Meclis Çalışmaları

21/05/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ       21.05.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN -İpek KUL- Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ  -Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR -Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL -  Dilek YILDIZ -Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Dilek YILDIZ -Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR:-İbrahim BALIKÇI - Mukaddes IŞIN- Osman SAĞLAM- Murat PERVANE - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlar basınımızın değerli temsilcileri, sevgili konuklar çoğunluğumuz vardır 2021 Yılı Mayıs ayı meclis ikinci oturumunu açıyorum. Daha öncetoplantı tutanağı ile ilgili Cindi Bey sen.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan toplantı tutanağının okumuş gibi oynamasını öneriyorum.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur.

BAŞKAN-Daha önceki toplantı tutağının okunmuş gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Cindi Can POLAT- Başkanım bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sayın Başkanım geçen meclisimiz de Filistin'de İsrail’in yapmış olduğu zulümlerle ilgili bir bildirimiz olmuştu Millet İttifakı’nın ilan etmiş olduğu bir bildiri onu okumuştuk. Tabii dünyada sadece Filistin'de İsrail zulümü yok maalesef dünyanın değişik yerlerinde değişik coğrafyalarında egemen güçler mazlumlara karşı zulüm ve kıyım katliam soykırım içerisindeler bunu bir tanesi de Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çin sınırları içerisinde Çin devletinin oradaki Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulamış olduğu kıyımdır zulümdür. Biz Millet İttifakı bileşenleri partileri olarak bu zulmü ve kıyımı kınıyoruz ayrıca partilerimizin hazırlamış olduğu bir metin var onda müsadenizle okumak istiyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2014 yılından itibaren Uygur Türkleri ile diğer soydaşlarımıza yönelik sistematik ve şekilde uyguladığı zulüm insanlığa karşı suçtur ne yazık ki halen de devam etmektedir. Terörve mücadele kisvesi altında milyonlarca soydaşımız zorla toplama kamplarına alı konulmakta ve yeniden eğitim adı altında dini ve kültürel baskılara tabi tutulmaktadır. Müslüman soydaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri engellenmekte ibadethaneleri yakılmaktadır bu şekilde işkence tecavüz kısırlaştırma İslamiyet'in zorla terk edilmesi gibi uygulamalarıyla alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi toplama kamplarının ve kamplardaki uygulamaların Uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir. ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi 39 ülke Uygurlar ile birlikte Türk ve Müslüman haklarının gördükleri zulme karşı Çin’e tepki gösterip çeşitli yaptırımlar uygularken Türkiye'nin bu uluslararası girişimlere aktif destek vermesi ve hatta da öncülük etmesi beklenmektedir. Soydaşlarımız bu sorunun Birleşmiş Milletler'in gündemine taşınmasında bekliyorlar. Bayraklı Millet İttifakı meclis üyeleri olarak Çin'in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin karşısında durmaya bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN-Evet Cindi Bey bu metni Millet İttifakı adına okudunuz. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi adına okudunuz.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Ak Parti grubunda söz almak isteyen arkadaşımız var mıydı? Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Yok başkanım.

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından, mevcut "Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu" adının "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" olarak değiştirilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Abdullah AKTAŞ-İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-76) Belediyemizin ortağı olduğu S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin tüzel kişiliğine yetkilendirilmiş olan Selda ARSLAN'ın istifası nedeniyle yerine Bayraklı Belediyesinin tüzel kişiliğini temsil etmeye yetkilendirilen Tülay ŞAROĞLU'nun belediyenin tüzel kişiliğini temsilen yönetim kurulu seçimine aday olarak katılmaya yetkilendirilmesi ile ilgili meclis kararı alınması hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesi direkt oylanmasını uygun görüyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet iki nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-410) Belediyemizin çocuk katılımı konularında yürüttüğü faaliyetlere kurumsal nitelik kazandırılması, çocuk hakları, istismarı ve ihmaline dönük bilinçlenmenin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda UNICEF ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerin belediyeleri, konuyla ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile  gerçekleştirilecek olan etkinlik, çalışma ve projelerin ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülmesi, tüm çocuklar için; telafi eğitimlerini sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Birimi" kurulması hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkan bu gündem maddesinin, Çocuk Gençlik, Engelliler,  Kültür, Eğitim, Hukuk, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonuna gitmesine öneriyorum.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3206) Belediye  Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylı 1 dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 no’lu önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-759) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37901 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu taşınmazın Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının  durdurulmasına karar verilen alan dışına çıkarılarak, taşınmazda yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin Bayraklı Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli ve 54 sayılı kararında, taşınmazın ada numarası sehven "37091"  olarak belirtilmiş olup;  bahsi geçen meclis kararında "37091" olarak belirtilen ada numarasının "37901" olarak düzeltilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 2 no’lu önergenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-760) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 23956042 sayılı yazısı ile Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa ve IVb  paftalarda,  3849 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı KAKS:0,60  yapılaşma koşullu İLKOKUL alanının, TAKS:0.30, KAKS:1.20, Yençok=4 Kat ve tüm bahçe mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 3 no’lu önergenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-758) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman  Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35982541), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.399 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım 4. ve 5. Madde içerik olarak aynı maddeler dolayısı ile 4. ve 5. Maddelerinin komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 4 ve 5 no’lu önergenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2232) 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım eğer arkadaşlarımız da  uygun görürlerse önce ben genel bilgilendirme yapacağım. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu başkanımız ve üyeleri ayrıca grubumuzun bu konu ile ilgili uzman olan kişileri rakamlarla bilgi verecekler. Bu şekilde görüşmeye devam edeceğiz.

 

BAŞKAN- Daha sonra Ak Parti grubundan eleştiriler alacağız.

 

Cindi Can POLAT- Evet.

 

BAŞKAN- Sonra oylamaya geçeceğiz. Uygun mudur Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Buyurun Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT-  Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Kesin Hesap, Bütçe ileverilen bir yıllık harcama ve gelir elde etme çerçevesi çerçevesinde kamu idaresinin 1 yıllık gelir ve harcamaların sonuçlarını ortaya koyan bir uygulamadır. Kesin Hesap yönetimin Mali İktisadi İdari ve siyasi performansının denetlenmesi anlamına gelmektedir. Kesin Hesap uygulaması ile kamu kurumlarına verilen harcama yetkisinin kanunlara uygun olarak etkin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi sağlanarak bütçenin son halkası tamamlanmış olmaktadır. Bu itibarla kesin hesap raporları ve tablolarını inceleyen bir kişinin kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü kamu idaresi tarafından hangi kamu hizmetine ne tutardı harcama yapıldığını ve hangi kaynaktan ne tutarda gelir elde ettiğinin görülmesi beklenir. Belediyemiz belediye meclisimiz 2020 yılı için belediye yönetimine gider yapma ve gelir elde etme yetkisi vermiştir. Kesin Hesap ile de verilen yetki çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarını denetleyerek harcamaların ve elde edilen gelirin esas ve usullere uygun olarak sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı diğer bir ifade ile kaynakların etkin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetleyerek ibrağlaşacaktır. Hepimizin bildiği gibi 2020 yılı bütçesiyle belediyemize toplam 315 bin TL bütçe tahsisi yapılmıştır. Yani belediye yönetimine 315 milyonluk harcama yapma yetkisi verilmiştir. Buna mukabil belediyemiz 2020 yılı içerisinde 245 milyon 487 bin 970 TL harcamaya da gider gerçekleştirmiştir. Belediye yönetimi arzu etseydi isteseydi 315 milyonluk tamamına harcayabilirdi böyle bir faaliyet gerçekleştirilebilirdi, ancak israftan kaçınarak ihtiyaçları önceleyerek tasarruf anlayışı ile hareket etmiş ödenekleri etkili ekonomik ve verimli kullanmıştır. Çok kez dile getirildiği gibi mal ve hizmet alımlarında rekabet ortamı yaratılarak kaynaklar etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmış daha az parayla daha çok mal ve hizmet temin edilmiştir.  Elbette bunda pandemi ve diğer yaşadığımız doğal afetlerin de doğrudan bir etkisi olmuştur.  Belediyemizin bütçe uygulaması ve sonuçları meclis üyeleri arasında seçilen denetim komisyonumuz tarafından 45 gün süreyle ciddi bir şekilde denetlenmiştir. Usul ve esaslara aykırı herhangi bir eleştiri ve saptama bulunulmamıştır. Diğer yandan belediyemizin 2020 yılı hesap ve işlemleri Sayıştay denetçileri tarafından çok kapsamlı ve detaylı bir şekilde eklenmiştir. Kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı kullanılmadığına dair tenkit edilecek bir husus ortaya çıkmamıştır. Gerek denetim komisyonu raporu, gerek Sayıştay denetimine göre belediyemiz bütçesinin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı mali iş ve işlemlerin esas ve usüllere uygun olduğu dolayısıyla bütün bunların özeti olarak kesin hesabında uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. Genel başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kesin Hesap Komisyonu oluşturulması ve başkanının muhalefetten olmasını önermiştir. Sayın belediye başkanımız da belediye denetim komisyonunun tamamının muhalefetten olmasını önlemiştir. Ancak bu öneri mevzuat değişikliği gerektiğinden fiiliyatta geçmesi mümkün olmamaktadır. Sayın başkanımızın bu öneride ki ana fikri isteniyor ki Cumhuriyet Halk partililer Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler bilerek yanlış yapmaz.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar lütfen arkadaşım çok değerli şeyler söylüyor.

 

Cindi Can POLAT-  Evet arkadaşlar bir dinleyin öğrenelim, sonra konuşalım.

 

BAŞKAN- Belki ilerde örnek alınır yani herkes böyle bir şey istiyordu.

 

Abdullah AKTAŞ- Özel ders vermeniz lazım öğrenmek için.

 

BAŞKAN- Kesinlikle kesinlikle.

 

Cindi Can POLAT-  Şimdi evet burayı bir daha söyleyeyim madem, çizerek söyleyeyim.

 

BAŞKAN-  Evet orada konuştular altını çizerek.

 

Cindi Can POLAT- Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer bilerek yanlış yapmaz yaptırmaz.  Biz yetim hakkı yemeyiz yedirtmeyiz, biz çıkar sağlamayız. Yaptığımız her işin kamuoyunun gözü önünde açık ve şeffaf bir şekilde yapmaktayız bu nedenle denetimden ve denetmekten çekinmeyiz. Değinmek istediğim bir başka husus ise belediyenin bir ticari şirket gibi görünerek bilanço verileri üzerinde borç öz sermaye aktif pasif vesaire gibi değiştirmesidir. Değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi belediyeler Kültür Sanat kentsel altyapı Ulaşım Sağlık temizlik gibi mahalli müşterek ihtiyaç

 

BAŞKAN- Abdullah Bey dinlersek sevinirim.

 

Abdullah AKTAŞ- Dinliyorum başkanım.

 

BAŞKAN- Yani eleştirilerini başka zaman yapacaksınız. Yani dünyanın en iyi arkadaşlar cevap verecek cevap vereceğiz bizim bu bütçeyi verimli kullanıp kullanmadığımız orada da zaten öngörülen bütçe bizim kullandığımız miktar belli yani.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım müsaadenizle devam edeyim. Değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi belediyeler Kültür Sanat, Kentsel Altyapı, Ulaşım, Sağlık, Temizlik gibi mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş olan ve Kar amacı gütmeyen kamu tüzel kişilikleridir. Bu nedenle belediyeler ticari bir işletme gibi değerlendirilemez. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşı müşteri gözüyle görmez belediyeler tüzel kişilik vatandaş müşteri değildir. Bizim anlayışımızda değerli arkadaşlar marifet iltifata tabidir diye bir deyim vardır. Covid-19 pandemisi ile depremin yarattığı ağır sosyal ve ekonomik suçlara rağmen belediyemiz bütün bileşenleriyle dimdik ayakta durmuş her koşulda ve ortamda tüm belediye olanaklarını vatandaşımız için kullanmış belediye hizmetlerini aksatmadan yürütmüştür. Mali disiplinden taviz verilmemiş borçlanılmış aksine geçmişin borçları ödenmiş alacaklıların ödemeleri aksatılmadan yapılan bir mali süreçle sağlamıştır. Bu nedenledir ki başta Sayın başkanımız olmak üzere meclis üyelerimizi bürokratlarımızı ve bütün işçi ve emekçilerimizi kısaca emek veren herkesi takdir ve tebrik ediyorum. Belediyemizin 2020 yılı kesin hesabının niteliği ne amaç ve gayesine uygun bir şekilde görüşülmesini temenni ediyor kesin hesabın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kesin hesaba kabul oy kullanacağımızı belirtiyoruz. Bayraklı ’ya hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim. Buyurun Mehmet Bey.

 

Mehmet TOPTAŞ-  Sayın başkanım değerli meclis üyeleri 2020 yılı kesin hesap plan ve bütçe komisyon raporunu değerli arkadaşlarımıza ilettik. Belediyemizin 2020 kesin hesabına ilişkin olarak söz almış bulunmaktayım. Plan Bütçe komisyonu olarak geçen ayki meclis oturumunda belediyemizin faaliyet raporu görüşülürken meclis üyesi bazı arkadaşlarımız mali tablolarda görülen bazı rakamlardan emanet ve borç hesaplarından yüzeysel olarak bahsederek çeşitli eleştiriler getirdiler hepimizin bildiği gibi bütçe muhasebe ve bunlara ilişkin mali işlemler mesleki yeterlik ve uzmanlık gerektiren işlerdir. Dolayısıyla mali tabloların okunması ve yorumlanması özel bir bilgi ve tecrübe gerektirir mali tablolarda yer alan rakamların nasıl ve ne şekilde oluştuğu hangi süreçlerden geçtiği ve nasıl yorumlanması gerektiği bilinmeden yapılacak yorum ve eleştiriler maalesef kamuoyu nezdinde herkesi zor duruma sokabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle belediyemizin bilançosunda borç ve emanet hesaplarında görünen rakamlar hakkında detaylı bir çalışma yaptık sizlerle belediyemizin boş ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri paylaşıyorum bilançoda 320 hesap kodundaki bütçe emanetleri hesabında 112 milyon 887 bin 71 kuruşluk bir rakam görülmektedir. Bütçeye maliyeti bütçe gider kaydedilen bir tutarın sonradan ödenmek üzere kayıtları alındığı bir hesaptır hesapta görülen 112 milyon 887 bin 71 kuruş şu an detaylarına bakıldığında hesaptaki toplam tutarın %  88 lik kısmı yani 99 milyon 290 bin 226 lira 55 kuruşu Bayraklı personel AŞ’e ait olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi belediyemiz Bayraklı AŞ'den personel hizmet alımı yapmaktadır her ay düzenlenen hakedişlerden personel maaş ve ücretler ödenmekte olup vergi ve sigorta kesin tutarları ise bütçe maliyetin de bırakılmaktadır. Söz konusu tutar 2019 yılı Nisan ayı başından itibaren birikerek gelmiştir. Bayraklı AŞ'den emaneti dışında kalan % 12'li kısım olan 13 milyon 597 bin 53 lira 16 kuruş ise Aralık ayında bütçenin kapanacak olması nedeniyle müdürlükler ayın son günü hazırlanan ödeme evraklarının ödenmek üzere bir emaneti alınmasına kaynaklıdır bu tutarın yaklaşık 8 milyonun belediyemize araç kiralama hizmeti veren firmaların son hakedişlerini ait olduğu ve bunların da her ay düzenli olarak ödendiği görülmüştür. Bütün kamu idarelerinde de bu hesap özellikle Aralık ayında çok sık çalışmaktadır. 2020 yılı sonu kapanış rakamları böyle olmasına rağmen 2021 Mayıs ayı itibarıyla bütçe emaneti hesabına bakıldığında hesapta toplam 41 milyon 658 bin 546 lira 20 kuruş görünmektedir. Bu da demektir ki belediyemizin 2021 yılının başlarından itibaren bütçe emanetinde yer alan rakamın % 63'ü yani 71milyon 229 bin 332 lira 50 bir kuruşu ödemiş ve başarılı bir bütçe sürecine imza atmıştır. Bilançoda 300 ve 400 hesap kodlarına görünen banka kredileri hesabına bakıldığında Nisan 2019 tarihine gidildiğinde belediyemizin yeni yönetime 74 milyon 82 bin 395 lira 94 kuruş anapara, 27 milyon 249 bin 4 lira 76 kuruş faiz olmak üzere 101 milyon 331 bin 400 lira 70 kuruş banka kredi borcu vardı. 2020 yılı sonu itibariyle bu borcun 46 milyon 811 bin 41 lira 41 kuruş anaparası 22 milyon 609 bin 568 TL 76 faiz olmak üzere toplam 69 milyon 420 bin 610 lira 17 kuruşun ödendiği, 2020 yılı sonu itibarıyla 27 milyon 271 bin 354 lira 53 kuruş kredi borcu 4 milyon 639 bin 143 lira 6 kuruş faiz borcu olmak üzere toplam banka borcumuz 31 milyon 910 bin 790 lira 23 kuruş kaldığı görülmüştür. Belediyemizin banka kredi borçlarını aksatmadan ve düzenli olarak ödediği sabittir.  2020 yılı sonu bak bilançosunda 360 -361- 368 ve 438 hesap kodlarına yer alan vergi sosyal güvenlik kuruluşu ve diğer yükümlülüklere ilişkin hesaplara bakıldığında vergi borçları belediyemizin 2019 Nisan ayından bu yana 29 milyon 27 bin 838 lira vadesi geçmiş 1 milyon 701 bin 134 lira 99 kuruş vadesi geçmemiş ve 7020 sayılı yapılandırma kanuna göre 2018 yılında yapılandırmış borçtan kalan 2 milyon 108 bin 234 lira 48 kuruş olmak üzere toplam 33 milyon 183 bin 404 lira 73 kuruş vergi borcunun bulunduğu görülmüştür. 2021 yılında vergi borçlarının 22 milyon 739 bin 760 lira 33 kuruş yapılandırma kanunu çerçevesinde 120 ay vadeli olarak yapılandırılmış olup bu yapılandırma ve daha önceki yapılandırma taksit ödemelerinin düzenli olarak yapıldığı görülmüştür aylık taksit ödemelerimiz yapılandırmaya göre 454 bin 681 lira 20 kuruştur. 2021 yılı başından bu yana toplam 9 milyon 510 bin 766 lira 92 kuruş vergi borcu ödemesi yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kuruluşu ve Emekli Sandığı borçları 2020 yılı bilançosuna göre sosyal güvenlik kuruluşu ve Emekli Sandığı borcu olarak vadesi geçmiş vadesi geçmemiş olmak üzere toplam 15 milyon 657 bin 205 lira 87 kuruş sosyal güvenlik kurumlarına borcun bulunduğu görülmektedir. 2021 yılına gelindiğinde bu borçların tamamını kapatıldığı görülmüştür. 2020 yılı bilançosunda 362 nolu fonlar ve diğer kamu idarelerine adına yapılan tahsilat hesabı ile 363 no'lu kamu idareleri payları hesaplarına bakıldığında taşınmaz kültür varlıkları katkı payı olarak 11 milyon 360 bin 597 lira 59 kuruş Kalkınma Ajansı payı olarak 1 milyon 674 bin 936 lira 3 kuruş toplam 13 milyon 35 bin 533 lira 62 kuruş ödeme yükümlülüğü halen görülmektedir. Söz konusu borç tutarı yapılandırma kanunu kapsamında 3 yıl yani 18 ay taksit 18 taksit halinde yapılandırılarak ıslah edilmiş olup taksitler halinde ödenmektedir sene başından bu yana 1 milyon 612 bin 77 lira ödeme yapılmıştır. 2020 yılı bilançosunda 372 ve 472 hesap kodlarında görülen kıdem tazminatı yükü hesaplarına bakıldığında 372 ve 472 hesap kodlarında kıdem tazminatları karşılığı hesapları toplam 68 milyon 232 bin 864 lira 62 kuruş olarak görülmektedir. Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi işçi personelin olası kıdem tazminatı miktarını bilmek açısından bu hesap çalıştırmaktadır çalışan bütün işçi personelin kıdem yılına göre olası kıdem tazminatı tutarı hesap edilerek bu hesabı alınmaktadır. Bundaki amaç kurumun orası kıdem tazminatı yükünü görebilmek ve izlemek için kullanılan izleme amaçlı nazım hesaplardır geçici yani geçici hesaplardır. Dolayısıyla bu hesaplarda yer alan rakamlar kurumun borcu olmayıp borç olarak nitelendirilemez belediyemiz borç yönetimi sitesini çok iyi planlamıştır uygulamıştır.  Borçların çoğunu Yapılandırma Kanunu kapsamına dahil ettirerek çok düşük ve faiz ve taksit seçenekleri ile borçlarını ıslah etmiş ve ödemiştir ödemeye devam etmektedir. Kesin Hesap ile ilgili Mali İşler Müdürü ile çalışan bürokrat arkadaşlarıma Emeği geçen herkese teşekkür ederim gelir bölümüne ve Plan Bütçe komisyonu  üyemiz Sayın Alim Çankaya sunacak çok teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyoruz, emeğinize sağlık. Buyurun Alim Bey.

 

Alim ÇANKAYA- Sayın meclis üyeleri, belediyemizin 2020 kesin hesabının gelir bölümünü değerlendireceğiz. Belediyemizin 2020 gelir bölümüne bakıldığında 5 kategoride değerlendirilmektedir. Bütçeyle toplamda 315 milyon TL gelir tahminen yapıldığı geçen yıl ve yıllardan devreden gelir tahakkukunun toplam 194 milyon 183 bin TL olduğu 2020 yılı içerisinde 227 milyon 379 bin TL tahakkuk yapıldığı ve yılsonu gelir tahakkuku 421 milyon 500 bin 62TL olduğu görülmüştür. 2020 yılı toplam brüt tahsilatının ise 240 bin 317 bin TL olduğu red ve iade yapıldığı ve net tahsilatın ise 239 bin 515 TL olduğu görülmüştür.  Belediye gelirleri ayrıntılı bir şekilde irdelendiğinde vergi gelirleri başlığı altında bina arsa arazi çevre temizlik vergisi ilan reklam vergisi haberleşme vergisi elektrik tüketim vergisi eğlence vergisi ve harçlar yer almaktadır. Vergi gelirlerinde bütçe ile tahmin edilen gelir 112  milyon 770 bin tahsilatı yıl içerisinde 82 milyon 104 bin, net tahsilat 81 milyon 981 bin gelecek yıla devreden tahakkuk 30 milyon 503 TL'dir. Bu gelir kaleminde toplam 30 milyon 503 bin TL tutarın tahsil edilemediği ve 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Devreden bu tutarın detayına bakıldığında ise ağırlıklı olarak bina vergisini olduğu vergi gelirlerinin devirli toplam tahakkukunun toplamına göre tahsilat oranı % 73. 2020 yılı tahakkukuna göre ise tahsilat oranı %90 3.15 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelir başlığı altında şartname basılı evrak form satış gelirleri diğer mal gelirleri, muayene denetim ve kontrol ücretleri avukatlık vekalet ücreti gelirleri, sportif faaliyet gelirleri, diğer hizmet gelirleri,  parantez açarsak burada katı atık zabıta belge yenileme nikah salonu, moloz ücreti ve konteyner Bedeli imar ekspertiz gibi değerleri koyabiliriz. Ayrıca kalemde kira gelirleri bulunmaktadır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 2020 yılı net tahsilatı 28 milyon 914 bin TL'dir bu keli kalemindeki tahsilatın büyük sarı yani 21000000 katı atıp bedelinden oluşmaktadır bu gelir kalemindeki tahakkuk eden tutarın tamamı tahsil edilmiş olup %100 gerçekleşmeye sağlanmıştır alınan bağış ve yardımlar altında kurumlardan alınan bağış ve yardımlar ve kişilerden alınan bağış ve yardımları bakacak olursak 2020 yılı net tahsilatı 1 milyon 33 bin TL'dir bu miktarın 1milyon TL’sinin iller bankasınca depremle deli gibi olarak gönderildi 2020 yılı içerisinde 33 bin 643 TL’sinin ise vatandaşlar tarafından deprem ile gönderilen tutarlardan oluştuğu görülmektedir diğer gelirler başlığı altına inceleyecek olursak faiz gelirleri kişilerden alacaklar iş sudan alınan çevre temizlik vergisi Payı idari para cezaları ve İller Bankası'ndan gelen paylar bulunmaktadır. Diğer gelirler kaleminde 2020 yılı tahsilatının 93 milyon 861 bin TL'si İller Bankası'ndan gönderilen 44 milyon 462 TL'si iş sudan gelen çevre temizlik payı 545 milyon 440 bin 400 bin TL'si para cezaları 9345000 TL'si kişilerden alacaklar gibi gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelir kaleminden 2001 yılına devreden 140 milyon 327 bin TL'nin detayına bakıldığında 139 milyon 238 bin TL’sinin para cezalarından İmar, Ruhsat gibi olduğu anlaşılmaktadır bu cezaların büyük çoğunluğunun 2009-2013 yılları arasındaki sildiği ve %90,5'inin 5 kişiye ait olduğu görülmektedir.  Belediyemizin borçlu kişiler hakkında gerekli yasal takip yaptığı veya yapmaya devam ettiği görülmüştür. Sermaye gelirleri başlığı altında diğer bina satış gelirleri ve arsa taşı satış geliri yer almaktadır. 2020 yılı net tahsilatı da bu birimin 13 milyon 521 bin TL'dir. 2020 yılında Bütçe ile 49 milyon 811 bin TL tahminde bulunmuş 2019 yılında devreden takip tutarı ise 27 milyon 178 bin TL'dir. 2020 yılında bu gelir kalemi için 2 milyon TL tahakkuk yapılmıştır ancak devreden tahakkuktan 5 milyon 800 bin TL mahkeme kararı ile terkin edilmiş bir yılsonu toplam tahakkuk 23 milyon 378 bin TL olmuştur. Tahsilat tutarı ise 13 milyon 963 bin TL'dir. Bu gelir kalemindeki satışlar taksitli olduğu için devreden tahakkuk Gelecek yıl ve yıllarda tahsil edilecek tutarları göstermektedir. Sayın meclis üyeleri belediyemizin gelir kesin hesapları hesap bilgileri hakkında sizlere özet bilgileri sundum bildiğiniz gibi gelirlerin elde edilmesi ve bütünleştirilmesi ilgili mevzuatlar ile esas ve usuller çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede yıkama olarak borçlu karşısında özel bir üstünlüğümüz bulunmadığı gibi mevzuat dışı bir işlem tesis edilmesi de mümkün olmamaktadır. 2020 yılında yaşanan ve halen devam eden pandemi ile deprem felaketinin yarattığı olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle mükellefler ödeme güçlüğü içerisinde düşmüşlerdir, vatandaşlara destek olmak amacıyla önemli tutarda vergi ve ücret alacaklarında vazgeçilmiştir bu durum belediyemiz gelir öngörülerin deki tahminlere ulaşmasını teşkil etmiştir. Diğer yandan borcunu zamanında ödemeyen kişiler hakkındaki takibat işlemlerindeki prosedürler de tahsilat gerçekleşmeleri etkileyen önemli unsurlardan biri olmaktadır. Sonuç olarak belediyemiz gelirlerini mevzuata uygun bir şekilde elde etmiş geçmiş dönem banka kredi ödemelerini alacaktı firmalara personeli ödemelerini zamanında yapmış verimli etkin bir bütçe süreci gerçekleştirmiştir bu bütçenin yapılmasında emeği geçen bütün bürokratlarımıza bütün çalışanlarımıza teşekkür eder. Yüce meclise saygılarımı sunarım teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Abdullah Bey siz mi söz alacaksın Özgür Bey.Yok yok arkadaşlar de doğal olarak eleştirilere cevap verirler.

 

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle salonda olan herkese iyi akşamlar diyorum. Şimdi arkadaşlarımız kendilerince görmek istedikleri açıdan bakarak kendi görmek istedikleri gibi görüyoruz bize anlattılar, çok güzel bir pembe tablo çiz derken dini teşekkür ediyorum. Kitapçıkları bize okudular yani zaten eminim ki dinleyenler bu konuşma hiç anlamadı.

 

BAŞKAN- Hakaret etmeden biz anladık mesela. Yani anlama kıtlığı olan varsa bizim grupta değil. Hayır, hakaret etmeden.

 

Abdullah AKTAŞ-  Biz burada şunu bekledik.

 

BAŞKAN- Siz burada bir şey bekleyemezsiniz. Arkadaşlar kendi…

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben kimseye …

 

BAŞKAN- Siz burada bir şey bekleyemezsiniz. Arkadaşlar çalışmalarını size aktarırlar. Siz teknik olarak, maddi olarak her hangi bir sıkıntı varsa eleştirirsiniz.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben kimseyi hakaret etmedim. Yani olayı başka yere götürmeyin. Şimdi arkadaşlar açıklamalardan kitapçıkları bize okudular. Ben bunun yerine…

 

BAŞKAN- Eleştirin buyurun tabi ki. En doğal hakkınız.

 

Abdullah AKTAŞ- Görev süreniz ikinci yılını doldurdunuz.

 

BAŞKAN- Tabi ki.

 

Abdullah AKTAŞ- Keşke bir tanesi kalkıp deseydi ki; “Bir tane proje yaptık”  ya da deseydi ki; “23-24 mahalleye kreş sözü verdik ikisini de yaptık”  birisini zaten Büyükşehir yaptı. “ikincisini yaptık” deseydi ya da pazar yeri için söz verdik.

 

BAŞKAN-  Arkadaşım bizim grubun ne anlatacağından sana ne.

 

Abdullah AKTAŞ- Geleceğim başkanım oraya da geleceğim.

 

BAŞKAN- Ya sen kendi söyleyeceklerini söyle, kendi eleştirilerini söyle, kendi plan notlarını söyle. Ama burada grubu eleştirerek böyle olmaz yani.

 

Abdullah AKTAŞ- Geleceğim oraya da geleceğim. Bunlarda sizin kesin hesabın bir parçaları.

 

BAŞKAN- Ya tamam da bizim söyleyeceğimizin.

 

Abdullah AKTAŞ- Kesin hesap nedir? Yıl içinde yapmış olduğunuz, Proje vs.

 

BAŞKAN-  Bütçenin etkili verimli çalışıp çalışmadığının..

 

Abdullah AKTAŞ- Dediğim gibi iki yılı doldurdunuz. Hep burada eleştirdik biz siz de eleştirdiniz.

 

BAŞKAN- En doğal hakkınız.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet siz de eleştirdiniz. Hasan KARABAĞ dönemin de yani sizden önce ki dönemden bu belediyeyi borçlu aldım diye hep eleştirdiniz. Ama şimdi biz bakıyoruz ki 10 yıl. Bir önceki dönem10 yıl geçmiş en azından bakıyoruz bir sürü yatırım yapılmış, projeler yapılmış, Bayraklı bir sürü yerler kazandırılmış bunları gördük onun dönemin sonunda 176 milyon 210 milyon lira borçla siz böyle dediniz ki; “ben borç aldım” tamam doğrudur borçlu almış olabilirsiniz. Aradan 1 yıl geçti yine hiçbir yatırım yapmamıza rağmen verdiğiniz vaatler hiçbirini yerine getiremez rağmen bu Bayraklı Belediyesinin borcunu 238 ve 784 milyona yükseltiniz artış %20.63.Tam 45 milyon 453 bin 491 lira bu belediyeyi hiçbir şey yapmadan ilave banka kredi borçları düşürmüşsünüz. Evet, orada borç ödemezsiniz ama ilk 3 ayda 40000000 borç ödeyen bir başkan ve belediye performansından 5 tasarım falan bir belediye başkanından biz burada sıfırlanmış olması gerekiyordu 3 ayda 40-45 ödediğinize göre 2019 göreve geldiğinde bilbordlara sürekli yazmışsınız.

 

BAŞKAN-  Ben teşekkür ediyorum.Evet, yine yazacağız.

 

Abdullah AKTAŞ-  Evet 45 milyon borç ödedim, tasarruf mikrofon alabilir miyim? Yok, ben rahat konuşamıyorum bununla.

 

BAŞKAN-  Lütfen hatibin rahat konuşması için mikrofon.

 

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım mikrofonu mu kapattırdınız?  İlk 3 ayda 45 milyon bir ödeme ile biz bu belediyenin borcunun bitmiş olmasını düşünmek istiyorduk hatta siz dediniz ki, 2019 da ki kesin hesabın sonunda bunu göreceksiniz ama göremedik borç katlana katlana devam etti. Şimdi 2020 yılı borçlarına baktığımızda yani mali tablosuna baktığımızda banka kredi borcu 18 milyon 219 bin 164 TL.Faaliyet borçları, 112 bin 887.878 TL, Emanet yabancı kaynaklara alınan borçlar, 4 milyon 451 bin 451 TL, Ödenecek Vergi, Fon, SSK, Kamu İdareleri ve Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Borçlar ise 59 milyon 71 bin 199 TL, Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkuk Kısa diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise 6 milyon 592 bin 391 TL. Toplam Kısa vadeli borcu bu Bayraklı Belediyesinin 201 milyon 202 bin 084. Bir önceki döneminize göre yani 2019 yılına göre %29,5 ilave etmişsiniz, kısa vadeli borçları arttırmışsınız. Uzun vadeli borçlara baktığımızda banka kredisi borcu 9 milyon 52 bin 190 TL, diğer borçlar 2 milyon 108 bin 234 TL, gelecek aylara yıllara ait gelirler giderler taakkuk hesabından gelen borçlar 68 milyon 170 bin 194 TL, 2019 yılı toplam uzun vadeli belediye borcu da 79 milyon 330 bin 619 TL. Şimdi 2018 yılı sizden önceki 10 yılın sonunda belediyenin borcu 176 milyon 210 bin 872 TL. Sizin devraldığınız belediyenin borcu bu parayla siz devraldığınız kesin hesap rakamlarıyla konuşuyorum. 2019 yılında yani sizin birinci yılın sonunda belediyenin borcu 238 milyon 789 bin 814 TL. Yani bu rakamı %21 arttırmışsınız, üzerine 62 milyon 578 bin 941 TL borç yapmışsınız hiçbir yatırıp hiçbir vaadinizi yerine getirmeden, tebrik etmek lazım. Şimdi 2020 yılı kesin hesaba baktığınızda bir önceki yıl 238 milyon 789 bin 814 TL olan belediye borcunu 280 milyon 552 bin 704 TL'ye çıkarmışsınız. 2019 yılının üzerinden %17,5 daha borç ilave etmişsiniz ödedim demiş olmanıza rağmen borçlar her yıl 50 bin 55 bin diye katlanarak gidiyor. 2019 yılındaki kesin hesaba göre de 41 milyon 762 bin 890 lira ilave borç yükü altına sokmuşsunuz bu belediyeyi yatırım yapmadan vaatlerinizi yerine getirmeden. 2 yılda yani Hasan KARABAĞ döneminden sonra devraldığınız belediyenin borcunu 2 yılda 104 milyon 341 bin 831 bin 76 TL yani %60 lık bir artışla bu belediyeyi her yıl yaklaşık 50 milyon lira 50 milyon lira borçlandırarak bugüne getirmişsiniz. Şimdi bir zamanlar siz eleştirmiştiniz bu mecliste 55 milyon krediyi niye verdirdiniz, niye verildi diye. 55 milyon kredi verildiğinde siz aslında bunun nasıl verildiğini ya da niçin verildiğini çok iyi biliyorsunuz ama malum burada siyaset yapmanız gerekiyor burada farklı şeyleri konuşamıyoruz sizin de olduğu gibi. Şimdi o 55 milyon krediden 3 krediye sözü veren projeden yani kredi kullanacak olan 3 projeden en azından bir tanesi yapıldı şu an binası neredeyse bitmek üzere son şeylerini siz tamamlıyorsunuz, size nasip oldu. 55 milyon krediyi siz eleştirirken siz her yıl 50 milyon lira borçlandırdınız bu belediyeyi ve 105 milyona getirdiniz ama sizin bir tane dikili maydanozunuz yok başkanım, maydanozdan şu an çoktan yeşermiş olması lazım, görev sürenizin yarısını tamamlamak üzeresiniz. Bayraklı halkı artık sizden somut bir şeyler bekliyor, söz verdiklerinizi yerine getirmenizi bekliyor. Yani kesin hesapları burada her bir şey maliye ile ilgili bir konusu olmayan bir insan bile okur okur anladığını anlar anlamadığını anlamaz. Bayraklı halkı sahada sizden somut bir şeyler bekliyor, Bayraklı halkı söz verdiğiniz Pazaryeri’nin yapılmasını bekliyor. 2 yılı geçti şuan Pazaryerleri devri.

 

BAŞKAN- Şuan Faaliyet raporundasınız, kesin hesapta değilsiniz.

 

Abdullah AKTAŞ-  Evet ama bunlarda onun bir parçası. Şuan pazaryerine çakılan bir tane çivi yok. Diyorsunuz ki planları projeleri devam ediyor. 2 yılda siz plan projeyi tamamlayamazsanız, siz beş yılda bu pazaryerini de yapamazsınız başkanım. Dediğimiz gibi bizim burada esas beklentimiz verdiğiniz projelerin bir kısmını başlayıp da bu kesin hesabın içine girmesiydi,  en azından derdik ki evet borç yiğidin kamçısıdır derler ya atalarımız buradan bakarak da mutlaka çalışan bir belediyeye yatırım yapan bir belediye ya da verdiği sözleri yine getiren bir belediye başkanı var dolayısıyla borçta yapacaktır diye bakabilirdik ama bakıyoruz ki bir çivi çakmadan icraatlarını yerine getirmeden bu belediye hala 105 milyon daha borçlandırmaya devam ediyorsunuz. Şimdi Bayraklı Belediyesinin yıllık varlıkları toplamına baktığınızda yani Bayraklının büyüklüğünü anlayasınız diye bunları söylemek istiyorum. Dönen varlıklar toplamı 201 milyon 222 bin 084 lira, duran varlıklar toplamı uzun vadeli borçlar buda 79 milyon 330 bin 619 TL, Öz kaynakların toplamı 371 milyon 589 bin 982 TL, Nazım hesaplarından gelen toplamlar 19 milyon 861 bin 015 lira. Yani Bayraklı Belediyesinin toplam varlık toplamı 672 milyon 03 bin 703 TL büyüklüğü yani, toplam varlığının TL olarak değeri. Burada daha öncede defalarca eleştirmiştik dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi kesin hesabı hazırlayan arkadaşlarımıza...

 

BAŞKAN- Arkadaşlar mikrofon verin hatibin sözü kesilmesin sürekli, yedek bir mikrofon tutun,  heyecana mikrofon dayanmıyor.

 

Abdullah AKTAŞ-  Aynen başkanım sözlerimize mikrofonlar bile dayanmıyor. Şimdi kesin hesapta emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim, tüm müdürlerimize veya ekiplerine daha öncede defalarca eleştirmiştim şimdi son sayfada bir şey dikkatimi çekti 3’er ay 1’er ay 1’er gün 6 ay 5 ay gibi çalışmalarla toplam 12 kişi bu kesin hesabı hazırlamakta görev almış hazırlanmasında. Evet, aynı gün başlayıp aynı gün bitenlerde var ne hikmetse yani 5 kişi yani 5 müdürümüz bu şuan görevde olmayanlar da var içerisinde 5 müdürümüz bu kesin hesapla ilgili uğraşmışlar ama ne hikmetse bir yılda 12 kere gelip gitmişler 12 kere değişiklik olmuş. Başkanım bir artık şeyin belediyenin mali ekiplerinin artık oturmuş olması lazım, bir 12 ayda 12 tane müdürlük değişim ne demek ben anlamış değilim yani. Onun için zaten bu borcunuz artıyor sizin. Çünkü siz her gelenin önünü kesiyorsunuz, bir saniye başkanım sözümü kesmezseniz...

 

BAŞKAN-  Yani düşün öyle değil. Yani düşün devletin en önemli kurumları olan hazine kadar değişiklik yapmıyoruz. Bak o kadar değişiklik yapmıyoruz ve ben altını çizerek bir daha söylüyorum 200 adam değiştiririm, 200 adam. O konuda hiç tereddüttüm yok.

 

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım istediğiniz değiştirin onda sıkıntı yok.

 

BAŞKAN- Sen eleştirini yap kardeş.

 

Abdullah AKTAŞ- İzin verirseniz eleştirimi yapacağım.

 

BAŞKAN-  Ama biz kimi değiştiririz, kimi yaparız, kim gelir, kim gider bizim...

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü kesmeyim diyorsunuz ama siz benim sözümü herhalde 10 kere kestiniz. Ben bitireyim ondan sonra cevap verecekse arkadaşlar verirler sizde verebilirsiniz. Benim demek istediğim şu, bir birimde hangi birim olursa olsun 3 kere 5 kere 10 kere görev değişikliği yaparsınız o birimden bir şey verim beklemeyin siz. Şunu söyleyeyim şuan siz belediye başkanısınız, 2 yılda sizin gibi 3 tane belediye başkanı değişikliği yapılsaydı...

 

BAŞKAN- Biz 3 dönem değişmeyeceğiz canını sıkma.

 

Abdullah AKTAŞ- Onun için tekrar emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum kesin hesabın hazırlanmasında ama ne yazık ki 12 defa değişiklik olmasına hatta aynı gün başlayıp aynı gün sonlandırılan görevlerde var bunun içinde çok şaşırdığımızı da iletmek istiyoruz.

 

BAŞKAN- Belki Covittir belki hastadır. Hayır, kesin hesapta bu kesin hesapla ne ilgisi var ben onu anlamadım. Hani devlette süreklilik esas ya bir arkadaş giderse yerine bir başka arkadaş hesaba kaldığı yerden devam eder yani. Siz hesabın doğru olup olmadığına bakın arkadaşlar.

 

Abdullah AKTAŞ- Kesin hesapla ilgisi yoksa ne işi var burada bunun? Demek ki var.

 

BAŞKAN- Hayır sana kesin hesabı sunmuş mu orada teknik bir hata varsa dersin ki kardeşim teknik bir hata yapılmış yanlış bir işlem olmuş vesaire senin önüne bunu ilgili kriterlere göre ilgili mevzuata göre kesin hesabı önüne koymuşlar. 3 günde mi yapmış 5 günde mi yapmış 8 adam değişmiş…

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben söz almıştım ama siz benden daha fazla konuşuyorsunuz.

 

BAŞKAN-  Yani alanın dışına çıkınca...

 

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım eleştiriye açık olmak lazım. Çıkın deyin ki haklısınız bir tane proje yapamadım.

 

BAŞKAN- Sana haklısın demek isterdim ama ne yapayım yani gerçekler elvermiyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu açıklamış olduğunu söylemiş olduğum 2020 yılı Bayraklı Belediyesi borcu 280 milyon 552 bin 704 TL’nin içerisinde Bayraklı şirketlerinin borçlarıda dâhil değil. En son bizim aldığımız bilgi hatta sizede ulaştırmış arkadaşlar bize vermek yerine o borçları size verdiler nedense yani bilgilendirme istedik ama o bilgilendirme size gelmiş. Eğer insafınıza kalmışsa açıklamanızı buradan açıklamanızı diliyoruz Bayraklı Belediyesi şirketlerin toplam borcu ne kadar olduğunu. En son bize verdiğiniz verilerde 105 milyon yaklaşık borcu vardı. Dolayısıyla Bayraklı Belediyesinin şuan şirketlerle birlikte 400 milyona dayanmış. Tekrar sözlerime son veriyorum bu bütçeye biz Ak Parti grubu olarak ret veriyoruz. Sizi tekrar tebrik ediyorum bir çivi dahi çakmadan 104 milyon bu belediyeyi borçlandırdığınız için. İnşallah öteki dönem düzeltirsiniz diyorum başarılar diliyorum başkanım size.

 

BAŞKAN- Bende çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Hayır, yani başka söz isteyen arkadaş var mı? Hayır, Özgür Bey siz herhalde söz istiyorsunuz. Ben toptan cevap veririm siz buyurun, evet buyurun lütfen.

 

Özgür HIZAL-  Ses geliyor mu?

 

BAŞKAN- İstiyorsanız mikrofonla konuşun.

 

Özgür HIZAL-  Yok ben buna alışığım başkanım. Siz mikrofonu kapatırsanız çünkü karışıyor bu sefer karmaşa oluyor başkanım.

 

BAŞKAN- Yok konudan sapmadığınızı... Kesin Hesap dışına taşmayacağınızdan eminim.

 

Özgür HIZAL-  Başkanım konudan sapıp sapmayacağım noktasında bunun kararını elbetteki biz vereceğiz. Siz nasıl grubunuzda ne konuşulacağının kararını siz verdiniz gibi...

 

BAŞKAN- Öyle değil ya kesin hesabı konuşuyoruz ya.

 

Özgür HIZAL-- Sayın başkan kesin hesap sadece kesin hesap olarak değerlendirilmez sadece rakamlarla değerlendirilmez. Sayın başkanım kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Tabii kesin hesabı genel itibariyle grup başkan vekilimiz Sayın Abdullah Bey rakamlarıyla bir takım açıklamalar yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili meclis üyeleri kendilerince açıklamalar yaptı. Elbette ki kesin Hesabı sadece rakamlar üzerinden değerlendirirseniz çok doğru sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Şimdi burada bugün bir faaliyet raporu görüşmesi yapmıyoruz ama sonuç itibariyle kesin hesapta harcanan paralar herhalde hiçbirimizin kişisel harcamaları değil bu belediyenin bu Bayraklı halkı için harcadığını söylediğiniz ya da düşündüğünüz paralar. Dolayısıyla faaliyet raporundan ya da faaliyetlerden ya da yatırımlardan bağımsız bir kesin hesap değerlendirmesi yapmak çok doğru değildir, elbette ki bu kesin hesabı bugün bizim konuşarak değiştirmemiz mümkün değil çünkü yapılan harcamalar ortada bu harcama neden böyle yapıldı bu harcamayı değiştirelim bu harcamanın miktarını değiştirelim dememiz mümkün değil bir bütçe değerlendirmesi yapmayacağız. Şimdi kıymetli arkadaşlar biz bir çok defa faaliyet raporu görüşmelerinde de yıl içerisinde de geçen yıl da sizi eleştirdiğimiz noktalar vardı. Bayraklı Belediyesinin yaklaşık 300 milyon gibi ciddi bir bütçesinin ne olduğunu ve Bayraklının çok ciddi sorunlarının olduğunu ve Bayraklı Belediyesi'ninde bu sorunlara değinmesi gerektiğini dile getirdik ve bu sorunlara bu 730 günlük süre boyunca yani 2 yıllık süre boyunca neredeyse görevinizin yarısı boyunca geçen süreç içerisinde bu sorunlara değinilmediğini eleştirdik. Ebetteki sonrasındaki dönemde aday olursunuz olmazsınız, Parti’nin sizi aday gösterir göstermez onu biz bilmeyiz seçilirsiniz seçilmezsiniz oda seçmenin takdirinde olan bir şey ama biz bugünü dünü ve önümüzdeki 3 yılı değerlendiriyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar Bayraklı Belediyesi 315 milyon bir gelir bütçesi öngörmüş yine 315 milyon gider bütçesi öngörmüş. Aslında bu bütçe hazırlanırken sakat hazırlanmış bir bütçe bir denk bütçe hazırlanmış ve geldiğimiz noktada da hem gelirlerde hem giderlerde çok ciddi sapmaların olduğunu görebiliyoruz ama şimdi diyeceksiniz ki bu sapmalar yaşanan CovitPandemisinden kaynaklandı bu sapmalar yaşanan deprem hadisesinden kaynaklandı. Evet,Covitpandemisinden kaynaklanan birtakım sapmalar oldu, evet depremden kaynaklanan birtakım sapmalar oldu bunları kabul ediyoruz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi ama şimdi bu sapmaların neticesinde yatırımlardan ne kadar kısıldı, sosyal yardımlara ne kadar aktarıldı yani bütçe sizindi dediğiniz gibi etkin verimli ve ekonomik mi kullanıldı? Şimdi buna bakmamız lazım asıl sorumuz bu ve asıl tartışma gereken tartışmamız gereken konu bu. Şimdi kıymetli arkadaşlar detaylı incelediğinizde kesin hesabı detaylı incelediğinizde birkaç veri vereceğim size tüketime yönelik mal ve hizmet alımı yapılmış 18 milyon, tek tek incelendiğinde bazı müdürlüklerde 30 bin liralık alım yapılmış bazı müdürlüklerde 600 bin liralık alım yapılmış ama sonuç itibariyle yapılan toplam tüketime yönelik mal ve hizmet alımı 18 milyon yani bütçenin yaklaşık %7’si. Hizmet alımları yapılmış ki bunun büyük bölümünün personel alımları olduğunu biliyoruz 130 milyon bu da Yaklaşık %53  %50'ler seviyesinde geliyor. Yatırım bütçesi ne kadar? Şimdi çok şey yaptık iddiasındasınız ya 10 yılda yapılanların neredeyse iki katını yaptığınızı iddia ediyorsunuz ya işte rakamlar sizin ne yaptığınızı bize gösterecek realist olalım bunları parayla yapacak başka türlü yapma imkanınız var mı? Yok. Kendi cebinizden yapma gibi bir ihtimalimiz var mı? O da yok. Dolayısıyla biz yatırım olmadığını söylüyoruz siz var olduğunu söylüyorsunuz şimdi rakamlara bakalım. Şimdi bir yatırımın bütçe okumasını bilen arkadaşlar Mali Müşavirler daha iyi bilir nedir gayrimenkul sermaye üretimi, bu ne demek? Bir yatırımı bir projeyi sıfırdan alırsınız harcamalarını yaparsınız ve o projeyi sonlandırırsınız ve Bayraklıya bir eser kazandırırsınız bunu da biz gayrimenkul sermaye üretimi deriz. Tamir tadilat boya badana işleri değil onlar zaten sizin yapmanız gereken işler ona da geleceğiz elbette ki. Şimdi gayrimenkul sermaye üretimi ile ilgili bütçeniz de ayırdığınız rakam yaklaşık 20 milyon belki biraz daha yüksek olabilir bunun ne kadarı kullanılmış arkadaşlar ben size söylüyorum kullanılan rakam 1 milyon 267 bin. Sizin bütçenizin binde beşi, bakın bir kez daha söylüyorum 20 milyon gayrimenkul sermaye üretim bütçenizi kullandığınız rakam 1 milyon 267 bin lira. Siz bunla ne yaptınız? Kaç tane park ürettiniz, kaç tane yeni proje ürettiniz? Gerçekten bu sorunun cevabını çok merak ediyorum işte rakam ortada ve bütçenizin tüm bütçenizin yaklaşık binde 5'i. Yüzde biri bile değil yüzdelik dilimine bile girmiyor bindelik dilimine giriyor geri kalanını harcamamışsınız kalmış. İptal edilen rakam neredeyse 20 milyon. Bu arada yıl içerisinde toplam ödediğiniz faiz miktarı 7 buçuk milyon 7 katı yapılan yatırım bütçesinin 7 katı arkadaşlar. Gayrimenkul alımları yapmışsınız kamulaştırma yapmışsınız kamulaştırmayı niye yaparsınız elbette ki Bayraklılı çocuklara ve gençlere bırakmak için miras bırakmak için, hani diyorsunuz ya 19 Mayıs'ta da bir organizasyon yaptığınız otobüsün üstüne yanına önüne arkasına yazdığınız Bayraklı Çocuk ve Genç Kenti olacak dediniz ya işte bunun için yaptığınız kamulaştırma miktarı arkadaşlar tüm bütçenin yüzde biri, size ayrılan bütçe 4 milyon 400 bin TL iken siz onu da kullanmamışsınız 2 milyon TL 2 milyon 600 bin TL kullanmışsınız bir yılda arkadaşlar tüm bütçenin yüzde biri. Şimdi bakıyoruz çok enteresan bir veri var elimde hane halkına yapılan yardımlar bütçede öngörülen rakam 111 bin TL bunun üzerine biraz daha eklemişsiniz 1 milyon 468 bin TL yapmışsınız ama kullanılan rakam ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz 2020 yılında hane halkına yapılan yardımlar 50 bin 216 TL. Ya yüzdelik dilimini bindelik dilimini on bindelik dilimini de hesaplayamadım. 2020 yılında hane halkına yapılan buradaki kesin hesaptaki hesabınıza arkadaşlar. Şimdi durum bu dolayısıyla elbette ki bu kesin hesap yasal anlamda size verilen görevler ve yükümlülükler doğrultusunda hazırlanmış bir hesap cetveli bunun farklı hazırlamanız mümkün elbetteki değil ama bizim eleştirimiz bu kesin hesabın sadece rakamsal boyutu değil size verilen bütçenin etkin verimli ve ekonomik kullanılmaması meselesi. Siz 2 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 700 milyon gibi bir rakam kullanmışsınız 700 milyon gibi bir para kullanmışsınız bu parayı bu bütçeyi demek ki etkin kullanamamışsınız. Demek ki verimli kullanamazsınız demek ki ekonomik kullanamazsınız. Bu geçen yılda böyleydi bu yıl da böyle maalesef önümüzdeki yılda aynı şekilde olacağını düşünüyoruz ondan sonraki yıllarda aynı şekilde olacağını düşünüyoruz. Yoksa biz burada Ak Parti grubu olarak ya da Cumhur ittifakı muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşımız da bununla ilgili bazı söylemlerde bulunacak biz yoksa neden borçlanıyorsunuz, neden borcunuz yükseliyor esasında ilkesi olarak borca karşı olan bir duruş sergilemiyoruz yatırım odaklı olmayan borca duruş sergiliyoruz. Eğer siz günlük faaliyetlerinizi günlük belediyecilik faaliyetlerinizi borç üzerinden yapmaya çalışırsanız Bayraklı halkının o sizin bahsettiğiniz çocukların ve gençlerin geleceğini ipotek koymuş olursunuz, işte biz buna itiraz ediyoruz. Yoksa elbette ki borçlanacaksınız gideceksiniz park yapacaksınız, borçlanacaksınız gideceksiniz, yol yapacaksınız, borçlanacaksınız gideceksiniz Kültür Merkezi yapacaksınız ama çıkıp biz 10 yılda yapılamayanları 2 yılda yaptık demeyeceksiniz, onlar Büyükşehir bütçesinden yapılıyor elbetteki yapılacak elbetteki yapılacak geçmiş dönemde yapılmamasının müsebbibi de biz değildik geçmiş dönemde de sizin oturduğunuz yerde bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı oturuyordu Büyükşehirde de Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı oturuyordu kendi kişisel kaprislerinden dolayı Bayraklıya yatırım yapılmadı o gün de eleştirdik bugün de yanlışlarınızı elbette ki eleştireceğiz ama Ak Parti olarak bugüne kadar hiç bir zaman şunu söylemedik, muhalefet anlayışımızı hiçbir zaman şu olmadı dünyanın en güzel işini yaptığınız daha iyi alkışlamayız demedik bir gün dünyanın en güzel işini yaparsanız burada bir grup olarak hepimiz alkışlarız onu söyleyen bir Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili maalesef ki biz bu anlayışı kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar personelin maaşının ödeniyor olması vadesi gelmiş ödemelerin yapılıyor olması vadesi gelmiş kredilerin ödeniyor olması günlük temizlik bakım onarım faaliyetlerinin yapılıyor olması aslında gururlanacak bir durum değil bu zaten yapılması gereken bir durum, eğer bunu yapamazsınız müflis duruma düşersiniz İflas etmiş duruma düşersiniz umarım bu tablodan O noktaya gelmezsiniz ama asıl önemli olan bu günlük faaliyetlerinizin yanında ortaya koymuş olduğunuz Bayraklıların da sizin ortaya koymuş olduğunuz o vizyon nedeniyle size oy veren Bayraklılarında beklentilerini yerine getirmiş olmanız yani hani diyorsunuz ya Bayraklıyı çocuk kenti Bayraklıyı gençlik kenti yapacağız ama 33 bin metrekare ama o metrekarenin de nerede olduğunu dahi bilmediğimiz afaki soyut ifadelerle maalesef ki bu hedefinize ulaşamazsınız gerçekten zamanımız daraldı. Yani 2 yıl 2,5 yıl geçti önünüzde iki buçuk yıl gibi bir süre kaldı Bayraklının inanılmaz sorunları var inanılmaz sorunları var Bayraklı belki de tarihinin en büyük deprem problemini yaşadı arkadaşlar aslında ben vaktinizde çok almak istemiyorum ama şimdi bu deprem meselesinde belki daha sonrasında bununla ilgili söz alacağız ama biz bu kadar ciddi rakamlarla bu kadar ciddi bütçelerle 2 yıl boyunca 10 yılı geçtik zaten yani 10 yıllık süreci geçtik ama 2 yıl boyunca daha doğru dürüst bu belediyeden herhangi bir mahallenin imar revizyonu yapılamadı arkadaşlar bir imar revizyonu çıkmadı plan notları ile falan övünmeyin plan notları ile ilgili açılan davaları hepiniz biliyorsunuz ona hep beraber yaptık sizlerde katkı koydunuz bizler de katkı koyduk. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bütün yetkilileri ile buna katkı koydu ama maalesef odanın açtığı davayı biliyorsunuz biz tabii odanın açmış olduğu davaya Ak Parti grubu olarak parti olarak bir siyasi duruş sergiliyoruz yapılan bir şımarıklıktır oda tarafından burada insanlar canla uğraşıyor ama o da bir şımarıkça tavırla o davaları açıyor. Elbette ki sizinle bir siyasi duruş sergilemeniz gerektiğini söylüyoruz sadece deprem mağduru Bayraklılarla görüşerek hamaset içeren sözcükler söylemeniz değil onu çıkıp odanın açmış olduğu Bu davanın haksız, hukuksuz ve Bayraklı ‘ya büyük zarar verecek nitelikte bir dava olduğunu siyasi söylemlerle ve siyasi duruşta ortaya koymanız gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Cindi Can POLAT-  Sayın başkanım değerli arkadaşlar. Arkadaşlarımız belediye borçlanıyor borçlanıyorborç alıyor diyor aksine Kesin Hesap kitapçığına baktıklarında Bayraklı Belediyesinin borçlanmadığını 2 yıldır borç ödediğini göreceklerdir biraz daha incelerseniz göreceksiniz ya da konunun uzmanlarından destek alabilirsiniz, ben de Mali Müşavir değilim hesap uzmanı değilim ama soruyorum öğreniyorum. Şimdi belediye bir şey yapıyor mu? Yapıyor. Bayraklı Belediyesi yapılması gerekenleri imkanları dahilinde yapıyor arkadaşlar yapması gerekenleri imkanları dahilinde yapıyor biz bugün kesin hesabı görüşüyoruz. Şimdi Kesin hesaptan ne görüşülür hepimiz biliyoruz efendim faaliyetteki konuları getirir kesin hesapta görüşürseniz kesin hesabı görüşmüş olmayız. Şimdi kreş bende faaliyete girmek istemiyorum ama Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı ‘da yaptığı bir kreşten bahsettiler. Evet, doğru Bayraklı Belediyesi'nde yaptı Bayraklı Belediyesi 3 tane kreş yaptı arkadaşlar. Yani pandemiden dolayı bu kreşler açılmadı bu yasal bir zorunluluktan dolayı bu kreşler açılmadı. Büyükşehir de arkadaşlar sonra görüşür söylerler, biz burayı görüşelim Büyükşehir’i sonra görüşürüz.  Şimdi arkadaşlar Kesin Hesap faaliyetin rakamlara dökülmüş halidir, eğer bir müsaade ederseniz şimdi burada bakmamız gereken şey şudur, bütçe rakamsal anlamda etkin ve verimli olarak kullanılmış mıdır? Bize kullanılmıştır fazlasıyla kullanılmıştır. Faaliyetteki yapmış olduğumuz Bayraklı Belediyesinin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri şimdi Kesin hesabı görüşmelerinde tekrar dillendirmenin bence bir anlamı yoktur. Kesin hesaptaki rakamlarda bir sıkıntı var ise gerçekten de müdürlükler arasındaki kullanılan rakamlar da etkin ve verimlilik açısında bir problem var ise sehven yapılmış bir hata var ise bu konuşulur burada bence, zaten burada faaliyetin görüşülmesi kesin hesabı görüşme tekniğinede uygun değildir. Şimdi sayın başkan göreve başladığı günden beri yapılan yaptığını dediğiniz düşündüğünüz söylediğiniz değişiklerden bahsettiniz değerli arkadaşlar Bayraklı Belediyesi'nde ki diğer belediyelerde öyledir icranın başı belediye başkanıdır, biz müsaade edelim de Belediye Başkanı kiminle çalışacaksın çalışsın bunun sorumluluğu kendisine aittir esas olan faaliyetler gerçekleştirilmiş midir, bütçe etkin verimli kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır? Bunu kiminle kullandığının çok kıymeti yok eğer hizmet varsa bence bunuda çok tartışmanın bir anlamı da yok diye düşünüyorum. Şimdi borçlanma konusunda benim tabii yapmış olduğum bir ön çalışma yok ama ben belediye belediyemizin Bayraklı Belediyesinin toplam borcunun 100 milyon küsur yani 101 102 milyon 108 milyon civarında olduğunu biliyorum yani bunu Bayraklı Belediyesi ölçeğindeki herhalde ki İzmir'de ve diğerTürkiye'deki bütün belediyelerle kıyasladığınızda Bayraklı Belediyesinin Türkiye'de kendi ölçeğindeki belediyeler ile kıyaslandığında en az borcu olan belediyelerden belki bir tanesi olduğu ortaya çıkacaktır.

 

BAŞKAN- 400 milyon iddiası varda.

 

Cindi Can POLAT-  108, 400 e nasıl çıktı mikrofon bile dayanmadı Abdullah Bey’e. Şimdi arkadaşlar bütçede 2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe 315 milyondur bu tahmini bir bütçedir, bu 245 milyon olarak gerçekleşmiştir %22 oranında bir düşüş vardır yani bunun sebebini tekrar tekrar söylemeye gerek yok siz kendiniz de söylüyorsunuz. Ya bir pandemi yaşıyoruz global bir sorun sadece Bayraklıda değil İzmir'de Türkiye'de dünyanın diğer ülkelerinde yaşanıyor ve bizde bayraklı da bundan olumsuz etkileniyoruz. Yani burada devlet bütçesi olumsuz etkileniyor hükümetin faaliyetleri etkilendi devlet kamunun kurum kuruluşları neredeyse yatırımlarını durdurdular arkadaşlar yani böyle bir ortamda şimdi Bayraklı Belediyesi'nden herhalde şapkadan tavşan çıkartmasını beklemeniz çok doğru değil diye düşünüyorum. Ayrıca 245 milyonluk bütçeninde nereye ne şekilde nasıl yapıldı da rakamlarla Kesin Hesap raporunda gayet detaylı bir şekilde bilgilendirmesi yapılmış. Belediye ne yaptı? Belediyenin asli görevleri vardır Bayraklı Belediyesi çöpleri topluyor, Park bahçe bakım onarımını yapıyor günübirlik işlerini yapıyor bunun yanında da bunun yanında da yatırımlar yapmaya çalışıyor. Tabii ki işte biraz önce dedim 315 milyon bütçe öngörülmüş 245 milyon olarak gerçekleştirilmiş % 22 oranında bir düşüş var belki bu yatırımlara yapılacak bir rakamdı. Sayın başkan eğer borçlansaydı bu yatırımları belki yapabilirdi ancak bu şekilde takdir etmiş ben genel anlamda kesin hesaba baktığımızda hem rakamsal anlamda hem de faaliyetler anlamında bir problem olmadığını görüyorum öyle düşünüyorum teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN-  Muhammet Bey siz söz istiyor musunuz? Buyurun.

 

Muhammet ŞAHİN-  Değerli meclis üyeleri herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Tabi ki Türkiye'deki bütün belediyeler dahilinde bizde Bayraklı Belediyesi olarak asli görev ve sorumluluklarımız içerisinde olan durumlarda Bayraklı Belediyesi çöp toplamak vatandaşın gündelik konularını çözüm üretmek maksadıyla yola çıkmış bu anlamda da belediyemizin maddi olarak verilen bir takım kanunlar çerçevesinde bunları vatandaşımızın yarına faydasına kullanmakla mükellef belediyemizin asli sorumluluklarından birtanesi. Dolayısıyla burada faaliyetler ile ilgili birtakım hususlara değinmemiz gerekiyor çünkü paraların bütçenin kullanılması ile alakalı durumda tabii ki bu bütçe vatandaşımızın yarına faydasına ve dahilinde olmak üzere de yapılacak projeler ile alakalı harcanması ile ilgili beklentileri var bizlerin de dolayısıyla bu beklentilerle ilgili bu harcanan rakamlarla ilgili birtakım kafamızda düşünceler var. Biz tabi bu harcamaların alakalı elbette 315 milyonluk bir bütçenin tamamıyla burada devasa bir projeler yapılmayacağı aşikar belediyenin yıllık harcanması gereken temel konularla ilgili bir takım harcamalar var bunun haricinde biz Bayraklı Belediyemizden elbette ki borçlanma ile ilgili bir sorun yok bizim açımızdan. Tabii ki borçlanabiliriz buna şirketlerde borçlanabilir şahıslarda borçlanabilir belediyelerde borçlanabilir fakat borçlanmanın neticesinde borçtan borçlanacak miktarın vatandaşın lehine vatandaşın hayrına ve vatandaşın gündelik yaşamını kolaylaştırıcı sebepler için harcanması ile ilgili husus söz konusu. Ben şurada şunu beklerdim yani bugün 105 milyonluk bir rakam tabi şirketlerin borçlarının haricinde bir rakam tahmin ediyoruz ki şirketlerin borcu ile birlikte Yaklaşık 300 milyonluk 350 milyonluk bir borç olduğu kanaatindeyim burada biz 500 milyon 600 milyon veya 1 milyar TL Bayraklı Belediyesinin borcu olduğunu da konuşabilirdik bununla ilgili kredi çekilmesi ile ilgili bunuda konuşabiliriz bunda hiçbir şey hiçbir sorun yok. Fakat bu harcamaların bu kullanılan miktarı Bayraklı ‘da Bayraklı halkına Bayraklı halkının ileriki yıllarda Bayraklının yaşam Bayraklı ‘da yaşayan vatandaşlarımıza kolaylık getirici projeleri ve sosyal yaşam alanlarının genişletilmesi ile alakalı durumlarda harcanması ile ilgili 500 milyon TL kredi çekelim bunda bir sorun yok, biz eğer bu 500 milyon TL ile veyada yapacağınız proje kadar bir miktarın kredi çekilmesi ile ilgili eğer biz şu anda Bayraklıdaki tüm mahallelerimize sosyal yaşam alanlarını parkları bahçeleri büyütüp buralarda 24 mahallemizde burada spor alanları yapıp Bayraklı ‘da Sevgi Yolundan tutunda İzban'ın yeraltına alınması efendime söyleyeyim Altınyolun yer altına alınması bunun gibi birçok bahsettiğiniz seçim döneminde de projeler vardı bu projelerin olması ile ilgili borçlanmanın herhangi bir sebebiyet ile ilgili bir durumun söz konusu değil fakat burada harcamaların doğru doğru noktada doğru şekilde kullanılması ile ilgili hususları arkadaşlar da dile getirdi elbette ki yapılan doğru hususlarda var yanlış hususlarda var fakat bizim muhalefet olarak beklentimiz buradaki vatandaşlarımızın temel gündelik hayatını kolaylaştırıcı hadiselerin yerine getirilmesi yani burada mahallelerimizde eksik olan konularla alakalı mahallelerimizde yapılması gereken elzem olan konularla alakalı durumlar Kesin Hesap cetvelinde de faaliyet raporunda da bunların gündelik vatandaşlarımızla yaşadığımız hususlarda da bu sorunları temelinden köktenci bir noktada çözüme kavuşmadığı ile ilgili hepimiz görüyoruz. Yani Bayraklının elzem halledilmesi çözülmesi gereken temel sorunları ile ilgili durumların hallolmadığı kanaatindeyim ya bu bütçeyi yeterli midir? Elbette değildir. Eğer bu sorunlar tamamının tamamı ile eğer köktenci bir şekilde çözülecek de elbette borçlansın belediye bunun borçlanması ile ilgili herhangi bir sorun yok önemli olan bu borcun bu borçlanan miktarın vatandaşın gündelik hayatını kolaylaştırıcı gündelik yaşamını kolaylaştırıcı daha çağdaş daha modern daha güzel yarınlara eğer kavuşturacaksa bununla ilgili herhangi bir problem yok. Bir diğer hususta yapılan işlerin önemli projelerden gördüğümüz kadarıyla işte kreş konusu elbetteki kreş konusu önemli elbetteki çocuklarımızın güzel ortamlar da güzel bir şekilde eğitim alması elbette ki bunuda belediye aracılığıyla ile bu devlet aracılığıyla yapılması çok daha önemli fakat yapılan kreş konusunu böyle çok büyük bir projeler gibi sosyal medya da ve basında gösterilip ama realitede sadece 2 taneden ibaret olduğunu ve bunların da mevcut yapıların mesela ben kendi mahallemden oturduğum semtin bahsetmek istiyorum buradan mevcut mahallemizde olan bir Düğün Salonu'nun bir sosyal alanın vatandaşın orada hem daha ucuz hem de daha ekonomik hem de bu belediyenin kontrollünde olan bir yerin sökülüp oranın lav edilip yeniden farklı bir proje için değerlendirilmesi hususu birkaç yerde de böyle ben şunu beklerdim bu kreşi sıfırdan bir proje olarak yapılması oradaki o düğün salonunun vatandaşın hayrına vatandaşın konuları ile ilgili devam etmesi. Çünkü, sonuç itibariyle yukarıdaki vatandaşlar oturduğum semtten bahsediyorum herhangi bir düğün salonu yok arkadaşlar orada bir düğün yapacak bir özel günlerini yadedecek bir durum Bir tesisleri yok mahalleden uzaklaşarak farklı farklı noktalarda bu faaliyetlerini gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Bayraklı Belediyesi olarak biz kreş yapalım derken sıfırdan bir proje değil var olan projeyi ortadan kaldırıp yerine farklı bir proje yapmış olmaktayız. Ben bu konu ile ilgili kesin hesap cetvelinin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara ve belediye personelimize ilgili müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak beklentimiz Bayraklının daha güzel daha çağdaş daha modern daha yaşanılabilir bir kent olması ile alakalı durumlarda daha büyük projelerin yapılması. Çünkü zamanımızda daralıyor kaldı burada sizin de yılımız yani hayallerimizden var Bayraklı ile ilgili düşüncelerimiz var Bayraklı ile ilgili büyük isteklerimiz arzularımız var. Hiç değilse bunları kısmi olarak da sizin başkanınız da bizim de meclis üyesi süresi döneminde bunları çözmek de bizim arzumuz gayemiz İnşallah önümüzdeki yıl bunların bir kısmını çözülmüş olduğunu görerek yolumuza devam ederiz. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkanım şimdi hepimizin kamusal görev yapıyoruz hepimizin sorumlulukları var elbette şimdi bilanço ile ilgili borçlarla İlgili arkadaşlar birtakım yanlış bilgiler de sahiplenmiş ben net rakamları ben vereyim matematik yalan söylemez bizim bilanço muz 2020 yılı sonu bilançosunda belge borçlarımız 33 milyon 183 bin 404 liraydı yapılandırma çıktı 22 milyon 739 bin 760 lira bunun 9 buçuk milyon da ödedik şu an vergi borçlarımız 23 milyon 672 bin lira sigorta ve Emekli Sandığı 15 milyon lira borcumuz vardı yılbaşından önce bunu da yapılandırıp ödedik bitti bu hiç borcumuz yok sigortaya bütçe emanetleri Ödediğimiz Piyasayı olan borcumuz yani Bize iş yapan insanlara borcumuz 6 milyon 102 bin  lira Bayraklı A.Ş  hizmet aldığınız Bayraklı Aş ye 35 milyon lira gene banka kredileri 31 milyon 910 bin lira 494 bin lirasını ödedik 31 milyon 416 bin lira  şu an borcumuz gözüküyor. Mayıs sonu itibariyle taşınmaz kültür varlıkları katkı payı mı borcumuz şu an 9 milyon 918 bin 597 lira Kalkınma Ajansı payı 1 milyon 504 bin 859 lira toplam borcumuz 108 milyon 170 bin lira yani paraya gerek yok Biz borçlanma yetkisi almışız ama hiç boş kullanmamışız Bugün bankalar Bayraklı belediye Kredi vermek için kapı aşındırıyor sizden randevu talep ettiklerini biliyoruz işçi maaşlarının tıkır tıkır zamanında ikramiyeleri de dahil ödediğinize Kalmayı da biliyor işçilerimiz de biliyor Bizler de biliyoruz dolayısıyla bir sıkıntı yok Biraz önce arkadaşlarımız gene çok sayıda Tabii eleştiri getirdiler kendi başlıkları delikten bayraklıyı görüyorlar görme açıları değişik hane halkına yapılan 50.000 50.000 liralık bir rakamdan bahsettiler Keşke hiç olmasa keşke ihtiyaç sahibi kimse olmazsa 50 bin lirayı az buluyorlar. Demek ki insanlar bizi gerçekten çok zor durumda iktidar ülkeye o kadar kötü bir durumda yönetiyor ki rakamı bu çok arttırmamız lazım bunu herhalde hatırlatmak istiyorlar. Ben Verdiğim rakamlar doğru 108 milyon lira borcumuz var borcumuz Günden güne bitiyor inşallah yıl sonun da banka kredileri ne kadar düştün hep beraber göreceğiz ben gerçekten bir kez daha Mali Hizmetler Müdürlüğün deki arkadaşlarıma verdikleri çalışmadan dolayı emekten dolayı da Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyelerim doğal olarak bütçe görüşmelerinde biz yaptığımız bir küreye savunacağız arkadaşlarımıza eleştirecekler bazı bilgiler doğru olabilir olmayabilir. Burada da bir sorun yok ama işin aslını matematiksel boyutuyla anlatmak lazım siz geldiğinizde 172 milyon borç vardı bu iddianın doğru olması lazım gerçekten ben 9 Nisan itibarıyla Bayraklı Belediyesi'ne geldiğimde ki borç hani diyoruz ya şirketin borcu var Farklı borçlar var bu borçların Acaba gerçek toplamı gerçekten 172 milyon muydu Hayır bak şimdi söylüyorum. 171 milyonu kesin hesapta bağladınız geçti bunun içinde şirket borçları var mı yok o zaman niye 171 milyon borcunuz var diyorsunuz yani 176000000 şirket borçları yok ama siz diyorsunuz ki “176 milyonla devraldı” Ocak-Şubat-Mart Nisan 9 una  kadar yapılan ödemeler var. O borç da bizim borcumuz Öyle değil mi Hayır ya totalde biz devraldığımız da toplam O Gün itibariyle borcumuz bizim 250 260 milyon civarında şirketler dahil şirketler dahil Evet şimdi bu şirketlerin vergi borçları sigortaya Olan borçları ve Bayraklı Belediyesinin 102 milyonluk kredisi hep eleştirdik ya demin Sayın Özgür HIZAL da dedi yani 7 milyon faiz ödemişsin  ben çektiğim kredinin faizi ödemiyorum. Ben geçmiş bir kredi faizini doğal olarak ödemek zorundayım yani bu inisiyatif alıp ödediğim bir iş değil zorunlu ödemem gereken bir ödeme sonuç itibariyle ve bunların her birinin aylık bir milyona yakın masrafları var faizleri var bu borç yükü de bizim sonrasıyla da ilgili biz şimdi buradan asıl olan şey şu Arkadaşlar bir siyasinin çıkıp ne söylediğinin hiçbir önemi yok bir siyasinin asıl işi bütçe tercihtir nasıl bir bütçe uygulayacak ve bütçeyi kimden yana uygulayacak vatandaştan yana mı? Yoksuldan yana mı? Emekçiden yana mı? Çiftçiden yana mı? Ya da bir grup o da var o da var sen Zafer Havaalanına bak görürsün arkadaşlar boş verin.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım siz bugün açılan Kuzey Marmara Otobanı bakın orada görürsünüz Başkanım.

BAŞKAN- Bizim iş yapma tarzımız böyle Zafer Havaalanı gibi değil biz hayır arkadaşlar sizin derdiniz ne biliyor musun Sizin derdiniz şu an biz 5 liralık işi 100 liraya yaptığımızda büyük iş yaptık zannediyorsunuz buyurun siz konuşun istiyorsan matematiğide öğreteyim. Benim işim bu Evet arkadaşlar bir saniye bir saniye ya arkadaşlar biz arkadaşlar hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Doğru söylemiyorsunuz 4 milyon borç var diyorsunuz ortada 4 milyon yok. 

Özgür HIZAL- Sayın başkan 50 bin liranın üzerinde bir hane halkına yardım da mı bulundunuz 1 milyon hayır hayır rakamlar ortada 30 bin haneye sistematik yardım ediyoruz, sizin  getirdiğiniz, rakamlar ortada  Sayın Başkan  para harcamadık diye rakamlar orada ne vardır cebinizden mi harcadınız  Sayın Başkan 50.000 lira  50.000 lira, vatandaş yardım etmiyor mu  zannediyorsunuz siz oradaki rakamlara  bakmayın siz 50 liralık işi 500 liraya yapmayı büyük iş zannediyorsunuz.

BAŞKAN- Evet.

Özgür HIZAL- Rakamlar orta da sayın başkan.

BAŞKAN- Biz oraya para harcamadık diye.

Özgür HIZAL- Rakamlar orta da sayın başkan. Cebinizden mi harcadınız sayın başkan.

BAŞKAN- Evet evet 30 haneye sistematik olarak yardım ediyoruz. Sizin getirdiğiniz. Düşürdüğünüz…

Özgür HIZAL- 50 bin lira 50 bin lira Sayın başkan siz vatandaşa yardımı bilgi zannediyorsunuz.

BAŞKAN- Siz 50 liralık işi 5 liraya yapmayı bilgi zannediyorsunuz.

Özgür HIZAL- Vatandaşın yardımı da burada vatandaşın yardıma da burada..

BAŞKAN- Arkadaşlar Bir saniye bizim 30 bin aileye nasıl yardım ettiğiniz yardımları nasıl götürdüğümüz neler yaptığımız halkın takdirine yani benim aksini söylemem sizin farklı bir şey söylemeniz gerçek durumu değiştirmez ki bizim ne yaptığımız ortada burada önemli olan şu değil 100 liralık işi bin lira yaptırmak değil 10 lira yaptırmak hatta gerekiyorsa para bile vermemek bu çok zor bir şey mi anlaşılmaz bir durumu öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa öğretirim ben işim bu…

Özgür HIZAL-Bedelsiz  Bayraklıya nasıl iş yaptığını şimdi öğretin.

BAŞKAN- Neden tahammülsüzsünüz...

Özgür HIZAL- Tahammülsüz değiliz. İfadelerinize dikkat edeceksiniz sayın başkan.

BAŞKAN-Ama tahammülsünüz. Ben tamamlayım siz sonra konuşun.

Özgür HIZAL- Siz öğretmensiniz biz sizin öğrenciniz değiliz. Ama öğreteceksiniz, anlatacaksınız o kürsüden anlatın.

BAŞKAN- Evet.

Özgür HIZAL-  Anlatın kimin hangi gerekçe ile hangi işi bedelsiz yaptığını anlatın. O kürsüden.

Abdullah AKTAŞ- İstanbul’daki hayır severler mi ağabey.

BAŞKAN- İstanbul’da da hayırsever var,  Ankara da var, İzmir’de de var, İstanbul'da da var 11 büyük Büyükşehir’in Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde bu hayırseverlerle vatandaşın hangi derdinin hangi sıkıntısını nelerin yapıldığını hepiniz biliyorsunuz.

Ertuğrul CİVELEK- Vallahi ben bire bir  biliyorum Almanya'da depremzedeler için şey geldi yardım geldi Almanya dan.

BAŞKAN- Neyse arkadaşlar ya neyse. Ya arkadaşlar ve panik diyecek bir şey yok sıkıntılı bir durum da yok Sonuçta böyle bir iddia var. Biz de Diyoruz ki hayır Bakın ben sizi sözünüzü  kesmiyorum. Siz halen tartışma Buyurun anlatın anlatınanlatın isterseniz ben size  toplama nasıl yapılır anlatayım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım dediniz belediye borçları bu kadar değil dediniz ya  sonra dediniz ki benim devraldığımda 2 lira borcunuz var dediniz.  Doğru mu devraldım doğrumu başkanım. Yani ekip bu gün iyi çalışıyor her yerden evraklar geldi tebrik ederim.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey müsaadenizle ben bir tamamlayım.

Abdullah AKTAŞ- Dediniz ya biraz önce belediyenin borçlarını yanlış aktarttırdınız falan filan 250 milyon borçla devraldım dediniz doğru mu 2 dakika önce  dediniz ki bizim o kadar borcumuz yoktu başkanım bu rakamları kesin  hesapta aldım ben ben 180'e iştirak bir tane size açıklayın dediğimde dediğimde 2019 yılın başında geçen sene  görüşürken size açıklayın benim orada açıklayın dediğinde açıklamadınız.  Ben 184 milyon tutanaklara bakabilirsiniz  ilgili arkadaşlıktan çıkartabilirsin konuşmazdı beni konuşuyorum da 184 milyon  bu belediyede  de borcu var dediğim de siz 160 milyar borç açıkladınız  burada o günkü tarihi itibari ile devraldığınız  tarihi borcu  şimdi diyorsunuz ki “250 milyon borçla devraldık” doğru 250 milyon  borçla devraldık  bizde yanlış şey söylemedik. Aynı şeyleri söyledik Başkanım.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar ya biz burada alışkanlıklarımızı tartışacak değiliz tamam sizin bir iş yapma alışkanlığınız var sizin o iş yapma alışkanlığı bize uymuyor kardeşim biz başka bir mantıklı başka bir gerekçeyle iş yapıyoruz biz bu paranın fakir fukaranın hakkı olduğunu düşünüyoruz kullanırken de kendi babamızın parasından daha imtinalı ve daha dikkatli kullanıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Olması gereken olması gereken başkanım.

BAŞKAN- Ya işte siz de yapın bakın siz de yapın ama siz o kalemlerde o devasa rakamlar gözükmezse 5 liralık iş 10 lira gözükmezse yollarda köprülerde hastanelerde böyle devasa şeyler de böyle büyük büyük rakamlar gözükmezse…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yine genel siyasete girdiniz yalnız.

BAŞKAN- Hayır ama siz bu mantıkla tutar bütçeleri değerlendirirseniz sıkıntı olur bir Bu ülkede bizim geldiğimiz dönemde enflasyon oranı ne döviz kuru ne depremle pandemi ne vatandaşın içinde olduğu durum ne Bayraklı Belediyesinin durumu ne hani alkışlayacağız  diyorsunuz ya şu an alkışlamanın lazım şu an alkışlamanın lazım bir hesap nasıl tutturulur bir bütçe nasıl kontrol altına alınır sürdürülmesi gereken işler nasıl yapılır ve ileriye dönük nasıl bir vizyon konuda siz diyorsunuz ki; “Ey Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı kimyamızı büyükşehirler dahil her tarafta bozdunuz burada da sizler bozuyorsunuz biz ne yapacağız bir daha ki dönem” sizin sorunuzu. Ama biz şunu söylüyoruz diyoruz ki “biz bu süre zarfında öyle ya da böyle borçlu aldığımız bir belediye her belediyenin borcu var ama her yiğidin iş yapma kültürü var diyoruz ki önce biz borçlarımızı bitireceğiz, finansal yapımızı güçlendireceğiz, bu süre zarfında öngördüğümüz projelerin bütün çalışmaların tamamlayacağız sonra da işlere başlayacağız” yani ne zamanı ile ilgili bir durum söz konusu değil bak arkadaşlar.

Seyfettin ATBAŞ- Başkanım pardon bizim kimyamızı…

BAŞKAN- Arkadaşlar bir dinleyin karşılıklı konuşmayın.  Ya bak rahatsız oluyoruz niye burada doğru bir iş yapılmış, iyi bir iş yapılmış ve sonuç itibariyle bu kentin 5 yıllık süreci içerisinde yapılacak işler bir plan çerçevesinde yapılmış her tüccarın  her işadamının her başkanın her icracı nın kendine ait bir yöntemi vardır. Biri der ki “benim 250 milyon borcum var boşver ben bunun üzerine bir daha borçlanayım” onun üzerine gideyim işi yapayım iş yarım kalsın gelsin iş elimden alsınlar Bu da bir mantık diyoruz  ki “hayır bir bir yere kreş yapacaksak ta Kültür Merkezi yapacak sakta başka bir iş yapacaksak da bunun resmi bir prosedür var” mesela Körfez Mahallesi'ne Kültür Merkezi yapacağız ama orada birkaç vatandaşımızın hakkı var ulaşmak bir yıl buldu biliyor musun ulaşmak şimdi Kamulaştırıp projesini çizip yapacağız. İsterseniz yapabiliyor musunuz?  Onur Mahallesi'nde kreş yapacağız park yerinden başka bir alana revizyonu yapıp yeni inşaatına başlayacağız ya siz hiç canınızı sıkmayın hiç canınızı sıkmayın siz hiç canınızı sıkmayın. Keşke siz de bir şeyler planın alsaydınız keşke siz bizim önümüze açsaydınız keşke biz bu işlerle ilgili bu tür ekonomik sıkıntıları ve çekmeseydik

Özgür HIZAL- Sayın başkan  biz planladık SGK borcunu sıfırlandı işte…

BAŞKAN- Arkadaşlar arkadaşlar ya mesele o değil bizim merkezi hükümete bir işimiz yok. Biz yerelde kendi yaptığınız işi söylüyoruz piyasanın bittiği ekonominin dibe vurduğu bir yerde bu performansı görmemezlikten gelmek bilmiyorum akıl karı bir iş değil ve şuna konsantre olmuşuz arkadaşlar Ben diyorum ki bak sosyal işlerden sorumlu müdürümüz  burada  30 bin Aileye  sistematik yardım ediyoruz bizim bütçe kalemizde var mı? Depremzede 300 aile üçlü beyaz eşya seti dağıttık

Abdullah AKTAŞ- Başkanım onu yapacaksınız zaten. Biz Bayraklı Belediyesi bütçesinde ne  yaptınız sorguluyoruz.? Şimdi peki o zaman ben size bir şey söylüyeyim. Dediniz ki depremzedelerin her birinin evine bin lira  yardım yapacağız dediniz  yaptınız mı yok yapsaydınız burada görünürdü şimdi bakıyorum pandemi yaşamışız deprem yaşamışız bu bölge Bayraklı ilçe sınırları sosyal yardım İşleri Müdürlüğü'ne 11 milyon 595 bin lira bütçe ayırmışsınız  Bütçe ile ayrılan 8 milyon 528 bin  858 tanesi net bütçe ödeneği  harcadığınız rakam 5 milyon 978

BAŞKAN-  İşte takıldığımız yer orası

Abdullah AKTAŞ- Ayırdığınız bütçeyi tam kullanamamışsınız. Çünkü neden vereceğiniz yerlere vermediğiniz için. Sözü tutmadığınız için. Hangi depremzedeye bin lira bağış yaptınız.

BAŞKAN- Van'da deprem oldu mu?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Van beni ilgilendirmiyor şu an  biz Bayraklıyı konuşuyoruz.

BAŞKAN- Hayır, Van da deprem oldu mu?

Abdullah AKTAŞ- Bayraklı meclisindeyiz.

BAŞKAN- Hayır bir kıyaslasana sen Van’daki depremin

Abdullah AKTAŞ- Van’dakini devlet büyükleri bir şekilde düşünmüştür.

BAŞKAN-Burada da devlet büyükleri vardı gerisini tamamlayan biziz farkımız bu işte. Yani enkazdan çadır sürecine çadır sürecinden geçici konutlara yerleşmelerine kadar oradaki temel ev ihtiyaçlarından beyaz eşyasından küçük ev eşyasına kadar yapan bir yerel yönetim vardı. Evet Türk milleti Van’da da vardı Elazığ'da da vardı ama biz buradakipayımızı  böyle yok saymanıza da   müsaade etmeyiz.

Abdullah AKTAŞ- Sayın Başkanım biz…

BAŞKAN- Bir dakika kesmeyin. Demek ki biz Bayraklı Belediyesi olarak gelen yardımları koordinasyonunu doğruyapmışız  doğru kanallara ulaşmış ve ip…

Abdullah AKTAŞ- Evet doğru yapmışsınız. Spor salonlarında çürütmüşsünüz bütün malzemeyi. Evet ne kadar gelen malzemeleri yani yurt dışında Yurt dışından bir çok belediyeden gelen malzemeleri spor salonunda suyun altında bıraktınız çürüttünüz  gerçekten doğru bir spor salonunun altında sel baskını ile ilgili suyun basmasından kaynaklı zarar gören malzemeler var.

BAŞKAN- Mantık bu pes yani. Spor salonun altında sel baskını ile ilgili suyun basmasından kaynaklı zarar gören malzemeler var. İşte mantık düşünce bu.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım düşünecektin oraya koymayacaksın basmayacak bir yere  koyması gerekiyor yani.

BAŞKAN-  Siz olursa Allah'tan değil mi doğal afet ama biz olunca niye yapmadınız değil mi?

Abdullah AKTAŞ- Spor salonunun  Bodrum kata koyacağınız salon içine koysaydınız su basmazdı değil mi?

BAŞKAN-Salonun  içinde bir faaliyet var değil mi?

Abdullah AKTAŞ-Ne vardı? Pandemiden dolayı ne faaliyet vardı salonun içinde hiçbir faaliyet yoktu. İnsanlar yürekteki şeyle buraya destek verdi  ama düzgün kullanamadınız Başkanım.

BAŞKAN- Çok iyi kullandık  gider sorarsın  depremzedeye de sorarsın

Abdullah AKTAŞ-Kime soralım?

BAŞKAN- Depremzedeye de sorarsın. Pandemi de etkilenene de sorarsın

Abdullah AKTAŞ- Başkanım size gelen depremzedeler sizin çağırdığınız?

Mehmet TOPTAŞ- Başkanım AFAD’cılara sorsunlar AFAD’cılaraAFAD’cıların ağzı açık kaldı Büyükşehir ile Bayraklı’nın çalışmalarına.

Abdullah AKTAŞ-  Sizin dediğiniz depremzedeler ayırım yaparak çağırdığınız depremzedeler ben size  sizin çağırmadıklarınızı getirip geleyim onları dinleyin birde.

BAŞKAN- Bak yine her işiniz iftira, Bu iddianızı ispatlayın,

Abdullah AKTAŞ- Peki o vatandaşı pazartesi makamınıza göndereceğim başkanım.

Cindi Can POLAT- Gerçekten anlaşılır olmuyor bizler konuştuk arkadaşlar konuştu aslında çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar vatandaş dinliyor. 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

Seyfettin ATBAŞ- Başkanım Pardon bizleri de söz verin artık.

BAŞKAN- Bir saniye bırakırsanız ben sözüm getireceğim ani niye bu kadar telaşlandınız  ben onu anlamadım bırakın bitireyim yani bak sen sabahtan beri Bak sen orada bütçede bir sürü şey okudun %99 doğru yansıtmıyorhiç sözünü kesmedim amma okumadın arkadaşlar. Rahatsız olmayın  rahatsız olmayın rahatsız olmayın rahat olun arkadaşlar rahat olun bak bütçesi kontrol altında projeleri kontrol altında sürece hakim depremden pandemiden vesaireden etkilenmemiş 70 milyonda borç ödemiş kredi ödemedik mi onuda ödemedik  dimi bak işte biz ödemedik onu siz ödediniz

Abdullah AKTAŞ-  Kesin hesapta öyle göstermiyor başkanım.

BAŞKAN- Yani  bankaya 70 milyon ödediğimizi göstermiyor mu el insaf ya vallahi el insaf.

Abdullah AKTAŞ-  Matematiğiniz zayıf başkanım.

BAŞKAN- Yazık yani ben size ne anlatsam anlamayacaksınız.  Ya konuşmaya gerek yok arkadaşlar kulaklarını kapatmışlar.

BAŞKAN- Başkanım tamam bu rakamları biz yanlış söyledik yalan okuduk peki yapmış olduğunuz projelerden bir tanesini şurada açıklayın bizde görelim.Vatandaşta görsün. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bütçe kontrol altına alınmıştır. İki Bayraklı Belediyesinin şu an kamu şirkete ait borçlarını bir taraf bırakırsanız şirket borçları da dahil aynı çerçevede  söylüyorum 30 milyona yakını Kredi geriye kalan toplam borcumuz toplam 40 milyonu geçmez arkadaşlar 6 milyon piyasa alkışla alkışla..

Abdullah AKTAŞ- Başka bir şeyde yaşıyorsunuz o zaman başkanım 2021 sonu itibariyle hepsini getireceğiz.

BAŞKAN- Alkışla alkışla.

Abdullah AKTAŞ- Bu kesin hesabı siz yanlış yaptınız.

BAŞKAN- Bakın altını çizerek bir daha söylüyorum. 2021 yılı sonu hepsini bitireceğiz. Hiç canını sıkma Allah razı olsun Şu an çok daha çok geçmiş olsun arkadaşlar size cevap vermekten yani niye bu kadar şey oldunuz. Evet değerli yurttaşlarımız değerli vatandaşlarımız meclis üyelerimiz Evet Bayraklı Belediyesinin şu an 30 milyon civarında bankalara borcu 6 milyonda günü gelmemiş vatandaşa olan borcumuz var şirketlerimizin de toplam 1 milyona yakın borcu var. Efendim bakın diyorum ki resmi borçlarımız dışında…

Abdullah AKTAŞ- Yani sizinkine göre 80 milyon mu borcunuz var başkanım.

BAŞKAN- Hayır 40 milyon var diyorum.

Abdullah AKTAŞ-  Ya başkanım söylediğinize sizde inanmıyorsunuz da…

BAŞKAN- Ya neden inanmayım sen zaten inanmasın da sana diyorum ki resmi buradan havale ettiğimiz 70 milyona inanmıyorsun ben sana neye inandırayım.

Abdullah AKTAŞ- Siz de buradan okumayın.

BAŞKAN- Sen ben 30 bin aileye ya arkadaşlar mali işlerden sorumlu başkan yardımcımız ne kadar ödedik  ağabeyim. Biz şeyle ilgili bankalara 102 milyon banka kredi borcu ne kadar ödemişiz

Abdullah AKTAŞ- 23 milyon ödemişsiniz başkanım.

BAŞKAN-  Ya bu yıl 23 milyon ödemişiz toplamda 70 milyon ödemişiz.

Abdullah AKTAŞ-  Değil 50 milyon ödemişsiniz toplamda…

BAŞKAN- Bir daha söyler misin Mehmet Bey arkadaş Lütfen dinleyin arkadaşlar.

Mehmet TOPTAŞ- Başkanım son kez bir hatırlatayım arkadaşlar vergi borçları bugün ki itibari ile 23  milyon 672 bin 637 lira piyasaya 6 milyon 102 bin 64 lira Bayraklı AŞ ye  hizmet aldığımız 35 milyon 554 bin 481 lira banka kredileri şu anki itibari ile 31 milyon 416 bin 112 lira

BAŞKAN-Abdullah bey dinlemiyorsunuz bak adam resmi rakam açıklıyor. Ne dedi Ne dedi Ne dedi.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım ne dedi?

BAŞKAN- Bakın resmi bir rakam açıklanıyor.

Abdullah AKTAŞ- Mehmet abi hesapladı 108 milyon borcumuz var dedi siz dediniz ki “40 milyon  borcumuz var” hanginiz doğru söylüyor hanginiz doğru hesap okuyor biz bilemedik.  5 dakika evvel kendi söyledi “130 milyon borçtan 108 milyon borcumuz kaldı”  dedi siz çıktınız.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkanım.

Abdullah AKTAŞ-  40 milyon sizin hanginizin doğru söylediği belli değil. sizde bakmak istediğiniz çerçeveden bakıyorsunuz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah’cığım bak sen cümleleri anlıyor musun?

Abdullah AKTAŞ- Ben çok iyi anlıyorum sizi.

BAŞKAN- Arkadaşın söylediği borç totali ile benim çerçevesini çizdiğim borç totali arasında  bir fark var.

Abdullah AKTAŞ-  Neymiş o fark başkanım.

BAŞKAN- Yani Ali gel ile Ali git arasında fark  ben diyorum ki; “40 milyon borcu söylerken resmi kurumlara  yani  vergi sigorta bu tür olarak bir tarafa..

Abdullah AKTAŞ- Onlar borçtan saymıyorsun yani başkanım onu borçtan saymayın bunu borçtan saymayın. Şimdi bu Ali gelmiydigitmiydi. Şahsa borcumuz yok diyorsun ona borcumuz yok diyorsun borcumuz yok diyorsun yok SSK borcumuz yok diyorsunBaşkanım  devri bile yapılmalı şu an SSK  kaç para borcumuz var? Yapıldı mı yapılmadı mı?  açıklayın SSK borcunuzu açıklayın. Kaç para borcunuz var?  Devir yapılmadan önce ki rakam kaç para…

BAŞKAN- Ya şuanı konuşmuyormuyuz biz şuan ki rakam kaç para.

Abdullah AKTAŞ- Geçen yılki konuşuyoruz.

BAŞKAN- Tamam 2020 yılı itibari, ile evet.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım biz yeterlilik önergesi veriyoruz grup olarak. Çünkü olay saptı gitti.

Seyfettin AKTAŞ- Kimya bozukluğundan bahsettiğiniz lütfen başkanım bana 3 aydır söz vermiyorsunuz  şu anda yok kimyam bozuldu benim kim Başkanım vallahi ben de 4 aydır buradayım.

BAŞKAN- Bozulmaz bozulmaz senin kimyan.

Seyfettin AKTAŞ- Bozuldu. Bütün meclis üyeleri biliyor. Yollara bir m³ asfalt atmadınız.

BAŞKAN- Yazık ya…

Seyfettin AKTAŞ- Evet yazık. Gerçekten yazık ana yolla çıkalım. Bakalım bu halk…

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım dilek ve temennilerin konusu, Dilek ve temenniler de konuşabilir arkadaş.

Seyfettin AKTAŞ- Ben teşekkür edeceğim başkanım teşekkür edeceğim.

BAŞKAN- Ya yollar yapılıyor zaten şuan yapılıyor.

Seyfettin AKTAŞ- Başkanım 1 m³ yollara asfalt atılmadı.

BAŞKAN- Doğru söylüyor birden fazla.

Seyfettin AKTAŞ- Yok valla benim yollumda yok. Başkanım bizim yolumuz da yok kimyam bozuldu benim kimyam bozuldu.

Gökhan KAFALI- Bende 4 aydır buradayım hep ağabey konuşuyor.

BAŞKAN- Yine arkadaşlar buna itiraz ederler. Bu iki yıl içerinde hani diyorduk ya

Seyfettin AKTAŞ- İki katlı bir yere boya sözü verdiniz.

BAŞKAN- Yapılan işin 10 katını yaptık ya. Evet arkadaşlar son. Halk her şeyi görüyor. Halka siz sokağa çıktığınız da size gerekeni söyleyecek siz hiç canınızı sıkmayın, sen esnafı gezdiğinde sana söyleyecek, sen kahveciyi gezdiğinde sana söyleyecek, sen pazarcıyı gezdiğinde sana söyleyecek, sen işe gidemeyen evinde muhtaç gördüğünde o vatandaş sana söyler. Sen canını sıkma yürek yetiyorsa benim çıktığım gibi çıkar dolaşırsın. Bu kadar açık araba ile balkonlardan selamını alıyorsan vatandaşla beraber sorun yok evet. 

Cindi Can POLAT- Arkadaşlar kesin hesapla ilgili biz kesin hesabı anlattık grup olarak diğer muhalif meclis üyesi arkadaşlarımız eleştirilerini getirdiler. Getirilen eleştirilere karşılık sayın başkanım siz ve arkadaşlarımız cevaplarını verdiler. Konu saptı gerçekten kesin hesaptan başka konulara geldi. Dilek ve temenniler de konuşulabilir. Bence kesin hesap artık oylanmasına geçelim. Grup olarak yeterlilik önergesi vermek istiyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN-Evet teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

2020 YILI KESİN HESAP PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

a) GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

2020 Mali Yılı Tahmini Gelir Bütçesine Göre Gerçekleşen Net Tahsilat Tablosu,

 

01 Vergi Gelirleri Öngörülen 112 milyon 770 bin Net Tahsilat 81.981.186 lira 03 kuruş

 

Serdar SANDAL- Kabul.

 

İsmail SARI- Kabul.

Mehmet TOPTAŞ- Kabul.

Hulisi BAŞARAN- Kabul.

Yeşim TEKOĞLU- Kabul.

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

İrfan ÖNAL- Kabul.

Cindi Can POLAT- Kabul.

Serap KESKİN- Kabul.

İpek KUL- Kabul.

Nilgün ALPASLAN- Kabul.

Osman AKSEKİ- Kabul.

Zehra ONGUN- Kabul.

Gönül GÜNGÖR- Kabul.

Ali UĞUREL- Kabul.

Emel ARSLAN HÜR- Kabul.

Ertuğrul CİVELEK- Kabul.

Metin UYMA- Kabul.

Alim ÇANKAYA- Kabul.

Şentürk APAYDIN- Kabul.

Kıyasettin AYDEMİR- Kabul.

Şeyhmuz BIÇAKÇI- Kabul.

Gökhan KAFALI- Kabul.

Özgür HIZAL- Ret.

Dilek YILDIZ- Ret.

Abdullah AKTAŞ- Ret.

Mikail BİLİCİ- Ret.

Hayrullah TELLİ- Ret.

Seyfettin ATBAŞ- Ret.

Ahmet ÖZTAP- Ret.

Emre DEMİR- Ret.

Orhan TEMİZ- Ret.

Muhammet ŞAHİN- Ret.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Muhammet ŞAHİN ret mi dediniz. Evet arkadaşlar 23 kabul 10 retle oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri öngörülen 42 milyon 237 bin net tahsilat 28.914.807 lira 83 kuruş Başkan Serdar Sandal

 

BAŞKAN-Evet oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Gelirler10 milyon 407 ön görülen 10 milyon 475 bin net tahsilat 1.033.643 lira 13 kuruş

 

BAŞKAN-Evet oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Diğer Gelirler öngörülen 99 milyon 753.100 lira net tahsilat 114 milyon 64 bin lira 421 lira 19 kuruş

 

BAŞKAN-Evet oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler,oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Sermaye Gelirleri öngörülen 49 milyon 810 bin lira net tahsilat 13 milyon 521 bin lira 424 lira 55 kuruş

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Red ve İadeler öngörülen – 45.100,00 lira net tahsilat yok

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Toplam öngörülen 315 bin lira 315 milyon lira net tahsilat 239.515.482 lira 73 kuruş

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

2020 Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimi Fonksiyonel Sınıflandırılması Birinci Düzey Tablosu

 

1. Genel Kamu Hizmetleri

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum. Daha okuyorsun.

 

Özel Kalem Müdürlüğügerçekleşen 2.580.480,36

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü gerçekleşen 68.276.033,44

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü2.512.894,12

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü2.674.786,17 kuruş

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 885.557,99

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2.395.171,31

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 2.405.814,69 kuruş

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 32.375.033,22

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Mali hizmetler Müdürlüğü 19.763.346,70

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 756.413,07

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.970.410,33

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Zabıta Müdürlüğü 11.194.414,01

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Ekonomik İşler ve Hizmetler

 

Fen İşleri müdürlüğü 20.277.425,09

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Park Bahçeler Müdürlüğü 15.594.928,22

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.317.885,83

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 1.330.514,36

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Çevre Koruma Hizmetleri

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 18.036.091,69

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

 

Emlak İstimlak Müdürlüğü 6.237.452,17

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü993.837,85

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5.320.855,67

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Plan Proje Müdürlüğü 1.086.607,04

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.662.466,03

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Sağlık Hizmetleri

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 5.321.528,32

 

BAŞKAN-Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.Evetevet AK Parti grubundan bir arkadaşımız Evet verdi takdir ediyoruz yani evet,devam ediyoruz,

 

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

 

Spor İşleri Müdürlüğü 4.695.510,32

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü7.510.021,28

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Kütüphane Müdürlüğü 1.879.220,67

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü 495.370,19

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

Fen İşleri Müdürlüğüyok gerçekleşen

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5.937.897,04

 

BAŞKAN-Kabul edenler etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

Toplam Gerçekleşen 245.487.970,18

 

BAŞKAN-Evet devam edelim, Evet devam ediyoruz,

 

Toplam gerçekleşen 245.487.970,18

 

Abdullah AKTAŞ-Ret verdik zaten sormanıza gerek yok, siz hepsini geçireceksiniz yani

 

BAŞKAN-Hayır ben gerekeni yaparım

 

Abdullah AKTAŞ-  Hayır siz gereğini yapında

 

BAŞKAN- Siz devam edin arkadaşlara

 

Toplam gerçekleşen 245.487.970,18

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Finansman Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Sınıflandırılması Tablosu Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması İç Borçlanma 30.476.712,56 ödeme

 

BAŞKAN- Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Likidite Amaçlı Tutulan Nakit Mevduat Ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler12.203.335,42

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun Milliyetçi Hareket partisinde ki arkadaşlarımıza Adalet ve Kalkınma partisinde ki meclis üyelerimize arkadaşlarımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki arkadaşlarımıza bürokratlarımıza Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Tamam efendim İyi haydi bakalım başla.. ya Emre bak 5 kişi oldu mu sen lan 8 oldu saat ya…

 

Ali UĞUREL- Sayın başkanım Sayın meclis üyesi arkadaşlar saygı ve sevgiyle selamlıyorum burada iki gün önce bir olayı atladık onu özellikle Dile getirmek istiyorum Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'na yapılan organizeye tasarlanmış memleketi sahipsiz sanan mafyavari saldırıya saldırının yine aynı gruba mensup kişilerce millet ittifakı ortağı iyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral AKŞENER’e de Rize İkizdere de ve Çayeli'nde yapma cesaretinde bulunulmuş olup bu yapılan terbiyesiz ve seviyesiz hareketi şiddetle kınıyorum.

 

BAŞKAN-Evet bizde kınıyoruz.

 

Ali UĞUREL- Bu mafya artıklarının yaptığı ve bir kesime de Mahallesi bir kesimde de maalesef teşvikte takdir gören bu hareketlerin bizleri hukuk ve demokrasi Devleti olma yolundaki gayretlerimiz den döndürmeyecektir bunun böyle bilinmesinde fayda vardır.

 

BAŞKAN- teşekkür ederim Buyurun Gönül Hanım

 

Gönül GÜNGÖR- Sayın Başkan sevgili meclis üyelerim sevgi ile saygı ile selamlıyorum hepinizi Biraz önce Devrem noktasında şey yapılınca Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan bütçe Komisyonu başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay sındır tarafından verilen bir önerge 17 Mayıs genel kurulunda torba yasanın kabulünde kabul edilmiş olsaydı bugün yasalaşıp Depremzede Vatandaşlarımızın aylık yüzde sıfır 30 sabit faiz oranı ile 2 yıl ödemesiz 240 ay vade ile konut Ve işyeri desteği kredisi kullandırılır konuma gelecekti maalesef AKP ve MHP oylarıyla reddedildi Ben önergeyi okumak istiyorum.

 

BAŞKAN- Yani AK Parti diye Düzeltelim.

 

Gönül GÜNGÖR- Plan bütçe Komisyonu başkanlığına görüşülmekte olan 2 efendim görüşülmekte olan 2 taksim 3607 esas numaralı sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlar da bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz Kamil Okyay SINDIR İzmir Milletvekili Emine Gülizar EMECAN İstanbul milletvekili Cavit Antalya milletvekili Bülent KUŞOĞLU Ankara Milletvekili AbdüllatifŞENER Konya Milletvekili Süleyman GİRGİN Muğla milletvekili madde 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 27.01.2020 31.12.2020 tarihleri arasında meydana gelmiş olan Depremlerde…

 

BAŞKAN- Sözünü tamamlasın.

 

Gönül GÜNGÖR- Evi işyeri yıkılan veya deprem sonrası yani Dilek Temennilerde değil miyiz?

 

BAŞKAN- Evet dilek ve temennilerdeyiz.

 

Gönül GÜNGÖR-Deprem bayraklıda olduğu için deprem,Bayraklı’da olduğu için

 

Abdullah AKTAŞ-Belediyede bir mecliste bir önerge verseniz aynı şekilde burada biz oybirliği verelim.

 

Gönül GÜNGÖR-  Arkadaşlar bir önerge Bayraklı'yı ilgilendiren önergeyi okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi plan bütçe komisyonuna verilmiş arkadaşım Plan bütçe Komisyonunca Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ince depremzedelerin düşük faizli oranlarla geri dönüşümlü faiz kullanması ile alakalı bir önerge ile ilgili bir önergeyi niçin okumayalım.

 

BAŞKAN-Talebi var Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bir grup milletvekili de arkadaşımız da burada Hayır hayır ile ilgili söylüyor sözünü kesmeyin lütfen

 

Gönül GÜNGÖR- Tarihleri arasında meydana gelmiş olan depremlerde evi işyeri yıkılan veya deprem sonrası ilgili belediye Valilik veya bakanlıkça hafif orta veya ağır kusur raporu verilen veya söz konusu depremler nedeniyle Bu kanun kapsamında kentsel dönüşüm kapsamına alınmış bulunan yapılardaki bağımsız biri mülkiyet sahiplerine yapılan yapıların yıkılarak yeniden yapılanması yapılması şartıyla bu maddeyi ihdas eden kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep edenlere kamu sermayeli bankalar tarafından aylık yüzde sıfır 30 sabit faiz oranıyla 2 yıl ödemesiz 240 ay vade ile konut Ve işyeri desteği kullandırılır kamu bankalarının Bu maddenin uygulanmasında kaynaklanacak gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir gerekçe Deprem nedeniyle evi işyerleri zarar gören veya Devrem riski nedeniyle evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlarımıza düşük faizli uzun vadeli ve 2 yıl erteleme imkanı bulunan kredi desteği sunulmaktadır önerge torba yasaya eklenmesi için verilmiş AK Parti ve MHP oyları ile reddedilmiştir. Milletvekilimiz bununla yetinmeyip genel kurula tekrar bir kanun teklifi önerisi sunmuştur. Dolayısıyla bu bölgede emekli olan emekleri ile geçilen zor koşullarda ev sahibi ya da iş yeri sahibi olmuş Vatandaşlarımızın zorlanmadan ev sahibi olabilmelerini sağlayacak 1 öneri reddedilmiştir.

 

BAŞKAN-Çok teşekkür ediyorum sonuçta Vatandaşlarımızın takdirini Hayır Hayır böyle sırayla mı geleyim ağabeye verelim Başkanım Olur Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ-Herkes Meclis üyesi aynı şartlarda aynı koşullarda geldik. her ay her ay aynı kişiler sıkıyor canım yani, Az ve öz kalalım Sizinkiler için de geçerli bizimkiler içinde geçerli pardon falan değil herkes meclis üyesi herkes haddini bilsin canım,kimsenin hakkını çiğnemek gibi bir şey yok birey Parti disiplin içerisinde kaldığı ortamda sıkıntıları dile getirecek bu bölgenin seçilmişleriyiz biz birilerinin dediğiyle atanmış değiliz biz seçilmişiz Sayın Başkan değerli arkadaşlar bazen insanların kalp ritmini bozan olaylar olur bu kalp ritmi Söylevi artık bizi meclisimizde bundan sonra 3 yıl gider 3 konu ya 2 konu ya 3 konuyla meclise geleceğim ben Dilek temennilerde o 3 Konuya değineceğim bu kalp ritmini bozan şeylerden bir tanesi bu bayraklı Lisesi'nden aşağı doğru araçla gelirken derin Bir Çukura araba lastiği düşüpte kafamın yan tarafa çarpması bozuyor bazı acıların dilsiz oluşu o acıları icra edenlerin yolda görünüşü kalp ritmimi bozuyor Bir de mevcut belediyemizde doğrudan temin ortamında üç firma düşünün ABC firmaları a firmasında anlaşılmış fiyat teklifleri verilmiş ya olmaz mı yani 220 kalemde bir tane b firması veya a firmasının a firmasına işin verildiğini düşünün ve meclis üyeleri Bunlar paylaşmam olması gereken paylaşım a firmasına işin verildiğini düşünün BC firmalarının verdiği tekliflerden bir tane bir kalem a firmasının geçmemezlik yapabilir mi yani Hep ABC yani 220 kalem malda a firmasının verdiği fiyatı o iki firmadan bir kalemin geçmemesi kalp ritmimi bozdu bozuyor O yüzden belediyemizde iş yapan kamu kurum kuruluşlar şahıslar doğrudan teminler denetim yapan arkadaşlarımıza hakaret etmesinler fiyat teklifi verirken biraz saygı göstersinler Yani o kadar saygısızlık hak etmiyoruz biz yani arkadaşlar 220 kalem Sayın Başkan 220 kalemde ABC firmaları var a firmada kalıyor iş BC firmalarından bir tanesi bir kalemde bunun önüne geçemiyor mu hep düşük hep düşük 15 kuruş 50 kuruş resmen hakaret ediyor Kalp ritmini bozuyor Sayın Başkan bilgin olsun bide

 

BAŞKAN-Bu konuda beni özel bilgilendirirseniz sevinirim.

 

Mikail BİLİCİ-Tamam Mehmet Bey bilir bilançolarda Biz kâr zararı stoklarla ayarlarız Sayın Başkan bilançolarda ki Mehmet Bey denetime şey kaleminde Enta kaleminde 6 küsur 6.759.000 adet stok var Hasan Karabağ döneminde denetime biraz detaylı indim Sayın Başkan 3 oda dolusu Kağıt stokta görünüyordu oraya Mehmet Bey bakıp da veya mali işler başkanı görüşüp de o stokun sarkıntılarını neler olduğunu görürsek bütçede bilançoda daha sağlıklı bir duruş alırız Şimdi artık bundan sonra bu kalp ritmini bozan 3 konu her ay mecliste gündeme geldi mi meclis biraz daha iyi olur gibime geliyor Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN-Buyurun Emre beysağ ol teşekkür ederim uyarılarınız için.

 

Emre DEMİR-Başkanım şimdiTabii dilek temennilerdeyiz hemen kesin hesap faaliyet raporu manifestolar her şeyi konuşabileceğim Düşünüyorum.

 

BAŞKAN-Ama biraz kısa kesersek 9.00 da sokağa çıkma yasağı.

 

Emre DEMİR-İzinlerimiz var gönderdiniz haberiniz yok galiba Bayraklı için 24 saat çalışma hazırız inanıyorum ki Siz de hazırsınızdır Sayın Başkan Şimdi arkadaşlar gülmeyin lütfen Başkanım şimdi birçok konu birçok konu birçok konu dizmişim Abdullah Bey konuşmanın başında dedi ki arkadaşlar kitapçıktan okudular gerçekten kitapçıkta çok teşekkür ederiz kıymetli bir şekilde hazırlamışlar sizde dediniz ki Özür dilerim tamam çalışmış kitapçıktan çalışmış kitapçıkta arkadaşlar iddialara söylüyorsun dedi ama 31 metrekare yeşil alan iddiası gibi iddia ediyorum mesleki tecrübesine saygı duyuyoruz kötü bir şey demedik kesinlikle saygı duyuyoruz çok çok teşekkür ederiz yanlış bir cümle olabilir Abdullah Bey de bu konunun uzmanı olmayan kişiler olabilir Bunları faaliyet raporu ile birleştirip anlatmamız daha sağlıklı olabilir dedi sizde dediniz ki hakaret etmeyin asla Abdullah Bey böyle bir adam değil hakaret etmez.

 

BAŞKAN-Emre Bey dilek temennilerde dilek temenninizi söyleyin geçmiş toplantının kritiğinide yapmayın.

 

Emre DEMİR-Sayın Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi verilen bir önerge üzerine konuşuluyorsa bende arzu ettiğim söyleyebilirim diyorum arkadaşlar sözümü kesecek hepsine cevap verebilirim bekleyin hepsini sizde dediniz ki bir siyasetçinin ne söylediği değil bütçeyi bilip bilmediği önemli cindi Bey dedi ki birbirinize düşürmek istemiyorum Ben bütçeyi bilmiyorum çalıştım öğrendim onu çok seven bir arkadaştan öğrenmiş ama yanlış öğrenmiş büyük ihtimalle şimdi kendisi Filistin ve Doğu Türkistan'dan bahsetti ardından Birleşmiş Milletler'e gitti Cindi beyin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığı biliyordum ama dile getireceğini tahmin etmiyordum o da biliyor ki Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımız dışında hiçbir yürekli Lider yoktur ki dünya mazlumlarının dünya müslümanlarının konuşsun ve dillendirsin.

 

BAŞKAN-Evet İsrail'e 6 milyonluk Ticaret hacmimizi kesersek daha sağlıklı  almayalımalmayalım ağabey.

 

Emre DEMİR-Sayım başkan onları onları milletvekillerinizi arayıp orada Türkiye büyük milleti meclisinde konuşabilirsiniz üyemiz Muhammet Bey dedi ki Mega projeler yapamayan

 

BAŞKAN-Evet arkadaşlar bundan sonra temizlik malzemesi ilgili yerli ürün dışındatemizlik malzemesi ile ilgili ürün dışında hiçbir ürün alınmayacak.

 

Emre DEMİR-Teşekkür ederiz güzel bir karar size alkışlıyoruz alkışlıyoruz  sizi kesinlikle Sayın başkanım alkışlıyorum şimdi notlarımı yazmışım başkanı Muhammet Bey dedi ki Mega projeler bu bütçeyle yapılmaz borçlanmamız lazım çok haklı ama bu Mega projeler yapacağınızı Siz söylemiştiniz ardından bir de dediniz ki ileriye dönük Vizyon arkadaşlar 2020 falan gitmeyeceğim 2021 faaliyet raporunda Sayın başkanın Mart 2019'da yaklaşık 2 senede ileriye dönük vizyonunda söylediği bir cümle var Smyrna Meydanı alakalı bütçede öngörülmeyen bir fazlalık yani proje maliyetini fazlalığı yani Sayın başkanım Çok da ileri görüşlü olduğu söylenemez 30000 haneye yardımdan bahsediyor Çok teşekkür ederiz yalnız Bayraklı nüfusu 300330 binin Yani yaklaşık 300300 bini geçmiş durumda Şimdi bir pencereden bahsedildi hangi Pencereden bahsettiğimiz merak ediliyor. Biz yeşilalan denildiğinde kişilerin vakit geçirdiği 33000 metrekare gibi çok ciddi rakamın 11 yeni parka sığmayacağı bildiğimiz yenilenen parka sığmayacağını bildiğimiz bir pencereden bakıyoruz Ben herkesi Bayraklı'da Bayraklı Belediyesi'ne ve Bayraklı halkına hizmete davet ediyorum o hizmette bizim penceremizden yapılır lütfen bizim penceremizden sizlerde bakın arkadaşlar herkese teşekkürler hayırlı akşamlar.

 

BAŞKAN- Ben de arkadaşlar Bir saniye şey söyleyeceğim ondan sonra söylerseniz ben de Emre Bey teşekkür ediyorum yani yıl 2021 bir Orta Çağ Filozofu edasıyla her işten bu kadar anlayan her İşin doğrusunu ve yanlışını bu kadar saptayan ve ortaya koyan hiçbir arkadaş görmedim. Bak ben bir matematik öğretmeniyim Biz de geometriyi başka bir anlatır sayılar başka bir anlatır vesaire başka bir şey sen Muhasebeden inşaata yeşil alanlardan vesaire her şeyde uzmansın Kimin ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptığını bile bilen bir adamsın Yani enteresan bir iş Yani sadece olan arkadaşım bak bir işin uzmanı vardır bileni vardır yani ben şu an Özgür Bey kadar hukuki bilgim olabilir mi tecrübem olabilir mi ya da…

 

Emre DEMİR-Başkanım cindi beyin burda konuşmasına bakarsanız herkes herkes olabilir yani yani.

 

BAŞKAN- Ama bazı şeyleri fikir sahibi olması oldukça önemli.

 

Emre DEMİR-Gençlik okuyor haberiniz yok gençlik araştırıyor haberiniz yok Google var haberiniz yok, Eski öğretmenler kaldı tarihte kaldı haberiniz yok.

 

BAŞKAN-Keşke keşke yaşıtlarımız birazcık uygun senin öğretmenin olabilseydim ama ondada temel bir sıkıntı var kaçardın hayır hayır hayır vallahi kaçmazdın o sınıfta olamazdın yani orada olabilmen için koçu Sabancı ODTÜ'yü Boğaziçi hedeflenen lazımdı işte öyle değil o işler.

 

Abdullah AKTAŞ- Arkadaşlarımızın en büyük şanssızlık sizin dershanenizin dönemine yetişemedik  biraz daha devam ettirseydiniz o dersaneyi çalıştırmayı yetişecekti. Evet şimdi şimdi başkanım başkanım konuyu değiştireceğim başka bir konu 1950 yılında %53 1954 yılında %57 oy alarak bu ülkede hükümet kuran ve 27 Mayıs 1960 Anayasası darbe darbe darbesi ile idam edilen başbakan Adnan Menderes Maliye Bakanı, Hasan Polatkan Dışişleri Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu ya buradan Allah'tan rahmet diliyoruz Bu ülkenin bu devletin bir daha bu tür darbeler ve acılar çekmemesini temenni ediyoruz Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN-Bizde her şekilde ne olursa olsun siyasal idamların tamamına karşıyız Deniz Gezmişler de olduğu gibi Evet Buyurun.

 

Muhammet ŞAHİN- Başkan çok fazla uzatmayacağım bu Ekrem Akurgal Parkı ile ilgili Ekrem Akurgal Parkı ile ilgili bir kahve sözünüz vardı Geçen de gelmişsiniz yine Muhtarlıkta ilgili bir görüş müsünüz Başkanım şu kafeye artık oraya bir yapalım yani ya çok geç kaldık bu konuyla ilgili lütfen rica ediyorum.

 

BAŞKAN-Yani arkadaşlar inanın oradaki kafenin maliyeti de ciddi bir şey değil yani 15-20 günde arkadaşlarımızın yapıp çıkacağı ama işte sit alanı olması kurulur kurulmaz vesaire işte evrakın bulunması böyle acayip bir şeye girdi ama sanıyorum yerle ilgili de muhtarımızın da talepler doğrultusunda dediği yere Yapacağız.

 

Muhammet ŞAHİN- Başkanım bu şey yaz bitmeden şunu hallederim ya rica ediyorum yani bir de yine yine de

 

BAŞKAN- Fen İşleri müdürümüz burada mı Nedir durum ağabey ne kadar bir süre olur.

 

Muhammet ŞAHİN- Sizden önceki Fen İşleri Müdürü de Ağustos'ta bitiyor demişti Bir yıl oldu baba

 

BAŞKAN: Ben geldim geleli aynı fen işleri müdürü var.

 

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür Vekili)- Onay geldikten sonra 1 aylık bir süresi var bütün projesi hazır herşeyiyle hazırız.

 

BAŞKAN- Projemiz Çevre Şehircilikte mi?

 

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür Vekili)- Evet Bizden ön onay gitmesi lazım.

 

Muhammet ŞAHİN- Yani ne kadar bir süre tahmini olarak.

 

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür Vekili)-  Yapım süresi 3-3,5 ayı bulur, üç buçuk ayda tamamlanır.

 

Muhammet ŞAHİN- bir ayda onay süresi diyelim 4 ayı bulur. Dört buçuk ay sonra biz o kafede Başkanla birlikte çay içecek miyiz.

 

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür Vekili)-  Aynen öyle

 

Muhammet ŞAHİN- Tamam. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN-Bakın çevre şehircilikten geldikten sonra 2 ay içersindeaçağız.

 

Özgür HIZAL- Bir konu daha var bu konuda bir tavsiyede  bulunabilirmiyim. Konuda çok özür diliyorum

 

BAŞKAN- Estağfurullah ağabey. Çevre şehircilik il müdürümüzden rica ederiz Evet durumun aciliyetini

 

Muhammet ŞAHİN- Şu anda yazı çevre sonra Özgür abi de

 

Özgür HIZAL-  O konu Özgür abi arkadaşlar arkadaşlar önemli konu. Önemli bir konu Cengizhan Mahallesi'nde gerçekten yaklaşık 2 yıldır yapılması planlanan ama bazı teknik gerekçelerle 2 yıldır yapılamayan bir kafenin yapım süreci ile ilgili güzel bir çalışma yapıyoruz Çok özür diliyorum Bu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiş olan Muhtemelen Siz de görüş görüş müsünüz Bir de sayı numarasını Grup başkanvekilimizede verirseniz Biz de grup olarak size her türlü desteği vermeye hazırız Çıkışların toplantı çıkışında verirseniz Onun bir an önce hızlandırılmasını.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederiz.

 

Muhammet ŞAHİN- Teşekkür ediyorum ya Allah razı olsun başkanım başkanım rica ediyorum yine diyeceksiniz ki bu tuvaletleri belledi Ama şu tuvaleti buradan alın Allah'a yine arkadaşlar kullanılmıyor.

 

BAŞKAN-Yani oradaki o tuvalet o bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçekte değil onu şey yazacağız bizim şu Manavkuyu'da ki bir bölge yapacağız oraya o kafe ile beraber o sorunu da çözeceğiz.

 

Muhammet ŞAHİN- Tamam başkanım teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN: Buyurun Cindi Bey son sözü de

 

Cindi Can POLAT: Evet cevap bakalım şimdi öncelikle arkadaşlar grubumuzdan mecliste arkadaşlarımızdan Ali UĞUREL’in Sayın Meral AKŞENER'e yapılan saldırı ile ilgili o mevzu ile ilgili hatırlatmış olduğu bütün Söylemlerine biz de cumhuriyet halk Partisi grubu olarak katılıyoruz yine aynı şekilde Gönül Hanım Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin mecliste Bayraklı'da ilgilendiren depremle ilgili vatandaşlarımızın ucuz kredi kullanması ile ilgili vermiş oldukları önerge evet reddedilmiş buna üzüldük bayrakları olarak Umarım önceki süreçte tekrar değerlendirilir ve yürürlüğe girmesini diliyor ve temenni ediyorum şimdi Emre Bey sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili söylemde bulunduğu bizim sayın Cumhurbaşkanı ile bir sorunumuz yok yapılanlar takdir ediyoruz yapılmayanlar da söylüyoruz Ben bugün meclisin başında Çin Devleti'nin kendi sınırları içerisinde Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapmış olduğu zulmü katliamı soykırımı ve yıllardır süregelen bu meseleyi dile getirdim kınadığımızı söyledim ve oradaki Uygur Türkleri dünyadan dünyadaki devletlerden ve Türkiye de dahil bizden Bu meselenin Birleşmiş Milletler'in gündemi taşınmasını bekliyor arkadaşlar Sen Cumhurbaşkanı bu meseleyi de Birleşmiş Milletler'in gündemine taşısın alkışlarız bir başka mesele 19 Mayıs'ı kutladık 19 Mayıs önemli ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a çıktığı gündür ve ulusal Kurtuluş mücadelesi Samsun'dan başlatmıştır Bugünü de Türk gençliğine bayram olarak armağan etmiştir.

 

 BAŞKAN-GamzeGül Hanım buyurun son sözümüz.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Değerli başkanım değerli başkanım çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve Sayın bürokratlar geçen mecliste ben yoktum Grup başkanvekilleri miz bana taziyelerini iletmişler O nedenle cevap veremedim ben bu vesileyle babamın vefatından sonra yanımda olan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma arayıp soran bürokratların da çok teşekkür ediyorum şey babam benim için çok kıymetliydi yapılan iyilikler karşılıksız yapılır Ancak her zaman bu insanlar takip edilmeli derdi bu konuşmayı o nedenle yapıyorum biliyorsanız 16 ay boyunca bir tedavi süreci geçirdi bu tedavi sürecinde özellikle yanımda olan size çok teşekkür ediyorum başkanım her koşulda yanımda olduğunuz ve meclis üyesi arkadaşlarım Nilgün Alpaslan ve İpek Kula'da özel teşekkür etmek istiyorum bir özel teşekkürüm de AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi grup başkan vekili Onun da desteği Çok önemli çünkü 16 ay boyunca gerçekten yanımızda durdu bu bize insani değerlerimizin insani yaralarımızın yanında olduğunda siyasetin çok çok üstünde davranışlar sergilediği mizi göstermekte Bu nedenle bu bütünleşme için teşekkür ediyorum Aslında biz çok güçlü bir meclis Siz siyaseti bir kenara bıraktığımızda yaralarımızı sarmak için hep beraber sarılabilir iz Çok teşekkür ederim sizlere

 

BAŞKAN-Hepimiz arkadaşız dostuz yani buyurunÖzgür Bey.

 

Özgür HIZAL-Sayın başkan kıymetli meclis üyelerim bizlerde tekrar kıymetli babalarını Gamze Gül Hanımın rahmetle anıyoruz kendisine ve ailesine de başsağlığı diliyoruz Tabii ki burada bütün meclis üyesi arkadaşlarımız hiçbir politik düşünce içerisinde olmaksızın bu gibi insani davranışlar noktasında elbetteki hepimiz elbirliği ile bir mücadele vereceğiz benim nasıl söz alma gerekçem 2 konuydu birincisi deprem ile alakalı hükümetimize yapılan eleştiri partimize yapılan eleştiri İkincisi de Doğu Türkistan meselesinde yine partimize ve hükümetimize yapılan eleştiriler konusunda söz hakkı doğduğunu düşünüyorum Bununla ilgili çok kısa vaktinizde almadan hemen cevap vermek istiyorum şimdi bazı konular Evet gerçekten popülizmin konusu olmaması gerek bazı konular gerçekten siyaset üstüdür buradan siyaset üretmenin ne size ne bize ülke halkına hiçbir faydası olmaz Şimdi arkadaşlar İzmir'de çok ciddi bir deprem yaşandı maalesef onlarca yüzlerce canımız kayboldu ve Elbette ki Bayraklı Belediyesi yerel yönetimlerde olmak üzere bütün devletin kurumları depremin ilk saniyesinden itibaren bir mücadele verdi verilmediğini söylersek burada çalışan temizlik personelinden diğer bütün personelin emeklerini görmezden geliriz ki kendilerine defalarca teşekkür ettik ama eksik varsa bu eksiği söyleyeceğiz Şimdi arkadaşlar burada bir deprem sonrasında hemen biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde depremden zarar gören deprem anında yıkılmış ve deprem anında yıkılmayıp Daha sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılan birçok konut var Yaklaşık herhalde bağımsız bölüm sayısı binin üzerinde diye biliyorum Belki daha...

 

BAŞKAN-Bakanlığımızca yapılan toplam bina sayısı 73

 

Özgür HIZAL-Bağımsız bağımsız bölümden bahsediyorsun Sayın Başkan şimdi bununla alakalı biliyorsunuz Çevre Şehircilik bakanlığımız çok hızlı bir şekilde Bayraklı'da konutların yapımı ile alakalı bir faaliyet içerisine girdi Sizlerde görüyorsunuz bitti bir yıl içerisinde sizin yine Cengizhanda hastanenin yan tarafındaki alan içerisinde binlerce konut yapılıyor inşaatları başladı bu Kredi ile kredi ile alakalı mesele de biliyorsunuz Bu konutlardan faydalanacak olan Bu proje alanı içerisindeki konutlardan faydalanacak olan depremzedelere çok ciddi bir kredi desteği verildi 2 yıl geri ödemesiz 18 yıl Yani toplamda 20 yıllık sıfır faizli ve yapılan inşaatın maliyetinin yüzde ellisi ile yapılıyor Onun dışında yine buna çok yakın yine bu adetlere çok yakın Bu süre sürelere Çok yakın bir kredi ödenmesi söz konusu bu Kredi yaklaşık 120 120 bin TL 200 bin lira 200 bin TL'ye çıkartıldı bu deprem Sonrasında ne karartıldı elbette ki gönül ister ki bu kredi miktarını daha yukarılara çıkartılması şimdi Buradan çıkıp sırf popülizm yapmak sıf siyaset üretmek sırf önerge vermek bu önerge üzerinden birtakım tartışmalar yapmak çok doğru değil kaldı ki burada asıl problem Benim az önce konuşmamda da dile getirdiğim gibi asıl problem bu Odaların Odaların bizim bütün siyasi partilerin oy birliği ile işbirliği ile işbirliği ile çıkarmış olduğumuz Bu plan notlarına karşı açılmış davalar arkadaşlar şimdi bu davalarda açılmış davalar Arkadaşlar bu davalarda açılmadıysa da açılacak Genel Merkezi Bununla ilgili açıklama yaptı şu varacağımız tavırla açıklama yaptı bu davalarda bir yürütmeyi durdurma kararı verirse Biz Bayraklı'da ne anlatacağız ne anlatacağız Bayraklı’lara ben Ak Parti Grubunun bir temsilcisi olarak bir meclis üyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ak Parti Grup Başkanvekili olarak bir siyasi duruşu sergiliyorum bu şımarıkça tavırdan vazgeçmelerini söylüyorum ben bu konuşman aynısını İzmir Büyükşehir Meclisine de dile getireceğim ama

aynı duruşu arkadaşların Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilmiş bir önergeyi burada okuyarak değil aynı duruşu Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın iyi Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın da Odalar noktası da göstermesini istiyorum ikincisi arkadaşlar müsaade Buyurun ikincisi Doğu Türkistan meselesi biz 18-19 yıllık iktidarımız boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olmasını sağlayan en önemli argümanlardan biridir Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı ve Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN belkide çok tarihte görülmemiş bir şekilde Birleşmiş Milletler genel kurulunda bütün devletlerin devlet başkanlarının gözünün içine bakarak Dünya beşten büyüktür demiştir ve gereğini de yapmıştır bunu sadece Filistin'de yapmamıştır Sadece Doğu Türkistan'da yapmamıştır bunu Azerbaycan'da da yapmıştır Karabağ'da da yapmıştır bunu bütün mazlum coğrafyalarında yapmıştır Ama bunu yaparken hiçbir zaman popülizm yapmamıştır iç siyasete alet etmemiştir bugün de yapmıştır dün ne yapmıştır Yarın da yapacaktır bakın Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit TÜMTÜRK’ün bir açıklaması var Anadolu ajansında arkadaşlar ve Aynen şu ifadeyi kullanıyor uluslararası alanda sahip çıkan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dır. Arkadaşlar şimdi bu konuda çıkıp bu konuda çıkıp sadece siyaset yapmak adına sadece siyaset yapmak adına bir takım ifadeler kullanılması çok doğru değil. Mazlum coğrafyalarda mazlumlara egemen güçlerin yapmış olduğu zulmü hep beraber eleştirelim gönül isterdi ki o metni grup başkanvekili Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkanvekili arkadaşımız gelip bizim grup başkanvekili ne şöyle bir öneri sunabilirdi, gelin ortak bir metin hazırlayalım bütün zalimleri eleştirelim derdi. Biz bütün zalimleri dünde olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eleştireceğiz her konuda her konuda eleştiri yapabilirsiniz her konuda Hastane, Sağlık, Yol, Ekonomi, Eğitim her konuda elbette ki hakkınız vardır. Biz nasıl eleştiriyorsak sizde eleştirebilirsiniz ama bazı konuları siyasi malzeme yapmak gerçekten doğru değildir saygılarımı sunuyorum, hayırlı akşamlar.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar arkadaşlar ya arkadaşlar yani bir cevap hakkı bitecek bir şey değil ki izin verirseniz arkadaşlar bir saniye… Sayın HIZAL’ın söylediği mesele…

 

Cindi Can POLAT-Başkanım bu metni biz hazırlamadık …

 

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye…

 

Cindi Can POLAT- Bizim genel başkanımız Sayın KILIÇDAROĞLU’nun da bu dünya coğrafyasındaki mazlumların uğramış oldukları kıyım zulümle ilgili beyan beyanatlarına da arkadaşlarımızın da bakmak istiyorum ben. Bu meselenin Birleşmiş Milletlere taşımadığını söylüyorum. Ayrıca yani popülizm popülizmden bahsediliyor da manipüle edilmekten kendileri maalesef aynı şeyleri yapıyorlar siyaset yaptığımızı bu mesele üzerinden ima etmeye çalışıyorlar…

 

BAŞKAN-Yani Özgür Bey kendince haklı olduğu bir şeyi dile getiriyor. Sonuçta bir tespitte bulunuyor.Ayrıca doğruysa bizim bundan mutlu olmanız lazım.

 

Cindi Can POLAT-Sayın başkanım ayrıca bu metinde bu metin bizim hazırladığımız bir metindeğil. Bu Millet İttifakı bileşenleri partilerinin…

 

BAŞKAN-  Arkadaşlar da dahil olmayıp…

 

Cindi Can POLAT-Saadet Partisi Genel Merkezlerinin genel merkez düzeyinde hazırladıklarını meclislere gönderdik de bir metindir. Keşke Genel Merkez nezdinde girişimlerde bulunsaydılar da bizim onları daire olsaydı. Teşekkür ederim.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-Evet mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?Oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir daha ki toplantı tarihimiz.

 

Cindi Can POLAT- Arkadaşlar bir sonraki toplantımız tempoyu düşürelim, 1 Haziran saat 18:00 burada iyi akşamlar..

 

BAŞKAN-Arkadaşlar toplantı 1 Haziran salı saat 18:00.

 

 

Meclis Başkanı         

Serdar SANDAL     

 

 

 

 

 

                        ÜYE                                                  ÜYE

                 Emel ARSLAN HÜR                              İpek KUL