol alta alınırdı biliyor musunuz? Evet belediyenin israfından bahsediyoruz yav israf arkadaşlar. Yani yine gireceğim 128 milyar dolar şu an kayıp. Bu ülkenin 128 milyar doları kaç tane alt yol açan, kaç tane metro eder.

Özgür HIZAL- Sayın başkan , söz vereceksiniz...

İrfan ÖNAL- Ama siz az önce Genel Başkan’a burada sorulan bir soru efendim Genel Başkanın adı, başkanınıza da soruldu 30 yıldır, ama 20 yıldır da siz yönetiyorsunuz. Doların yüksekliğini, yap işlet devreti burada artan bize gelmeyen ödenekleri soracağız başkanım. Bütün bunlarla bu hizmetler yapılıyor. Evet teşekkürler arkadaşlar.

Özgür HIZAL- Sayın başkan söz istiyorum, Sayın başkan.

BAŞKAN- Hasan Bey. Sonra vereceğim size.

Özgür HIZAL- Sayın başkan söz istiyorum, sıcağı sıcağına söz istiyorum Sayın başkanım.

BAŞKAN- Ya, vereceğim. Sonra. Arkadaşlar...

Özgür HIZAL-  Ama cevap hakkı doğuyor Sayın başkanım.

BAŞKAN- Tamam söz vereceğim. Buyurun, Hasan Bey buyurun.

Kıyasettin AYDEMİR- Özgür Bey müsaade edin de az da biz konuşalım ya. Sayın başkan, kıymetli meclis üyelerim hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Kuzey Irak Gare’de şehit düşen kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize memleketimize böyle acılar yaşatmasın diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi değerli meclis üyeleri. Son Özgür Bey’e söz verip kapatacağım. Bir şey rica ediyorum. Bir arkadaş konuşsun yeter karar verin bir kişi konuşsun. Arkadaşlar uzatmayacağız. Şimdi değerli meclis üyeleri bütün meclis üyelerinden rica ediyorum. Genel siyasete lütfen girmeyelim. Yani Bayraklı yurttaşlarımız bize burada yaptığımız, yapacağımız işlerle ilgili bizden bir şeyler bekliyorlar. Eksik yapıyorsak, yanlış yapıyorsak muhalefetteki arkadaşlarımız bizi eleştirecekler, biz işin doğrusunu yapmışsak anlatacağız ama buradan farklı işlere gitmek çok doğru bir işlem değil. Aslında tartışmanın kaynağı yani gerek deprem, gerek pandemi, ekonomik krizinde bir boyutuyla yaşandığı bir işte belediyeyi bu kadar haksız yere suçlayınca genel atmosferden bahsetmek adına birden mesele genel siyasete gitti. Bizim üzerimize düşen görev Bayraklı’lı yurttaşlarımızın menfaati ölçeğinde bütün kamu kurum, kuruluşları ve bileşenlerimizle ortak iş yapmadır. Eğer siz bu tartışmayı bu boyutuyla alevlendirirseniz bu birlik ve beraberliğe hem MHP’li meclis üyelerimiz, hem AKP’li meclis üyelerimiz, Ak partili meclis üyelerimiz kusura bakmayın dilim sürçtü, hem Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz bu sürece negatif katkı sunmuş olursunuz. O yüzden biz genel siyasetten sıyrılıp bu günde farklı bir şey olmuş olsun, Evet, Özgür Bey’e verip kapatalım.

Özgür HIZAL-  Şimdi Sayın başkan....

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Vermeyebilirim vermeyebilirim yani bak gruba verir kapatırım yani. Ya bak senin tercihin. Oturur musun? Bir daha oku bir daha oku, bir daha oku bir daha konuşalım. Bir daha oku, konuşalım. Ben her mecliste sana söz verdim. Her mecliste söz verdim. Vermediğim meclis var mı? Her mecliste söz verdik mi? Buyurun oturun. Özgür Bey buyurun. Ya senin takdirin. Buyurun oturun,  Özgür Bey buyurun.  Oturun lütfen. Buyurun Özgür Bey. Her meclis ben sana söz veriyorum ya, her meclis söz veriyorum ya kime söz verip vermemek burada başkanın tasarrufunda. Buyurun buyurun lütfen. Her mecliste dile getiriyorsun. Her mecliste dile getiriyorsun ve dile getirdiğin… Hayır niye istemeyeyim. Ya lütfen polemiğe girmeyin. Oturacaksınız buyurun, çıkacaksınız lütfen düzeni bozmayın. Buyurun.

Özgür HIZAL- Şimdi Sayın başkan tabi Muhammet Bey’in tavrına bizde katılıyoruz açıkçası. Neden katılıyoruz onu suçlamalara cevaptan önce dile getirmek istiyorum.

BAŞKAN- Ya Özgür Bey biz Muhammet Bey’e ne zaman söz vermedik? Şimdi sadece toplantıyı kapatacağız. Size sataşma var diye söz verdik. Kapatıyoruz bu kadar yani.

Özgür HIZAL- Sayın başkan. Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Şimdi bakın burada demokrasiden bahsediyorsunuz, eşitlikten bahsediyorsunuz, şeffaflıktan bahsediyorsunuz, açıklıktan bahsediyorsunuz ve siz az önceki diyaloğunuz ki muhtemelen tutanaklara da geçmiştir, tutanaklarda göreceksiniz. Aslında bir meclis başkanına çok da uygun olmayan bir tutum sergilediniz. Bir meclis üyesi arkadaşımız eleştiri yaparken bir anda diyaloğa girerek sizi her zaman eleştirdiğimiz noktada meseleyi genel siyasete siz soktunuz. Şimdi aslında size de hak veriyorum. Arkadaşlara da hak veriyorum, neden hak veriyorum? Biz burada ısrarla Bayraklı’yı konuşmak istiyoruz, ısrarla şehri konuşuyoruz ama ortada yapılmış ya da yapacağınız herhangi bir proje ve faaliyet var olmadığı için bakın bir kez daha soruyorum. Bir kez daha soruyorum. Bir kez daha soruyorum. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Bayraklı Belediyesi ne yapmış, ya bir kalem, bir kalem bakın bir yılın üzerinde bugün önümüze bir önerge geldi bugün önümüze bir önerge geldi. Kahvelerle ilgili 500 lira gibi bir yardım yapılacak. Bakın bir yılın üzerine geçen yıldan bu yana yapılmış olan tek somut önerge bugüne kadar yapılmış bu mecliste alınmış bir karar var mı?

BAŞKAN- Niye, bir önceki mecliste evleri yıkılanlarla ilgili ruhsat alacak yurttaşlarımızla ilgili...

Özgür HIZAL- Müsaade buyurun sayın başkan ya. O da bir önceki ay. 11 ay önce 11 aydır beklediniz onu da bu ay yaptınız. Şimdi Sayın başkan...

BAŞKAN-  Depremle ilgiliydi o yüzden.

Özgür HIZAL- Sayın başkan, sevgili meclis üyeleri. Gerçekten ben sizi bu anlamda anlıyorum. Evet, Bayraklı’da ve İzmir’de yapılması gerekenlerin yapılmamasından dolayı ve söyleyeceğiniz çok da fazla bir söz olmadığından dolayı böyle meselelere genel siyasete çekerek ve genel siyasette de aslında doğru olmayan ifadeleri kullanarak bizim eleştirilerimizin haksız bir eleştiriyi iyimiş gibi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz ısrarla ama ısrarla sonuna kadar burada Bayraklı’yı konuşacağız. Bu şehirde deprem oldu, bu şehirde sel oldu, bu şehirde baskınlar oldu, bu şehirde başka problemler yaşandı, bu şehrin bu ilçenin kentsel dönüşüm problemi var mı? Var. Kim çözecek bu problemi? Bayraklı Belediyesi çözecek. 12 yılda çözdü mü? Çözmedi. Bu şehrin alt yapı problemi var mı? Var. Kim çözecek bu problemi? Bayraklı Belediyesi çözecek. Çözdü mü? Çözmedi. Seyfettin Bey sokak sokak bahsetti. Sokaktan bahsetti. Mahallesinden bahsetti.  İrfan Bey herhalde o sokağa ömrü hayatında hiç gitmemiştir, hiç gitmemiştir. Gittiğini de düşünmüyorum, bildiğini de bilmiyorum. Taş ocaklarının nerede olduğunu da bilmiyordur. O sokağın nerede olduğunu da bilmiyordur. Burada hadi İrfan birlikte gidelim desek herhalde bilmiyordur diye düşünüyorum. Şimdi şimdi bu eleştiriyi yapan bir meclis üyesinin karşısına yerel mecliste çıkıp şunu söylerseniz çıkıp şunu söylerseniz genel siyasi eleştirileri yaparsanız o zaman bize oy vermiş Bayraklı’lı hemşerilemize gerçekten haksızlık yapmış olursunuz ve o zaman şunu söyleriz siz gerçekten hamaset yapıyorsunuz, siz gerçekten siyaset yapmak için buralara geldiniz diyorsunuz siyaseti yerelde yapalım onun dışında siyasete elbette ki yapalım yerel siyaset yapılacaksa onun en iyisini ben yaparım hiç endişe buyurmasınlar. Ak Parti iktidarları 19 yıl boyunca birçok kişinin hayalini dahi kuramayacağı projelere yatırımlara imza atmıştır. Siz siz  ne kadar eleştirseniz de siz ne kadar eleştirseniz de Sayın başkan  siz ne kadar elştirseniz de o havalimanlarına Ak Parti iktidarları yaptı o yolları Ak Parti iktidarları yaptı o hastaneleri... Geçiyorsunuz geçiyorsunuz hiç merak etmeyin.

BAŞKAN-  Bir saniye arkadaşlar, bir saniye...

Özgür HIZAL- O hastaneleri Ak Parti iktidarları yaptı o pandemi döneminde neler yaptığını siz çok iyi biliyorsunuz. Esnafa nasıl yardımlar yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Sizin hayalini kuramayacağınız ihaları, sihaları Ak Parti iktidarı yaptı. Allah’ın izniyle Ay’a da çıkacağız, Aya’da çıkacağız.

BAŞKAN- Ay’a çıkacaksınız.

Özgür HIZAL- Aya’da da çıkacağız, uzaya da çıkacağız ama siz bunu anlayamazsınız. Siz bu vizyon sizde maalesef yok. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, değerli meclis üyeleri. Bakın ben Özgür Bey’i gerçekten nezaketiyle, tavrıyla bilirim. Bugün yani bu son işte evet yerel siyaseti konuşalım vesaireyi konuşalımdan tekrar genel siyasete gelme noktanızı yine anlayamadım. Yani doğal olarak. Evet gelmeyelim diyorsunuz, e şimdi burada siz şunu söylerseniz, hastane yaptık, yol yaptık, e şunu yaptık. Ya yapmadınız. Özel teşebbüs yapıyor giden de parasını veriyor. Parasını vermezseniz dolar üzerinden biz teminat vermişiz biz ödüyoruz yani. O zaman da itiraz geliyor. O yüzden bu genel meselelere girmeden bu meseleyi kapatıyoruz.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Katılmayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz...

Emel ARSLAN HÜR- 5 Mart Cuma Saat 17:00 de.

BAŞKAN- 5 Mart Cuma Saat 17:00 de. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                       Üye                                                        Üye