Döküman Arşivi

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ANAOKULLARI ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ANAOKULLARI ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI

 

SINAVIN YAPISI VE SINAVDA UYULACAK KURALLAR

 

1. Sınav kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır.

60 soruluk Kısım:

  • Alternatif Eğitim Pedagojisi
  • Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
  • Öğretmenlik Meslek ve Alan Bilgisi
  • Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Demokratik Sınıf Yönetimi

40 soruluk Kısım:

  • TYT Matematik
  • TYT Türkçe
  • İnkılap Tarihi
  • Sayısal - Sözel Muhakeme

konularından oluşmaktadır.

2. Bu sınavda verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

3. Sınavda şans başarısına bağlı olarak bir düzeltme yapılmayacak olup, yanlış cevaplar puanlamayı etkilemeyecektir.

4. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu

dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı,

defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da

sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların aday numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

5. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.

6. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplama işlemi ilk 30 dakikadan sonra

ve son 15 dakikadan önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk

edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru

kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz.

7. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak

sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

8. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir.

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak

uyarılara uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.

9. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav

Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak

zorunda değildir. Sorumluluk size aittir. Sınav sırasında cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin

için son derece önemlidir.

Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen

bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya

tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde

bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, kurumumuz takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün

sınavını geçersiz sayabilir.

10. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün

işaretlemelerde size verilen kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

11. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

Soru kitapçığında kapağında basılı bulunan soru kitapçığı numarasını cevap kâğıdınızın ilgili yerine kodlamayı unutmayınız. Bu

kodlama yapılmazsa sınavınızın değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır.

12. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, aday numaranızı ve bu

salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve kurumumuzda tek tek incelenecektir. Soru

kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

14. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.

15. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

16. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

 

ÖNEMLİ NOT: Sınav Tarihi: 28 Ağustos 2021

Sınav Yeri: Ege Üniversitesi Kampüsü/Bornova

Sınav Saati: 10:00

***Sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinizde olmanız gerekmektedir. Sınav Giriş Kartınız size daha sonra ulaştırılacaktır.