Meclis Çalışmaları

02/04/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN NİSAN AYI TOPLANTISININ 02.04.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.03.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-597) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alanda kalan, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37091 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu parselin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu alan dışına çıkarılarak, parselde yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A ile 26M-2D paftalarda, 7398 sokak ile 7356/8 sokak arasında kalan imar planında Belediye Hizmet Alanı (Kreş) olan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında uygulama projelerinin hazırlatılması ve uygulama projelerine uygun olarak gündüz bakım evi projesi yapım işinin yapılarak hizmete kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendindeki "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendindeki  "Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak" hükmü gereği söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 9. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-707) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereği Meclis Üyeleri arasından, 1. ve 2. Başkan Vekili ile Katip Üyelerin ( 2 asil 2 yedek) gizli oylama yöntemi ile seçilmesi için yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Üyeleri Sayın Emel ARSLAN HÜR, İbrahim BALIKÇI asil üye,  İpek KUL, Gökhan KAFALI yedek üye olarak Meclis Divan Katipliğine, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis 1. Başkan vekilliğine Meclis Üyesi Sayın İrfan ÖNAL, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sayın Nilgün ALPASLAN görev yapmak üzere Meclisimizce seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :43

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-708) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33'üncü maddesi gereği belediye Encümeninde görev yapacak olan 3 Meclis Üyesinin gizli oylama yöntemi ile seçilmesi için 29 (yirmi dokuz) üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın İrfan ÖNAL (24), Şentürk Apaydın (22), Alim ÇANKAYA (24) oy alarak 1 yıl süre ile  Encümen Üyeliğine Meclisimizce seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :44

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-709 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince meclis ihtisas komisyonu olarak aşağıda belirtilen 18 Komisyonun 4 üyeden oluşacak şekilde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere kurulmasına karar verilmiş, yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'na

1- Mehmet TOPTAŞ

2- Nilgün ALPASLAN

3- Yeşim TEKOĞLU

4- Abdullah AKTAŞ

 

İMAR KOMİSYONU'na

1- Cindi Can POLAT

2- İsmail SARI

3- İpek KUL

4- Emre DEMİR

 

HUKUK KOMİSYONU'na

1- Gamze Gül ÇAMUR

2- Ali UĞUREL

3- Serap KESKİN

4- Özgür HIZAL

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU'na

1- Zehra ONGUN

2- Emel ARSLAN HÜR

3- Kıyasettin AYDEMİR

4- Hayrullah TELLİ

 

EĞİTİM KOMİSYONU'na

1- Gönül GÜNGÖR

2- Mukaddes IŞIN

3- Zehra ONGUN

4- Ahmet ÖZTEP

 

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ KOMİSYONU'na

1- Gökhan KAFALI

2- Şeyhmus BIÇAKÇI

3- Ertuğrul CİVELEK

4- Murat PERVANE

 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU'na

1- Metin UYMA

2- Gökhan KAFALI

3- Emel ARSLAN HÜR

4- Hayrullah TELLİ

 

MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONU'na

1-  Ali UĞUREL

2-  Metin UYMA

3-  Zehra ONGUN

4-  Osman SAĞLAM

 

ÇOCUK, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU'na

1-  Emel ARSLAN HÜR

2-  Gökhan KAFALI

3-  Kıyasettin AYDEMİR

4-  Ahmet ÖZTEP

 

KÜLTÜR KOMİSYONU'na

1-  Şeyhmus BIÇAKÇI

2-  Metin UYMA

3-  Gökhan KAFALI

4-  Mikail BİLİCİ

 

SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONU'na

1- Alim ÇANKAYA

2- Mukaddes IŞIN

3- Kıyasettin AYDEMİR

4- Hayrullah TELLİ

 

KENT KONSEYİ KOMİSYONU'na

1- Zehra ONGUN

2- Nilgün ALPASLAN

3- Metin UYMA

4- Orhan TEMİZ

 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU'na

1-  Gönül GÜNGÖR

2-  Mukaddes IŞIN

3-  Şeyhmus BIÇAKÇI

4-  Dilek YILDIZ

 

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE KOMİSYONU'na

1-  Mehmet TOPTAŞ

2-  Kıyasettin AYDEMİR

3-  Emel ARSLAN HÜR

4-  Osman SAĞLAM

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU'na

1-  Serap KESKİN

2-  Gönül GÜNGÖR

3-  Ali UĞUREL

4-  Murat PERVANE

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU'na

1-  Şeyhmus BIÇAKÇI

2-  Gönül GÜNGÖR

3-  Mukaddes IŞIN

4- Seyfettin ATBAŞ

 

ENGELLİLER KOMİSYONU'na

1-  Gökhan KAFALI

2-  Osman AKSEKİ

3-  Mehmet TOPTAŞ

4-  Derviş KABACIK

 

DEPREM VE AFETLER KOMİSYONU'na

1- Kıyasettin AYDEMİR

2- İbrahim BALIKÇI

3- Hulisi BAŞARAN

4- Muhammet ŞAHİN

 

            Meclis İhtisas Komisyon Üyeliğine seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :45

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1620) 2020 yılı Faaliyet Raporu hk.

GÜNDEMDE KALDI - 06.04.2021 TARİHİNDE GÜNDEME ALINDI. :0

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1782) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14146 ada, 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait 9.623,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.573,35 m2’lik kısmına isabet eden hissemizin 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin vergi borçlarına karşılık olarak 7.802.683,99TL bedelle Maliye Hazinesine devredilip devredilmeyeceği hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-331) Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covıd-19) süreci kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan açık alan, park ve bahçelerde, çeşitli spor aktiviteleri ve spor kursları sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılmış ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı tesis ve spor salonlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun bir şekilde faal olarak devam etmekte olan tüm spor kurslarımızın 2021 yılı içerisinde kurs kayıt ücreti talep edilmeksizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + HUKUK + KENT KONSEYİ + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (BAŞKANLIK MAKAMI-52) Mansuroğlu :Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda "SÜHEYLA ERDÖNMEZ Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi" ismi verilmesi şartı ile #200.000# TL (ikiyüzbin Türk Lirası) nakdi bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci maddesinin g bendi ve 38'inci maddesinin g bendi hükmü gereği kabulünün görüşülmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KÜLTÜR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-597) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alanda kalan, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37091 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu parselin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu alan dışına çıkarılarak, parselde yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılması hk.

ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A ile 26M-2D paftalarda, 7398 sokak ile 7356/8 sokak arasında kalan imar planında Belediye Hizmet Alanı (Kreş) olan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında uygulama projelerinin hazırlatılması ve uygulama projelerine uygun olarak gündüz bakım evi projesi yapım işinin yapılarak hizmete kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendindeki "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendindeki  "Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak" hükmü gereği söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + KÜLTÜR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-353) Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25N-3b paftada, 275/13 ile 275/11 sokakların kesişiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :46

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Hulisi BAŞARAN, Yeşim TEKOĞLU, İrfan ÖNAL, Osman AKSEKİ, Kıyasettin AYDEMİR,  Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Osman SAĞLAM’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 06.04.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

 

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı