Meclis Çalışmaları

01/07/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN TEMMUZAYI TOPLANTISININ 01.07.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.06.2021tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1300) İzmir ili, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 255 ada 20 parsel ile 617 Sokak arasında bulunan park yapım işi kapsamında, 15.04.2021 tarihinde Belediyemiz ile Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından taahhüt edilen 182.601,96 TL'lik ayni destek sağlanmış olup bahse konu parka "30 Ekim Lions Parkı" isminin verilmesineilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 4. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4586) Çevre bilincinin yerleştirilmesi, çevre sorunları ile ilgili çalışmaların yapılması, atık yönetimi, çevre, hava ve gürültü kirliliği ile geri kazanım/dönüşüm çalışmaları ile ilgili tüm mevzuata istinaden yapılması gerekli olan yükümlülükler Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütüldüğü, gelinen süreçte yukarıda belirtilen iş ve işlemlere konu faaliyet ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için 07/05/2018 tarih ve 436 sayılı Meclis kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yeniden açılmasınailişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-499) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediye ve/veya Belediye iştiraklerince açılması planlanan okul öncesi bakım ve eğitim merkezinin eğitim araçları ve mobilyalarının Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş İzmir şubesi tarafından şartlı bağış olarak temin edilmesi planlanmak olduğundan, okul öncesi bakım ve eğitim merkezinin mobilyalarının ve eğitim materyallerinin temini şartı ile Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş ile Bayraklı Belediyesi arasında protokol imzalanması ve protokolü imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3232) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321/A adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait kafeterya olarak kullanılan taşınmaz kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçeBaşkanlığı  adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp  yapılmaması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3233) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hizmet binası olarak kullanılan taşınmaz kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçe Başkanlığı  adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp yapılmaması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1300) İzmir ili, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 255 ada 20 parsel ile 617 Sokak arasında bulunan park yapım işi kapsamında, 15.04.2021 tarihinde Belediyemiz ile Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından taahhüt edilen 182.601,96 TL'lik ayni destek sağlanmış olup bahse konu parka "30 Ekim Lions Parkı" isminin verilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4586) Çevre bilincinin yerleştirilmesi, çevre sorunları ile ilgili çalışmaların yapılması, atık yönetimi, çevre, hava ve gürültü kirliliği ile geri kazanım/dönüşüm çalışmaları ile ilgili tüm mevzuata istinaden yapılması gerekli olan yükümlülükler Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütüldüğü, gelinen süreçte yukarıda belirtilen iş ve işlemlere konu faaliyet ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için 07/05/2018 tarih ve 436 sayılı Meclis kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yeniden açılması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1087) Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih 65 sayılı kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :75

 

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-452) Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ''Lanzarote Sözleşmesi' nin'' ''Beşte Bir Kampanyası'' kapsamında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan ''Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması İçin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması' nın'' Bayraklı Belediyemiz tarafından da kabul edilerek imzalanması ve imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor  Komisyonu" ile Hukuk, Eğitim, Kültür, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :76

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2664) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32943 ada, 12 parsel 152,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :77

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-811) Bayraklı İlçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 26M-3a paftada, 7170 sokak ile 7171 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Semt Oyun Alanı" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :78

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-812) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-2b paftada, 596/1 ile 597 Sokaklar arasında bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :79

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-813) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1b paftada, 7243/1 sokakta bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :80

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M4b pafta, 7370 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :81

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) Bayraklı İlçesi, Tepekule Mahallesi, L18A04c1d pafta, 2086/7 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :82

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(Meclis üyesi Ali UĞUREL, Hayrullah TELLİ, Ahmet ÖZTEP’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.07.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı