Meclis Çalışmaları

01/06/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ  01.06.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ -  Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR:  Murat PERVANE- Orhan TEMİZ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar salondaki arkadaşlarımızı da davet edelim. Hemen Özgür Bey ile Abdullah Bey’i yok yazalım geçsin. Yok geldi Özgür Bey gelmiştir, Abdullah Bey'i de görüyoruz. Özgür Bey geliyor mu? Evet değerli meclis üyeleri değerli bürokratlar değerli konuklar basınımızın değerli temsilcileri çoğunluğumuz vardır. 2021 yılı Haziran ayı meclisi'nin ilk oturumu açıyorum, Bayraklı Belediyesi'nde geleneksel olarak ilk meclisimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatıyoruz.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

21.05.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet gündemimizin ikinci maddesi geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkan toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Herhalde bir önergemiz yok.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bizim bir önergemiz var.

BAŞKAN- Var mı?

Abdullah AKTAŞ- Evet.

BAŞKAN- Bir okuyalım.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

            İmar Müdürlüğünce alınan imar durum harçları müracaat esnasında alınması bir çok sıkıntıya yol açmaktadır. İmar durumunun 18. maddesi olarak verilen belge sırasındaki sıkıntıyı önleme adına müracaattan sonra belge alınma aşamasında harç alınması için gerekli kararın verilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.

                                                                                    AK Parti Grubu Meclis Üyesi

                                                                                               SeyfettinATBAŞ

BAŞKAN- Bunu önerge olarak değil de şey olarak alalım bir öneri olarak alalım.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi burada anlatılmak istenen anlaşıldı mı başkanım? Şimdi bu İmar durumu belgesi durumunda bir terslik varmış vatandaştan gelen bir şey bu. Önce parası yatırılıyor onda sonra vatandaşa imar durum belgesi ya da 18 uygulaması varsa bunun bilgisi veriyormuş. Asıl olması gereken de vatandaşın muaf olduğu noktalarda  da isteyerek ya da istemeden parası tahsil edilmiş oluyor ve geriye iade edilmediği içinde vatandaşın ücretsiz alması gereken belge ücretlendirilmiş oluyor, bunun düzenlenmesi ile ilgili.

BAŞKAN- Tamam olur. Yani dediğiniz ölçekteyse Seyfettin Bey siz Sibel Hanım burada mı?

Seyfettin ATBAŞ-  Başkanım bu aynı zamanda bürokrat arkadaşlarımızı da polemiğini ortadan kaldıracak yani.

BAŞKAN- Evet dediğiniz ölçekteyse  meclis üyemle bir araya gelin söylediği ölçekte ise gerekli düzenlemeyi yapalım.

Seyfettin ATBAŞ- Şifayen verilmiş başkanım bu şey ama talimat fakat her değişikliklerde bunlar sıkıntı yarattığından...

BAŞKAN- Ya bittikten sonra bize gelir biz gereği ile ilgili neyse gerekli talimatları veririz.

Seyfettin ATBAŞ- Tamam başkanım, Sağolun.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Herhalde yok bir önerge, devam.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2664) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32943 ada, 12 parsel 152,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe, İmar ve Hukuk  komisyonlarına gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-811) Bayraklı İlçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 26M-3a paftada, 7170 sokak ile 7171 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Semt Oyun Alanı" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım 2.3.4.5. ve 6 maddeler aynı mahiyette regülatör yeri verilmesi ile ilgili. Bu 4 maddenin de 5 maddenin de İmar, Hukuk, Çevre Sağlık, Sosyal Konutlar ve Deprem Afet komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet kıymetli meclis üyeleri 2- 3- 4- 5 ve 6 nolu önergelerin İmar, Hukuk, Çevre Sağlık, Sosyal Konutlar ve Deprem ve Afet komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1087) Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih 65 sayılı kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usül ve Esaslarına Dair  Yönetmeliği hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım bu Çalışma Usül ve Esaslarına ilgili hazırlanmasına gereken bir yönetmelik. Hukuk, Plan Bütçe, AR-GE, Kent Konseyi ve Engelliler  komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 7 nolu önergenin Hukuk, Plan Bütçe, AR-GE, Kent Konseyi ve Engelliler komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

8- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-452) Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ''Lanzarote Sözleşmesi'nin'' ''Beşte Bir Kampanyası'' kapsamında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan ''Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması İçin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması'nın'' Bayraklı Belediyemiz tarafından da kabul edilerek imzalanması ve imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdal SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım adı geçen anlaşmanın imzalanmasının sizinle ilgili size yetki vermesi ile ilgili, bu anlamda Hukuk Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı, Çocuk ve Gençlik Spor, Kültür ve Eğitim komisyonlarına gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 8 nolu önergenin Hukuk, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk ve Gençlik Spor, Kültür, Eğitim ve Madde Bağımlılığı komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından mevcut "Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu" adının "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar  önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-724) 07.01.2021 Karar Tarih ve 13 Karar No'lu Meclis Kararımız ekinde yer alan 2021 yılı için mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvellerinde yer alan Sağlık Ocağı tarifesinin 250 TL/AY olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet Ak Parti grubu?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 2 nolu önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Aile Hekimlerimize müjdeler sunuyoruz buradan. Evet 3.

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2953) Altyapı ve Ulaştırma Koordinasyon sisteminde yer alan harç bedellerinin  AYKOME ile görüşmeler neticesinde bu harç bedelleri Bakanlık'a bağlı kuruluşların birim fiyatı baz alınarak altyapı kazı izni harcının oluşturulmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-410) Belediyemizin çocuk katılımı konularında yürüttüğü faaliyetlere kurumsal nitelik kazandırılması, çocuk hakları, istismarı ve ihmaline dönük bilinçlenmenin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda UNICEF ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerin belediyeleri, konuyla ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile gerçekleştirilecek olan etkinlik, çalışma ve projelerin ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülmesi, tüm çocuklar için; telafi eğitimlerini sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Birimi" kurulması hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin de görüşüldüğü komisyonlara iade edilmesini talep ediyoruz. Acil kaydıyla ikinci meclisimizde çıkartılması koşuluyla.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi acil koduyla ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek ve Temenniler söz almak isteyen meclis üyemiz? Evet olmadığına göre...

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım bizim vatandaşımızın sıkıntılarına ilgilenen bir halk masası var bildiğim kadarıyla içeri girişte, değil mi?

BAŞKAN- Evet.

Mikail BİLİCİ-  Esnafında sıkıntıları oluyor ruhsatdır şudur budur onlar için de bir masa dizaynı olsa esnaf sıkıntısını derdini çözebilecek olan bir muhatabı bulabilse burada bizlerle diyaloğu azalır, iyi olur. Yani burada vatandaşa hizmet eden bir masa gibi esnafa da hizmet eden bir birim oluşturabilir bu iyi de olur esnaf açısından.

BAŞKAN- Ahmet Bey bir düşünelim.

Mikail BİLİCİ-  Okullar, kahveler okullar açıldı yanında kahvelerde açılıyor çay ocakları kahvehaneler. Şimdi arkadaşlar bizim aile hayatında kadın evde çocuklarının başında olması gerekir ama erkeğin kahve hayatı kadını çocuklarının başında olmaktan da men ediyor bazen. Ev temizliklerine falan giden aile hanımlarımız var şimdi İsmail Bey demin dedi ki, ne o seni titreten. Nasıl dedin başkan? Birşeyler söyledin sen demin. Önümüzdeki hafta iyi titrer benim kalbim güzel olur bugün kü titreme aile içerisinde olsun. O şahısları kahvede gördüğümde ben aile reisini işe gitmeyip hanımını gönderen onlara fareye bakar gibi bakıyorum yani böyle bilsinler belediyemizin bu gibi toplantılarda basına açık internet üzerinden seğrediliyor bildiğim kadarıyla. Yani hanımının çocukların başında olmasına müsaade etmeyip ev işlerine gönderen erkeğin kahvede taş oynaması kağıt oynaması onu fareden de öteye geçirdiğini bilmeleri doğru olur. Bugünlük bu kadar olsun.

BAŞKAN- Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı?

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?...

Abdullah AKTAŞ- Başkanım söz alacağız.

BAŞKAN- Buyurun tabi. Mazeretleri bu arada oylamış olduk.

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi cümleten hayırlı akşamlar. Bu geçtiğimiz hafta yani hafta sonu bakanımız Murat KURUM  biliyorsunuz deprem bölgelerini gezdi belki sizde iştirak etmişsinizdir bilmiyorum. Şimdi orada yaptığı açıklamalarda toplam yedi bölge şuan inşaatları devam ediyor bunların bir kısmı Eylül ayının sonlarına doğru hak sahipleri teslim edilmeye başlanacak. 7 bölgede 1444 konut 258’e yakın şey ticari dükkan vesaire ayrıca 3500 tane de rezerv alanında inşaatı başlamış bir konut alanı var.

BAŞKAN- Daha değil. Planlanan 3500.

Abdullah AKTAŞ- Evet planlandı ama başlandı belirli kısımları başlandı. Evet acil olan kısımlarla ilgili şeyleri yaklaşık 3-4 ay önce başlandı, ayrıca rezerv alanıyla ilgili bir müjde daha verdi bakanımız üç bin üçyüz altmış  metrekarelik bir Millet Bahçesi'nin rezerv alanı bölgesine yapılacağını söyledi. Bu 7 bölgede yapılacak olan deprem ile ilgili yatırımların toplam bedeli 543 milyon TL'yi buluyor, ayrıca Millet Bahçesi rezerv alanları 7 bölgede yapılacak toplam yatırım ise 2 milyar 200 milyonluk yatırımı kapsıyor. İnşallah kısa zamanda da depremde hasar gören binaların vatandaşlara teslimi ile de bu sıkıntıları bir nebze giderilip vatandaşlarımızın eski hayatlarına dönmesi en büyük temennilerimiz içerisinde, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Deprem meselesi arkadaşlar siyaset üstü bir kavram bu alana bir şekilde siyasetin bir parçasını bulaştırdığımız da bunun zararını vatandaş görür. Doğal olarak emeği geçen herkese hem bakanlığımıza, valiliğimize, derneklerimize Büyükşehir Belediyemize tüm katkı sunan arkadaşlara biz şükranlarımızı sunuyoruz ve bu süreçte Çevre Şehircilik ile Bayraklı Belediyesinin uyumu da gerçekten vatandaşın birçok probleminin daha kısa sürede çözülmesine bu kadar sorunsuz ilerlemesinin bir nedeni de gerçekten bu eşgüdümlü çalışma bizim de bakanlığa ilettiğimiz taleplerimiz var sanıyorum daha değerlendirme aşamasında rezerv alanından yer istiyoruz mesela, meseleye sıcak bakılıyor kentsel dönüşüm ve diğer noktalarda kullanmak üzere ve farklı taleplerimiz var inşallah bir an önce olur biter yani şu anda gözle görünen boyutuyla da söz konusu projelerin büyük bir çoğunluğunun hatta kabası bitenler bile var yani sanıyorum 5 katı biten binalarda var ve ana mesele burada tüm siyasi partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz dahil tüm siyasi partilerden bir desteğimiz var, kredi meselesini bir yumuşatmamız lazım arkadaşlar ve bu birazcık da hem kamuoyu ile birlikte vekillerimiz, bakanlarımız işte biz geçen basın açıklamasında bu talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız adına söyledik. Faiz oranının hani sıfır diye talep ettik ama böyle işte 0.30- 0.40 gibi ama 1-2 yıl ödemesiz vatandaşın altından kalkabileceği ölçekte çünkü, bugün mesela Mansuroğlu Mahallesi ile bir toplantı yaptık ana problem kredi. 6306 sayılı yasa çerçevesinde sadece İkiyüz bin liralık kısmı %1 civarında devletin verdiği katkı ile yüzde sıfır 40 falan düşüyor %30'u %40'ı %1 civarında bir kredi bu hemen hemen tüm bankalarda birbirine yakın bir değer bu vatandaşın kaldırabileceği bir yük gibi gözükmüyor şuan öbür kalan 200 bin lira dışındaki miktarda %1,5 lira civarında. Bunun aslında bir derlenip toparlanması durumunda aslında kamuya da yük olmadan bu yurttaşlarımız biran önce konutlarına geçmiş olacaklar, inşaata vesaireye başlamış olacaklar şirketimizi bu konuda aktifleştirdik bütün arkadaşlarımızın bu sürece destek olması çünkü, biz kim olduğunu bilmeyiz yani depremde zarar gören arkadaşımız kimdir, nedir, hangi partidir değil ama bir an önce ilçe dışında olan komşularımızı ilçemizde görmek istiyoruz bu anlamıyla hiç kimseyi zan altında bırakıyorum. Çünkü gerek Valiliğimiz, Emniyetimiz Güvenlik Kuvvetimiz, Bakanlığımız, Merkezi Hükümet, bizler Büyükşehir Belediyemiz herkes bu işe nasıl katkı veririm derdinde bunları derler toparlarsak daha pozitif sonuç alırız diye düşünüyorum, açıklamanız için de teşekkür ediyorum. Buyurun Gökhan Bey.

Gökhan KAFALI- Başkanım bu konuyla ilgili Ak Parti grubuna benim sormak istediğim bazı şeyler var... Yok  polemik yaratmadan...

BAŞKAN- Ama şey yok Gökhan bey şimdi mecliste başkana konuşuyoruz...

Gökhan KAFALI- Bakanımızla gezdikleri için daha çok bilgi sahibidirler.

BAŞKAN- Usul ve esas böyle siz başkana konuşun.

Gökhan KAFALI- Tamam ben sormak istiyorum. Peki şimdi Sayın bakan dolaşırken acaba Kızılay Kan Merkezinin yanında yeni yapılan binamızı ziyaret etti mi, çok merak ediyorum. Çünkü bazı fotoğraflar var elimde inşaat kalitesinin son derece yetersiz olduğu, bazı kolonların patlamış ve demirlerinin dışarıda olduğu gözüken resimler var. Bununla alakalı ne düşünüyor?

BAŞKAN- Yeni yapılan binalar la ilgili mi?

Gökhan KAFALI- Evet yeni yapılan.

BAŞKAN- Çok mümkün değil ya.

Gökhan KAFALI- Yok  yok fotoğrafları var başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Gökhan bey fotoğraflardan bakmış, fotoğraflara bakmanıza gerek yok ayarlayın hep beraber gidelim yerine.

Gökhan KAFALI- Gidelim. Şehir plancıları da gitti bugün zaten.

Abdullah AKTAŞ- Bakın şurada şunu yapmayın. Burada devlet bir yatırım yapmış  bu vatandaşa dokunmaya çalışıyor...

Gökhan KAFALI- Abdullah Bey müsaade ederseniz bitireyim söylediklerimi...

Abdullah AKTAŞ- Çok merek ediyorsanız başkanımızda burada gider bakarsınız.

Mikrofonuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gökhan KAFALI-  Abdullah Bey müsaade edin. Ben daha sorumu sormadan hemen parlamaya başlıyorsunuz. Şimdi ben gözümle gördüğüme mi inanayım, sizin söylediğinize mi inanayım?

Abdullah AKTAŞ- Gözünle gördüğüne inanacaksın başkasının söylediğine inanmayacaksın.

Gökhan KAFALI- İşte fotoğrafları da var fotoğrafları da çektim size de gönderebilirim isterseniz. Yani ayrıca tüm hakları hazineye devredilen vatandaşlar için konusu bununla alakalı neler olacak? Bunu merak ediyorum. Yeni yapılan konutların şimdi biz tekrar deprem riski yaşayan bir memlekette yaşıyoruz şimdi tekrar bundan 10 sene sonra TOKİ'nin eğer kalitesiz yaptığı konutlar ile alakalı yeniden kentsel dönüşümü konuşacaksak hiç anlamı kalmayacak bugün yapılan işlerin onun için söylüyorum.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye. Şimdi arkadaşlar..

Gökhan KAFALI- Gözde görülen şeyin...

BAŞKAN- Gökhan Bey lütfen, arkadaşlar lütfen. Yani bir bizim meclis gündemi dışına taşmayalım arkadaşlar. Burada doğru değil hayır hayır hayır doğru değil. Bunu doldurmak ne size ne bize kimseye herhangi bir katkı sunmaz bir diğeri söz konusu alana ben TOKİ başkanımız gelince bende gittim. Yani o tamda Kızılay Kan Merkezinin olduğu yerle ilgili o fotoğraflarda bir sıkıntı olabilir ya da gezmediğimiz bir yerle ilgili bunu burada polemik malzemesi yapmanın bir anlamı yok. Arkadaşlar meclisin gündemi değil özellikle deprem konusunda rica ediyorum yani diğer alanlarda tartışalım ama deprem noktasında tüm arkadaşlardan rica ediyorum. Vatandaşımızın mağduriyeti var, vatandaşımızın sıkıntısı var bazen ilgili bakanlık bizimle ilgili sıkıntı yaşayabilir bazen biz bakanlıkla sıkıntı yaşayabiliriz ama bunların hepsini bugüne kadar gelen süreçte istişare içerisinde çözdük ve hallettik. İlgili yasa ve mevzuat çerçevesinde yapılan işler Türkiye'nin her tarafında yapılan işler burada da yapılıyorsa bunuda eleştirmenin bir şeyi yok arkadaşlar, rica ediyorum ama ya Özgür Bey rica ediyorum yani ben sizin adınıza cevap verdim.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi arkadaş bilip bilmeden meclise bir konu atıyor, bilmiyormuş gibi anlatıyor burada.

BAŞKAN- Bakın Abdullah bey bak rica ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- Ben bir soru sorayım, cevap bekliyorum. Defalarca eminim ki bu konunun cevabını kendisi de çok iyi biliyor yani çok iyi takip ediyor çünkü, mesleğe gereği basında olduğu için çok iyi biliyor olduğuna da çok eminim. Bakanımızda   defalarca açıkladı, vatandaş da yaptığı üç toplantı 3 mahalle toplantısında açıkladı ayrıca buradaki bölgelerde yapılan toplantıda da açıkladı açıklandı vatandaşta sordu sizin gibi hakların hazineye devri ile ilgili bunun neden olduğunu bakanımız açıkladı.

BAŞKAN- Arkadaşlar bu mevzuat çerçevesinde olan bir işlem ya.

Abdullah AKTAŞ- Aynen öyle. Kanunlar çerçevesinde... Bu işlemlerin hızlı sürebilmesi için hızlı yapılabilmesi...

BAŞKAN- Arkadaşlar ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yapılan bir iş insiyatife alınıp özel bu bölgeye yapılan bir işlem değil.

Abdullah AKTAŞ- Aynen ondan sonra tekrar hak sahiplerine geri verilecek. Şimdi bununla ilgili bir örnek  vereyim başkanım...

BAŞKAN- Abdulllah Bey  bir şey rica ediyorum, bak bu konuyu depremde zarar gören bir ilçenin meclis üyeleri olarak bu tartışmaları biz yapmayalım.

Gökhan KAFALI- Başkanım bunu açmaktaki amacım nedir? Amacım herhalde yanlış anlaşılıyor...

BAŞKAN- Gökhan bey lütfen...

Gökhan KAFALI-  Amacımı söyleyeyim.

BAŞKAN- Bakın lütfen..

Gökhan KAFALI-  Kaliteli olmasını istiyoruz başkanım. Yıkılıyorsa insanların binası..

Abdullah AKTAŞ- Ya siz kalitesiz olduğunu nereden çıkardınız? Böyle bir şey mi var  nereden çıkardınız. Mesleğiniz değil bir şey değil.

BAŞKAN- Ya Gökhan bey rica ediyorum. Arkadaşlar bu konuyu bu meclisin gündemine çıkaralım ya. Ben başkan olarak söylüyorum bir, ben TOKİ başkanı ile bölgeyi gezdim iki, söz konusu hazineye devri yasal mevzuat gereği yapılan bir iştir. Bak ben söylüyorum başkan olarak, çok teşekkür ediyorum. Özgür bey rica ediyorum rica ediyorum. Evet evet. Buyurun  Özgür Bey alın.

Özgür HIZAL- Teşekkür ediyorum. Sayın başkan çok kıymetli meclis üyeleri. Evet aslında Sayın Gökhan bey'in de bahsettiği konu sizin de çok meseleyi siyasallaştırmak istemeyişiniz ama maalesef aslında meseleyi siyasallaştırıyorsunuz yani grup olarak meseleyi siyasallaştırıyorsunuz. Neden siyasallaştırıyorsunuz Sayın başkan hemen ona geleceğim sonra da meseleyi toparlayacağım. Şimdi siz hafta içinde bir görüşme yaptınız bir bankanın yetkilileri ile bir görüşme yaptınız ve çıktınız bunun üzerinden faiz oranları noktasında bazı açıklamalarda bulundunuz orada banka ismi ile vererek adeta o bankanın sanki reklam ajansıymış gibi bir hareket içerisine girdiniz. Normalde zaten devletimizin Çevre Şehircilik Bakanlığının yasalar çerçevesinde sizin de ifade ettiğimiz gibi 200 bin TL'ye kadar destek verdiğine ciddi bir faiz noktasında yine destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu söylemler popülist söylemler mesele bir kere sizin tarafınızdan siyasal da...

BAŞKAN- Gerçeği söylemek popülizm mi?

Özgür HIZAL- Mesele bir kere sizin tarafınız siyasallaştırılıyor. Şimdi Ak Parti'nin çözümüne geleceğim arkadaşlar müsaade buyurun sabırlı olun Ak Parti'nin çözümene geleceğim.

BAŞKAN- Bakın gereksiz bir meseleye girmiş oluyoruz.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan izniniz olursa bekleyin şimdi İzmir'in en temel sorunu kentsel dönüşüm, değil mi? İzmir'in en temel sorunu kentsel dönüşüm çarpık yapılaşma şuana kadar yaşadığımız bütün sorunların temelinde yatan sorun bu, deprem olur kentsel dönüşüm, trafik olur kentsel dönüşüm, şehir kokar kentsel dönüşüm, şehri su sel basar kentsel dönüşüm. Şimdi bu kentsel dönüşümde lokomotif görevi görmesi gereken kurum kim? İzmir şehrinde İzmir kentinde yerel idareler, öyle değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri lokomotif görevi görecek bir kere her şeyden önce bu kentsel dönüşüm dediğimiz sadece binanın yıkılıp yenisinin yapılmak değildir elbette ki ciddi manada şehirlerin dönüşümden bahsediyoruz bunu yapacak olan temel kurum yerel idareler yerel yönetimler yani belediyeler. En başta neyi yapması gerekir? Planlamayı yapması gerekir. 1000 lik plan 5000 lik plan 25 binlik plan 100.000 bakanlık yapıyor. Arkadaşlar bu şehirde 25 binlik planlar yok bu şehirde 25 binlik planlar yok Bayraklı Belediyesi Gökhan bey Bayraklı Belediyesi Sayın başkan Bayraklı Belediyesi daha 12 yılda yapması gereken planları yapamamış, yapması gereken planları yapamamış. Adalet Mahallesi'nde planlar yok.

BAŞKAN- Nasıl yok ya?

Özgür HIZAL- Tepekule’de planlar yok. Sayın başkan yok. Var mı? Sayın başkan müsaade buyurun...

Gökhan KAFALI- Evet sizin iptal ettikleriniz var doğru.

Özgür HIZAL- Bakın arkadaşlar...

BAŞKAN- Gereksiz yere boş şeyler konuşuyoruz.

Özgür HIZAL- Gökhan bey kendince bir bilgi verdi boş değil Sayın başkan Gökhan bey kendince bir bilgi verdi ben de bayraklılara bir bilgi veriyorum. Şimdi yanlış doğrusunu siz verirsiniz. Şimdi bu şehirde planlarla ilgili bir problem var mı? Var. Gelelim kentsel dönüşüme. Şimdi arkadaşlar şehrin genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken...

BAŞKAN- Arkadaşlar burası Bayraklı meclisi ya.

Özgür HIZAL- Sayın başkan Bayraklı meclisine geleceğim müsaade buyurun. Başkanım müsaade buyurun buranın Bayraklı Belediyesi olduğunun farkındayım. Bayraklıyı Büyükşehir den arayabilir misiniz? Bayraklıyı İzmir'den ayırabilir misiniz? Kentsel dönüşümde ayıramazsınız sayın başkan. Şimdi İzmir'de o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi demeyelim İzmir'de İzmir'in genelinde yerel idarelerin yani belediyelerin yapması gereken toplam dönüşüm miktarı bağımsız bölüm miktarı 30 bin arkadaşlar 30 bin. 10 yıl önce yetkiyi almış yerel idareler bunlardan bir alanda Bayrakların içerisinde Sayın başkan biliyor Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde. 10 yılda toplamda kaç bağımsız bölüm yapılmış biliyor musunuz arkadaşlar, 574 bağımsız bölüm yapılmış ve teslim edilmiş. Vatandaşlarla anlaşıyoruz dediniz ama 10 yılda 574 bağımsız bölümü. Sayın başkanım size anlatıyorum sizin meclise geliyorum, Bayraklı Belediyesine, 10 yıldır Büyükşehir Belediyesinde kalan Fuat Edip Baksı Mahallesini de içine alan dönüşüm alanı kime devredildi? Bayraklı Belediyesine devredildi. 10 yılda Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığını Bayraklı Belediyesi nasıl yapacak göreceğiz merak ediyorum 12 yılda hiçbir şey yapılmadı. Şimdi Bayraklı Belediyesi'ni bekliyoruz sizin 10 yılda 574 bağımsız bölüm yapan sizler şimdi çıkacaksınız üç ayda binaların yapıldığını göreceksiniz ve magazinsel iki tane fotoğrafla vatandaşı yanlış yönlendirileceksiniz.

Gökhan KAFALI- Ben size fotoğrafları yollayayım...

Özgür HIZAL- Arkadaşlar aynı siz yine o odaları açtığı davaları karşı çıkın bakın açtığı davaların yada açacakları davalara karşı çıkıp bakınız biz dört Parti olarak Bayraklı da dahil olmak üzere Büyükşehir de oturduk bir çalışma yaptık bakanlığı da dahil ettik ne yaptık? Sınırları belirledik. Ne yaptık? İnsanların mağdur olmaması için geçmişten kazanılmış haklarını yeniden kullanmaları için bir çalışma yaptık. Güzel bir çalışma mıydı? Evet çok güzel bir çalışmaydı. Kim katkı koydu? Yerel idareler katkı koydu. Kim katkı koydu? Bakanlık katkı koydu. Kim katkı koydu? CHP, Ak Parti, İyi Parti ve MHP katkı koydu. Şimdi bütün bu çalışmaların üzerine bütün bu çalışmaların üzerine birileri çıkıp popülizm yapmak adına birileri çıkıp kendi reklamını ve kendi siyasal düşünceleri adına dava açacak bütün Bayraklıların konut hakkını işgal edecek onu eleştirmeyeceksin bir magazinsel fotoğraf üzerinde gelip burada böyle işleri yapacaksın. Bunu bayraklılar adına reddediyoruz, bu doğru bir yaklaşım değil bu doğru bir yaklaşım değil eğer doğru yaklaşım yapacaksanız gideceksiniz o davaya karşı çıkacaksınız bugün yaklaşık 1000 bağımsız bölümü.

BAŞKAN- Özgür bey tamamlayalım.

Özgür HIZAL- Tamam toparlıyorum.  1000 bağımsız konutun orada ne kadar hızlıca  ilerlediğini hepimiz görüyoruz. Şuan da insanlar bakın şu anda ağır hasarlı olmasa bile orta hasarlı olmasa bile şu anda insanlar Bayraklı'da ve İzmir'in genelinde maalesef tabutlarda yaşıyor bunu hepiniz biliyorsunuz bunun önünü açacak olan sizlersiniz siz açmaya çalıştığınızda sizin zamanınızda çanak tuttuğunuz odalar dava açıyor arkadaşlar.

BAŞKAN- Ya sizin dönemindeki vatandaşlar nerede yaşıyordu ya bu kentin %60’ı ülkenin %60’ı dediğiniz ölçekte ya. Yani bunu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin şuan olduğu yerler ile ilgili söylemek ne kadar reel bir işlem yani. Neyse arkadaşlar...Hayır söz vermiyorum. Buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar...

BAŞKAN- Gereksiz bir polemik ya.

Gökhan KAFALI- Gereksiz değil başkanım. Şuan da insanlar kredi çekecek yer arıyor başkanım ama 2000 yılından beri sonrada kalıcı kale getirdiğiniz deprem vergilerini yol yapan hükümetin hiç mi sorumluluğu yok  bunda başkanım. İnsanların ceplerinden para çıkmadan bu binalar yapılabilirdi.

BAŞKAN- Ya Gökhan bey, lütfen.

Gökhan KAFALI- Özür diliyorum tamam.

BAŞKAN- Ya bu tartışmanın Bayraklı’lı yurttaşlara katkısı yok arkadaşlar...

Cindi Can POLAT- Şimdi ben bir...

BAŞKAN- Gereksiz bir işlem ya.

Cindi Can POLAT- Toparlayayım başkanım bende. Şimdi değerli arkadaşlar başkanım sizde şimdi ifade ettiniz bu depremin olduğu ilk günden bugüne kadar gerçekten de bakanlık belediyeler devletin diğer kurum kuruluşları bu meseleyle ilk günden ilk dakikadan şu güne kadar gerçekten de iyi niyetle uğraşlar herkes gerçekten de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben Gökhan bey’in kötü niyetle bunu söylediğini düşünmüyorum. Evet bunun yeri burasıdır değildir tartışılır bugün basında da internet gazetelerinde İnşaat Mühendisleri odasının bu konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı ona istinaden söylüyor, bence tabii doğru değil bunu burada tartışmak. Çünkü, o inşaatların yapımı ile ilgili gerçekten de o odanın da ifade ettiği şekliyle bir sıkıntı varsa zaten devletin gerekli kurumları kuruluşları gerekli incelemeyi yapar bir hata varsa düzeltirler ki düzeltmeleri de gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi esasında Özgür arkadaşımız İzmir'de 25 binlik planları olmadığını söyledi ama var. 25 binlik planlar ayrıca Bayraklı Belediyesinin uhdesinde olan Bayraklı Belediyesinin yapması gereken planlar değil kısaca Adalet Mahallesi'nin planları var geçmişte 20 yıldır 30 yıldır yürürlükte olan uygulanan planları vardı şu anda bunlar revize ediliyor bu meseleleri böyle doğru daha doğru dile getirirsek daha anlaşılır olur. Mesela bizim bir önerimiz var Sayın başkanım sizde ifade ettiniz mesela bizler meclis üyesi olarak meclisi olarak siz basın açıklamanız da da dile getirdiniz. Biz de grup olarak diyoruz ki k bölgesi olarak ilan edilen Bayraklı'daki deprem bölgesi ile ilgili bakanlığımızın Maliye Bakanlığının rezerv alanında ve proje alanlarında uygulamış olduğu bu vermiş oldukları kredilerin bu k bölgesindeki evleri yıkılmış ya da yıkılıp yeniden yapılacak olan vatandaşlara verilmesi noktasında siz bizler grup olarak Ak  Parti grubu bunu dile getirelim destekleyelim bakalım...

BAŞKAN- Çağrımız bu arkadaş. Bu çağrıyı yaparken bu tartışmalar...

Cindi Can POLAT- Çünkü başkanım...

BAŞKAN- Bu sürece zarar verir.

Cindi Can POLAT- Şimdi bu mesele Özgür Bey'in dediği gibi hani sizin sorunuz diyor ya gerçekten sadece bizim sorunumuz değil hepimizin sorunu, bu noktada iyi niyetle bu önerileri dikkate alır bu süreci devam ettirirsek hem bizim hem de Bayraklı açısından daha doğru de düşünen teşekkür ediyorum.

BAŞKAN-  Şimdi değerli arkadaşlar burada önemli olan şey şu,  yani bir işi eleştirirken muhatabına söylemek ya da meclis gündemi dışındaki şeyleri burada dillendirmek çok doğru bir işlem değil, bizimle ilgili geldiğimiz günden itibaren hani planlama yapılmıyor vesaire işi ayrı bir boyut. Adalet Mahallesi'nde planları yapılmış bir şekliyle itirazlar gelmiş vatandaşın memnuniyeti yok bunun üzerine benzer sıkıntıların tamamı neyse yeniden buranın revizyon planlarını yeniliyoruz. Onur Mahallesi, Yamanlar, Nafiz Gürman bu bölgeyi içerisine alan 600 hektarla ilgili çalışmayı arkadaşlar tamamlamak üzere. Kentsel dönüşümle ilgili yapılan işlem bir şekilde uzlaşı ile sonuçlanmamış üzerinden 10 yıl geçtikten sonra inşaat maliyetleri mevzuatlarla ilgili birçok sıkıntılar kaynaklı olarak kilitlenmiş bir mesele. Doğal olarak hani birileri bunu şöyle düşünebilirsin siyaseten bu bize bir risk getirir getirse de bize getirir kardeşim bize getirecek. Buradaki sorumluluğu Bayraklı Belediyesi olarak biz alacağız, hayır yani riskse biz alacağız hani falancanın yapmadığını siz nasıl yapacaksınız? Nasıl iş yaptığımızı göstereceğiz. Özgür Bey nazik bir arkadaşımızdır, bazen sadece hani yok bazen çarpıtıyorsunuz ama nezaketiniz den ödün vermiyorsunuz.

Özgür HIZAL- Sayın başkan doğruları söyleyince nezaketimizden ödün veriyoruz anlamına gelmesin biz burada doğruları konuşuyoruz, doğruları söylüyoruz.

BAŞKAN- Adalet Mahallesindeki revizyonu yapmadık mı?

Özgür HIZAL- Yapmadınız sayın başkan.

BAŞKAN- Emin misiniz?

Özgür HIZAL-  Şu anda yapıldı mı sayın başkan? Yapılmadı.

BAŞKAN- Siz İmar komisyonunda görev alan bir meclis üyemizsiniz. Hemen oluyor mu? Yani yaptım yarın bitti mi oluyor.

Özgür HIZAL- Sayın başkan 730 gün sizin döneminizde geçti 730 gün sizin döneminizde geçti 3600 gün geçmiş dönemden geçti yani 12 yıl geçti sayın başkan.

BAŞKAN- Geçmişi boş verin.

Özgür HIZAL- Sayın başkan devlette devamlılık esastır, geçmişte sizin oturduğunuz koltukta aynı siyasi partiye mensup bir belediye başkanı oturuyordu. Dolayısıyla az önce siyasi riski biz alırız demekle bundan sıyrılmak çok kolay değildir asıl riski malesef maalesef vatandaşlarımız alıyor. Dolayısıyla burada boşverin siyasi risk almayı vatandaşın sorunu çözün. Teşekkürler.

BAŞKAN-  Bizim 10 yıllık sürecimiz var geride bir 20 yıllık başka bir süreç var yani bunları tartışmayalım arkadaşlar. Ya tartışmayalım ya bak söyleyeceğim birçok şey var birbirimize ama gerek yok bakın biz şimdi bir çağrıda bulunmuşuz faizle ilgili bakın en önemli kilitlendiğim şey vatandaşın kredi durumu burada bir çağrımız var tabii ki biz burada Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinden, Adalet ve Kalkınma Partisindeki Milletvekili arkadaşlarımızdan Milliyetçi Hareket partisinden ilgili bakanlardan bu konuda talepler alacağız, bunun için bizim kendi içimizde ulaşmamız lazım bizim bu baskıyı oluşturmamız lazım yani biz burada tartıştığımızda bunun ürünü ne olacak yani sizin haklılığınız benim haklılığım vatandaşın derdi çözülmedikten sonra bu haklılığın bir anlamı yok ki. Ya insanların içerisinde olduğu durum tabii ki biz elimizden geleni yapacağız biz çözeceğiz, biz deprem sürecinde bütün bileşenlerimizle beraber hiç inkar etmeden katkı sunan hiç kimseyi inkar etmeden Bayraklıda düzgün bir iş yaptığımızı söylüyorum zaten. Bunu yaparken bakanlığımızı dışında bırakmıyoruz güvenlik kuvvetlerimizi dışında bırakmıyoruz arama kurtarma ekiplerini dışarıda bırakmıyoruz valiliğimizi dışarıda bırakmıyoruz belediyelerimiz dışarıda bırakmıyoruz sivil toplum dışarıda bırakmıyor bizim böyle bir niyetimiz yok. Buyurun.

Emre DEMİR-  Sayın Başkan kıymetli üyeler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın başkan deprem tabii hepimizin ortak acısı deprem ve doğal afetlerin tümü hepimizin ortak açısı bizim de elimize burada belediye ile alakalı doğru yanlış birçok argüman geliyor. Bunu siyasete alet etmeye haya ediyoruz hiçbir şekilde de konuşmuyoruz bire bir de dahil konuşmuyoruz şunu biliyoruz hepimizin ortak acısı. Şimdi Özgür başkanımız ne yaptı popülizm ile alakalı birkaç konuya değindi, ben de burada başkanın basın açıklamasında bizzat Hasan Bey ve birkaç meclis üyesiyle daha katılımda bulundum. Başkanım Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum cevap hakkı doğabilir belki ama ben eminim ki cevap vermeyeceklerdir. Grubunuzda İzmir'de birçok İnşaat yapmış birçok kişinin ev sahibi olmasına vesile olmuş arkadaşlar var Grup Başkanvekiliniz Cindi Bey, İsmail Bey ilçemizde bilinen bir inşaat firması sahibi Alim Bey burada birçok kişinin gayrimenkul sahibi olmasına vesile olmuş insanlardan birisi. Gayrimenkul ile alakalı bu popülizm ile alakalı bağlayacağım dediniz ki evlerinizi satmayın dediniz ki kredi meselesi şunu ifade etmek istiyorum belediyenin görevi bunlar değildir tabi ki. Bu çağrılarda burada olmamalıydı birebirde Milletvekillerimizden bakanlarımıza kadar birçok kişi ulaşıyorsunuz arkadaşlar bizim ülkemizde ve biz gibi ülkelerde kişilerin hayali bir konut sahibi olabilmektir bugün belediyemizin önünden geçen 5 yaşındaki bir evladımıza kalem kağıt verirsek pembe panjurlu bir ev çizer, 65 yaşında bir teyzemizin amcamıza kağıt kalem verirsek üzerinde bacası tüten sıcak bir yuva çizer. O yüzden konut ve kişilerin ev sahibi olabilmesi burada popülizme ve popiliz söylemlerin içerisinde dahil edilmemeli diye düşünüyoruz. Bir belediye başkanının evlerinizi satmayın satmayalım. Ne yapalım? Buradan Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum. Ne diyorsunuz? Faizleri düşürelim. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Bakmış bitmiş bunu söylemekten gerçekten üzüntü duyuyorum ama batmış bitmiş bir BAY-BEL şirketimize 2 Mühendis 2 Mimar veya birkaç arkadaş daha koyacağız burada vatandaşımıza bilgilendirme yapacağız. Sayın başkan Bayraklı'da Adalet Mahallesi, Mansuroğlu, Manavkuyu Mahallesi de burada parantez açıyorum belediyemizi zor durumda bırakacaksınız. Yarın gittiğinizde gelecek arkadaşa size yapılan büyük külfeti nasıl bir külfet bırakıldıysa siz de bu şekilde bir külfet bırakacaksınız bundan emin olun. Adalet, Mansuroğlu, Manavkuyu ve depremden etkilenen birçok mahallemizde kişiler kendi haklarını çok rahat savunabiliyorlar. Avukat tutmak denilirse avukatını tutuyorlar birçok binada Mimarımız Mühendisimiz var belediyemizin burada popülist bir şey de değil belediyemizin neden böyle tebessüm ettiniz anlayamadım da belediyemizin hemen açıklayacağım İpek Hanım Google'a da bakabilirsiniz Google'a da bakabilirsiniz. Sayın başkan popülist şu, hiçbir şey yapmadan burada vatandaşa sadece ekiplerle beraber gidip Asli göreviniz olan depremde arama kurtarma ekiplerini yardımda bulunmak akabinde orada vatandaşın önünü açmak noktasında bir çok yardımda bulunmak değildir sadece görevimiz. Vatandaşa plan noktasında da kentsel dönüşüm noktasında da faydalı olabilmektir Sayın başkan bu noktada belediyemiz BAY-BEL  şirketi üzerinden insanlara biz size yardım edeceğiz evlerinizi satmayın gelin bize danışın. Danışsınlar tabii ki vatandaşlarımız tabi ki danışacaktır ama bahsettiğiniz bir müteahhit havuzu bu müteahhit havuzunda olacak arkadaşlardan teminat istemeniz bunu siz kentsel dönüşüm yapıyoruz işte Fuat Edip Baksı Mahallemizin problemini çözüyoruz bir müteahhit havuzu kurduk bu müteahhit havuzunda kişilerden destek alacağız bu müteahhit havuzundaki kişilerden teminat alacağız deseydiniz buna amenna derdik ama deprem noktasında sakın başkan BAY-BEL i böyle bir işe alet etmeyin. Çünkü orada arkadaşlar büyük bir sorumluluk içerisinde olacaktır bunu bir sene iki sene sonra hep beraber göreceğiz. Daha da konuşacaktım ama yani bu yaklaşımlarda hoş değil, söylediklerimin dışında söylediklerimde en ufak vatandaşı ya da sizi kırıcı en ufak bir cümle varsa bu işin ehli olan burada Grup Başkanvekiliniz var, İsmail bey var onlar söylesinler. Lütfen burada ciddiyetle dinleyelim birbirimizi sayın başkan. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Arkadaşlar birbirimizi ciddiyetle dinliyoruz burada mesele şu, çağrımı bir daha tekrar ediyorum. Popülistlik değil arkadaşlar popülistlik değil ben hayır bakın ben çağrımı bir kez daha tekrarlıyoruz. Konut sahibi depremde zarar görmüş konut sahibi yurttaşlarımız ve şuan arsa durumuna dönüşmüşse dahi arsanızı ve evinizi satmayın diyorum. Ne mi yapsınlar? Şuan 400-500 bin liraya evlerinizi satmayın diyorum üzerine yaklaşık buna yakın bir maliyet koyduğunuzda yeni evlerinizin değeri 2 milyon lira.  Yani şuan eline çanta alan o çantacılara dikkat edin diyorum. Bu popülizm değil bu bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Ya söylüyoruz biz çözümü biz söylüyoruz faiz noktasındaki meselede Türkiye’nin başka yerlerinde nasıl çözülüyor bu mesele? Van’da nasıl çözülüyor? Elazığ da nasıl çözülüyor? E bunu da tamamını devlet çözsün. Yani biz sadece devletten faizle ilgili bir destek istediğimizde...

Özgür HIZAL- Sayın başkan devlet çözüyor, siz planlamayı çözün. Sayın başkan planlamayı çözün.

BAŞKAN- Özgür bey biz planlamayı da çözüyoruz siz hiç merak etmeyin.

Özgür HIZAL- Burada gayrimenkul fiyatlarını...

BAŞKAN- Siz hiç merak etmeyin.

Özgür HIZAL- Siz ne bir bankanın reklam müdürüsünüz ne de bir gayrimenkul şirketinin yöneticisisiniz Sayın başkan siz belediye başkanısınız. Sizin asli göreviniz planlamak. Planlamayı yapacaksınız...

BAŞKAN- Planlamayı yapıyoruz zaten. Bir saniye arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar bir saniye bu çağrımızı tekrar ediyoruz. Satmayın mağdur olmayın buna vatandaş karar verecek. İki eline çantasını alıp vatandaşın fakir fukaranın malına çöken şimdi olduğu psikolojik durumdan yararlanan ekonomik sıkıntıdan yaralanan adamın malına el koymak isteyen bir grup müteahhidimiz arada dolanıyor. İki uyarıyoruz işin maliyetleri vesairesi belliyken ilgili teknik birimlerden bilgi almadan müteahhitlerle anlaşma yapmayın diyoruz. Üç, diyoruz ki faiz meselesi bir bankanın karar verebileceği bir şey bizim çözebileceğimiz bir mesele değil buradaki en üst organ seçilmiş Cumhurbaşkanımız bizde bu talebimizi vatandaştan gelen bu talebi Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz burada da popülist bir şey yok. Her banka ile yaparım ben. Niye yapmayayım ya?  Niye yapmayayım ya banka ile toplantı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Bankası değil mi bu? Kiminle görüşeceğiz biz. Arkadaşlar bir diğeri tabii ki şirketimizde Mimarlarımızla ilgili arkadaşlarımızla vatandaşın bütün talebini bir an önce çözüp biran önce işlerini doğru yapmaları ve bu süreçte mağdur olmamaları ile ilgili Bayraklı Belediyesi olarak biz üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız planlamaysa planlamasını da yapıyoruz. Bize 5 ay sürede verilen işi tüm meclis grubu olarak 5 günde geçiren bir meclisiz biz böyle çalışan bir meclisimiz böyle çalışan bir bürokrat arkadaşlarımız var. Yani hadi bize saygı duymuyorsunuz bari bürokratlarımıza saygı duyun. 5 günde hem Bayraklı Meclisi'nden hem Büyükşehir’inden geçen k sınırları var. Ya arkadaşlar bakın bir şey anlatamıyorum ya bak bir şey gerçekten anlatamıyorum. Bakın bu mesele tartışılması vatandaşımızın lehine bir işlem değil altını çizerek söylüyor arkadaşlar hatırlatma yapmayın bu konuda kifayet'i müzakere diyelim. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Mazeretleri oyladık. Bir dahaki meclisimiz... Evet depremle ilgili söz vermeyeceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım İmar değişiklikleri birçok mahallenin başladı. Şimdi bununla ilgili bir sonraki meclis öncesi tada meclis sonrası mecliste bir sunum yapabilir miyiz?

BAŞKAN- Ne ile ilgili bir daha söyler misin?

Abdullah AKTAŞ-  İmar plan değişiklikleri ile ilgili  Mahallelerin son durumuyla alakalı bir bilgilendirmesi.

BAŞKAN- Efendim, bir saniye.

Sibel ELÇİ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Revizyon çalışmalarımızda...

BAŞKAN- Revizyon çalışmalarını mı istiyorsunuz? Şimdi anladım arkadaşlar Adalet mahallesi işlemi sona gelmiş durumda onunla ilgili Büyükşehir’imize daha resmi onay göndermeden oradaki fikirleri vs. alacağız. Sonra vatandaşın da talebini toplayacağız mahallelerde birlikte toplantı yapacağız sonra kendi meclisimize de sunum yapacağız. Şey de öyle Onur, Yamanlar tarafındaki işte öyle kentsel dönüşüm meselesinde de sonra geldik. Özgür Bey sürekli gülüyor ama özür dilerim bence de. Önce size sonra size verip bitireyim. Sunum yapacağız zaten.

Seyfettin ATBAŞ- Başkanım öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Birkaç gün önce İzmir Milletvekilimiz Sayın Atilla SERTEL’in eşi rahmetli oldu. Kendisine başsağlığı diliyorum...

BAŞKAN- Biz de sabır diliyorum.

Seyfettin ATBAŞ- Allah'tan sabırlar diliyorum. Büyükşehir Belediyesinde  geçmişte birlikte de çalıştık, ailesine de Allah rahmet etsin diliyorum. Başınız sağ olsun.

BAŞKAN- Cümlemizin. Buyurun Muhammet Bey.

Muhammet ŞAHİN-  Değerli meclis üyeleri herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii deprem...

BAŞKAN- Muhammet bu defa senden yapıcı bir şey bekliyorum, yani mecliste herkesin özlemi biliyorsun Muhammet bu toplantıda güzel şeyler söyleyecek.

Muhammet ŞAHİN- Olumluya olumlu, olumsuza olumsuz neyse o başkanım. Vatandaşla alakalı olumlu şeyler bizim başımızın tacı onları dile getirmekle mükellefiz biz. Başkanım deprem konusu ile ilgili deprem olduğu ilk saatten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz hükümetimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan bir hareket mekanizmasıyla meseleyi çözüm noktasında elimden gelen bütün gayreti çabayı sarf etmiştir. Biz ilk saatten itibaren deprem saatinden hemen akabinde işte Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı bütün herkes var gücüyle bu deprem konusunu vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çaba sarf etmiştir bu diğer inşaatların yapılması ile alakalı konu ile ilgili arkadaşlar değindiği için söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının huzuru ve mutluluğu için özellikle ve hassaten böyle bir hassas konu için orada çürük bir malzeme kullanacak, veyahut da orada bir vatandaşın huzurunu mutluluğunu engelleyecek bir konuya girmemiştir bugüne kadar bundan sonra da girmez bunu ilaveten belirtmek istiyorum özellikle. Diğer bir husus da ilgili de başkanım bu ana arterlerdeki yollarda inanılmaz çukurlar var bu yolların ana arterler özellikle ana arterlerdeki yollarının yapılmasını sizden istirham ediyorum yani bu ana arterlerdeki yolları arabalar çıkarken giderken gelirken takır takır takır tukur alt takım kalmadı inanın ya ana arterlerden bahsediyorum.

BAŞKAN- Senin oradakinde şuan asfalt serimine başladı diye biliyorum Cuma kazmaya başladılar.  Evet oradan aşağıya kadar inecek.

Muhammet ŞAHİN- Diğer bir konuda başkanım bu Ekrem Akurgal ilgili şey vardı ya evet Çevre Şehirciliğe verilecek Özgür Bey'i bu haftadır 6 sefer arıyorum hadi abi diyorum hadi. Özgür abi diyor ki bana herhangi bir gelen bilgi yok diyor. Bu Çevre Şehircilik de takip edilecek bir konuyla alakalı henüz..

BAŞKAN- Yarın bakalım çözmedilerse Özgür Bey’i ben arayacağım.

Muhammet ŞAHİN- Tamam Sayın başkanım teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Tamam sağ olsun Özgür Bey birçok noktada destek istediğimizde...

Muhammet ŞAHİN- Bakın başkanım yapıcı konuşma yaptık herhangi bir artık top sizde meselelerin çözümü ile alakalı.

BAŞKAN-  Ya arkadaşlar mesele kentin meselesi benim meselem değil ki. Yani biran önce çözmek lazım bunun için de daha pozitif olmak lazım daha anlayışlı olmak lazım yani şimdi ben burada dersem ki, Sayın bakanımız meselenin içinde değildi. Gece gündüz buradaydı.

Muhammet ŞAHİN- Sayın bakan tüm Türkiye'ye gittiğinden fazla Bayraklı'ya geldi daha ne yapsın.

BAŞKAN- Ya arkadaşlar neyse ya olabilir. Sonuçta gazeteci bir arkadaşımız kendisine bilgi gelmiştir teyit etmeden böyle bir şey söylemiştir yani siz gereğini söylediniz biz söyledik. Yani insanlar fikirleri söylemesinler mi?

Gökhan KAFALI- Teyit gerektirmiyor fotoğraflarını bizzat kendim çektim. Şimdi bende göstereyim Özgür Bey’e gösterebilirim. Benim amacım burada kötü bir amaç gütmüyorum. Sadece denetim mekanizmasının çalışmasını istediğimizi ve buna bizi...

Özgür HIZAL- Bu denetim mekanizmasının içerisinde yerel yönetimlerde var. Yani Bayraklı Belediyesi var. Bayraklı Belediyesi yıkılan binaların depremde yıkılan binaların hiçbirinden sorumlu değil miydi? Biz denetledik diyerek sorumluluktan mı kaçacak.  Orda da  denetleyebilir orada da denetleyebilir.

BAŞKAN- İlgili kanunda  ve yönetmeliği Bayraklı Belediyesi mi yapıyor ya. Yani biz sonuç itibari ile deprem yönetmeliği öncesi yapılan kanunlar çerçevesinde ilgili belediyeler ruhsatı vermiş bugün onun mevzuata uygun olmadığı açık yani.

Cindi Can POLAT- Başkanım son olarak zaten gelmeyen arkadaşlarımızın mazeretlerini de oyladık. Biz de son olarak Cumhuriyet Halk  Partisi grubu olarak İzmir Milletvekilimiz Atilla SERTEL’e başsağlığı diliyoruz. Eşine de rahmet diliyoruz.

 

 

 

 

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Cindi Can POLAT- Bir sonraki meclisimiz 3 Haziran Perşembe saat 17:00 de burada olacak.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

Osman SAĞLAM- Bende değerli meclis üyemiz vefat eden  Hasan KARABAĞ’ı rahmetle anmak istiyorum. Aklıma geldi bir Fatiha okumak istedim.

BAŞKAN- Tamam teşekkür ediyoruz. Tamam olsun buda güzel bir duygu, sağol. Evet arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum.

 

Serdar SANDAL

 Belediye Başkanı

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Emel ARSLAN HÜR                                 İbrahim BALIKÇI

                                  Üye                                                             Üye