Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/04/2021

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 02.04.2021 Cuma günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                              Serdar SANDAL

                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    02.04.2021

                                                                                                                    Cuma

                                                                                                                      Saat : 18.00

 

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.03.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-707) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereği Meclis Üyeleri arasından, 1. ve 2. Başkan Vekili ile Katip Üyelerin ( 2 asil 2 yedek) gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-708) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33'üncü maddesi gereği belediye Encümeninde görev yapacak olan 3 Meclis Üyesinin gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-709) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24'üncü maddesi gereği meclis ihtisas komisyonlarının kurulması, komisyonların kaç kişiden oluşacağı süresinin belirlenmesi ve Meclis Üyelerinin işaretle oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

 1- Plan ve Bütçe Komisyonu

 2- İmar Komisyonu

 3- Hukuk Komisyonu

 4- Çevre ve Sağlık Komisyonu

 5- Eğitim Komisyonu

 6- Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonu

 7- Sosyal İşler Komisyonu

 8- Mahalle Sınırları Tespit Komisyonu

 9- Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu

 10- Kültür Komisyonu

 11- Sosyal Konutlar Komisyonu

 12- Kent Konseyi Komisyonu

 13- Toplumsal Cinsiyet  Eşitliği Komisyonu

 14- Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu

 15- Araştırma ve Geliştirme ( AR-GE) Komisyonu

 16- Kentsel Dönüşüm Komisyonu

 17- Engelliler Komisyonu

 18- Deprem ve Afetler Komisyonu

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1620) 2020 yılı Faaliyet Raporu hk.

 

5- ACİL (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1782) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14146 ada, 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait 9.623,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.573,35 m2’lik kısmına isabet eden hissemizin 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin vergi borçlarına karşılık olarak 7.802.683,99 TL bedelle Maliye Hazinesine devredilip devredilmeyeceği hk.

 

6- ACİL  (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-331) Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covıd-19) süreci kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan açık alan, park ve bahçelerde, çeşitli spor aktiviteleri ve spor kursları sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılmış ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı tesis ve spor salonlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun bir şekilde faal olarak devam etmekte olan tüm spor kurslarımızın 2021 yılı içerisinde kurs kayıt ücreti talep edilmeksizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması hk.

 

7- ACİL (BAŞKANLIK MAKAMI-52) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda "SÜHEYLA ERDÖNMEZ Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi" ismi verilmesi şartı ile #200.000# TL (ikiyüzbin Türk Lirası) nakdi bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci maddesinin g bendi ve 38'inci maddesinin g bendi hükmü gereği kabulünün görüşülmesi hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-353) Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25N-3b paftada, 275/13 ile 275/11 sokakların kesişiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.