Meclis Çalışmaları

01/07/2021

  BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01.07.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR -  İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR:  Ali UĞUREL - Hayrullah TELLİ - Ahmet ÖZTEP.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlar, sevgili konuklar, basınımızın değerli temsilcileri çoğunluğumuz vardır. 2021 yılı Temmuz ayı olağan 1’inci meclisimize açıyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı aranızda, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı aramızda hoş geldiniz. Geleneksel olarak meclisimize İstiklal Marşı'mız ve saygı duruşuyla başlatıyoruz.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

BAŞKAN- Evet gündemimizin birinci maddesini gerçekleştirmiş olduk.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.06.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- İkinci madde geçmiş toplantı tutanağının oylanması Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur, Başkanım.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN-  Buyurun Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Başkanım grubumuzun yok bir önergesi başkanlıktan gelen 2 ek önergemiz var. Onların okunarak gündeme alınmasını talep ediyoruz.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Evet Buyurun.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İzmir ili Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 255 ada 20 parsel ile 617 Sokak arasında bulunan park yapım işi kapsamında, 15.04.2021 tarihinde Belediyemiz ile Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu arasında imzalanan ve yazımız ekinde bulunan protokol gereği Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından taahhüt edilen 182.601,96 TL'lik ayni destek sağlanmış olup bahse konu parka "30 Ekim Lions Parkı" isminin verilmesi için gerekli kararın Meclisimizce alınması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

                                                                                         Serdar SANDAL

                                                                                                      Belediye Başkanı

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım gündeme alınmasının oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması, komisyona gönderilmesini talep ediyoruz, Başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi  : Temizlik İşleri Müdürlüğü' nün 30.06.2021 tarihli ve E-70050832-301-1249 sayılı yazısı

            İlgide kayıtlı yazıda, Çevre bilincinin yerleştirilmesi, çevre sorunları ile ilgili çalışmaların yapılması, atık yönetimi, çevre, hava ve gürültü kirliliği ile geri kazanım/dönüşüm çalışmaları ile ilgili tüm mevzuata istinaden yapılması gerekli olan yükümlülükler Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütüldüğü, gelinen süreçte yukarıda belirtilen iş ve işlemlere konu faaliyet ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için 07/05/2018 tarih ve 436 sayılı Meclis kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün yeniden açılarak söz konusu faaliyet ve hizmetlerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hususunda karar alınması belirtilmektedir.

 

 

            Temizlik İşleri Müdürlüğü' nün ilgide kayıtlı yazıda belirtilen talebi uyarınca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü' nün yeniden açılması hususunda meclis kararının alınmasını;

            Olurlarınıza arz ederim.

 

                                                                                                      Serdar SANDAL

                     Belediye Başkanı

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Gündeme alınmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur, Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet diğer maddeye geçelim.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-499) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediye ve/veya Belediye iştiraklerince açılması planlanan okul öncesi bakım ve eğitim merkezinin eğitim araçları ve mobilyalarının Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş İzmir şubesi tarafından şartlı bağış olarak temin edilmesi planlanmakta olduğundan, okul öncesi bakım ve eğitim merkezinin mobilyalarının ve eğitim materyallerinin temini şartı ile Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş ile Bayraklı Belediyesi arasında protokol imzalanması ve protokolü imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Başkanım 1’inci maddenin size yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi acil koduyla Plan ve Bütçe, Çocuk, Eğitim ve Hukuk Komisyonuna Çocuk, Gençlik ve
Spor yani Eğitim ve Hukuk Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur, Başkanım. Yalnız bu konuyla ilgili bir görüş bildirmek istiyoruz biz.

BAŞKAN- Buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Esasında tabii bu konu Cindi Bey’in de bahsettiği gibi acil koduyla komisyonlara sevk edilecek zannedersem bir sonraki meclis birleşimde, oturumunda görüşülecek ama bununla ilgili öncesinde tabi bu yapılacak olan bağışla alakalı görüşümüzü bildirmeksizin bir çelişki ile alakalı söz almış bulunmaktayım. Şimdi burada Bayraklı Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çocuk oyun alanı ya da bir kreş ile alakalı bir şirketi mobilyaları ve eğitim materyallerinin bağışı söz konusu. Bu şirket hangi şirket bakıyoruz, Tüprag MetalMadencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Evet kıymetli arkadaşlar şimdi ben size birkaç konu hakkında bilgi vereceğim. Önce Sayın Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın bir açıklamasını bundan herhalde 2 yıl kadar önce yapmış olduğu bir açıklama hakkında bilgi vereceğim. Sayın SANDAL Belediye Başkanımız Kaz Dağları’nda o dönem bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yapmış olduğu bir protesto diyelim aynen şöyle bir açıklama yaptı. “Kaz Dağları’nın üstü altından daha değerlidir, bu cennet ülkenin bir karış toprağı, toprağı dair yağmaya ve talana terk edilmemeli.” Sonrasında yakın zamanda yine Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili İzmir Milletvekili Murat BAKAN başka bir konu hakkında açıklama yaptı. Aynen şu şekilde bir açıklama “İzmir'in en önemli temiz su havzasında olan içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Efemçukuru'nda şirketin 9 yıldır yarattığı kirlilik ve yol açtığı riskler yetmiyor gibi bir de kapasite artırım artmasının kabul edilemez olduğu gibi.” devam eden bir açıklama arkadaşlar. Bunları neden okudum? Bunları şundan okudum arkadaşlar, bu bahsedilen şirket bu, Bayraklı Belediyesi’nin miktarının ne kadar olduğunu bilmediğimiz, çok da gerekli olup olmadığını tabii ki komisyonlarda tartışacağımız, Bayraklı Belediyesi gibi yıllık yaklaşık 300 milyon gibi bir bütçeye sahip bir belediyenin bu bağışa gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını elbette ki tartışacağız ama, bu şirket şu anda sizin tartışmaya açtığınız ve bunun üzerinden hükümeti AK Partiyi sert bir şekilde eleştirdiğiniz Efemçukuru’ndaki altın madeni işletmecisi. Yine aynı şekilde bu şirket sizin sıklıkla eleştirdiğiniz ve ortaya olguların da ötesinde bir algı yaratmaya çalıştığınız Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetlerinde ilk ruhsat başvurusu yapan ve ruhsatı alan şirket arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar bir söz almak isterseniz, söz alırsınız arkadaşlar cevap verirsiniz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar buyurun, Özgür Bey devam edin. Hatibin sözünü kesmeyin lütfen.

Özgür HIZAL- Şimdi kıymetli arkadaşlar elbette ki bir şirket yasaların, mevzuatların kendilerine vermiş olduğu haklar doğrultusunda bir belediyeye şartlı bağışlıda da bulunabilir, şartsız bağışlıda da bulunabilir. Bu konuda kararı alacak olan yer meclis, bir belediyede bu şekilde bir bağış alabilir. Bu karar alındıktan sonra, ama asıl buradaki tartışılan mesele, tartışılan konu ya da tartışılması gereken konu şu; bu şirketin ülkemizde ve şehrimizde işletmiş olduğu alanlar ile alakalı ortaya koyduğunuz tartışma ve algı üzerinden iktidarımızı, partimizi bu yönlü eleştirirken bugün geldiğimiz noktada siz bu şirketten bağış alıyorsunuz. Asıl mesele, asıl tartışılacak olan konu bu çelişkiniz, ortaya koyduğunuz bu çelişki. Ha diyebilirsiniz ki o zaman siyasi konjonktür bunu gerektiriyordu, gittik eleştirdik. O zaman siyasi atmosfer bunu gerektiriyordu, gittik biz de eleştirdik. Ama bugün geldiğimiz noktada bağış alacağız. Ben bugün sadece hem İzmir kamuoyunu, hem Bayraklı kamuoyunu, hem de meclis üyelerini ki muhtemelen meclis üyesi arkadaşlarımızın da bilgisi vardır, diye düşünüyorum. Sadece bilgilendirmek adına öyle bir konuşma yapma ihtiyacı duydum. Muhtemelen bununla ilgili, Sayın Başkanın ya da bu alanlarla alakalı tartışmaya taraf olan siyasilerin bir açıklaması mutlaka olacaktır. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım, kıymetli arkadaşlar 1. maddedeki adı geçen şirket evet madencilik alanında faaliyet gösteren bir şirket. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Özgür Bey de söyledi biz daha önce işte Kaz Dağları'nda gene, Gaziemir'de ki maden sahalarında ki alanlarla ilgili düşüncelerimiz ile neredeysek dün, bugün de gene aynı noktadayız. Evet biz oradaki yerüstündeki değerlerin yer altında olduğu iddia edilen değerlerden çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Aynı noktadayız bunu bugün de savunuyoruz. Ancak bu gündem maddesindeki meselenin onun bağdaştırılması, karşılaştırmasını doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece burada belediyemizin hazırlamış olduğu bir okul öncesi bakım eğitim merkezi var ve bir şirket ticari faaliyette bulunan Türkiye'de ticari faaliyette bulunan bir şirket buraya tefrişi ile ilgili bir katkı sunmak istiyor. Konuya böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa onların ilgi alanları çalışmış oldukları madencilik alanında birçok çalışmalar eden Kaz Dağları’ndaki, Gaziemir'deki yer üstüne vermiş oldukları, yer üstündeki değerlere vermiş oldukları zararları noktasında dün neyi söylediysek, savunduysak da parti olarak bu günde gene aynı noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyonları havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3232) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321/A adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait kafeterya olarak kullanılan taşınmazın kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçe Başkanlığı  adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp  yapılmaması hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım 2’inci ve 3’üncü maddeler aynı mahiyette aynı yerle ilgili iki ayrı adres biz bu 2’inci ve 3’üncü maddelerin Hukuk, Plan ve Bütçe, Sosyal Konutlar ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ilgili komisyonlara sevki uygundur fakat 3’üncü maddenin de burada okunmasını rica ediyoruz.

BAŞKAN- Tamam buyurun. 2’yi oylayalım mı, yoksa 3’ü okuyup mu oylayalım?

Abdullah AKTAŞ- 2’yi oylayalım. 3’ü tekrar…

BAŞKAN- Evet 2 nolu önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3233) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hizmet binası olarak kullanılan taşınmazın kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçe Başkanlığı adına kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp yapılmaması hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım bu maddede gene biraz öncede ifade ettik Hukuk, Plan ve Bütçe, Sosyal Konutlar ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 4 ek gündemimiz vardı evet.

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1300) İzmir ili, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 255 ada 20 parsel ile 617 Sokak arasında bulunan park yapım işi kapsamında, 15.04.2021 tarihinde Belediyemiz ile Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından taahhüt edilen 182.601,96 TL'lik ayni destek sağlanmış olup bahse konu parka "30 Ekim Lions Parkı" isminin verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Çevre, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk ve Gençlik Spor Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur, Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ek gündemin 1’inci önergesinin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4586) Çevre bilincinin yerleştirilmesi, çevre sorunları ile ilgili çalışmaların yapılması, atık yönetimi, çevre, hava ve gürültü kirliliği ile geri kazanım/dönüşüm çalışmaları ile ilgili tüm mevzuata istinaden yapılması gerekli olan yükümlülükler Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütüldüğü, gelinen süreçte yukarıda belirtilen iş ve işlemlere konu faaliyet ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için 07/05/2018 tarih ve 436 sayılı Meclis kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yeniden açılması hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım bu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü daha önce meclis kararıyla kurulmuş ancak, faaliyetlerine yine meclis kararı ile son verilmiş geçmiş zamanda. Bu sebeple acil koduyla önümüzdeki çarşamba yapacağımız, mecliste karara bağlanması koşuluyla Çevre, Hukuk, Kent Konseyi, AR-GE ve Eğitim Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur,Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1087) Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih 65 sayılı kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  Sayın Başkanım bu gündem maddesi komisyonlardan oy birliği ile gelmiş, dolayısıyla komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur, Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-452) Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ''Lanzarote Sözleşmesi' nin'' ''Beşte Bir Kampanyası'' kapsamında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan ''Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması İçin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması' nın'' Bayraklı Belediyemiz tarafından da kabul edilerek imzalanması ve imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor  Komisyonu" ile Hukuk, Eğitim, Kültür, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur, Başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2664) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32943 ada, 12 parsel 152,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT-  3’üncü maddenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur ,Başkanım.

BAŞKAN- Evet komisyonlardan geldiği şekliyle önergeyioylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-811) Bayraklı İlçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 26M-3a paftada, 7170 sokak ile 7171 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Semt Oyun Alanı" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı, 7’inci ve 8’inci maddeler aynı mahiyette yürürlükteki uygulamadaki imar planlarına regülatör yerlerinin belirlenmesiyle ilgili gündem maddeleri komisyonlardan da oy birliği ile gelmiş, bu eğer diğer gruplar açısından da uygunsa 4, 5, 6, 7, 8’in oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği gibi oylanması uygundur, Başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu önergelerin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek ve temenniler söz almak isteyen meclis üyemiz? Cindi Bey buyurun.

Cindi Can POLAT- SayınBaşkanım, değerli meclis üyeleri hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 1 Temmuz, yarın 2 Temmuz. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta maalesef Türkiye'ye ortaçağ karanlığına götürmek isteyen gerici zihniyetin mensupları kişi dahi diyemeyeceğimiz canilerce 33 yazar, aydın, düşünür ve 2 otel çalışanı yakılarak katledilmiştir. Tabii bu Sivas insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Maalesef failleri de hak ettikleri şekliyle maalesef cezalandırılmamıştır. Ben bu katliamı bizlere yaşatanları o canileri lanetliyorum. Bir kez daha kınıyorum ve bir kez daha Madımak, Madımak Oteli'nin, Utanç Müzesi yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet bizde dilek ve temennilerinize aynen katılıyoruz, açıklamanız için teşekkür ederiz. Buyurun.

Seyfettin ATBAŞ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan bu yollarının asfaltlanması ile ilgili bazı problemlerimiz var, kesinlikle ve kesinlikle şunu ifade edeyim, denetim yok. Neden diyeceksiniz denetim yok? Asfalt atılıyor güzel, sözümüz onunla ilgili değil. Vatandaş asfalt atılırken şunu söylüyor, şurada diyor patlak var İZSU’nun patlağı var, buraya asfalt atmayayım. İnadına asfalt atılıyor 1 gün sonra o atılan asfaltlar yerle bir ediliyor ve yerle bir edilmesine rağmen bir haftada 5 metrekare yer, 10 metrekare yer asfaltlanmıyor. Bu da bunu gösteriyor ki bizler denetlemiyoruz bunu, yani bir yol çalışması yapılıyor ama denetim yok, kesinlikle yok Başkanım, bunu bilesiniz. Ana yollara çıkan arterlerin yollarına beton bariyerler konuluyor. Yol bitmiş, her şeyi bitmiş, otobüs çalışıyor, dolmuş çalışıyor, araçlar çalışıyor, onlar kaldırılmıyor. Ve çok mağduriyet yaşanıyor bununla ilgili bilgi vereyim dedim. Aynı zamanda Sayın Başkanım, geçen oturumda, ben bir önerge verdi imar durumu ile ilgili, imar durumdan alınan harç ile ilgili yani bir tane değil de, birkaç tane daha öncede verdiğim artık hakikatte bürokrat görevi yapan birisi olarak da talimat verildiği halde, bize onunla ilgili bilgi verilmedi, görüşülmedi. Yani lütfen yani biz bir şey veriyoruz burada önerge veriyoruz vatandaşın, vatandaşın isteği doğrultusunda meclise önergemiz için ne bir oylama yapılıyor. Nede verilen talimat doğrultusunda geri dönüşler oluyor. Yine yollarla ilgili söyleyeceğim tamam yapıldı. 5 tane sokağımız taş döşendi diğer sokaklarda döşemek için dik yollarımız kazındı maalesef, yağmurda kazındı, kazandıktan sonra dolduruldu orası yollar yapılmadı. Yollara çıkışta o yolların çıkışları olduğu gibi berbat bir durumda yani artık ihaleye de verdiğimiz, zaman müteahhitte verdiğimiz zaman aynı hep aynı sorunlar gelen müteahhitler kaçıyor, gelen müteahhitler kaçıyor gibi bir sıkıntılar var. Yani burada ben bürokratlarımızın, bürokratlarımızın önünün açılmasını istiyorum. Nasıl önünün açılmasını hakikatten bürokratlarımız çaba sarf ediyor ama ellerinde bir şey yok, ellerinde malzeme yok ben onları takdir ediyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, yani bu kadar sitemli vatandaş sitem ediyor, muhtarlar sitem ediyor, toplantılarınızda sitem ediyor ama çok özür dilerim yanlış anlaşılmasın, bürokratlarını artık şamar oğlanına döndü.

BAŞKAN- Bizim bürokratlarımız şamar oğluna dönmez, bu doğru bir tabir değil. Yakışık bir tavırda değil.

Seyfettin ATBAŞ- Gelen onlara çatıyor, gider onlara çatıyor.

BAŞKAN- Gelen çatar biz hizmet ediyoruz, vatandaş bize eleştirilerini de söyleyebilir, tepkilerini de söyleyebilir. Ama sizin bunu böyle yorumlayabilme hakkınız yok. Hiç kimse Bayraklı Belediyesin bürokratını şamar oğlu gibi göremez. Eleştirilerinizi yapın bakın dinliyorum.

Seyfettin ATBAŞ- Gözlemlediğimiz bu Başkanım.

BAŞKAN- Gözlemleyebilirsiniz. Ne kadar doğru gözlemleyebildiğiniz önemli siz sadece eleştirilerinizi sunuyorsunuz. Size göre doğru olan şey, bize göre doğru olmayabilir. Bakın eleştirilerinizi dinliyoruz buyurun devam edin.

Cindi Can POLAT- Başkanım bu şamar oğlu ifadesin lütfen tutanaklardan çıkarılmasını istiyoruz.

Seyfettin ATBAŞ- Tamam ben o aşamada şey yapabilirim.

Abdullah AKTAŞ- Mecazi anlamda söyledi zaten Başkanım zaten

Seyfettin ATBAŞ- Mecazi anlamda şey olarak, kendilerini de koruduğum için söylüyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar lütfen,hatibin sözünü kesmeyin.

Seyfettin ATBAŞ- Herkesin kolayca gelip çatığı anlamındayani bunda böyle bir şey değil, kötü bir anlam ifade etmiyor.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bir saniye değerli meclis üyeleri, şimdi Sayın Meclis Üyem sonuç, itibari ile siz bu tabiri kullandınız bizde toplumdaki ilk algısıyla ilgili refleksimizi verdik. Bizi ilgilendiren toplumdaki algısı, sayın meclis üyemiz Google bakıp size açıklamasını verdiğinde bu iş hafiflemiş olmuyor.

Seyfettin ATBAŞ- Kötü bir şey değil Başkanım.

BAŞKAN- Siz olmak ister misiniz? Siz olmak ister misiniz şamar oğlan?

Özgür HIZAL- Sayın Başkan herkesin kolayca gelip çattığı öfkesini kendisinden aldığı azarladığı kimse, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar burada kötü bir mana…

BAŞKAN- Ben Sayın Meclis Üyemizin bürokratları kast ederek kötü bir söylediğini bende inanmıyorum. Dil sürtüşmesi vardır onu düzeltmesi lazım.

Özgür HIZAL- Seyfettin Bey’in şunu kasetti elbette ki, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bürokratlar tarafından ama maalesef eksik yapılıyor, muhatap olarak da bürokrat arkadaşlar görüldüğü için bürokrat arkadaşlara şikayet ediliyor.

BAŞKAN- Cevap vereceğim.

Özgür HIZAL- Hani burada kötü bir manaya nasıl çıkardınız gerçekten anlamış değiliz.

BAŞKAN- Anlarsınız bir şey olmaz. Bir saniye Sayın Meclis Üyem sözünü tamamlasın Sayın Hatip.

Seyfettin ATBAŞ- Artık sözünü kestiniz, Başkanım söyleyecek artık buna karşılık ben burada kötü art niyetli bir şey söylemiyorum. Yani vatandaşın, vatandaşın taleplerini dile getiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda da verdiğimiz önergelerle ilgili yani bunu söylemeyecek miyiz? Geriye dönüşler yok.

BAŞKAN- Tamam.Sayın Meclis Üyem bittiyse cevap vereyeyim. Şimdi sonuç itibariyle önerge olarak verdiğiniz şeyin önerge olarak kabul edilmesinin koşulları var. Siz genel işleyiş ile ilgili, bilgi ile ilgili bir şey ya da, farklı bir düzenleme ile ilgili şeyi önergesi statüsüne koyarsanız doğru bir işlemi olmamış olur. Siz bu önergeyi verirken biz de dedik ki, idari işleyiş ile ilgilidir, bürokrat arkadaşlarımızdan bilgi alır veririz. Çıkışta da arkadaşlara söyleriz bilginize alırsınız, hiçbir sorun yok. Bir diğeri söz konusu asfaltlanan bölge İzbeton tarafından ihale edilen bir bölge, tabii ki aksaklıklar olabilir, tabii ki eksikler olabilir. Bugün ülkede yapılan bütün işlerde vesairelerde bu tür aksaklıklar ve eksiklikler yok mu? Burada da vardır. Biz yoktur demiyoruz. Eleştirilerinizi de teşekkür ediyorum. Tabii ki bunu da takip edelim. Oradaki o talebi arkadaşlar dikkate alsınlar, dediğiniz yerlerde eğer asfaltlama işlemi bitmişse o bariyerlerin kalkması gerekiyorsa, tabii ki kalksın yani vatandaş mağdur edilmesin böyle bir şey olmaz. Böyle eleştirileriniz için teşekkür ediyorum. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkan esasında siz ifade ettiniz mecliste hepimiz biliyoruz ki çalışanlarımızın, işçilerimizin, bürokratlarımızı konuşma hakkı yok. Sadece meclis üyelerimiz konuşabiliyor. Dolayısıyla meclis üyelerimizin Bayraklı Belediyesi meclis üyelerinin bürokratlarımız, çalışanlarımız, emekçilerimiz ile ilgili konuşurken sarf etmiş olduğu sözleri dikkat etmesi gerektiğini küçümseyici ve aşağılayıcı ifadeler kullanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu ifade etmek istedi, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Ben de teşekkür ederim. Buyurun Sayın Meclis Üyem.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar Cindi Bey, tecrübeli bir siyasetçi, yani meclis, Bayraklı Meclisi kurulduğundan bugüne kadar her mecliste bulunan bir arkadaşımız.

BAŞKAN- En kıdemli meclis üyemiz, Cindi Bey.

Mikail BİLİCİ- Evet evet Cindi Bey’de geçen de aynı şekilde 2 Temmuz olayına seslenişte bulundu, 1993 yılını ama hemen birkaç gün sonrası Başbağlar katlıyamı oldu. Hemen bir kaç gün sonrası askerlerimizi katlettiler. Arkadaşlar Amerika ile her kim ki ne iş yapıyorsa tabut imalatından başka hiçbir şey yapamaz. Bizim ülkemizde A kesiminden kan dökülmüş, B kesiminden kan dökülmüş Cindi Bey yapması gereken şuydu;

BAŞKAN- Çok doğru bir cümle.

Mikail BİLİCİ- Burayı söylediğinde hemen o Başbağlar’ı söylemesi lazım ki şey yapsın. Sanki Başbağlar bizim memleketimizin olduğu bir nokta değilmiş gibi, yani burada bir şey söylerken bizimde hoşumuza gidebilecek,

Metin UYMA- Başbağlar’ın tarihi geldiği zaman biz Başbağlar’ı söylemesini de biliyoruz.

Mikail BİLİCİ- Ha bak, bu sohbeti Başbağlar’ın tarihi geldiği zaman Başbağlar’ı söylemek ayrı, aynı anda yaşanan rezilliği masaya koymak ayrı. Ben Cindi Bey’den bunu beklerim. Teşekkür ederim tamam.

BAŞKAN- Arkadaşlar arkadaşlar, karşılıklı değil, hayır ya gerek yok.

Cindi Can POLAT- İsmim geçti Başkanım.

BAŞKAN- İsmin senin her yerde geçer, sen bizim en kıdemli meclis üyemizsin.

Cindi Can POLAT- Şimdi arkadaşlar tabii ki biz Sivas'ı, Sivas'ta yaşanan katliamı kıyımı kınarken Başbağlar’ı da kınıyoruz. Başbağlar'daki katliamı da orada katledilen canlarımız da anıyoruz onları da rahmetle anıyoruz. Tabii ki onu yapanlarda kınıyoruz, Mikail Bey evet haklı bu sanırım Mikail Bey’de en az benim kadar tecrübeli yani mecliste o da yeni değil. Hatırladım evet hatırlatmıştı o benim eksikliğim ama ben de Mikail Bey’den şunu beklerim. Evet Başbağlar’ı kınıyoruz. Bunu hatırlatıyor, Mikail Bey’de Sivas’ı da kınasın, Sivas'taki yaşanan vahşeti de kınasın.

Mikail BİLİCİ- Arkadaşlar Cindi Bey Başbağlar’a, Sivas katliamı ya cani diyor ya, caniden öte konuşmak lazım, caninde canisi bunlar. İnsan yakılır mı ya? Böyle bir şey olur mu? Sonuçta arkadaşlar buradaki vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan insanlar. Sen ne kadar bu coğrafyanın bu ülkenin mensubu isen onlarda öyle, kimin kimi yakmaya ne hakkı var? Kimin kimin aracının önünü kesip vatan evlatlarını öldürmeye ne hakkı var? Ya biz böyle konuşacağız bize yakışan konuşma bu olsa gerek, ben daha önce de Cindi Bey’e bunada değinmen hoş olur falan diye söylemiştim. Yani onun da iyi bir vatanperver olduğunu ben biliyorum. Cindi Bey, iyi bir vatansever olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Bizimde hiç bir meclis üyemizle ilgili bir şüphemiz yok. Buyurun, en son size vereyim. Sonra da evet sonra kapatırım. Buyurun.

Emre DEMİR- Sayın Başkan, kıymetli üyeler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sayın Başkan gün geçmiyor ki önümüze böyle bilgi-belge gelmesin Bayraklı’da problem olmasın. Ama ben bu problemlerden bahsetmeden önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkür de sosyal medya hesaplarınızı kullanan arkadaşlar etmek istiyorum. Bizim defaatle belirttiğimiz Sayın SANDAL'ın Bayraklı’yı ve Bayraklı Belediyesini mış, miş, muş’la yönetiyor durumunu mış miş muş’la yönetiyor durumunu sosyal medya hesaplarından çok ciddi bir şekilde ve doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtıyorlar Sayın Başkan. Saha da başka, sizin sosyal medya hesabınızda başka Bayraklı var. Biz sahada gezerken Bayraklı'nın sıkıntılarını problemlerini görüyoruz. Fakat sizin sosyal medya hesabınıza girdiğimizde bambaşka bir Bayraklı var daha önce de söylediğim gibi sizden önce sanırım yanlışlıkla yapılmış birkaç güzel iş ve işlemin önünde fotoğraf çekip ardından sosyal medya hesabınıza paylaşıyorsunuz. Ama İzmir'de ve Bayraklı'da birçok sosyal medya takipçisine sahip ve gerektiği yerde gündemi değiştirebilen sosyal medya hesaplarında da bambaşka bir Bayraklı var. Onları da şöyle sizlere de göstermek isterim, Sayın Başkan. 15 dakikalık bir yağmurda sözde üstü kapalı pazar yerlerinde esnafımızın aldığı durum sırılsıklam, Tepekule Mahallesi can simidi olmadan arabaya binmek mümkün değil, ardından yine 15 dakikalık bir yağmurda su basan evlerimiz, mottosu Dünya Çocuk ve Gençlik kenti olan Bayraklı'da parklarda çocuk parklarında evlatların başında durmak için oturacak alanları olmadığından dolayı sosyal medyaya düşen hanımefendiler, mottomuz Dünya Çocuk ve Gençlik kenti Bayraklı. Sosyal medya hesabına 1593 sokakta bir aydır toplanmadı iddia edilen çöp konteynırları da düştü, ardından temizlendi. Hanımefendi şaşırıyor, çünkü Bayraklı’yı gezmiyor. Ardından asfaltlanmayan yollar muhakkak açıklaması vardır. Büyükşehir'in destan yazdığı asfaltlar da var burada tabii o da burada 15 dakikalık yağmurda destansı bir şekilde yerden sökülmüş olması. Sosyal medyada ve sahada gördüğümüz bu kadar olumsuzluğun ardından Sayın Başkan biraz önce bahsettiği Google'da notlarıma da yazmışım bir paylaşım yaptı Instagram hesabında. Google'a Bayraklı Belediyesi yazdığınızda Google söyle cevap veriyormuş. Şunu mu demek istediniz? Bayraklı'da herkese eşit hizmet, çocuk meclisleri ile çocuk meclisleri ile çocuklara söz hakkı, yol yenileme çalışmaları, biraz önce gördük destansı yol yerime çalışmaları, kentsel dönüşüm seferberliği, Sayın Başkan arkadaşı susturur musunuz? Yoksa ben mı susturayım?

BAŞKAN- Evet siz devam edin.

Emre DEMİR- Kentsel dönüşüm seferberliği ardından hız kesmeden devam eden projeler.

BAŞKAN- Bir saniye size de cevap verdireceğim. Bir saniye efendim?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Emre DEMİR- Ben susuyorum demedim geçen de dediğim gibi hemen kayıtlara bakalım Beyefendi hemen kayıtlara bakabilir Sayın Başkan. Ardından lütfen kayıtlara bakalım arkadaşlar yani Sayın Başkan yalan mı söylüyor.

BAŞKAN- Yani arkadaşlar böyle bir yetkisi vesairesi yok, yani demişse de yetkisini açmış.

Emre DEMİR- Yerini ve haddini bilene Allah yardım eder. Herkes yerini ve haddini bilsin kayıtlara baksın.

BAŞKAN- Buyurun lütfen siz tamamlayın.

Emre DEMİR- Bayraklı’da herkese eşit hizmet demiş Sayın Başkan, defaatle belirttik, Bayraklı eşit hizmetle yönetilemez. Kendisinin de aynı coğrafyadan geldim dediği vatandaşlarımız Yamanlar, Gümüşpala, Onur Mahallesi, Emek Mahallesi, Nafiz Gürman Mahallesi gibi mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız da Mansuroğlu, Manavkuyu, Adalet, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızı vatandaşlarımıza yapılan hizmeti aynı kefeye koymamak gerek, çünkü kendisinin de o mahalleler dışında hiçbir yerde fotoğrafı yok. Bayraklı'ya eşit değil, adaletli hizmet lazım Sayın Başkan. Çocuk Meclisi ile Çocuklara söz hakkı, sahada geziyoruz, soruyoruz ya sizin çocuğunuzun çağıran var mı? Hayır yok. Evlatlar hepimizin, hangi evlat gelirse başımızın üstünde ama bu Çocuk Meclisinde, çocuklara, gençlere nasıl bir söz hakkı tanıdık? Bu gençlere ne vadettik? Başkandan cevabını istiyoruz. Ardından Google yerine sahalara baktık gezdik. Sayın Başkan da bir röportajında demiş ki, 2 yıllık süreçte söz verdiklerimizin % 40’ını yaptık, ardından 12 büyük projede bunlar, Sayın Başkanın sözleri 12 büyük projede de hatırı sayılır yol kat ettiğini iddia etmiş. Arkadaşlar bunlar teyide muhtaç iddialar. Sayın Başkan bu iddialara da meclis huzurunda cevap vermenizi sizden rica ediyorum. Ama her zaman yaptığınız gibi yapacağız, talimatı vermiştim, olacak, yapacağız, geleceğiz, değil. Yaptım A projeyi burada yaptım, B projeyi burada yaptım, C projeyi burada yaptım. Manifestolarınızı hatırlatma gereği de duyurmadan ama manifestolarınızı bahsettiğiniz projelerin % 40’ı bu kadarı ise biz yanlış manifestolar okumuşuz demektir, Sayın Başkan. Ardından dedi ki algı, bir Kentsel Dönüşüm Kredisi durumu var İş Bankası ile gittik. Kapanan deprem Etüt Merkezi'nin yanındaki kentsel dönüşüm alanında arkadaşlardan bilgi aldık. Ardından numarasını da buraya kaydettik İş Bankası'nda 444 2 468 numaralı hattan aradık. Kentsel Dönüşüm Kredilerini veriyorlarmış. Sayın Başkanın bizlere protokol imzaladım deprem mağduru vatandaşların burada sıkıntını çözeceğim dediği tüm durumların A'dan Z'ye hepsini, çok pardon, bize sıradan bir vatandaş Bayraklı Belediyesi tarafından yönlendirildiğimizi söylemeden sıradan bir vatandaş gibi aradığımız Türkiye İş Bankası'nda çalışan arkadaşlar zaten aynı şekilde yardımcı olabileceklerini söylediler. Sayın Başkan bu protokolün içeriğini de merak ediyoruz. Sizden ricamız bu protokolünde içeriğini söylemeniz. Tartışarak doğruyu bulmak demiş, Sayın Başkan. Şimdi birçok şeyi söyledim öncelikle konuşmamın her defasında arkadaşlar rahatsız oluyor biliyorum. Çok normal, mecliste tartışarak doğruyu bulmak var arkadaşlar, bunu da size Sayın Başkan öğretecektir, biz öğrenecek değiliz.

BAŞKAN- Evet herkese öğreteceğiz.

Emre DEMİR- Siyasi nezaketin dışına çıkmadan birbirimizle her noktada tartışırız. Ve Sayın Başkan sizden de rica ediyorum şimdi bana cevaben ODTÜ'de öğretim öğretim üyesi olmak hayallerinizden bahsetmeden, burada yaptıklarınızı net bir şekilde söylemenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet bir gerçekten bir meclis üyesi olarak üslubunuzu daha doğru bir noktaya, daha böyle şov dışında gerçekten meclisin ihtiyaç duyduğu eleştirilerinizi doğru aktaracak şekilde derler toparlarsanız daha sağlıklı bir şey olur. Çünkü burası tiyatral bir sahne değil. Yağmurla ilgili biz Ankara'da geçmiş dönemde, İstanbul'da farklı kentlerde sizin iktidar olduğunuz yerlerdeki felaketlerde ki süreci de çok rahatlıkla biliyoruz. Size geldiğinizde doğal afet, bize geldiğinizde normal bir iş oluyor.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Kesme sözümü, hayır kesme sözümü. Açlık ve yoksullukla ilgili Bayraklı Belediyesi gibi bir belediyenin 30 bin aileye sistematik olarak dokunan bir belediyeyi eleştirirken elinizi birazcık vicdanınıza koyacaksınız. Bu ülkede açlık varsa, yoksulluk varsa, insanlar ekmeğe muhtaç olmuşsa ve bu yardımlar noktasında biz eleştiriliyorsak sorumlusu ben değilim, mevcut iktidardır. Biz oradaki yarayı kapatıyoruz. Kapattığımız yara ile ilgili bize teşekkür edeceğiniz yerde, bu anlamdaki eksiğimizi söylüyorsunuz, bu da ayrı bir iş, sahada geziyor musunuz? Sahada gezemezsiniz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Sözümü kesmeyin bakın ben dinledim. Bir saniye…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bak haddini bil böyle bir şey yok, böyle bir şey yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar lütfen, arkadaşlar bir saniye Emre dinler misin? Sayın meclis üyem lütfen. Bir diğeri, sahada kimin gezip gezmediği ortada, saha da kimin gezip gezmediği ortada, kimin vatandaşı dinlediği, kimin esnafı dinlediği, kimin sokakta olduğu, kimin bölgedeki hizmetlerle ilgili neler yaptığı ortada buna karar verecek vatandaştır. Gidip vatandaşı dinleyeceğiz İş Bankası kredisi herkese veriliyor. İşten o kadar kopuksunuz ki…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bak kesme sözümü ya, ya bir nezaketin yok mu? Ya o zaman oraya zorlarız seni, hiç canını sıkma yani. İş Bankası tabii ki protokol imzalayacağız, Denizbank'la da imzalacağız, daha avantajlı bir iş gelirse başka bir bankamızda daha imzalayabilir. Burada mesele şu depremzedenin derdini çözerken işi siyasallaştırmadan, bitmiş tükenmiş vatandaşlarımızla ilgili kredi çekmekte zorlanan yurttaşlarımızla ilgili, farklı sıkıntıları olan yurttaşlarımız ilgili adım atmak gerekiyor. Bunu yaparken hem Belediyemiz, hem Çevre Şehircilik, hem Bakanlığımız; hem ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile beraber hareket edeceğiz. Bu anlamda bizden kavga bekleyen yanılır.

Abdullah AKTAŞ- Peki kredi için başvuru yapan vatandaşımız var mı Başkanım?

BAŞKAN- Efendim?

Abdullah AKTAŞ- Kredi için başvuru yapan vatandaşımız oldu mu şuana kadar?

BAŞKAN- Arkadaşlar onu da söyleyeyim, arkadaşlar bakın süreci doğru anlarsanız başka bir iş, herkes gider kredi alabilir. Peki kredi kartından dolayı kredi alamayacak durumda olan arkadaşlarımız var, yaşı itibari ile bunu alamayacak arkadaşlarımız var.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Protokolümüzü de size veririz, okuyun arkadaşlar bilgilerinin yani niye buna ihtiyaç duyulmuşu…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar sözüm kesmeyin.

Özgür HIZAL- Sözünüzü kesmiyoruz..

BAŞKAN- Kesiyorsunuz lütfen. Şimdi burada bir her bölgedeki yurttaşımızla ayrı ayrı toplayıp konuşarak, 3 bölgeden, apartman yöneticileri ile, müteahhitlerle, ilgili birimlerle, hatta TOKİ ile de, alt iştiraki GEDAŞ’la da Çevre Şehircilikle, burada vatandaşın derdini nasıl çözeriz onun derdindeyiz. Onunla ilgili belediyemiz bünyesinde kurulan bir şirket aracılığıyla da 2 mimarımız, 1 mühendisimiz, hukukçumuz ilgili sözleşme örnekleri ile vatandaşın ihtiyaç duyduğu her bilgiyi müşavirlik hizmetini bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verecek. Burada anlamamız gereken iş bu arkadaşlar. Ben sosyal medyaya baktım şu var, burada bu var, yani aynı nakaratı tutturup gitmenin bir anlamı yok bunu vatandaşa anlatın arkadaşlar. Biz zaten bunu biliyoruz. Neyin ne olduğunu, kimin ne yaptığını, ne işler yaptığını fazlası ile biliyoruz. Biz bu kentte bir şey söylüyorsak yalan üzerine, iftira üzerine söylemiyoruz. Vatandaşa yalan söylemeden doğru ne ise hak ne ise onu söyleyip, yeni bir mağduriyet yaratmadan iş bitirmek istiyoruz. Yani gidip vatandaşa şunu söylemiyoruz. Belediye size artı iki kat veriri demiyoruz mesela.

Abdullah AKTAŞ- Üniversite sınavları kaldırıldı mı Başkanım?

BAŞKAN- Efendim?

Abdullah AKTAŞ- Üniversite sınavları giriş sınavları kaldırıldı mı?

BAŞKAN- Ne bileyim ya belediye meclisinin işimi? Başkanın işimi? Nedir bu?

Abdullah AKTAŞ- Yalan söylemiyoruz dediniz ya ben ona bir nokta koyayım dedim.

BAŞKAN- Ben sana sınav kalktı kalkmadı diye bir şey mi söyledim? Ama sen başka bir yerden başka bir işe gideceksen ben sana 1000 tane hikâye anlatayım. 1000 tane anlatayım ben sana…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Sıkıştığınızda da genel siyasete giriyorsunuz, ama istiyorsanız ben gireyim. Gireyim yani nasıl görelim yani, boş verin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Biz burada Bayraklı’lı yurttaşın derdini çözmek ilgili bu meclis de işi siyasette götürmeden vatandaşın derdi nedir, nasıl yararlı oluruz, kamu yararına nasıl meclisten nasıl kararlar çıkarız bunun derdindeyiz. Böyle sıkıştığınız an böyle bir yerden dürtüyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım siz sorduğumuz sorulara cevap vermiyorsunuz ki.

BAŞKAN- Hayır.

Abdullah AKTAŞ- Başka başka konuları atıyorsunuz.

BAŞKAN- Ne alaka, üniversite sınavının kalkıp kalmasını, benimle, Bayraklı Meclisiyle ne ilgisi var?

Abdullah AKTAŞ- Şimdi şunu sordum ben size? Şimdi tamam güzel bir iş yaptınız depremzedelerle ilgili bunla ilgili başvuru yapan vatandaşımız var mı?

BAŞKAN- Ben yapmıyorum arkadaşlar ben herkesle birlikte yapıyorum. Ben Sayın Bakanın çalışmalarını hafife almıyorum. Ben Valimizin, ben Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’müzün, ben bu anlamda destek sunan kamuyu bir tarafa atmıyorum. Bu bir yara bu herkesin ortak yarası, toplumun ortak yarası, elbirliği ile çözeceğiz. Bak yeri zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz, kredi faizi ile ilgili. Aslında orada şov yapmıyorum. Sadece vatandaşın talebini iletiyoruz o bilginin oraya ulaşması lazım. TOKİ ile niye görüşüyoruz? Belki daha uygun koşullarda vatandaşın müteahhide muhtaç etmeden, belki bu kanalla çözeriz diyoruz. Her kanalı zorluyoruz ve öyle bir ekonomik durum var ki, faizlerdeki minik oynama, dolardaki 3-5 kuruşluk zıplama demirde %30, çimentoda %40 oluyor. Hiç bir müteahhit vatandaşa şu an bir teklifte bulunamıyor doğru dürüst. Kestiremiyorum işin sonunu en iyi maliyet artı %10 diyor. Ama bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebiliyor bize bu mecliste; biz vatandaşa malını satma diyoruz, çünkü 300-400 liraya satacağı şeye, 300-400 lira koyup satarsın 2 milyona, 2.5 milyona satarsın, ilerde bu işi çözersin. Niye bunu söylüyorsun diye biliyorsun. Emre Bey değil mi? Nedir fakir fukaranın emeğindeki gözünüz? Hayır nedir emeğindeki gözünüz? Bir vatandaşın evinin yaptırıp, 2 milyona satması, 1 milyonun vatandaşın cebinde kalması sizi niye rahatsız ediyor.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım onda bir rahatsızlık yok ki...

BAŞKAN- Hayır yani…

Abdullah AKTAŞ- Aynı şekilde düşünüyoruz. Bizde zaten vatandaşımıza yerlerinizi satmayın diyoruz. Aynı konu bizde destek verdik yani bizimde düşüncemiz o.

BAŞKAN- Zatensize söylemedim. Emre Bey'e söyledim. Ak Parti Grubunu görüşü demedim. Çok açık.

Abdullah AKTAŞ- Ama Emre öyle bir şey söylemedi ki.

BAŞKAN- Evet buyurun Muhammet Bey, sırasıyla.

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Sayın Başkanım tabii ki burada insanlar taleplerini arkadaşlarımız taleplerini iletiyor. Yani bu süreçte çok sinirleniyorsunuz. Böyle çok sakin biraz daha sakin eleştiriye açık olur biraz daha böyle relax olun Başkanım.

BAŞKAN- Pozitif eleştirilerin hepsine açığız biz.

Muhammet ŞAHİN- Kendinizi fazla germeyin biraz daha sakın tavırlarla bu işi… Sayın Başkan şimdi ben bir konuya değinmek istiyorum. Geçmiş günlerde belediye çalışanlarımızdan 20-25 tane bayan personelimiz ofislerde çalışırken farklı birimlerde kendilerine uygun olmayan şartlarda yerleri görevlendirilmişler. Tabii bunun neticesinde bu konuyla ilgili bir Bayraklı’da bir günde mi oluştu yani bayan arkadaşların park bahçelere gidin çalışın gerekiyorsa çapada yapacaksınız falan gibi tavırlarla böyle zoraki tavırlarla bu şekilde olmasından dolayı ben meclis üyesi olarak aynı zamanda Bayraklı'da yaşayan bir vatandaş olarak bu konu ile ilgili üzüldük. Tabii bu konu ile ilgili takdir sizin, fakat biz şurada şunu beklerdik kadın meclis üyelerimizin, bayan meclis üyelerimizin de, bu yapılma yapılan konu ile ilgili kadın arkadaşlarımıza yapılan yer değiştirme uygun olmayan pozisyonları çalışması ile ilgili bununla ilgili bir çıkış yapmasını olumlu fikir beyan etmesini beklerdim. Akabinde de bu konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde, Pınar ÖZKAN bayan arkadaşımız, kardeşimiz bu konu ile ilgili muzdarip olduğunu ve bir intihar teşebbüsünde bulundu ve bu intihar teşebbüsünün sonucunda da Bayraklı Belediyesinin herhalde sendika faaliyetlerde bulunan arkadaşlar bir protesto gibi bir durum söz konusu oldu. Bu Pınar ÖZKAN arkadaşımızın, bayan arkadaşımızın intiharı ile ilgili ben derinden üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ve bu intihar girişiminden sonra oradaki yetkili müdür ve müdür pozisyonda olan arkadaşların bu bayan arkadaşımıza karşı o konu esnasında, olay esnasında ki tutum ve davranışlarının hiç hoş olmadığını ne Bayraklı Belediyesi'ne ne de buradaki bulunan olduğu, bulunmuş olduğu konuma uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu üzüntümü de belirtmek istiyorum. Lütfen bu çalışan bayan arkadaşların uygun olan şartlarda tabii ki takdir siz de uygun olan şartlarda çalıştırılmasını ve bu arkadaşların da mağduriyeti ile ilgili kendilerini ifade ettiklerinde, ifade etme koşullarında bu arkadaşlara uygun bir şekilde davranılması beklerdim. Bunu belirtmek istiyorum. Bir diğer konu da Bayraklı’mızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi geldiğimiz günden bugüne kadar ifade ediyoruz birçok mahallemizde bu 18 uygulamasından imar planlarını uygulamasından dolayı insanlar yıkılmaya maruz kalmış evlerini, binalarını ne yıka biliyorlar ne de yapabiliyorlar. Yani adam evini yapacak evi üzerine yıkılıyor adam evini yapamıyorum. 7-8 senedir yani böyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın evleri devletimiz, devletimiz var olsun hızlı bir girişimle oradaki arkadaşlarımıza depremde mağdur olan vatandaşlarımıza elinden gelen bütün mücadeleyi veriyor. Bir an evvelde evlerine kavuşması ile alakalı buradan tüm bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza devlet büyüklerimize de teşekkür etmek istiyorum. Belediye personellerimize de teşekkür etmek istiyorum. Yani bu planlar ne zaman oluşacak? Bu vatandaşlarımız gecekondu bölgesindeki vatandaşlarımız bu evlerini ne zaman yapabilecek? Yani bunu siz bir proje halinde…

BAŞKAN- Evet cevap vereyim.

Muhammet ŞAHİN- Bitireyim Başkanım. Bir proje halinde yapmayacaksanız yani planları hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlar hiç değilse kendi evlerini kendileri yapsınlar, yani hiçbir şey yapamıyor vatandaş bir taş üstüne taş koyan yok şu anda Bayraklı’da yani uzun süredir, vatandaşların derdi, sıkıntısı, çilesi bu. Yarın öbür gün depremde etkilenen vatandaşlar var, yarın öbür gün oluşacak bir depremde, depremde daha büyük etkilenecek vatandaşlarımız var, ama vatandaş diyor ki ben kendi evimi kendim yapmak istiyorum, yapamıyor. Bir çivi çakamıyor. Yani bu planları bugün yarın bugün yarın aşağı yukarı 7-8 senedir.

BAŞKAN- Muhammet vallahi anladım.

Muhammet ŞAHİN- Yani siz anladınız Başkanım da demek ki anlatamadık herhalde yeterince..

BAŞKAN- Yok ben anladım anladım.Şimdi değerli arkadaşlar.

Muhammet ŞAHİN- Bir diğer konuda Başkanım bitireyim. Bizim, Bayraklı Cengizhan Mahallesi ile ilgili konu var bir taziye yeri ile ilgili bir şey söylemiştiniz. Ve sizde oradaki bir arsayı mahallemize belediyeniz uhdesinde olan bir arsayı belediyemize bağışlayacağını ifade ettiniz. Belediyemiz tarafından halkın, biz de size dedi ki yani Sayın Başkan, biz bu arsayı vatandaşın hayrına devlete yani devletin yetkili olduğu koruma müftülüğümüze bunu bağışlarsanız yapımla ilgili de bizde, vatandaşımız da, biz de, kendimiz de tüm buradaki mevcut üyelerimiz de ellerinden gelen bir şekilde yapıp burayı Bayraklı Belediyesi’nin de cebinden bir kuruş para çıkmadan vatandaşlarımıza, Bayraklı Cengizhan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza kazandıracağımızla ilgili bir taahhütte bulunduk. Sizde bu arsanın yerin devlete verilmesi ile ilgili konuda bulundunuz. Ve bununla ilgili bir proje çizildi, siz tamam dediniz. Sonra bir daha proje bozuldu vesaire Sayın Başkan geçende söylediniz, Belediye Başkan Yardımcısı hanımefendi dedi görüşelim, diye dediğiniz Çarşamba günü görüşelim. Ya Çarşamba’dan 3 Çarşamba, 4’üncü Çarşamba geldi. Yani 3 gün sonra görüşelim demenize rağmen bu konuyu bir çözüme kavuşturalım demenize rağmen herhangi bir gelişme olmadı. Yani bunu sizden istirhamımız. Bakın Cengizhan Mahallesi vatandaşları siz arsayı vereceksiniz,

BAŞKAN- Muhammet Bey hızı toparlarsak bir program var ona yetiştireceğiz anladım ben.

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkan, bu konuda çok önemli çünkü orada bu konuyla ilgili belediyenin cebinden para çıkmadan taziye evi, kütüphane efendim, bunun gibi sosyal alan yok bunların yapılması ilgili bir konu ilgili sizinle oturup,

BAŞKAN- Cengizhan'a taziye evi yaptık biliyorsun.

Muhammet ŞAHİN- Taziye evi, o taziye Cengizhan Mahallesine uygun değil onu ayrıca ifade edeceğim ama şimdi yeri değil.

BAŞKAN- Tamam.

Muhammet ŞAHİN- Diğer bir konu Sayın Başkan bir diğer konu da 2 meclis önce Ekrem Akurgal Parkı'ndaki tuvaletlerin ve parklar yapılması ile ilgili bir kafenin yapılması ile ilgili bir şey ifade ettik burada sayın yetkili müdür de bunun yapılmasıyla ilgili biz 1 ay, 1.5 ay sonra başlayacağız diye taahhüt etti. Çevre Şehircilik’ten bir bilgi beklendiğini söyledi. Bizde Özgür Bey’de sağolsun, sizde söylediniz. O bilgileri Özgür Bey’e verelim, Özgür Bey’de, bizde takip edelim. Ne bilgi verildi Özgür Bey’e de ne bilgi verilmiş ne bir numara verilmiş, yani bunun ya numara verilsin, biz takip edelim oradaki konuyu Özgür Bey yardımcı olsun hızlandıralım.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan araya girmek istiyorum.

BAŞKAN- Hayır, hayır şimdi biz ona aslında Abdullah Bey ile konuştuk. Bizim oraya gönderdiğimiz evrak da eksik olduğu ile ilgili Abdullah Bey mesele ile ilgilendi.

Özgür HIZAL- Bugün, bugün gitmiş, Sayın Başkan.

BAŞKAN- İlgilendi, onların istediği ölçekte evraklarını vesaire tamamladık,

Özgür HIZAL- Bugün gitmiş, bugün gitmiş yazı.

BAŞKAN- Bugün gitmiştir o zaman bugün gitmiştir o zaman.

Muhammet ŞAHİN-Yani vatandaşların, orada oturup kalkabileceği bir sohbet edebilecek alan ya rica ediyorum Başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar zaten oranın.. Muhammet Bey oranın yeri zaten belirlenmişti. Muhtar yer değişikliği istediği için uzuyor.

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkan nereye yapacaksanız yapın biran evvel yapın, bunu vatandaşa kavuşturalım.

BAŞKAN- Tamam.

Muhammet ŞAHİN- Rica ediyorum, istirham ediyorum, ne olursunuz yapın artık yani.

BAŞKAN- YaMuhammet’ciğim ne olursun, toparla artık, istirham ediyorum bak bir programa yetişeceğiz.

Muhammet ŞAHİN- Meclis üyesi olarak söylüyorum.

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, bir saniye söz konusu planlarla ilgili Adalet Mahallesi, Yamanlar, Onur, Nafiz Gürman içerisine alan 600 hektarlık alan, bunların çalışmaları sona gelmiş durumda hatta önümüzdeki hafta 60 hektarlık yerle ilgili de meclisimize bir sunum yapacağız kentsel dönüşümle ilgili bunlar yasal süreç arkadaşlar, yani bu bana bağlı bir işlem değil. Ya 9 yıl olmuş, ben 9 yıldır burada mıyım yani? Bir diğeri arkadaşlar bayan arkadaşlarla ilgili şimdi ismini vermeniz doğru bir işlem değil. Yani ben o işlemin detayını anlat…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye bakın niye doğru değil? Ya biz insanız arkadaşlar yani bizim bir işi eleştirirken, bir şey söylerken aslında buradan politik bir sonuç çıkaralım diye, bir başka hayat üzerinde tasarruflarda bulunmayalım. Yani söz konusu arkadaş böyle bir işlem yapmışsa ben bir Belediye Başkanınız olarak diyorum ki, başka sıkıntıları vardır özel olarak konuşuruz. Ya anne, çocuğu var, farklı bir işlem, arkadaşlarına zaten gerekli bilgisi vardır bu işlerle ilgili araştırmışınızdır, sormuşsunuzdur. Yani ben şimdi buradan Belediye Başkanı olarak haklı çıkmak istemiyorum. Ama olayın detayı farklı, biz bu durumdaki arkadaşlarımıza el atmalıyız, destek olmalıyız. Hayata tutunmaları ile ilgili bir şey varsa elimizi uzatmalıyız bizim bakış açımız bu. Bir diğeri…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Anlatırım ben sana sen bana hak verirsin, şimdi burada konuşman bir şey yok, haklı olmanın bir anlamı yok. Bir diğer mesele arkadaşlar Bayraklı Belediyesi'nde yaklaşık 1500 çalışanımız var. 1600-1700 de sanıyorum, Buca Belediyesi'nde var. Nüfusu 600 bine yakın iki katınız, düşünün biz bu sayı içerisinde Park Bahçelere, Fen İşlerine, Temizlik İşlerine adam bulamıyoruz. Çok ilginç değil mi? Yasalar bir şey bağlamış, 10 yıldır bir işi yapan artık o işin sahibidir. Hepimiz masanın başında oturuyoruz değil mi? Nedir arkadaşlar süpürge yapan arkadaşın kabahati nedir ya? Çöp toplayan arkadaşın kabahati nedir yani? Park bahçelerde çalışan arkadaşın kabahati nedir? Getirmişiz arkadaşı masanın başına oturmuşuz, al maaşını. Nereden veriyoruz biz bu parayı? Her yerde olabilir. Bütün siyasi kurumlar da olabilir. Bayraklı da olmayacak kardeşim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayır bayan arkadaşlarımızla ilgili her işi yapar bayan arkadaşlarımız cinsiyetçi değiliz biz. Pilot oluyorlar değil mi? Şoför oluyorlar.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Yapanı da var, Anadolu'da çok var. Anadolu’da yapanı çok var. Bizim kadınımız kadar her işi odaklı dişiyle, tırnağıyla hayattın her alanındaki işte bizim kadınımızın üstünde hiçbir yerde bir kadın yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye arkadaşlar toparlayayım ben..

Abdullah AKTAŞ- Siz arkadaşımızın söylediklerine cevap vermiyorsunuz ki? Onun bahsettiği…

BAŞKAN- Ya bir saniye.. Bir saniye Abdullah Bey, ben anlatabilir miyim?

Abdullah AKTAŞ- Siz anlatın sonra ben söz...

BAŞKAN- Söz konusu bizim belediyemizin en önemli icraatlarından biri belediyemiz kurulduğunda, temizlik ve süpürge işlerinin bayanlar tarafından yapılması ve bu da aslında Bayraklı'ya kadın eli değiyor diye, çevremiz pırıl pırıl diye biz propaganda yapmadık mı? El biriyle yapmadık mı?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye peki ne yapacağız? Abdullah Bey ne yapacağız?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Peki ne yapacağız. 50 tane adam otursun maaşını mı verelim?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya ben konuya çok vakıfım, senden çok vakıfım. Şunu açık ve net söylüyorum arkadaşlar Bayraklı Belediyesi'nde hiç kimse oturarak ücret alamaz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hiç kimse, bunun zamanı, süresi, koşulları oluştuğunda arkadaşlar ya çalışacak işlerini yapacaklar.. Size başka bir hikaye anlatayım, hak elde edilmiş değil mi? Belediyenin süpürge aracını geri gönderiyoruz ağır vasıta şoförü yok. Oysa belediyede 38 tane ağır vasıta şoförü var. Herkes farklı yerlerde konumlandırılmış, şimdi işlerin başındalar. Bunlarda işlerin başına gidecek. Biz bu meseleye siyasi bakmıyoruz. Kamu görevlisi olarak bakıyoruz. Ne var parkta ya, Mansuroğlu Parkı'nda ne var ya? Parkta ne yapılıyor yani? Şuan biz işe alımla ilgili Park ve Bahçelerde çalışacak personel arayalım, yüzlerce binlerce üniversite mezunu gelir müracaat eder. Bırakın ya böyle ucuz siyaseti, ben ömrümü kamu işi ile ilgili, insan hakları ile ilgili, sendikal mücadelenle de geçirmiş biriyim. Ucuz siyaset değil, ben bedel ödeyerek gelen adamım, bende ucuz bir şey yok, ben dişimle tırnağımla gelen bir adamım. Hiç ne arkamda bir olur, nede vesaire dişimle, tırnağımla gelirim ve işimi yaparım.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-Evet mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN-Bir daha ki meclisimiz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir saniye ben söz almadı bir dakika..

Cindi Can POLAT-7 Temmuz Çarşamba saat 18. Çarşamba günü konuşuruz arkadaşlar Çarşamba günü.

BAŞKAN-Evet Çarşamba günü herkese iyi akşamlar diliyorum.

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Emel ARSLAN HÜR                                     İbrahim BALIKÇI

                                                        Üye                                                          Üye