Meclis Çalışmaları

07/09/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EYLÜLAYI TOPLANTISININ       07.09.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                        : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT -Serap KESKİN -  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ -  Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR -  Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ -  Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR - Orhan TEMİZ.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR - Emel ARSLAN HÜR - Hayrullah TELLİ -  Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli Meclis Üyeleri, kıymetli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili misafirler çoğunluğumuz vardır. Eylül ayı Meclisi'nin ikinci oturumunu açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.09.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağı Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.Evet arkadaşlar...

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet, geçmiş toplantı tutanağını okunmuş gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi buyurun.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6293) Belediyemiz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bandocu kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mimar kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 2 dereceli Mühendis kadrosunun,  Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Teknisyen Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 11 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 4 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 9 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 7 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 2 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 3 adet 5 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 3 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Başkanım birinci madde Belediyenin iç işleyişi ilgili bir gündem maddesi dolaysıyla direk oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Ben sadece bir bilgi almak istiyorum Başkanım. Şimdi burada yaklaşık 20 ye yakın bir kadro değişikliği var.

BAŞKAN- Evet.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu iptal edilen kadrolar  çalışan var mı?

 

BAŞKAN- İnsan Kaynakları Müdürümüz burada mı? Bir bilgi verir misin meclis üyelerimize?

Mesut YALÇIN (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.)- Değiştirilmesi talep edilen kadroların hepsi boş kadrolar.

BAŞKAN- Evet yani mesela bekçi ihtiyacımız yok. Ama orada öyle duruyor ama teknik anlamda ihtiyaçlarımız var, mühendis, mimar o anlamda yapılan bir düzenleme.

Abdullah AKTAŞ-Tamamdır.

BAŞKAN-Evet arkadaşlar 1 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.Teşekkür ederim.

2- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-9814) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

Bu maddeye istinaden -İbrahim Ethem Caddesi, Şehit Asteğmen Mesut Uslu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Ankara Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Caddesi, Dumlupınar Caddesinde listelenen güzergahların; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi hk.

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, ikinci maddesinin İmar Komisyonu, Hukuk komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Engelliler Komisyonuna gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 2 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.Bu arada AK Parti İlçe Başkanı Halil POLAT aramızda hoş geldiniz. Buyurun.

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3058) 07.07.2021 tarihli ve 84 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev dağılımı neticesinde oluşan değişiklikler nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin "b" bendine esas, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde yapılan değişikliler hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- 3’üncü maddenin Hukuk Komisyonu, AR-GE, Kent Konseyi ve Çevre Sağlık Komisyonuna gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet 3 nolu önergenin de ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 4.

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3188) İlçemiz sınırları içerisinde Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 Sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katındaki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Başkanım 4’üncü maddeninEsnaf Sanatkarlar, Madde Bağımlılığı, Çevre Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonlarına gönderilmesi öneriyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- 4 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini… Buyurun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet içkili yer.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Uygundur Hukuk Komisyonu.

BAŞKAN- Hukuk Komisyonuna da gönderelim. Evet önergenin Hukuk Komisyonu da dahil olmak üzere ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.5.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1537) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26n-IIIc paftada, 40062 ada 1 no.lu parselin güneyinde kalan ve yürürlükteki imar planında "Park" olarak ayrılmış alan içerisine 7,50m. x 4.60m ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

BAŞKAN- Evet Cindi Bey buyurun.

 

Cindi Can POLAT- Başkanım 5’inci maddenin İmar Komisyonu, Çocuk Hakları Gençlik Spor Komisyonu, Sosyal Konutlar ve Çevre Komisyonuna

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- İhtisas Komisyon Raporlarının Görüşülmesine geçiyoruz. 1 buyurun.

1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3041) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:67 adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Cindi Can POLAT- SayınBaşkanım bu gündem maddesini komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 1nolu önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza s sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.Teşekkür ederim. 2.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 35 sayılı Kararıyla kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.559 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane/Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği (PİN-UİP:35788769), 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, Bu süre içerisinde; Mehmet Hulusi GÖRGÜLÜ, Berrin TANAY ve Vaner BASMACI vekili Av. Hadi GENÇ ile Av. Melike ZEYTİN tarafından bahsi geçen plan notu değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk, Kültür, Deprem ve Afetler Komisyonu (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- SayınBaşkanım bu gündem maddesinin komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ-Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet,2 nolu önergeyi de arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN-Gündemin 5’inci maddesi Dilek ve Temenniler söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim.Buyurun.

 

Ertuğrul CİVELEK-Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, biraz gündem dışı olacak ama Sayın AK Partili İlçe Başkanı hoş gelmişHalil POLAT.Şimdi üç gündür Bayraklı Çarşı Dernek Başkanı olduğumuzdan dolayı esnaftan ve diğer arkadaşlar da çok büyük şikâyetler alıyoruz. Şikâyetlerimiz, son 2 aydır elektrik faturaları ile ilgili hele son gelen faturalar geçen ay 300 lira gelen eve, bu ay 670 lira 800 lira gelmiş. Kendi dükkânlarımdan biliyorumgeçen ay 3300 lira ödediğim elektrik bu ay 6800 lira gelmiş.Yani AK Partili arkadaşlardan da rica ediyorum gerekirse Hamza Bey’e söyleyelim. Bugün gazetemizde biz yayınladık bunu, Başkanım belki burası yeri değil ama esnafa çok büyük sıkıntısı var yani bunu buradan dile getirmek istiyorum yani..

 

BAŞKAN-Elektrik meselesi bizim şuanda meclis de karara bağlayacağımız....

 

Ertuğrul CİVELEK-Başkanımsesimizi duyurabileceğimiz bir yer yok.Muhatap bulamıyoruz yani.

 

BAŞKAN-Yani bunu vekiller aracılığıyla.....

 

Ertuğrul CİVELEK-AK Partili arkadaşlardan rica ediyorum.Bize bir yardımcı olsunlar,bir yol göstersinler nereye gidelim? TEDAŞ’a gidiyoruz, muhatap yok.

 

BAŞKAN- Meclis üyeleri aşan bu durum ya,efendim.

 

Mikrofonsuz konuşulduğuiçin deşifre edilememiştir.

 

Ertuğrul CİVELEK- Gazetede yazdık kendi gazetemizde biz elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah çözüm olur, esnaf ve birçok insan çok mağdur yani bu konuda.

 

Abdullah AKTAŞ-Başkanım suyla ilgili ise Büyükşehirle yardımcı olabiliriz, elektriğe biraz zor.

 

Mikrofonsuz konuşulduğuiçin deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-Evet buyurun Emre Bey.

 

Emre DEMİR-Sayın Başkan,kıymetli üyeler herkesi saygı ile selamlıyorum. Sayın Başkan konuşmama başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum.Biz burada söz alırken kimseyle tartışmak polemik halinde olmak için değil,Bayraklı da doğmuş, Bayraklı da büyümüş halihazırda hayatını Bayraklı da idam ettiren  birBayraklılıolarak Bayraklılıhemşerilerimizin bize verdiği görevi burada layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hakkımda Belediye Başkanına Belediye Başkanı dediğim için saygısızlık yaptığım iddialarınıda kabul etmiyorum. Geçen meclis cevap verme gereğinde bulunmadığım için, düşünmediğim için cevap vermedim kendilerine ama Sayın Başkan siz Belediye Başkanısınız sakın birileri gazına gelip başka görevleri falan...

 

BAŞKAN-Yok vallahi benim gündemimde böyle bir şey yok.Emre olur yani bir de hoşgörümüz olmalı.

 

Emre DEMİR- Hoşgörü ile karşılaştığımız zaman Sayın Başkan…

 

BAŞKAN- Sonuç da arkadaşlar eleştirebilir bu eleştiriler doğru olabilir, rahatsız olunabilir önemli değil yani.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Emre DEMİR-Muhakkak eleştireceklerdir.Biz bunlara alıştık.

 

BAŞKAN- Önemli olan, burada olan burada kalsın yeter.

 

Emre DEMİR- Bunlara alıştık.Grubunuzdan Emre DEMİR konuştuğunda dayanamıyorum ben de konuşmak istiyorum diye arkadaşlarımız vardı. Şimdi geçen geçen mecliste bahsettiğimiz gibi hangi hangi…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Emre DEMİR-Sağ olun biz de sizi seviyoruz. Sayın Başkan hangi Serdar SANDAL’a cevap vereceğimi şaşırdım, dediğimde arkadaşlar tabii benim gibi şaşırdılar.Sosyal medyada temel atma töreni mecliste ise davete icabet biliyorsunuz konuyu. Sayın Başkanın parası karşılığında veya kat karşılığı inşaat müteahhitlik yapan bir firmanın temel atma töreninde Bayraklı'da bir umudu filizlendirdik diye bir paylaşımı vardı. Hala sosyal medya hesabında da duruyor Bayraklı hemşerilerimizden çok soru geliyor bununla alakalı Bayraklı belediyemiz kentsel dönüşüm mü yapıyor?Depremzedelerin mağduriyetini mi gideriyor?Diye biz de kendilerine vallahi biz de bilmiyoruz. Sayın Başkana iletin sorunuzu diyoruz. Çünkü mecliste ayrı cevap sosyal medyada ayrı cevap geliyor bize.Bir önceki mecliste bir arkadaş umut tüccarlığından bahsetmişti Sayın Başkan.Kendisine tabi hak veriyoruz umut tüccarlığı yapan hiçbir siyasi, siyasetçi ve siyasi oluşum başarılı olmamıştır, olmayacaktır. AK Parti'nin 20 senedir süregelen başarısı da burada çok nettir bunda ifade etmek istiyorum, Sayın Başkan ama biz 16 Haziran günü bir müjde ile uyandık,Bayraklılı aileme müjde diye. Şimdi arkadaşların aklında soru işareti kalmasın diye özellikle çıkardık da sosyal medya hesabından Sayın Başkan,burada direk sizin ifadelerinizle okumak istiyorum. Bayraklı aileme müjde.Biz AK Parti grubu olarak ve Bayraklılılarolarak hangi müjdeyi uyandığımızı merakta etti tabii.Ardından kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen Bayraklılıvatandaşlarımıza en uygun oranda kredi verilmesi için yürütmüş olduğumuz çalışmalarda sonuca vardık diye bir paylaşım, mecliste de kendilerine sorduk. Sayın Başkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız senelerdir kentsel dönüşüm kredisi vermekte,siz bu kentsel dönüşüm kredisinde vardınız sonuçta bahsettiğiniz bankayla ne gibi bir anlaşma yaptınız? Sayın Başkan bunun cevabını vermedi,üzerinden aylar geçmesine rağmen cevabı alamadık. Hemşerilerimizi, yakınlarımızı, depremden mağdur olan vatandaşlarımızı bahsettiği bankaya gönderdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vermiş olduğu kredinin dışında herhangi bir şey söylenilmedi.Sonra tekrar kendilerine ilettik.Sayın Başkan,bu anlaşmanın detaylarını bize iletecekmisiniz?Dedik,iletmedi. Bir önceki mecliste kıymetli arkadaşlar bunlarıda direkt meclis tutanağından çıkardık.Sayın Başkanın direkt sözlerini iletiyorum size. Bir önceki mecliste Sayın Başkan dedi ki; “Bir 200bin liralıkkredinin mesela, İş Bankası ile de yaptığımız bu aslında Çevre Şehirciliğe katkısıyla, düşen faizle beraber bankalarla anlaşıyoruz.” Yani bankanın faiz oranı 1,5 ama Çevre Şehircilik bunun atıyorum sıfır 45'ini falan fonluyor, gibi bir söylem ardından dedik ki, siz bu işi 200 bin liralık krediyi 400 bin liraya mı çıkardınız Sayın Başkan?Biz de bu anlaşmanın detaylarını iletin lütfen, kendileri çok güzel bir şey söyledi. “Biz Bayraklı Belediyesi olarak şunu söylemiyoruz. Biz yeryüzünde bulunmamış bir krediyi size getirdik demiyoruz ama orada aksayacak işlerle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz.Orada ödemelerle ilgili belediyenin garantörlüğünü alıyoruz.” Belediyemiz bir özel bankadan kredi çeken vatandaşa ne gibi garantörlük veriyor ve yahut takentsel dönüşüm, kentsel… Evet, grup başkanım vekilim doğru söylüyorsunuz. Kentsel dönüşüm yapan inşaat firmalarına ne gibi bir garantörlük veriyor?Ne gibi bir kefaretin altına giriyor?Bunu tüm Bayraklılılarolarak merak ediyoruz, Sayın Başkan. Aslında cümlelerim çok, sözlerim çok, derdimiz Bayraklı,meselemiz çok, yapılmayan çok, yapılıyormuş gibi yapılan onlardan daha çok ama konu dağıtım istemiyorum arkadaşlar Sayın Serdar SANDAL umarım bu sefer Türkiye İş Bankası ile yapmış olduğu anlaşmanın detaylarını bize aktarır.Yoksa tüm Bayraklılıhemşerilerimiz bilmeli ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir Kentsel Dönüşüm Kredisi var ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL bu konuyla alakalı algıdan başka hiçbir şey yapmamıştır arkadaşlar.Teşekkür ediyorum, Sayın Başkan.

 

BAŞKAN-Başka söz almak isteyen arkadaşımız, buyurun Abdullah Bey.

 

Mikrofonsuz konuşulduğuiçin deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-Siz şey yapın cevap verir kapatır gideriz.

 

Abdullah AKTAŞ-Bugünkü gündem maddelerinin içerisinde yani 4 nolu gündem maddesinde 1593/1 nolu sokağın içkili yer ilan edilmesi ile ilgili bir önerge var.Şimdi ben burada dikkat çekmek istiyorum.Şimdi arkadaşlar burayı araştırdılar mı? Bilmiyorum. Komisyona girecek arkadaşlara söylemek istiyorumözellikle. Şimdi burası depremde ilk yıkılan 7 nolu pardon, 3 nolu uygulama alanının içerisinde kalıyor. Yani sağında solunda şu an neredeyse %90 da bina yok. Şimdi ben şunu merak ediyorum buradan bir talep mi var?Zaten birçoğuna buranın verilmişti. Ya da boş araziye mi şimdiden biz içkili yer olarak veriyoruz? Şu an tamamen yıkılmış olan birinci derecede depremde ilk yıkılan yerlerden bir tanesi burası, Rıza Bey Apartmanının sağ köşesi arkadaşlar cevap verirlerse sevinirim. Bir diğer konu geçen hafta gündeme getirmiştik,bu sınavla ilgili var mı bir gelişme?

 

BAŞKAN-Şimdi var. Başka söz almak isteyen arkadaşımız, buyurun Özgür Bey.

 

Özgür HIZAL- Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Kıymetli Meclis Heyeti, hepinizi saygıyla selamlıyorum.Şimdi esasında AK Parti Grubunun muhalefet anlayışı ile alakalı bir kaç kelam etmek istiyordumama Emre Bey bununla alakalı gerekli açıklamaları yaptığı için çok da vaktinizi almak istemiyorum. Ben başka bir konuya girmek istiyorum. Yani çok bambaşka bir hatta soru sormak istiyorum.Bir soru önergesi şeklinde değil ama, muhtemelen cevabı sizdedir, yakın bir zamanda bir televizyon kanalında televizyon kanalının ismini de verebilirim. FOX TV'de sabah saatlerinde bir reklam kuşağında bir reklam gördüm. Bu reklam Bayraklı Belediyesi’nin bir reklamıydı.Tabii ilgimi çekti acaba Bayraklı Belediyesi'nin yapmış olduğu bir yol, bir köprü,bir başka faaliyete ilişkin bir reklam mı, diye baktım ama değildi.Bu reklam aynen şuydu, bir önceki meclis toplantısında gündeme gelen az önce de Grup Başkanvekilimizin dile getirdiği konu ile alakalı verilmiş bir reklamdı. Neydi bu arkadaşlar Bayraklı Belediyesi’nin açmış olduğu kreşe alınacak olan personelin torpilsiz alındığına dair bir reklam arkadaşlar. Bakın bir kez daha söylüyorum, FOX TV'ye Bayraklı Belediyesi tarafından verilmiş bir reklam, verilen reklam aynen şu Bayraklı Belediyesi’nin personel alımı torpilsiz yapılıyor.Şimdi bu zaten olması gereken bir şey eğer bunu yapmıyorsanız bir problem var demektir.Bunu yapıyor olmanız milyonlar lira vererek ya da yüzbinler vererek, ya da ne kadar verdiğinizi bilmiyorum. Bunu mutlaka cevabı siz de vardır. FOX TV gibi bir kanala önemli bir kuşakta reytingin en yüksek olduğu saat diliminde bir reklam vermenizi mi gerektirir? Bunun rakamını herhalde biliyorsunuzdurve bize söylersiniz diye diye düşünüyorum.Haber başka bir şey, haber değeri olan bir durum, ama Serdar SANDALBayraklı Belediye Başkanı reklam kuşağında çıkması bambaşka bir şey, şimdi bunu önceki dönemlerdeki sizden önceki Belediye Başkanı çok sıkça yapıyordu, ulusal kanallarda reklam vererek ama, bir taraftan tasarruftan bahsederek, bir taraftan şeffaflıktan bahsederek, bir taraftan geçmiş dönemdeki anlamsız harcamaları eleştirerek bugün geldiğimiz noktada Bayraklı Belediyesi gibi Bayraklı’nın temel sorunlarını görmezden gelerek öyle bir piar çalışması üzerinden bir reklam vermesi gerçekten anlaşılır değil,kabul edilebilir bir durumda değil. Şimdi benim bunu söylemiş olmam elbette ki rahatsızlık verecek sizlere, zaten muhalefet olarak bizim birtakım ifadeleri ortaya koymamız eleştiri yapmamız iktidarı rahatsız edecek ki iktidarda kendisine çeki düzen versin. Dolayısıyla bizim bu noktada yapmış olduğunuz bu eleştirileri huzuru bozuluyormuş gibi bir izlenim verilmesi doğru değil. Yeter ki, yeter ki Bayraklılılarınhuzur bozulmasın, Bayraklılılarrahatsız olmasın, şimdi konuşmamı bitirirken tekrar, şu soruyu sormak istiyorum Sayın Başkan bütün bayraklıların ve Meclis Heyetinin bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu reklam kuşağında verilmiş olan Bayraklı Belediyesinin torpil yapmaksızın personel alıyor reklamının Bayraklı Belediyesine bedeli ne kadardır?Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN-Var mı başka söz almak isteyen? Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT-Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar ben de hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Şimdi arkadaşlarımız 4. maddedeki, maddedeki gündem maddesinde ki, 1593/1 sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katlarında ki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi ile ilgili gündem maddesi ile ilgili soru sordular ancak bugün de maddesi henüz yeni meclise geldi ve komisyonlara havale edildi.İlgili komisyonlarda bu gündem maddesi görüşülecek, tartışılacak nihayetinde bir karar verilecek, verilen karardan sonra bu konu veya bu gündem maddesi ile ilgili konu tartışılır, konuşulur ise daha doğru olur diye düşünüyorum.Açılacak kreşlere alınacak öğretmenlerle ilgili geçen hafta da tartışma konusu oldu mecliste, yani orada her şeyi açık, net, şeffaf,ortada burada çalışacak öğretmenler Ege Üniversitesi ile yapılmış olan bir protokol dahilinde onların yapmış olduğu sınavda belli bir başarı ortalamasının sağlamış 70 sanırım 70'i geçen bütün öğretmenler için mülakat yapılacak gayet açık, şeffaf ve net şekilde yapılacak bir alım bununla ilgili bilgilendirme yapmak istedi. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN-Evet,buyurun Alim Bey.

 

Alim ÇANKAYA-Sayın Başkanım, Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, 2020 yılında Nisan, Mayıs ayları olabilir hükümetimiz konut stokunu azaltmak, eritmek üzere kredileri konut kredilerini 0,60-0,65’lere çekti. Biz 30 Ekim'de bir deprem yaşadık.Geçen yıl konut stokunu eritmeküzere yapılan bu uygulama 30 Ekim'de depremi yaşamış 6’nın üzerinde binanın yıkıldığı bir alanda kısmi olarak yapılamazmıydı?Bizlere konut kredileri aratıyor arkadaşlarımız, afet bölgesi 0,60'larda yeni binalarda 0,65’lerde de genel olarak eski binalarda bu konut kredileri yapıldı.Ayrıca hepimizi ilgilendiren bir konuda arkadaşın elektrik fiyatlarına yüksek paraların geldiğini söylemesi de arkadaşların muhalefetteki arkadaşların bilmesi, araştırılması gereken konuların içinde değil mi yani? Arkadaşlarımız bunu da araştıracak hepimizi ilgilendiriyor bu konu bu tür konularda herkes bilmeze yatıyor. Ayrıca personel alımında böyle bir uygulama yaptığı için de Sayın Başkana, Belediyemize teşekkür ediyorum. Geçmişte 2010 yılında ve sonrası takip eden yıllarda üniversite sorularını çalınıp,yandaşlara verildiğinde unutmadık biz.Personellerin 5 maaş alan personelleri de unutmadık.Üniversitelerin personelleri yaptığı kıyakları da unutmadık.Lütfen eleştiri yaparken biraz insaflı olalım. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN-Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Evet değerli arkadaşlar

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Efendim? Pardon,buyur.Teşekkür ederim.

 

İbrahim BALIKÇI- Sayın Başkanım,kıymetli meclis üyelerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim abi?

 

Mikrofonsuz konuşulduğuiçin deşifre edilememiştir.

 

İbrahim BALIKÇI-Ya yemin ediyorum sen doğrudan muhalefetsin abi,yapma gözünü seveyim.Her mecliste de mutlaka oluyor biliyor musun? Şimdi marifet iltifata tabidir. Bir de itibardan tasarruf olmaz biliyorsunuz, abi. Eğer FOX TV'de olduysak biz bundan gurur duyarız.Bedeli ne olursa olsun hiç önemli değil, çünkü bu zamana kadar ülkemizde olmayan adil ve şeffaf işi biz yapmışız ve başarılı olan bir süre arkadaşlarımız oldu bu arada açıklandı bugün.

 

BAŞKAN-Arkadaşlar dinleyin ya.

 

İbrahim BALIKÇI-Açıklandı bugün üniversitenin sonuçları şimdi marifet iltifata tabidir istediğim şey şuydu normalde 1 buçuk, 2 milyona yapacağımız bir yıkama biliyorsunuz yukarıda bahsetmiştim arabanızı 150-200 bin liraya orayı tam prof hale getirdik. Bugün de çalışır halde işleme aldık, Allah'ın izniyle. Ben aslında Başkanım size hem teşekkür edip, hem de bir veda konuşması gibi bir şey de yapmak istiyorum izninizle. Evet, yanlış söyle biliyorsunuz ben Sayın Serdar SANDAL Başkanımın kontenjanından meclisteydim. Yaklaşık bir buçuk yıldır Başkanım düzenli olarak yani yürüttüğümüz projelerle işlerle alakalı benim yanımda ekibinde olarak çalışmamı istiyordu. Biz de senin söylediğin gibi değil hani kendimiz bir yere aldırmadık yani. Zaten dediğim gibi işlevsel olduğu için doğrudan Başkanım yanımda ol dedi. Ben de inşallah yarın itibarıyla artık aranızda olmayacağım diğer mecliste. Yani bu bir ayrılık değil aslında daha büyük bir hizmet aracılığı ile yani Bayraklı’yadaha iyi hizmet etmek için bir kulvardeğiştirme, yol yol değiştirme diyelim.İnşallah.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar bir… Arkadaşlar…

 

İbrahim BALIKÇI-Şöyle şöyle…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

İbrahim BALIKÇI- Yok yok.Hayır hayır. Normal personel olarak başkanımın ekibinde devam edeceğim. Yani bunu gazeteye bir malzeme olmasın ya da sizler işte vay gidi,vay geldi, demeyeyim de ben şimdiden söylemek istedim. Yani bu bir ayrılık değil, aslında daha çok yakınlık ve birlikte yol alma meselesidir.Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.Her şey çok güzel olacak inanıyorum.Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN- Özgür Bey top havalanmadı ki.Evet buyurun.

 

Özgür HIZAL-Yani tabi İbrahim Bey’in yanınızda ne gibi bir görevle olacağını bilmiyorum ama muhtemelen danışmanınız falan olur diye düşünüyorum. Ya da başka bir şekilde görevlendirilir.Tabii meclis üyelikleri konusunda, meclis üyeliği olarak bizi seçenler bayraklılar,5 yıl görev yapalım diye seçiyorlar ama İbrahim Bey'in takdiri.Yalnız şöyle bir durum var. Gerçekten çok ilginç bir noktaya geliyor Bayraklı, bu eleştirimide yapmak zorundayım.Geçmişte eleştiriler şöyle olurdu.Meclis üyeleri eşini, dostunu, akrabasını belediyelerde işe sokuyor diye eleştirilirdi, aşıldı bu durum gerçekten çok farklı bir noktaya gelindi. Bu konuda da İbrahim Bey ve sizleri tebrik ediyorum.Meclis üyesi kendisini işe aldırtıyor.Gerçekten bu anlamda tebrik ediyorum İbrahim Bey ve Sayın Başkan.Saygılar sunuyorum.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Siz yok yok gerek yok. Buyurun Abdullah Bey.Evet arkadaşlar.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle İbrahim kardeşimizi tebrik etmek istiyoruz. Daha önceki dönemde de bir kişi böyle 6 ayda bayağı bir yükselmişti. Senin gerçi iki- iki buçuk yıl oldu ama inşallah hayırlısı olur.Yani çok anlatmaya çalıştı,biz zaten bir konuyu biliyorduk. Yani direkt ben belediyeye geçtim,kadroya geçiyorum deseydin zaten anlardık. Zaten medyada da konuşuluyor bunlar.Ben şeyi merak ediyorum, meclis üyeliğinden istifa ediyorsun herhalde bunu söylemedin.Tamam.Şimdi Cindi Bey, cevap vermeye çalıştı şeyleri ama yani o da cevap da vermedi. Ben şeyi söylüyorum proje alanına ortasında kalan ve sağında solunda bina olmayan bu yerden içkili yerde ilgili bir talep mi var? Belediye burayı komple içkili yer mi ilan ediyor? Bunu merak ediyoruz.

 

BAŞKAN-Talep var.

 

Abdullah AKTAŞ-Çünkü sağı solu komple şu an proje alanı bina yok yani.

 

BAŞKAN-Evet şimdi değerli arkadaşlar depremle ilgili hep konuştuk, hep söyledik ama herhalde ikna edemedik.Sonuç itibarıyla tabii ki her vatandaşımız gider bankadan kredisini alır burada bir sorun yok, hiçbir sorun yok, doğal olarak dünyada herkesin bildiği mevzuatın nasıl işlediği devletin finanse ettiği aslında,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı derken, Merkezi Hükümetten değil, Devletten söz ediyoruz biz.Bu kurumlar kimsenin babasının malı değil. Devletin kurumları, devletin kurumu, Çevre Şehircilik devletin bir kurumudur ve bunun finansa eden herhangi bir siyasal iktidar değildir. Devletin kendisidir. Bunun bir altını çizmek lazım. Bir diğer nokta şu vatandaşlarımızın yaşından kaynaklı geçmişteki ekonomik krizlerden kaynaklı olarak ticari sicillerinden kaynaklı, kredi çekememe durumları var. Sözleşmenin ağırlığı bu noktalar üzerindedir 1 gram bile katkısı varsa yaptığımız iş doğrudur ve bunu elbirliğiyle yapıyoruz.İçkili yerle ilgili bize talep gelmeden bizim içkili yer açmakla ilgili bir derdimiz yok. Burada da arkadaşlarımız komisyonlarda değerlendirirler uygun görmedikleri hiçbir şeye bizim bütün komisyon başkanlarımıza sorabilirsiniz, hiçbirine Başkan olarak benim etkim yoktur. Doğrusu neyse onu yapın.Uygunsa yapın yani mesela daha önce bir kendi kafemizle ilgili bile okula yakın olması ile ilgili bir sıkıntı vardı,aslında mevzuat olarak aşılabiliyordukapının yerini değiştiriyordunuz vesaire.Hayıryani orada eğer vatandaşın talebi oraya gelip oturanın huzurunun bozulacağı ile ilgili bir şey oluşuyorsa biz o işte olmayız. Yani bir sıkıntı geliyorsa, biz o işin içerisinde olmalıyız.Yani burada bizimle ilgili bir şey değil, bize gelen bir talep var.Emniyete yazmışız,emniyet sanıyorum uygun görmüş ki, meclise getirmişiz. Burada da ilgili komisyonlar değerlendir uygun görürlerse, olur.Uygun görmezlerse bizim buna herhangi etkimiz vesairemiz olmaz. Şeyle ilgili de biz sınavın hiçbir boyutunda olmamışız, yani sınavı komple Ege Üniversitesi'ne devretmiş yani içeride olan işlemle ilgili bizim belediyemizin herhangi bir dahili yok, ama bize iletilen şöyle bilgi var klimaları hiç açılmadığı ile ilgili, hatta sizinle de konuşmuştuk yani bana da gelir beni bilgilendirirse bir daha bakarız, değerlendiririz diye.Bir diğer nokta değerli meclis üyemizin bugüne kadar meclisimize verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.İbrahim Bey bizim meclis üyelerimiz arasında böyle birazcık mekanik ile ilgisi olan, işle ilgisi olan ve oradaki aslında görevlendirmelerimiz neticesinde de birazcık meclis üyesi, bürokrasi vesaire noktasında sıkıntılar olduğu için daha verimli olabileceği bir alana aldık.Kimseyi bir yerden bir yere alıp uçurmuş vesaire değiliz.Arkadaşımızın görev tanımları da yakında belli olur. Sonuç itibarıyla alın teri ile, emeği ile, mesaisi ile bir iş götürecek.İşe alma yetkisi de Belediye Başkanının takdirindedir bunu da kimseyle konuşacak bir şeyimiz yok.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Efendim. Biz de sizi tebrik ederiz. Ama ben o meselelere girmem.Tebrik edecek 100 tane işim var benimama girmem ben.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Yok girmem ben, burası Bayraklı Meclisi,vatandaşı ilgilendiren şeyleri konuşalım. Yani bak arkadaşımız elektrik işini konuştu, yeri burası değil dedik.Arkadaşımız yangınla ilgili geçen bir konuşma yaptı, yeri burası değil burası dedik yani.Burası Bayraklı Meclis hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-Bizim FOX TV'ye verdiğimiz bir para yok yok.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Ama aslında verilebilinir yani, ama bundan sonra vereceğiz.Yani bu bir süre sonra yaptığımız işleri vesaireler ile ilgili herkes verdiği kadar bizde vereceğiz.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-Evet.

 

Cindi Can POLAT-Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar...

 

BAŞKAN-Yok gerçekten. Buyurun Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT-Meclis üyemiz,Sayın İbrahim BALIKÇI’nın, İbrahim BALIKÇI kardeşimizin istifa konusu tamamen kendi takdiridir.Yaklaşık 2-2,5 yıllık süre içerisinde Bayraklı Belediye Meclisinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda Bayraklı'ya elinden geldiğince hizmet etmeye çalışmıştır.Başarılı bir meclis arkadaşımızdır. Bundan sonra da gene Bayraklı Belediyesinde icraatın içerisinde Bayraklılıhemşerilerimize hizmet etmeye devam edecektir. Bizlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kendisine başarılar diliyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Partisinden istifa etmemiştir, meclis üyeliğinden istifa etmiştir.Sıradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir başka arkadaşımız, İbrahim kardeşimizin bırakmış olduğu görevi, bırakmış olduğu yere devam ettirecektir. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN-Evet değerli arkadaşlar benim…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-Hayır hayır arkadaşlar bir şey daha, son bir şey söyleyeyim sonra kapatalım meclisimizi.Biliyorsunuz Yeni Kent Merkezi ile ilgili bir revizyon planımız var.Bu da aslında sonlanmak üzere orada sıkıntılı olan birkaç Kamu Kurumu ile ilgili işlem vardı. Bunlar da sanıyorum kendi aralarında bir uzlaşıya erişteler ve orada yaklaşık 26500 metrekarelik bir alan oluşuyor.Kamu Hazine Arazisini hani biz bir ara dedik ya, belediyeye tescilleyelim vesaire bunun yasal mümkünatı yok, direkt hazineye geçiyor. Sayın Valimize durumuarz ettim. Yani biz eğer Hükümet Konağını Bayraklı’ya taşıya bilirsek, bu kent adına elbirliği ile büyük bir iş yapmış oluruz. Kent merkezinin kaydırmış oluruz.Bu konuda da bütün meclis üyelerimizin, AK Partili işte MHP'li Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeleri bizim için elzem olur. Yani Valiliğin Bayraklı'ya gelmesi, kent adına ciddi bir katma değer olur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Bir saniye mazeretli arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Kabul edilmiştir.

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir daha ki meclis, evet bir sonraki meclisimiz, 4 Ekim Saat: 18'de

 

 Serdar SANDAL

 Belediye Başkanı

 

 

 

                                                  İbrahim BALIKÇI                                               İpek KUL

                                                           Üye                                                                Üye