Meclis Çalışmaları

04/10/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ                     04.10.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Binali BİNGÖL - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE -  Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Serap KESKİN - Gamze Gül ÇAMUR - Hayrullah TELLİ - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 

BAŞKAN-  Evet değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili konuklar 2021 yılı Ekim ayı meclisinin birinci oturumu açıyorum. Öncelikle maddi bir hata yapmışız performansta bir arkadaşımızın partisini değiştirmişiz onu... Yine aynı arkadaş mı? Vallahi Allah hayırlara nasip eylesin ama... Evet değerli arkadaşlar meclisimizin ilk oturumunu İstiklal Marşımız ve Saygı duruşu ile açıyoruz.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.09.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını okunmuş gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Evet var mı bir önergemiz?

Cindi Can POLAT- Ek önergemiz var başkanım.

BAŞKAN- Evet okuyalım.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediye meclisine sunulmak üzere Mansuroğlu Mah. 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Cindi Can POLAT – Sayın başkanım bu ek gündemin gündeme alınmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Yok herhalde değil mi?

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2812) Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI’nın Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine (Asil) kalan süreyi tamamlamak üzere 1 Asil Katip Üyenin gizli oyla seçilmesi hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım hepinizin bildiği gibi geçen ayki meclisimizde meclis üyemiz İbrahim BALIKÇI meclis üyeliğinden istifa etmişti gerekçe göstererek. Cumhuriyet Halk Partisinden İbrahim Beyin yerine yeni meclis üyemiz Binali Bingöl geldi. İbrahim beye hizmetlerinden dolayı teşekkür etmiştik BİNALİ Beye de bundan sonraki süreçte meclisteki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Birinci maddeyle ilgili Katip Üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Zehra ONGUN’u öneriyoruz.

BAŞKAN- Uygundur başkanım. Yeni gelen arkadaşımıza da mecliste başarılar diliyoruz.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet bizde yeni meclis üyemiz Binali BİNGÖL’e hoş geldin diyoruz, başarılar diliyoruz. Evet diğer maddeye geçelim oylama devam etmiş olacak.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2813) Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI’nın  Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Deprem ve Afetler Komisyonu ile Hayvan Hakları Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçimlerin yapılması hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım İbrahim BALIKÇI’dan boşalan Deprem ve Afetler Komisyonu ile Hayvan Hakları Komisyonu üyeliğine grubumuzdan Binali BİNGÖL’ü öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar her iki komisyona Binali BİNGÖL arkadaşımızı öneriyorlar.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4145) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Performans Programı hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım üçüncü madde Performans Programını Plan ve Bütçe komisyonuna gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- 3 ve 4. medde mi?

Cindi Can POLAT- 4. madde de 2022 yılı Bütçesi ikiside  Plan Bütçe komisyonuna gidebilir.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar üç ve dört nolu önergenin Plan Bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1685) Bayraklı İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-2a paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 3 Kat(B-3) koşullu Konut alanında kalan 36822 nolu adanın bahçe mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım beşinci maddenin İmar, Hukuk, Çevre Sağlık ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri beş nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1714) Belediye Başkanlığımızca, İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı İlçesinde hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin konunun aciliyetinden kaynaklı bu meclis arasında toplanarak komisyonumuzun İmar Komisyonuna havale edilerek komisyonun toplanarak karar almasını uygun görüyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım ama şimdi depremden dolayı biliyorsunuz birsürü insan bir kargaşa yaşıyor bu emsal artış vs. bu binaların yapılıp yapılmaması konularıyla ilgili. Şuan meclisimizde canlı izleniyor eminim bir sürü vatandaşta merak ediyordur.Bu plan notuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?

BAŞKAN- Şimdi komisyon görüşsün bir ara verelim komisyonumuz görüşsün çıksın bizi bilgilendirsin olur mu? Evet ara verip görüşeceğiz. Evet bürokrat arkadaşımız kısaca bir bilgilendirme yapalım sonra komisyonumuz toplansın. Doğru önce bir havale edelim. İlgi önergenin  İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İsterseniz siz öyle mi? Tamam. Evet buyurun.

Sibel ELÇİ (Belediye Başkan Yardımcısı)-   Herkese iyi akşamlar öncelikle. Bu plan notuyla 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde en büyük yıkımın ve en büyük can kayıplarının yaşandığı Bayraklı Belediyesi sınırları içinde yapı kullanma izin belgesi almış 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik öncesine ruhsat almış veya 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların dönüşümüne ilişkin olarak yapılacak yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında bu binaların yapı ruhsatı ve eki projesinden hesaplanan toplam İnşaat alanlarının %10 oranında arttırılması yönünde bir önergemiz var. Bu yeni yapılacak yapılarda toplam İnşaat alanına ilave edilen %10 artış ruhsat eki ve mimari projesinde belirlenen kat adedinden bir fazla 1 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi taban alanında da kullanılabilecek yalnız tavan alanında kullanıldığında taban alanı çekme mesafeleri içerisinde kalmak üzere 060’ı geçemeyecek. Onun dışında da yine geçmiş yönetmeliklerden kayıpları olmasın diye verdiğimiz işte ikinci asansörün alana dahil edilmemesi ikinci merdivenin alana dahil edilmemesi gibi maddelerimiz var.

BAŞKAN- Evet, buyurun tabii ki.

Özgür HIZAL- ...Alan sınırı içerisindeki plan notundaki haklar korunarak %10 mu?

BAŞKAN- Evet. Şimdi arkadaşlar biz de farklı üç tane yapıp var. Bir gerçekten kooperatif hakkından kaynaklı %10 artış var kat sıkıştırmadan dolayı işte 8 kat çıkacağını arkadaşlar 9 kat çıkmışlar, bir de terklerden kaynaklı işler var bunlarda korunmak kaydıyla ekstra %10 imar artışı veriyoruz. Evet, hepsini kapsıyor yani şuan mevcut bir binamızın atıyorum 100 metrekare bir inşaat alanı varsa 110 metrekare olarak yeniden düzenlenecek. Onu biz evet yani eskiye dönersen evet ama biz o kooperatifin hakkını saklı bir hak kabul ettik zaten kat sınırlarıyla. Evet buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Değerli arkadaşlar depremden sonra belediye meclisimizde ve Büyükşehirde alınmış olan meclis kararları ile vatandaşımıza tanımış olduğumuz bütün haklar baki onlar korunacak ekstra da bir %10 artış getiriyoruz. Yani imar durumlarında yürürlükteki imar haftalarında imar durumlarındaki inşaat hakları ve kıyasladığımızda ortalama total de belki yüzde 30'un üzerinde bir artış gelmiş olacak yani kaba bir hesapla.

Seyfettin ATBAŞ- Başkanım ruhsatsız yapılarda...

BAŞKAN- Ruhsatsız yapıları dışında bırakacağız, ruhsatsız yapı ile ilgili yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Arkadaşlar daha önce ada bazlı biliyorsunuz biz bunu gönderdik ama usul ve esaslar çerçevesinde bu plan notumuz temel bir uzlaşıdan sonra reddedildi. Şimdi biz bu işlemi ada bazında değil parsel bazında bütün vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği ekstra bir hakka dönüştürüyoruz burada da asıl mesele şu, bu ucu açık bir işlem şimdi burada %10 ile ilgili ısrar ya da %10 ile  ilgili geldiğimiz nokta sadece bayraklıyı ilgilendiren bir plan notu olduğu için odaların ilgili kurumların ikna şansını %10 ile sağlayabileceğimiz ile ilgili. Yani buna %20 dersiniz ret olur gider %30 dersiniz ret olur gider ama bir defaya mahsus deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın kanayan yarasını bir miktarını buradan telafi edebilirsek hep beraber çünkü ortak kararımız bizim pozitif bir iş yapmış olabiliriz bunda bile düşünün k sınırları ile ilgili herhangi bir emsal artışı yokken bile biliyorsunuz odalar dava açmaya gittiler, şununla ilgili açılmış bir davamız var buna da büyük olasılık açacaklar ama işte sadece Bayraklıyı ilgilendirdiği için hep beraber siz biz bu konuda inşallah bir itiraz gelmez, orta hasarlı binalara... Tabii ki orta hasarlı binalarımızda bunun içinde. Kaçak yok kaçak bina değil tam o plan notunun başında ne yazıyor abi kaçak yapıya ben ne yapabilirim.

Abdullah AKTAŞ- Hayır başkanım şöyle, Örneğin Adalet Mahallesi imar planları değişiyor ya orada bir iki tane binaya birkaç tane binaya orta hasarlı rapor verilmiş bu vatandaşın süresi işledi 30 Ekim'de dolayısıyla bir yılı dolmak üzere şuan Ekim’in başındayız 25-26 günleri kaldı şu vatandaş buraya yıktı yasa gereği yıkacak yıkmak yapmak zorunda yıkmazsa siz ya da devlet yıkacak ama imar planı revizyonu yapılmadığı için bu binayı belediye yapamayacak yani Seyfettin abinin sormak istedim konu bu. Öyle değil mi Seyfettin Abi yanlış mı anladım?

BAŞKAN- Arkadaşlar bakın bu bir polemik meselesi. Burada mesele şu, biz belediye olarak ruhsatlı alınmış yapılar ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz belediye olarak bunun dışında ... Ruhsatlı olan binalarla ilgili biz işlem yapabiliriz, ruhsatsız binayla ilgili bir işlem yapabilme şansımız yok.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım şimdi komisyonlar toplantısın dendi ya...

BAŞKAN- Arkadaşlar bakın biz bir kamu kurumuyuz bir kamu kurumu olarak ruhsatlı olmayan bina ile ilgili herhangi bir işlem yapamayız böyle bir kararı alamayız. Yani farzedin böyle bir kararı getirdiğimizde Ak Parti grubu olarak evet mi diyeceksiniz? Biz zaten getirmeyiz sizde evet demezsiniz.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım bir saniye, hayır toplanmasın başkanım...

BAŞKAN- Evet komisyonumuz...

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım bir gün sonraya bıtakılsın yarın toplansın konu iyice irdelensin.

Cindi Can POLAT- Şimdi arkadaşlar şöyle müsaade edersen bir kısa iki cümle ile arkadaşımızın söylediğini bilgi maksatlı. Örneğin isim vermeye de mahalle ismine de gerek yok bütün Bayraklı'da diyelim kaçak bir yapı var bu kaçak yapının imar planları arsası var arsasının imar planlarında gelen bir inşaat yoğunluğu var inşaat hakkı var o hakkına da %10 artış getirilecek tabii. Onun arsası üzerinden gelecek hakka %10 artış gelecek.

BAŞKAN-  Evet Cindi Bey biz bir komisyonu toplayalım bir 5 dakika ara verelim sonra meclisimizi tekrar toplayalım. İmar komisyonundaki arkadaşlarımız komisyon odasında bir önergeyi görüşsünler.

MECLİSE 5 DAKİKA ARA VERİLDİ.

 

 Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Emel ARSLAN HÜR                                İpek KUL

                                                                 Üye                                                        Üye        

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ                     04.10.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL- Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN-  Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Gökhan KAFALI- Binali BİNGÖL- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ- Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE-  Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR-   Hayrullah TELLİ- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

BAŞKAN-  Evet değerli arkadaşlar, komisyon raporunu okuyalım...

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım önce bir ek gündemimiz vardı onu okuyalım oylayalım daha sonra komisyonumuzda oy birliği ile kabul edildi gündem maddesi. Bu kabul edilen önergenin de 6. maddenin İhtisas Komisyonlarından Gelen Raporlarının Görüşülmesi bölümüne ilave edilmesini öneriyoruz, bu şekilde oylanıp meclisimizi devam ettirebiliriz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

Cindi Can POLAT- Ek gündemi okuyabiliriz.

BAŞKAN- Ekgündemimizi okuyabiliriz.

7- ( VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- 1218)-Mansuroğlu Mah. 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesi.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım bu gündem maddesinin Kültür, Sosyal İşler, Hayvan Hakları ve Mahalle Sınırları komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Cindi Can POLAT-  Başkanım birinci maddenin oylama sonuçları çıktıysa onu paylaşabilirseniz...

BAŞKAN- Evet tutanak Başkanlık Divanı Katip üyeliği ile ilgili kullanılan oy sayısı 32, Açılan zarf 32, Geçerli oy 25, Geçersiz oy 7. Zehra Hanıma görevinde başarılar diliyoruz. İmar Komisyonu raporunuda okuyalım.

 

İMAR KOMİSYONU RAPORU

İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı belediyesi sınırları içinde yapı kullanma izin belgesi almış, 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik öncesinde ruhsat almış veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi İmar komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi, hayırlı olmasını diliyoruz, oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylayalım ondan sonra. Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Abdullah Bey, Özgür Bey pardon.

Özgür HIZAL- Evet sayın başkan çok kıymetli meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konunun çok önemli bir mesele olduğunu düşünerek söz almış bulunmaktayım Çünkü özellikle son dönemlerde sıkça dile getirdiğimiz sıkça ilçemizde ve şehrimizde konuşulan bir konu depremzede vatandaşlarımızın depremden dolayı yaşamış oldukları birtakım yoksunlukların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan bir çalışma. Şimdi sayın başkan deprem 30 Ekim'de yaşandı buşehirde ve hepimizi fazlasıyla acıtan sonuçlar doğurdu içimizi acıtan sonuçlar doğurdu, 30 Ekim'den günümüze gelen süreç tam bir yıl ve bir yıl boyunca tüm depremzede özellikle Bayraklı'da yoğun olmak üzere tüm depremzede vatandaşlarımız hemşehirlilerimiz emsal artışı meselesinde sürekli Büyükşehir Belediyesini ve Bayraklı Belediyesinin bir çalışma yapması gerektiği yönünde ifadeler ortaya koydular haklı olarak yaptıkları her toplantıda sizlerle yapmış oldukları görüşmelerde kendilerinin yapmış olduğu basın toplantılarda bunun bu şekilde çözülmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundular ama nevar ki bu anlamda gerek sizin gerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın SOYER'in bu talepleri görmezden gelerek konuyu çok farklı noktalara taşıdığınızı hatırlıyoruz oralara girmeyeceğim o konulara yeniden deşmeyeceğim. Gerçekten bugün burada bir politik tartışma ve siyasal bir tartışma yapmak da istemiyorum öyle bir niyetim asla yok.

BAŞKAN- Yaptınız zaten.

Özgür HIZAL- Hayır hayır hayır asla yok sayın başkan yapacak olsaydım oraya giderdim o eski tartışmalara da girerdim öyle hiçbir niyetim yok ve ben burada yaşayan depremzedelerin neler yaşadığını çok iyi gören bir Bayraklılı olarak söylüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada tabii Geçen hafta Sayın KILIÇDAROĞLU’nun açıklaması ile bir emsal artışı meselesi tekrar gündemimize geldi ama biz bunu daha önce de dile getirmiştik şimdi bu kadar önemli bir konu bu kadar Bayraklı için gerekli bir konu k sınırlarını hazırlamış bütün siyasi partilerin burada bulunan bütün siyasi partilerin meclise gelip mecliste daha henüz detayını dahi bilmeden meclise ara verilerek yapılması esnasında doğru bir yaklaşım değil ve bakıyoruz %10 emsal artışına gidiyorsunuz. Şimdi %10 emsal artışını bir planlamayla mı yapıyorsunuz? Hayır. Ne ile yapıyorsunuz? Bir plan notuyla yapıyorsunuz. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz Sayın Başkan? Bunu çok net söylüyorum biz bu emsal artışını yapıyoruz yapıyormuş gibi yapıyoruz ama bununla ile ilgili zaten odalar dava açacak odaların dava açmasının önünü biz açıyoruz hazırlıyoruz hatta odaların açacağı davanın odalar tarafından kazanılmasını da biz yaptığımız plan notuyla sağlıyoruz demektir Sayın başkan. Burada hiçbir detaylı çalışma yapmadınız bir kere 11 ay boyunca bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış k sınırı hazırlanmış durmuş. Şimdi soruyorum k sınırları ile ilgili şu ana kadar İzmir'de alınmış Bayraklı'da alınmış bir inşaat ruhsatı var mı? 1 ya da 2 dir belki 5'tir bilemediniz. Dolayısıyla demek ki bir yaraya ilaç olmamış pansuman dahi olamamış maalesef demek ki bunun ilacı emsal artışı burada anlaştık burada bizim bugüne kadar ortaya koyduğumuz bütün savları siz de kabul ettiniz diye düşünüyorum işin esası kısmında...

BAŞKAN- Yok öyle bir şey söylemedik...

Özgür HIZAL- Emsal artışına gidiyorsunuz, işte o yüzden emsal artışına gidiyorsunuz. Bizim itirazlarımız vatandaşınların itirazları noktasında ama burada başka bir hata var ve problem var. Şimdi bir bunu plan notuyla mı yapacaksınız? İki, %10 emsal artışını neye göre belirlediniz? Bu %10 emsal artışı Bayraklı'da yaşayan Bayraklı meclisinde olduğumuz için söylüyorum olduğunuz için söylüyorum Bayraklı'da yaşayan depremzedelerin yaralarını zararlarını karşılayacak mı? Bunun için teknik bir çalışma yapılmış mı? Yapılmamış. Siz muhtemelen dün bir karar verdiniz ya da önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştünüz ya da görüşmediğimiz bilmiyorum kendi bürokratlarınızla da kısa bir görüşme yaptınız çok basite indirgeyerek bu meseleyi %10 emsal artışı verdik deyip çekiliyorsunuz. Bir bu vermiş olduğunuz bu yapmış olduğunuz yöntem doğru bir yöntem değil biz vatandaşımızın yine mağdur olmaması için oy birliği yaptık oy birliği yapmaya devam edeceğiz ama uyarıyoruz ama uyarıyoruz. İki oran noktasında oran noktasında verdiğiniz %10’u neye göre belirlediniz Sayın başkan. Bir kere bir çelişki var k da verdiğiniz haklar devam edecek mi? Az önce sordum çelişkili bir durum var yargı konusu olursa o haklar gider mi? O hakların üzerine bir %10  verilmiş o haklar giderse %10 nun hiçbir anlamı yok onu söyleyeyim kaldı ki bugün Bayraklı'da 78 bin bağımsız bölüm yani 78 bin aile bir yıldır emsal artışı bekliyordu, adeta dağ fare doğurdu diyebiliriz sayın başkan. %10 neye göre belirlediniz %10’u teknik olarak bana sizin plancılarınız İmar Komisyonu Başkanı arkadaşımız bakın teknik olarak çıksın şu yoğunluktan dolayı verdik şu kadar nüfus artacak ondan dolayı %10 verdik bunu bana açıklasınlar, hiçbir altlığı yok hiçbir gerekçesi yok kaldı ki depremzedelerin Bayraklılı depremzede hemşerilerimizin yarasına pansuman dahi olamıyor. Buradan şunu söylemek istiyorum ben aynı zamanda Büyükşehir Meclis üyesiyim ve aynı zamanda Büyükşehir Ak Parti Grup Başkanvekiliyim bunun esasında Büyükşehirde çok daha detaylı tartışılacağını biliyorum tartışılması gerektiğini söylüyorum ve biz grup olarak zaten Büyükşehirde bununla alakalı bir önerge da hazırlayıp vereceğiz ama bu %10 meselesi ve plan notuyla yapılması meselesi gerçekten sadece mış gibi yaptığınız için oluyor bunun bunun maalesef ki bu yaraya hiçbir şekilde ilaç olmayacağını söylemek istiyorum.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Öncelikle sonuç itibariyle Bayraklıdaki depremzede yurttaşlarımızın mağduriyeti hepimiz tarafından biliniyor burada herhangi bir sıkıntı yok ama biz meselenin başında öncelikle bölgeyi afet bölgesi ilan etmeyerek bu mağduriyetlerin ne kadar katladığınız ortada. Bu kadar hasarın onda biri olan yerlerde afet karar alırken Bayraklı'da buna Afet kararını alınmaması enteresan bir mevzu bu bir. İki, lütfen kesmeyin sözümü ikinci önemli nokta bu deprem Van da da yaşandı Elazığ'da da yaşandı k sınırları ile ilgili buralarda hangi bir işlem oldu mu? Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Bayraklı Belediyesinin, Büyükşehir Belediyesi'nin burada vatandaşın mevcut hakkını korumakla ilgili yaptığı gayreti çabayı yok saymak ne kadar doğrudur? Yani 100 metrekarelik 110 metrekarelik daireler 70 metrekare yaparken bir şey yok vatandaşın hakkını korurken orada burada bir sıkıntı var demek bir çalışma yapmadınız demek ayrı bir mesele. Bir diğer mesele mış gibi yaptığımız şey sonuç itibariyle bütün siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı sizin de içinde olduğunuz komisyonda olduğunuz ekip tarafından Büyükşehir’imizde bakanlığımızın da k sınırlarıyla ilgili usul ve esasları hep beraber belirledik. Bunun içinde Milliyetçi Hareket Partisi de var, Adalet Kalkınma Partisi de var, Cumhuriyet Halk Partisi de var, İyi Parti de var. Hatta bu k sınırlarının korunması ile ilgili sürecin ne kadar zorlu geçtiğini bunun bile sağlanabilmesi için bakanla sizin özel çabalarınız da biliyorum sadece bunun sağlanabilmesi ile ilgili burada bile herhangi bir emsal artışı yokken ilgili odaların buna itirazı söz konusu iken söz konusu mağduriyetin bir nebze olsun bir damla olsun minimize edilmesiyle ilgili geliştirilmiş bir plan notu bu, sadece Bayraklı üzerinde kalabilirse odalarımızı ikna edebilirsek bir başarı olmuş olacak. Burada sizde biliyorsunuz ki belediye bir kamu kuruluşu attığınız her adımın yasa ve mevzuatlara uygun ilerlemesi lazım. Doğal olarak yapılaşması daha önce belirlenmiş, tanımlanmış, sosyal donatı alanları oluşturulmuş bir bölgede yaptığınız her işlemin orada ki o sosyal donatı alanlarını yeniden oluşturulması gerekiyor. Elimizde öyle bir imkan yok doğal olarak bir şeyi siyaseten şov olarak %30-40 diyebilirsiniz bizim derdimiz burada uygun makul bir seviyede vatandaşın derdine çare olabilecek minikte olsa bir çare sunabilmek. Vatandaşın derdini mi çözeceğiz, önce kredi meselesini çözelim. Hayır ben çözmedim yani bakın kredi meselesini çözelim bu günümüz koşullarında vatandaşın her türlü derdini her türlü sıkıntısını vesairesini bilen bir zihniyet bilen bir mantık 200 bin lirayla bu meselenin çözülmeyeceğini bilemiyor mu? Bu faiz oranlarıyla bu işin altından kalkılamayacağını bilemiyor mu? Gelin hep beraber vekillerimizden bir komisyon oluşturalım bizim meclis üyelerimiz olsun vatandaşa 400- 450 bin lira kredi verelim sıfır faiz olsun 2 yıl almayalım 18 yılda sıfır faizle vatandaşlar bu şartlardan evlerini yapar içini rahatla geçer, meseleyi çözmüş oluruz. Afet yok, kredi yok, beraber getirdiğimiz önergeye itiraz var şimdi burada ekstra bir şey çalışması var burada aslında vatandaşın derdini çözer mi, çözmez mi?

Özgür HIZAL- Öyle yapacağınıza %20 emsal veripte vatandaş hiç kredi çekmezse daha güzel olmaz mı?

BAŞKAN- %20 ile çözebiliyor muyuz?

Özgür HIZAL- Siz %20 verin çözülüp çözülmeyeceğini tartışalım başkanım.10 ile çözebiliyor musunuz?

BAŞKAN- Büyükşehir’e önerge getirin.

Özgür HIZAL- Biz Büyükşehir’e önerge getireceğiz sayın başkan. Bu iş böyle olmaz sayın başkan.

BAŞKAN- Buyurun Cindi bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar öncelikle birincisi biz bu işi mış gibi yapmak için yapmıyoruz mış gibi yapmış yapmak için yapmıyoruz. Niye yapıyoruz? Depremden sonra evi yıkılan evini kaybeden ya da evi yıkılıp yeniden yapılacak olan sokakta çırpınan vatandaşın derdine deva olmak için sizin tabirinizle pansuman yapmak için biz bunları yapıyoruz. İkincisi hiç bir çalışma yapılmamış yani arkadaşlar bu hiçbir çalışma yapılmamış tabiri tabiri meclisimize, Sayın başkanım size ve depremin olduğu günden bugüne kadar cansiperane bu konuyla ilgili vatandaşa bir miktar İnşaat artışı nasıl getirebiliriz noktasında gayret sarf eden personelimize yapılmış bir haksızlıktır.

Abdullah AKTAŞ- Öyle bir şey yok kesinlikle Cindi bey olayı çarpıtmayın.

Cindi Can POLAT-- Meclisimize, başkanımıza ve personelimize yapılmış bir haksızlıktır ne demek ki hiçbir şey yapılmadı.  Şimdi arkadaşlar arkadaşlar biz belediye meclisimizde %10  artış getirmedik mi ada bazında yapılaşmaya ya da Büyükşehir Belediyesi'nde kabul edilen uygulama esasları temel altlığını oluşturan çalışmayı Bayraklı Belediyesi olarak biz yapmadık mı, ya da Bayraklı Belediyesi bu çalışmaları ilk Büyükşehir Belediye Meclisine götüren çalışma değil mi ki burada hepimizin emeği var AK Parti meclis üyesi arkadaşlarımızın da  grubunun da Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da emekleri var katkısı var. %10 yeterli midir, değil midir tabii ki tartışılabilir ama şunu söyleyebiliriz daha önce almış olduğumuz meclis kararlarıyla K bölgesi diye tabir etmiş olduğumuz alanda getireceğimiz artışlar ve bu ekstra getireceğimiz %10 ile sahadaki artışın %30’lar civarında belki bazı noktalarda %30 daha geçeceğini düşünüyorum bu bile vatandaşın elini kolaylaştırmaktadır tekrar yıkılan ya da yıkılıp yapılacak olan evine sahip olma noktasında bizim gayretimizin olduğunu ortaya koymaktadır, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Önce size mi vereyim? Buyurun Abdullah Bey? Sonra Ali Bey size

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bakın Cindi bey deprem depremzedelerle ilgili alınan hiçbir karar biz burada itiraz etmedik siz nasıl çalışıyorsanız emin olun ki biz de çalışıyoruz yani burada  esas Özgür bey'in belirtmek istediği şu, depremin birinci yılı doldu madem bu kadar basitti madem bu kadar bir şeyle çıkabiliyor da bu %10 emsal artışı madem %10 emsal artışı bu vatandaşın önünü açıyordu 1 yıldır neden yapmadınız bunu?

BAŞKAN- Biz gönderdik.

Abdullah AKTAŞ- Neden yılın doldurmasını beklediniz.

BAŞKAN- Biz gönderdik.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım birinci ayda neden yapmadınız, depremin birinci ayında neden yapmadınız?

BAŞKAN- Birinci ayı gönderdik...

Abdullah AKTAŞ- Peki gönderdiniz itiraz geldi iptal edildi deme...

BAŞKAN- Niye? Sizin de içinde olduğunuz esas ve usulleri belirleyen yönetmelik çerçevesinde... Kabahat herkesin o zaman. İçinde sizin de olduğunuz, kabahat sizin.

Abdullah AKTAŞ- Sözümü tamamlayabilir miyim? Gönderdik dediniz çünkü usulsüz  gönderdiniz ya da eksik gönderdiniz kanuna uygun olmadan gönderdiniz ve  mahkeme kararıyla iptal edildi. Doğru mu?

BAŞKAN- Hayır hayır. Ne alaka böyle bir şey yok ki.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözümü bitirebilir miyim? Siz biraz önce söylemediniz mi mahkeme kararıyla iptal oldu diye.

BAŞKAN- Ya senin de mecliste olduğun bir oturumda bunun kararını seninle beraber alıp gönderdik.

Abdullah AKTAŞ- Evet doğru gönderdiniz. Sonuç ne oldu başkanım?

BAŞKAN- Sonuç ne oldu söyleyeyim. O gün tüm İzmir’i ilgilendiren bir mesele olduğu için bütün siyasi partilerin be bakanlığın görüşünü alarak usul ve esaslar adına yeni bir format hazırlandı ve bütün belediyelerimiz bunu uygulasın dediler, o gerekçeyle plan notu talebimiz reddedildi o gün. Mahkeme yok yani.

Abdullah AKTAŞ- Peki oradan çıkan karar bütün belediyelerimiz bu yerlerle ilgili bu bölgelerle ilgili imar revizyon planı yapsın dendiği halde Bayraklı Belediyesi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı sonra bir yıl sonra plan notu geldi.

BAŞKAN- Evet plan notu...

Abdullah AKTAŞ- Evet plan notu geldi bizde onu söylemeye çalışıyoruz. Plan notuyla olmayacağı geçen ki gönderdiğinizde karşımıza çıktı, neden ortak karar aldınız siz de vardınız o toplantıda ne oradaki alınan karar uygulanmadı, şehir planı neden revize edilmedi.

BAŞKAN- Bugün bu kararımız Büyükşehirden de...

Abdullah AKTAŞ- Geçecek ama sonuç olmayacak ki başkanım değişen bir şey olmayacak.

BAŞKAN- Göreceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Yani yine değişen bir şey olmayacak. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum, şimdi dediniz ya afet bölgesi kararıyla ilgili o zaman ben de şunu soruyorum bunlara imar veren sizsiniz bu vatandaşın binalarının yıkılacağını bile bile riskli hasarlı bina tespiti yaparak rapor veren sizsiniz Bayraklı Belediyesi ve bu kadar vatandaşın bu enkazın altında kalmasına da sorumlusunuz başkanım.

BAŞKAN- Elazığ’ın sorumlusu siz misiniz? Van’ın sorumlusu siz misiniz? Giresun’da ki selin sorumlusu siz misiniz?...

Abdullah AKTAŞ- Başkanım olayı çarpıtmayın... Siz yıkılan bu binalara riskli bina raporu verdiniz Bayraklı Belediyesi imzalı...

BAŞKAN- Bu kanunlar çerçevesinde ilgili belediyeler imar ruhsatı veriyor. Siz neredeydiniz merkezi hükümetteyken?

Abdullah AKTAŞ- Riskli binalara o verdiğiniz rapor verdiğiniz binalara ne yaptınız?

BAŞKAN- Biz kimseye rapor falan vermedik.

Abdullah AKTAŞ- Çıkarın nasıl vermediniz..Ben size getiririm verdiğiniz raporları.  Rıza Bey Apartmanına Bayraklı Belediyesinin vermiş olduğu riskli bina raporu var.  Sene 2012 ama siz ne yaptınız? Yetki almadınız yetki. Bayraklı Belediyesinin yetkisi var ama ne yaptı? Tavsiye niteliğinde verdi vatandaşa, vatandaşın kararına bıraktı. Onu öyle yapmayacaktınız başkanım alınması gereken kararı alacaktınız devlete gönderecektiniz siz yıkmıyorsanız devlet yıkacaktı. Ayrıca bu bahsi geçen yerler biliyorsunuz büyüklerimizden bostan deniyor ekilen biçilen sulak arazi İmar verilen yıkılan yerlerin hepsi bu şekilde şuan 10 metrenin altından su çıkıyor. Yapılan yerlerde baktınız mı bilmiyorum günlerce aylarca yeraltından su boşaltıldı böyle yere imar verdi Bayraklı Belediyesi veya Bornova Belediyesi o zaman ki dönemde.

BAŞKAN- Sizin iktidarda olduğunuz dönemde de verilen ruhsatlar var...

Abdullah AKTAŞ-  Bu bölgede yok. Bir şey daha ilave edeceğim başkanım...

BAŞKAN- İmar yönetmeliği dışında ne tür bir işlem yapabilir? Sen ilgili imar yönetmeliğini değiştirmeden belediye bu imar yönetmeliğiyle ruhsat vereceksin dediğinde ilgili müteahhit  ya da ilgili vatandaş ilgili gereği yerine getirdiğinde ruhsat vermeme şansın var mı?  Var mı şansın.

Abdullah AKTAŞ- Şu an yaptığınız ne sizin? Birde dediniz ki kredi olayına geldiniz başkanım Siz 6 ay önce bu kredi olayını çözmüştünüz, doğru mu? Bir banka ile anlaşmıştınız uygun koşullarda verilecek demiştiniz. Hayır çözmediniz de mi tekrar gündeme geldi bu.

BAŞKAN- Şimdi Bakın arkadaşlar...

Abdullah AKTAŞ- Çok  merak ediyorum o çözdünüz dediğiniz krediye bir tane vatandaş şey yaptı mı acaba başvuru yaptım mı çok merak ediyoruz, onu da açıklayın bize yani.

BAŞKAN- Tamam Açıklarız hepsini açıklarız. Şimdi arkadaşlar meseleyi çığırından çıkararak ya bak ben seni dinledim ben de anlatayım itiraz edersen yine, sonuç itibariyle hep övünüyoruz ya bu memlekette sürekli biz iktidardaydık sürekli biz yönettik sonuç olarak ilgili yönetmelikler ile ilgili değişikler merkezi hükümetin elinde mi? Biz belediyeler olarak ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde görev yapmak zorunda mıyız? Peki başka bir noktaya geleyim İstanbul 5 yıl önce deprem bölgesi olduğunu ilgili dönemin belediye başkanları defalarca beyan etmediler mi? Yani burada bu hasarın bu vesairenin olacağını depremin olacağını ya da şuan merkezi olarak biz Türkiye'nin %60’ının deprem riski altında olduğunu bilmiyor muyuz? % 60'ını risk altında olduğunu bilmiyor muyuz? Üçüncüsü şu bir belediyenin bir binaya riskli yapı ruhsatı verme yetkisi yok. Doğal olarak bakın arkadaşım söylüyorum bu işlemi 9 Eylül Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz o dönem 9 Eylül Üniversitesi'nden alınan yetki ile 9 Eylül Üniversitesi adına yapılıyor ve sadece vatandaşın bilgilendirilmesi ile ilgili bir durum.

Abdullah AKTAŞ- Öyle bir şey yok verdiğiniz evrakın üzerinde Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi yazıyor altında da Bayraklı Belediyesinin imzası var, 9 Eylül ile falan alakası yok. Bürokratlarınız burada değil mi? Örneğini gösterin bende var bir daha ki meclise getireceğim örneğini öyle bir şey yok, Bayraklı Belediyesi veriyor raporu.

BAŞKAN- Mesela bana bir not geldi diyor ki, bakın bu bölgenin planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapıldı ve imara açıldı diyor. Bizimle ilgisi yok yani. Başka söz, Ali beye söz verecektik, buyurun.

Ali UĞUREL- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım önce Saygı ve selamlarımı sunarım. Burada ben genel bir şeye girmeden önce fakat Ak Partili arkadaşlarım siyaset yapmıyoruz işte bilmem siyaset yapmaya depremzedeleri ya burada siyaseti bal gibi siyaset yapıyorsunuz ve bal gibi siyaset yapılıyor, dinleyin. Bal gibi siyaset yapıyorsunuz burada depremzedeleri kullanıyorsunuz İzmir'de Ak Partisi olarak bir kere her şeyden önce samimiyetsizliğin şuradan kaynaklanıyor burada siz burada %10 emsal artışını az buluyorsunuz depremzedelerin zararını karşılayacak mı, karşılamayacak mı diye burada tenkit ediyorsunuz ama geriye dönüp TOKİ nin yaptığı Çevre Bakanlığının yaptığı yıkılan binalarda  ne yapıyorsunuz, 8 – 10 katlı binalarda düşürüyorsunuz 5 + 1'e. Nasıl bir samimiyetsizlik bu ben anlayamadım yani, biraz samimi olun doğru olun, dürüst olun ya. Gelelim şimdi gelelim şimdi işin konusuna bir dakika konuşmayın ben biraz geriye gideceğim. 2020 yılı mali bütçe den toplam geliri yani devlete giden 833 milyar bunun 833 milyar TL nin bunun 95 milyar 500 bin TL si yani 11.7 si İzmir tarafından verilmiştir, genel bütçeye katkı yapılmış İzmir'e gelen yatırım ise 2 milyar 300 bin lira 2020'de. Bu demektir ki yani 40.70 vermiş 1 almış İzmir ama 3 tane örnek vereceğim Ak Partili belediye, Ak Partili Konya Belediyesi Ak Partili belediyeye 100 lira vermiş genel bütçeye katkı yapmış 143 liralık yatırım almış. Kayseri Ak Partili belediye 100 lira vermiş 130 lira yatırım almış, Trabzon 100 lira vermiş Ak Partili belediye  102 lira yatırım almış...

Özgür HIZAL- Kocaeli Belediyesi ne kadar vermiş?

Ali UĞUREL-  Dinleyin, üstelik bir metre metro dahi yapmamışsınız. Ondan sonra buraya çıkıyorsunuz ha bu %10 burada emsal artışı karşılar mı, karşılamaz mı? Birde akıl vermeye kalkıyorsunuz. Doğru karşılamaz %10 da karşılamaz depremzedelerle top oynar gibi oynuyorsunuz.

Özgür HIZAL- Siz oynuyorsunuz.

Ali UĞUREL-  Çıkacaksınız burada biz gece 12 kararnamelerine alışkınız, gece 12 de imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine imzalara alışkınız çıkacaksınız gece Cumhurbaşkanı bir kararname imzalayacak diyecek ki, İzmir de depremzedelerin zararlarını 20 sene vadeli 2 sene ödemesiz sıfır faizle krediyle kapatıyorum diyecek bu kadar basit ya. Siz neyle oynuyorsunuz ya, ya depremzedeleri aklınız sıra onlarla oynuyorsunuz, burada reklem yapıyorsunuz...

BAŞKAN- Hakaret etmiyor...

Ertuğrul CİVELEK- Başkanım başkanım bir dakika bir de şunu söyleyeyim başkanım ben kulağımıza gelen haberlerde bu yıkılan evlerden hala TEDAŞ tarafından fatura geldiğini söyledi vatandaşlar bu elektrik faturası Özgür gülme kardeşim lütfen gülme. Esnaf mağdur, emekli mağdur gülüyorsunuz yani lütfen gülme yani el kaldırma bir dakika ben az konuşuyorum ama sesimi de yükseltirim gerekirse yani bağırmaya çağırmaya gerek yok esnaf dertli emekli dertli birçok vatandaşın yani elektriği kesik şuan geçen burada söyledik kimse şey yapmadı umursamadı bunları. Allah rızası için Hamza DAĞ’a mı söyleyeceksiniz, Genel Başkana mı söyleyeceksiniz yani iletin esnaf çok mağdur intihar etme pozisyonda elektrikleri kesik emekli böyle, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyorum, buyurun.

Serap KESKİN- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım şimdi bu bölgede yaşayan Mağdur olan depremde Vatandaşlarımızın çoğu emekli başkanım bu emekli maaşlarıyla artan maliyet inşaat maliyetleri Yani bugün 350 bin liraya  çıkan şuan 500 bin lirayı buluyor nasıl ödeyecekler esas bu sorunu biz çözmeliyiz. Yani bu %10-  %20 arttırmışsınız hiçbir şey değil yani bu geri nasıl ödeyecek bu artan faiz oranlarıyla, buna cevap verilmesi gerekiyor.

BAŞKAN- Evet ya değerli arkadaşlar şimdi bir saniye arkadaşlar bir saniye arkadaşlar arkadaşlar sonuç itibariyle doğru bir üslup değil. İkincisi aynı doğru üslup bakın hiç kimse depremzedeye hakaret etmiyor... Arkadaşlar kim kimseyi terbiye etmeyin, evet arkadaşlar bir saniye ya arkadaşlar kendi kendinize konuşmayın ya. Böyle bir şey mi olur şimdi biri bir tarafı ahlaka davet edecek ama öbür tarafta başkanın kredi aldığı hadi çözsün, nasıl çözeceğiz biz kardeşim? Nasıl çözeceğiz, hani nasıl çözeceğiz nasıl çözeceğiz sen anlat çözemediğimi söylüyorsun ya hadi sen anlat sonuç itibariyle bu krediyi verecek yerler devletin bankaları devletin bankalarının hangi faiz oranıyla neyi nasıl vereceğini devlete ne kadarını süspanse edeceği net olarak ortada. Bunun üstüne bir şey olur mu? Ama orada siz siyasi iradenizle başka bir eksikliği gidermek ile ilgili pozisyon alırsınız. Çünkü bugün vatandaşın içine düştüğü durum bak elektriğini ödeyemeyen vatandaş, kredisini ödeyemeyen vatandaş, borçlu vatandaş, kredi alamama durumunda olan yaşı geçmiş arkadaşlarla ilgili biz üzerimize düşen sorumluluğu alıyoruz. Yoksa yeniden bir şeyi icat etmekle ilgili bir şey yok ama sizin elinizde bu kredinin demin de arkadaşımın ben söylemiştim bir daha vurguladı gelin 450 bin liraya çıkaralım 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle verelim mesele çözülsün. Bu kadar basit mi? Bizim depremde topladığımız paralar var o paraları depremde topladığımız paraları bugünkü depremzedeleri getirip aktaralım bunun önünde bir -engel mi var, ne diye topluyoruz biz bu parayı?

Özgür HIZAL- Sayın başkan bir teklif sunabilir miyim?

BAŞKAN- Evet buyurun.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri. Şimdi burada  ortalık gerildi aslında hakikaten depremzedeler bizi dört gözle bekliyor, müjdeli haberler bekliyor. Birbirimizi kırmadan ortak akılla bu işi çözelim yani böyle gerginleşerek birbirimize  bağırarak bir sonuç alamayız buradan ortak bir karar çıkması lazım. Ben de bir depremzedeyim evim az hasarlı seksen bine yakın bina konut bugün az hasarlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek tek tespit yaptı bu tespitlerde az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı binaları tespit etti bunu yayınladı sitesinde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızdan benim bir ricam var, kanun hükmünde kararname bir gecede nasıl A4 kağıdının yazıyor bu seksen bin tane binaya %30 - %20 neyse emsal artışı verilebilir der biz de bu yükten kurtarır, yani bunun tek çaresi bu başka çare yok, ortak bir çözüm bu gidin ikna edin Genel Başkanınızı ikna edin Milletvekillerinizi ikna edin başka çare yok arkadaşlar, havanda su dövmeyelim.

BAŞKAN- Evet Hasan Bey uzun süredir söz istiyor Hasan Bey'e de verelim.

Kıyasettin AYDEMİR- Sayın başkanım kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım bütün Bayraklı hepimize dinliyor 8 katı 5'e - 6’ya kim indirdi? 130 metrekare 120 metrekare olan daireleri 70 metrekareye kim indirdi? Vatandaşın iki tane tapusu var acaba birini mi alacak, ikisini mi alacak o da belli değil. Sinop'ta bir köyde 9 tane ev yanıyor...

BAŞKAN- Nerede yanıyor?

Kıyasettin AYDEMİR- Sinop'ta, Sinop ilinde bir köyde 9 ev meseleyi dinlerseniz sevinirim. O bölgeyi afet bölgesi ilan ediyorsunuz da doğru yapmış 56 ilden büyük Bayraklı ilçesi neredeyse yerle bir olma durumuna geldi neden afet bölgesi ilan etmiyorsunuz?

BAŞKAN- Güzel soru.

Kıyasettin AYDEMİR- Yani vatandaşlar somut cevaplar bekliyor, depremden 1 ay sonra sayın başkanımız liderliğinde %10 Emsal artışı gündeme getirdi Bu meclis gündemden geçirdi Bayraklı halkı da bunu biliyor sonra Büyükşehir'e gitti efendime söyleyeyim yapılan konutlarda ya Emin olun öğrenciler bile oturmaz ya o kadar büyüklükte yani. Yani şu an yapılan konutlarda ya öğrenciler bile oturmaz bırakın farklı ayrı aileyi o kadar büyüklükte yani. Yani bakım binalar efendim hepimiz görüyoruz 70 metrekare.

BAŞKAN- Hep beraber gezelim... Arkadaşlar gidelim bakalım...

Kıyasettin AYDEMİR- E gidip bakalım...

BAŞKAN- Gidip bakalım kanepeyi koltuğu nereye koyuyorsun gidip bakalım. Bakalım ya bir şey yok ki. Almıyorlar mı? Ya biz özel izinle gireriz sorun yok yani.

Özgür HIZAL- Sayın başkan konuyu gerçekten çok saptırdığımızı düşünüyorum yani...

BAŞKAN- Yok saptıran sizsiniz.

Özgür HIZAL- Hayır efendim biz bugün...Sayın başkan mikrofonu kapatıyor musunuz? Konuşabilirim deme. Şimdi sayın başkan konu yeterince saptırıldı siz İstanbul'a gittiniz, Hasan Bey Sinop'a gitti başka bir arkadaş başka bir yere gitti krediye girdi mesele kanun hükmünde kararnameye geçti vesaire vesaire konu konu tamamen konu tamamen şimdi tane tane anlatacağım sayın başkan. Bir şehirde bir ilçede Büyükşehir statüsünde ise plan yapma yetkisi 100 binlik plan dışında ki 100 binlik genel bir plandır, plan yapma yetkisi yerel yönetimlerdedir. Kim yapar bunu? Büyükşehir Belediyesi yapar İlçe belediyesi yapar, Büyükşehir Belediyesi 25 binlik ve 5 binlik planlar yapar İlçe belediye binlik planlar yapar. Şimdi bunu neden anlatıyorum emsal artışı yetkisi kimdedir? Belediyelerdedir. Bakanlıklarda değil belediyelerdedir hiç öyle topu falan atmayın bir yerlere belediyelerdedir...

BAŞKAN- Niye rezerv alanda emsali kendiniz koymadınız mı?

Özgür HIZAL- Şimdi arkadaşlarBayraklı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tam11 ay boyunca 12 ay boyunca evet bizim de içinde bulunduğumuz korunacak alan dediğimiz k sınırlarını belirledik ama biz o günde söylemiştik komisyon toplantısında Büyükşehirdeki komisyon toplantısında da dile getirmiştik burada da dile getirmiştik bakanlıkla yaptığımız toplantıda sizde çok iyi hatırlarsın sayın başkan Sayın bakan da dile getirmişti bizler de dile getirmiştik bu k sınırı dediğimiz korunacak alan bölgelerinin aslında meseleyi tam manası ile çözemeyeceğini çözmeyeceğini geçici bir tedbir niteliğinde olduğunu söylemiştik, değil mi? Bunda anlaşıyoruz, asıl mesele asıl mesele vatandaşın dönüşümünü sağlayabilmekti bunu nasıl sağlayacaksınız? Bunu sağlamak için plan yapacaksınız ve plan ilkeleri doğrultusunda emsal artışı yapacaksınız. Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 ay boyunca bütün Bayraklı'nın planını yapabilirdi bütün Bayrakların planını yapardı bu planlamalar neden yapılmadı 11 ay önce dendiğinde bize başka mazeretler ortaya konuldu bu kadar kısa sürede planlama yapamayız dendi. Şimdi geldik ne değişti gerçekten çok merak ediyorum bundan 2 ay önceki tutanak elimde sizin Büyükşehirde ki ifadeleriniz zihnimde ve kulağımda emsal artışı ile ilgili meclis üyesi arkadaşlarım ifadeleri söylemleri kulağımda ne değişti Genel Başkanınız geldi siyaseti Bayraklı'da depremzede vatandaşlarımızın önünde emsal artışı vereceksiniz Tunç Bey deyince mi değişti her şey arkadaşlar? Evet değişti. Tamam güzel değişti değiştirelim Genel Başkanınız size orada talimat verdi, siz ne yaptınız? Siz yine kulağınızın üstüne yattınız biz %10 plan notuyla emsal artışı verelim yine söylüyorum mış gibi yapalım nasıl olsa odalar dava açacak odalarda birileri kapı arkalarında gizli toplantılar yaparak odaların dava açmasının önünü açıyor, sonra ne diyeceksiniz arkadaş biz emsal artışını vermiştik aslında ama ne kadar vermiştik? %10. O da dava açtı, ne yapalım? Dava açtı işte davayı da kaybettik e yapacak bir şey yok o zaman top hükümette bu iş bu kadar basit değil. Burada bürokrasinizde Büyükşehirle bu kadar basit değil oturursunuz adam gibi planlama yaparsınız planlama yapacağınız 3 mahallede Manavkuyu, Mansuroğlu, Bayraklı üzerinde söylüyorum Adalet Mahallesi 3 mahallede planlama yaparsınız ama sizin planlama süreciniz maalesef 5 yıl sürdüğü için o anlamda kendinize güvenemiyorsunuz, oturur planlama yaparsınız adam gibi o planlama ilkeleri çerçevesinde yönetmeliklere uygun %20- %30 Bayraklıların sorunu çözecek emsali verirsiniz, tamam mı? Sayın başkan bir konuya daha değineceğim kapatacağım. TOKİ'nin yaptığı Sosyal Konutlar Deprem Konutları Hasan bey'i veya da diğer meclis üyesi arkadaşları götürelim bir kere ben öğrencilik yaptım hiç öyle ahır gibi yerlerde kalmadım onu söyleyeyim ben öğrencilik yaptığım İzmir'de hiçbir öğrenciler ahır gibi yerlerde kalmadı hamdolsun Ak Parti iktidarı çok güzel yurtlar yaptı  5 yıldız standartlarında yurtlarda kalıyor öğrenciler o konuda hiç endişeniz olmasın. Şimdi siz CHP’lisiniz arkadaşlar CHP de siyaset yapıyorsunuz bu şehirde zamanında belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanları sosyal konutlar yaptı arkadaşlar Burhan ÖZFATURA Sosyal Konutlar yaptı Siz 15 yılda otuzüçbin yapmanız gereken kentsel dönüşümde 750 tane toplamda 750 tane dönüşümü zor yaptınız siz de çıkın bugün Bayraklı Belediyesi'nin 500 milyon Bütçesi var bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 10 milyar Bütçesi var ya bir milyarını harcayın ya bir milyarını 10 yılda bir milyarın harcayın bir milyarla bin tane konut yaparsınız arkadaşlar, saygılar sunuyorum.

Ertuğrul CİVELEK-  Deprem vergileri ne oldu Özgür bey 70 milyar 895 Milyar.  70 milyardan bahsediyorum...

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye sessiz olun.

Ertuğrul CİVELEK- Sayın başkanım Özgür bey 25 dakika konuşuyor yani bzi CHP meclis üyesiyiz bize söz vermiyorsunuz.

BAŞKAN-  Ya hayır veriyoruz...

Ertuğrul CİVELEK- Yani bizi burada ezdiriyorsunuz başkanım...

Cindi Can POLAT- Bir dakika arkadaşlar sakin olalım.

BAŞKAN- Evet sakin buyurun.

Osman AKSEKİ- Bizi kimse ezemez siz merak etmeyin.

Ertuğrul CİVELEK- Hep Özgür Bey konuşuyor konuşsun.

BAŞKAN- Son iki sözü vereceğiz konu ile ilgili sonra yeterli artık yeterince tartıştık.

Cindi Can POLAT-  Şimdi sayın başkanım değerli arkadaşlar şimdi plan yapma yetkisi kimde ? Bu çok tartışılıyor. Özgür bey Plan yapma yetkisinin sadece belediyelerde olduğunu söylüyor. Peki belediyeler kim? Belediyeler Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Özgür bey bu arada gitmiş neyse dinliyordur o. Belediyeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kamu kurumları şimdi belediyeler patron kim? Çevre Şehircilik Bakanı. Belediye plan yapar da Çevre Şehircilik Bakanlığı plan yapmaz mı? Yapar. Bal gibide yapıyor. Nerede yaptı? En yakın zamanda Bayraklı'da deprem bölgesinde deprem alanında yaptığı. Ne yaptı? 8 katlı 10 katlı evleri 5 kata düşürdü. Yaptı plan yaptı bakın demek ki yapıyormuş yapıyormuş şimdi her konuda her konuda her şeyi yapan Sayın Cumhurbaşkanı kararnamelerle yapan Cumhurbaşkanı meclis üyesi arkadaşımız ifade etti. Kararnameyle emsali arttıramaz mı? Arttırabilir. Odalar dava açacak plan notu iptal olacak. Şimdiden konuşmanın bir anlamı yok. Odaların dava açıp açmayacağını bilmiyoruz, açabilirler yargı kararını verir iptal edilirse edilir ona göre bakılır edilmezse de yolumuza devam ederiz, teşekkür ederim.  Sayın Başkanım ben bu konunun yeteri kadar konuşulduğunu düşünüyorum...

BAŞKAN- Bir arkadaşımıza daha söz vereceğim. Bu mesele ile ilgili yeterlilik önergesi verdiniz sanıyorum.

İrfan ÖNAL- Sayın başkan değerli meclis hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Özgür Bey’e cevap verecekti ama Özgür bey burada değil başkanım....

BAŞKAN- Birbirinize cevap vermeyin artık meseleyi herkes biliyor ya.

İrfan ÖNAL- Sayın başkanım bakanlığın her ölçekte plan yapma yetkisi var. Şimdi Bayraklı Belediyesinin 1000’lik plan yapma yetkisi var Büyükşehirler de 5000 ile 25000 ancak 1000 den evet 100.000'e kadar plan yapma yetkisi bakanlıkta. Evet şunu söyleyeyim belediyelerin yetkili olduğu kadar bakanlıkta yetkili ancak emsal artışı günün sonunda dönüşüm noktasında ben çözüm olduğunu düşünmüyorum bir mağduriyeti bir nebze olsun giderecek belki bir durum ama en nihayetinde o çözümü bu değil Özgür bey. Bizim bu emsal artışı gündeme geldiğinden bu yana daire fiyatlarındaki artış %10’u geçmiş durumda, biz şuan %120 luk bir artıştan bahsediyoruz. Yani ne acıdır ki depremden bugüne demir 4 liradan 7 liraya geçti yani 8'e geliyor şunu söyleyeyim, İnşaat maliyetlerindeki artış maalesef bizim emsal artışıyla kapatabileceğimiz bir durum değil TL deki değer kaybı yine biz bu konuşmalarla yapacağımız bir çözüm yok şuna geliyoruz bütünlükte ekonomideki çöküş en nihayetinde bugün dönüşümün önündeki en büyük engeldir. Sayın başkanım niyet iyi olduktan sonra birçok noktada bakanlıkta el atabiliyor belediyelerimiz zaten kendi imkanları ölçüsünde bir uğraş veriyor şimdi bakanlığın yaptığı son zamanlardaki bir çalışmadan bahsedeyim bakanlık 100.000 bile olmayan bir yerde şu rezerv alanından bahsediyorum ağaçlandırılacak alan da 3784 bir yeri yani 3700 dönümlük bir alanda komple 100.000, 25000 ile 5000’liği hatta uygulamasını bile yaptı askıya bile daha çıkmadan inşaatlar başladı. Arkadaşlar eğer niyet iyi olsaydı birçok noktada bakanlık bunları verse de değil zaten bu alanlar Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanlığının alanlarında biz uzaydan bahsetmiyoruz. Biz Bayraklı'da arkadaş en nihayetinde Bayraklı Belediyesinin uhdesinde olan ve Bayraklı Belediyesinin bağlı olduğu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Şimdi belediye ye geleceğiz sayın başkanım siz en nihayetinde  bugün Bayraklı Belediye Başkanısınız kredilerin faizlerine müdahale edebilecek durumda yetkide değilsiniz. Şuna geleyim sayın başkanım sapla samanı birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet bakanlıkla, evet arkadaşlar biz iyi niyetimizle çalışıyoruz... En nihayetinde hepimiz iyi niyetimizle uğraşıyoruz ama manipüle etmiyoruz sayın başkanım. Şuna geliyoruz şimdi yıllardır süre gelen bir kredi tartışması var kredinin büyüğü arkadaşlar 750 milyon dolar bir medya grubunun alınması için Demirören’e nasıl teminat bile alınmadan kredi sağlanabiliyorsa biz 300 milyon dolarlardan bahsediyoruz. Bütün Bayraklı’nın dönüşümünü yapacak kredi bir imza ile verilebiliyor bi kamu bankası eliyle. Şuna geliyoruz...

BAŞKAN- Tamamlayalım çok siyasi meselelere girmeyelim...

İrfan ÖNAL-  Çalışmalarımızın engellenmesi Bayraklıdaki vatandaşımızın dönüşüp biran önce evine gelmesiönünde artık ben bu yaklaşımları art niyetli görüyorum.  Yani böyleydi şöyleydi bunu arttıralım bunu arttıralım arkadaşlar eğer niyet iyiyse gelin şu beş katları da arttıralım devlet eli ile yapılan bakanlığın şuan yaptığı daha projesi yokken ihaleye çıktığı ve yine kendi yakınları sayılacak Rönesans gruba verdiği yerlerin 5 katının 9 kat olması, 12 kat olması 15 kat olmasını konuşalım... Bizim10 katın üstüne çıkmamızı söylüyorlar...

Abdullah AKTAŞ- İrfan bey sen Rönesans’a gelmede Belediyede iş yapan meclis üyelerine gel, onlara gel sen bırak önce... Rönesans grubu bir tane almış bir tane kalmış. Ne zaman almış kaç liraya almış ne zaman teslim edilmiş  hepsi yazıyor önünde, onlara bak sen...

BAŞKAN- Abdullah bey sakin ya fikrini söylüyor. Sen ilgili firmanın Avukatı değilsin bir şey değilsin...

Abdullah AKTAŞ- Fen İşleri Müdürü neden gitti cevap ver o zaman, konuyu başka bir yere getirdin ya bende getireceğim. Niye gitti Fen İşleri Müdürü? Başkan Yardımcını gitti niye gitti?

İrfan ÖNAL-  Deprem sonrasında ki dönüşümden bahsediyoruz Abdullah Bey ben yarım saat sizi dinledim beş dakika dinleme saygısında bulunun ya. Sayın başkanım...

Cindi Can POLAT- Neyse bu konu yeteri kadar müzakere edildi.

BAŞKAN- Abdullah otur, Abdullah bey lütfen. Değerli arkadaşlar evet değerli meclis üyeleri evet bu konudaki görüşmelerimiz yeterlidir, gündemin diğer maddelerine geçiyoruz.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Belediyemiz 01.07.2021 tarih 75 Karar No'lu Meclis Kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde yapılacak harcamalara esas bütçenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 03.05.05.02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralama Giderlerinden toplam 1.256.000,00 TL'nin aşağıda tablodaki bütçe kodlarına belirtilen oranlarda dağıtılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi bey? 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım şimdi komisyonlardan gelen raporlar bölümünde Büyükşehirde de böyle bir uygulama var mecliste uzadı 6 tane 7 tane gündem maddesi var. Bu 7 gündem maddesi de komisyonlardan oy birliğiyle gelmiş..

Abdullah AKTAŞ-  Değil oy çokluğu da var.

Cindi Can POLAT- Oy çokluğu da var mı?

Abdullah AKTAŞ- 2 tane oy çokluğu var.

Cindi Can POLAT- O zaman şöyle yapalım ilk dört madde oy birliği ile eğer Ak Parti grubu da uygun görürse komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir 1 tane var evet. Ondan sonra ki oy çokluğu. İlk 4 maddenin şekli arkadaşlar komisyonlardan gelen ilk 4 maddeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan gelen ilk 4 maddenin  komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3188) İlçemiz sınırları içerisinde Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 Sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katındaki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesi komisyonlardan oy çokluğu ile geçmiş. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Özgür başkanım bir...

BAŞKAN- Bir oylayalım.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.

Özgür HIZAL- Evet sayın başkan şimdi burada Bayraklı Belediyesi'nde esasında yaptığı belki de tek iş diyebilirim bol bol Bayraklı çeperinde Bayraklı içerisinde bu alanları belirliyorsunuz bu konuda çok başarılısınız tebrik ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.

Özgür HIZAL- Çok başarılısınız. Şimdi arkadaşlar az önce bazı meclis üyesi arkadaşlarımız Çevre Şehircilik Bakanlığının TOKİ'nin yaptığı yerleri...

BAŞKAN-- Şimdi Özgür bey o meseleyi kapattık.

Özgür HIZAL- Bu konu ile alakalı sayın başkan bu konu ile ilgili konuşuyorum.

BAŞKAN- Tamam arkadaşlar bu konu ile alakalıymış dinleyelim.

Özgür HIZAL- Bu konu ile ilgili konuşun tamam. İhtisas komisyon raporlarının görüşülmesi 5 nolu komisyon raporu ile ilgili konuşuyorum. Bir kez daha söylüyorum 5 nolu önergeyle ilgili konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edeyim burada nereye veriliyor arkadaşlar İslam Kerimov Caddesi, Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 sokağa cephesi bulunan tüm sokağa 1593/1 sokak bu sokak nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Oraya geleceğim arkadaşların eleştirdiği işte nereye bağladığımı herhalde anlamışsınızdır arkadaşların eleştirdiği doğru bulmadığınız ama aslında çok doğru yapılan sizin belki çok kavrayamadığınız bir yılda bu İnşaatlar nasıl biter diye düşündüğünüz ama bir yılda o inşaatlar patır patır bitip çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edilecek olan inşaatlar.

BAŞKAN- Devletin yaptığı iş değil mi, yani devlet sizin değil.

Özgür HIZAL- Devlet bizim değil...

BAŞKAN- Devlet Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Bu işi yapan devlettir Adalet ve Kalkınma Partisi değil.

Özgür HIZAL- Doğru yapılmış yani başkan. Şuan da devletin başında Recep Tayyip ERDOĞAN var. Ya sayın başkan niye konuyu başka yerlere çekiyorsunuz, elbette ki cebimizden yapmıyoruz ama kamu kaynaklarını doğru kullanıyoruz. Ne güzel işte onu söylemek istiyorum evet kamu kaynaklarını doğru kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar....

BAŞKAN- Ya arkadaşlar lütfen, Özgür bey tamamlayın.

Özgür HIZAL-  Şimdi asıl mesele şu, az önce biz dakikalarca belki saatlerce emsal artışı ile konuştuk değil mi? Biz dedik %10 yeterli değil %20 verin %30 verin ama bunu planlama ilkeleri doğrultusunda verin yasalara ve yönetmeliklere uygun yapıp plan yapın dedik siz hayır efendim dediniz biz bunu yapalım da Mimarlar Odası bilmem ne odası...

BAŞKAN- Yine aynı mevzuya geldik ama...

Özgür HIZAL- Bir dakika sayın başkan böyle olmuyor ki ama...

BAŞKAN-  Bir cd yapın dağıtın...

Özgür HIZAL- Ya sayın başkan bir yere bağlayacağım beklerdeniz sabırlı olursanız müsaade ederseniz arkadaşlar bağlayacağım ya. Ya arkadaşlar başka arkadaşlarda konuşşsun niye konuşmasın, ben neyine engel olacağım.

BAŞKAN-Özgür bey tamamlayın siz.

Özgür HIZAL- Şimdi orada dakikalarca saatlerce tartıştık şimdi geldiğimiz noktada daha henüz inşaatı dahi yapılmamış tamamlanmamış bir alana içkili ruhsat alanı veriyorsunuz arkadaşlar. Bunu bunu hangi mantıkla yapıyorsun ben anlamıyorum bakın bunu hangi mantıkla yapıyorsunuz anlamış değilim. Bak burada burada sakın meseleyi politize yapmayın Ak Parti şuna karşı buna karşı değil sakın hayır hayır vatandaş vatandaş orada... Kim talep ediyor, hangi vatandaş talep ediyor? Arkadaşlar grup sözcünüz Gamze Hanım'la görüşün bakın kendisi burada yok grup sözcünüz Gamze Hanım'la görüşün orada ofisi bulunan Avukat arkadaşlarla görüşün ofisin benim ofisim de orada hangi vatandaş o sokakta talep ediyormuş bir öğrenin bakayım. Şimdi arkadaşlar burada  aceleniz ne, inşaat bitmemiş bina daha henüz ortaya çıkmamış orada nasıl bir dükkan yapılacak belli değil, kim olacak orada belli değil kaldı ki bundan bundan yaklaşık 2 ay önce Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar SANDAL bir açıklama yaptı siz Sayın Başkan dediniz ki, 7 proje alanında ne yapıldığını bilmiyoruz dediniz aslında 7 proje alanında ne yapıldığını biliyormuşsunuz, bildiğiniz için bu karşımıza geldi. Şimdi arkadaşlar biz planlama ile ilgili hiçbir şey yapmayan Bayraklı Belediyesi yetkinin Büyükşehirde mi ilçe belediyesinde mi bakanlıkta mı olduğunu tartışan Büyükşehir Belediyesi burada ne yapıyor? Adeta yangından mal kaçırırcasına bakın adeta yangından mal kaçırırcasına daha ortada bina yokken boş arazi üzerine bu önergeyi karşımıza geçiriyor, asır rant burada arkadaşlar rant arıyorsunuz ya asıl rant burada burada arkadaşlar arkadaşlar.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bir saniye bir saniye. Bir sonuç itibariyle herhalde arkadaşımız bu içkili bölge ile ilgili mevzuatın nasıl işlediği ile ilgili bir sıkıntı var. Bir bu talep ile ilgili oradaki kurum müessese sahipleri tarafından belediyeye aktarılır belediye bu yazıyı Emniyet Müdürlüğüne yazar uygun görülmesi durumunda meclislere havale edilir orada görüşülür karara bağlanır, bu kadar net yani. Buyurun.

Gökhan KAFALI- Zaten milletin içki içecek hali kalmadı sayın başkanım. Boşuna telaşlanıyorlar yani... Milleti Kimyager yaptılar haberleri yok, herkes evde yapıyor...

Özgür HIZAL- Siz oradaki rant meselesini düşünün bence, oradaki rant meselesini düşünün...

Gökhan KAFALI- Müşteri olmadıktan sonra rant nerede?

Özgür HIZAL- Siz depremzedelere %10’ fazla gördünüz ama oradaki rant meselesini bir düşünün.

Gökhan KAFALI- Müşteri yok müşteri ne rantı. İnsanların gelecek hali yok.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye. Keşke bizim burada kendi depremzedelerimize önce öngördüğümüzün %1 ini siz Van da ve Elazığ da gösterseydiniz. Buyurun.

İpek KUL- Şimdi sayın başkanım sevgili meclis üyelerim Özgür bey ile geçen hafta 1586/ Abdullah bey konuşabilir miyim? Yüksek müsaadenizle çok rica edeceğim, dinler misiniz?  Sevgili arkadaşlar 5. nolu önerge ile ilgili konuşuyorum, komisyonlardan gelen. Biz sevgili Özgür bey ile geçen hafta 1586/13 sokak ta benim... Siz annenizin karnında 9 ayda mi  doğdunuz Emre bey biraz sabırsızsınız. Yani bunu daha önce size ikili konuşurken de söyledim güldünüz...

Gökhan KAFALI-  Emre bey lütfen üslubunuza dikkat eder misiniz karşınızda hanımefendi var bunlara diyerek konuşamazsınız... Sözünüzü geri alın.

İpek KUL- İkili konuşmam da güldünüz bu söylediğime hiç şimdi çarpıtmayın...

BAŞKAN- 6. maddeyi de oylatıp meclisi kapatırım.

İpek KUL- Başkanım devam edebilir miyim? Lütfen bölünmesin bizÖzgür bey ile 1593/1 sokağın tam üzerinde yer alan yeni açılmış olan bir işletmeye  yaptığı ziyaret sebebi ile benimde ofisimin hemen çaprazın da 1586/13 de bulunması sebebi ile yani tamda 5 nolu önergeye konu alanda karşılaştık ve kendisi bana dedi ki, senin ofisin burada mı? Bende dedim ki evet benim ofisim burada. Yani ben her gün 5 yıldır bu sokağa gidip geliyorum. Şimdi bu sokağın evet sağ kısmında elbette ki İnşaat alanları devam ediyor ama sol kısmında çokça işletme hala faaliyet gösteriyor bunu kendi gözünüzle de gördünüz, şimdi muhalefet yapalım evet ama dozunda yapalım. Çünkü, bu gerçekten ben hafta içi buyurun gelin misafirim olun bu talebi bulunan işletmeye götüreyim sizi bizzat yemek yedireyim ben tanıyorum evet kendisi bana bu önergenin çıkmasını beklediklerini ne zaman çıkacağını ne zaman Büyükşehirden geçeceğine ve bu konuda da taleplerinin olduğunu kendilerine ilettiğini ilettiler. Ben de sizi götüreceğim ben tanıştıracağım sizde Bayraklı'da...

BAŞKAN- Ya Özgür beyinde tanıdığı binlerce yer var ya burada bir sorun yok. Buyurun lütfen.

İpek KUL- Gidelim beraber yemek yiyelim katılmak isteyen arkadaşlar varsa bu sorunun altında bir art niyet olmadığını hep birlikte ortaya çıkarmış olalım.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum. 6 nolu önerge.

6- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-9814) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir  Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denilmekte olup; Bu maddeye istinaden İbrahim Ethem Caddesi, Şehit Asteğmen Mesut Uslu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Ankara Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Caddesi, Dumlupınar Caddesinde listelenen güzergahların; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi bey? 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım öncelikle 5. maddede biraz önce İpek arkadaşımız konuştu Bayraklı'da bir sokağın içkili alan bölge olarak ilan edilmesi ile ilgili almış olduğumuz gündem maddesi ile ilgili orada talepte bulunan bir vatandaşı esnafımızı tanıdığını ofisin orada olması hasebiyle tanıdığını ifade etti bunda herhangi bir art niyet aranmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN- Arkadaşlar o konuda art niyet olmadığını biliyor.

Cindi Can POLAT- O bölge içkili bölge olarak ilan edilecek ama oradaki bütün mekanlara içkili belge ruhsatı verilecek anlamına...

BAŞKAN-  Boş ver biz çiğ yemedik karnımız ağrımaz.

Cindi Can POLAT-  Kriterleri var başkanım Camiye mesafesi okula mesafesi vs. o bütün koşullar sağlandıktan sonra bazı mekanlara verilecektir. Evet 6. ve 7. maddelerde oy birliği ile gelmiş başkanım.

BAŞKAN-Abdullah bey?

Cindi Can POLAT- Oy birliği ile kabul edilmesini öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ-  Uygundur başkanım.

BAŞKAN- 6. ve 7 nolu önergeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. et gelmeyen meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle önümüzde performans ve bütçe var. Bunları iki ayrı mecliste yapalım, Cindi Bey? Nasıl olsa meclis arttırma şeyimiz var. Yani birinde performans birinde bütçeyi görüşelim. Uygun mudur?

Cindi Can POLAT- Başkanım yani olabilir biz bir meclisimizi Perşembe günü yapacağız,  komisyonlar çalışsın bakalım duruma göre.

BAŞKAN- Komisyonlarda bir sıkıntı olursa bir gün daha uzatırız.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir konuya ben dikkat çekmek istiyorum, bir saniye. Şimdi aslında anlatılmak istenen konular farklı farklı yere gitti ama kimse bir şey anlamadı eminim ekran başındakilerde bir şey anlamamıştır.Birincisi emsal artış yetkisiyle ilgili geçen seferki mecliste hatırlıyorsanız bir metin okumuştum, emsal artışlar yerel belediyelerde yerel belediyeler İlçe Belediyesine  İlçe belediye yerel belediye Büyükşehir Belediyesine hatta bununla ilgili alınan bir kararı da burada okumuştum. Eğer yerel belediye kendi yetkisinde olan emsal artış yetkisini vermez ise kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı vatandaş üçte iki çoğunluğu da sağladığı takdirde bu Daire Başkanlığı başvurduğunda emsal artışının bu Daire Başkanı tarafından verileceğini geçen ayki meclisin son 5'te söylemiştim. Dolayısıyla kimseye bizde değil orada burada demesin.

BAŞKAN-  Bu dediğin kentsel dönüşümle ilgili ama.

Abdullah AKTAŞ- Evet kentsel dönüşümle ilgili.

BAŞKAN-  Yani bu depremle ilgili mesele değil bu.

Abdullah AKTAŞ- Başkanı depremle nasıl alakalı değil. Şuan emsal artış yaptığını yer ne ili ilgili sizin.

BAŞKAN- Hayır sizin söylediğiniz şey kentsel dönüşümle ilgili...

Abdullah AKTAŞ- Başkanım emsal artışı ile ilgili verdiğiniz yerlerde şuan kentsel dönüşüm yasasından gidiyor. Başka kanunla ilgili değil. Sizin söylediğinizde benim söylediğimde ikiside kentsel dönüşümle alakalı.Şimdi ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum başta bir tane örnek vermiştim mağduriyetlerle ilgili Cindi bey konuyla ilgili açıklama yaptı ama yanlış açıklama yaptı. Gecekondular vesaire ne varsa hepsini %10 emsal artışı verilecek dedi öyle bir şey yok doğru Cindi bey. Yani bunu düzeltelim çünkü vatandaş farklı anlayacak bu olayı. Şimdi 15. 03. 2018 tarihinde tarihinde belediye meclisine bir önerge geldi Plan bütçe Müdürlüğü'nden gelmiş tabi bunun öncesinde 2 yıllık bir çalışma var yani 2017 2 yıl geri gittiğinizde 2015 yılında başlamış bir çalışma bitirilmiş meclise sunulmak üzere 11. 12. 2017 tarihinde meclise sunulmuş. Meclisin onayından geçmiş 05. 02. 2018 tarihinde askıya çıkmış 07.03. 2018 tarihinde askıdan inmiş bu zaman zarfında bir sürü itirazlar vs. olmuş daha sonra kanun bir takım usulsüzlüklerden vs. dolayı mahkeme kararı iptal edilmiş şimdi de bir tekrar revizyon yapıyoruz sizin görev sürenizin başlaması yaklaşık 3 yıl oldu 2015 yılına da gidersek 2015 yaklaşık 6 yıl olmuş, 6 yıldır biz Adalet Mahallesinde ki imar planlarını daha revize edememişiz. Bakın size söylediğim evrakı bulmaya çalışırken başka evrak önüme geldi yani 6 yıldır Adalet Mahallesiyle ilgili çalışılmış 6 yıldır bir imar revizyon planı çıkmamış üzerine bir deprem olmuş eğer bu imar planı çıksaydı belki bu çok çok şeyin önü de açılmış olacaktı bugün bazı şeyleri konuşmuyor olacaktık ya da emsal artışları vs.  konuşmuyor olacaktık nasıl oldu ki nasıl ola ki 8 kat öncesinde 8 katı olarak revize yaptığı o planları şuan 10 kat 12 kat 15 katı yapabiliyorsanız ki yaptığı yapıyorsun onu Adalet Mahallesinde emsal artışı veriyorsunuz demek ki emsal artışı yetkisi Bayraklı Belediyesinde, dolayısıyla oraya buraya top atmayalım başkanım. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi bir defa Adalet Mahallesindeki çalışmayla ilgili arkadaşımız bir bilgi versin kısa sürede ne yaptığımızı sizde bir görün sadece Adalet Mahallesi. Ya pandemisi depremi vesairesi siz bugüne kadar bu kadar bu kararların mevcut olanı değiştirmek dönüştürmek bir daha son haline getirme işini nerede bu süreden daha kısa bir yerde hallettiniz ki bunu bu kadar eleştiri biliyorsunuz yani. İki buçuk yıl 3 yıl boş verin arkadaşlar ya boş verin vallahi siz 19 yıldır yönetiyorsunuz ortada zaten. Evet buyurun.

Sibel ELÇİ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Adalet Mahallesiyle ilgili planlarımızda biz son noktaya geldik en son planlarımız Büyükşehir Belediyesine vermiştik resen bir incelesinle mutabakata varalım diye, Büyükşehir Belediyesinden de olumlu bir dönüş oldu. Bu ay içinde gündeme alma olasılığımız var önergemizin imzalanması durumunda.

BAŞKAN- Onunla ilgili size yaptık sanıyorum, bizim sanıyorum Büyükşehir’e giden önergemizde ciddi bir değişiklik yok. Evet yaptık sunum yaptık buyurun cindi bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar şimdi Abdullah bey...

BAŞKAN- Ama istiyorsanız bir daha yapabiliriz, yani burada bir sıkıntı yok. Mesela Büyükşehir’e buradan bizim meclisimizden giden geçirmeyip gönderme işimiz işler uzamasın onlarında fikir ve görüşlerini alalım, eksikler varsa telafi edelim öyle gönderelim diye yani zaman kazanalım diye aslında oradaki o kayıp daha büyük bir zaman kazanmakla ilgili.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım meclise geldiği gün sunum yapılırsa bütün herkes bilgilerini tazelesin, bilgi edinmiş olsun.

BAŞKAN- Biz bir daha ki meclise alabilir miyiz? Ama orada da performans var.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar bir düzeltme yapayım yanlış bilgilendirmeye yada yanlış telaffuz etmiş olabilirim gecekondu yapılaşmanın yoğun olmuş olduğu mahalleler tabi k sınırı içerisine alınmamış dolayısıyla bu %10 yapılaşmadan faydalanamayacaklar. Ancak onlar revizyon planları kapsamında değerlendiriliyor onu ifade etmiş olayım. Bir de Sayın başkanım değerli arkadaşlar Eylül ayı içerisinde önemli günlerimizden 9 Eylül. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü, 26 Ağustos'ta Kocatepe'den başlayan taarruz 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da büyük zaferle sonuçlanmış ve 9 Eylül'de düşman İzmir'den atılarak ülkemiz işgalden kurtulmuştur. Kurtuluşun 99. yıldönümüydü ayrıca partimizin ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden bir tanesi dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluşunun 98. yıldönümüydü. Ben bir kez daha kuruluşu ve kurtuluşumuzun kutluyorum, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurtuluş mücadelesini veren şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, teşekkür ederim. Buyurun Binali  bey.

Binali BİNGÖL- Ben dilek ve temenniler üzerinde bir konuşma yapmak istiyorum. Sayın başkan değerli meclis üyeleri ve basın mensupları saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. 4. 10.2021 tarihi itibariyle benim için ilk olan meclis toplantısında aranıza katılmış bulunmaktayım. 2019 Mart yerel seçimlerinin akabinde bugüne kadar geçen iki buçuk yıl geride bırakmış bu zorlu sürecin başta pandemi olmak üzere deprem, sel ve yangın gibi felaketlerin de yoğun bir çaba ve mücadele ile süreç devam etmektedir. Bu hizmet mücadelesinde emekleri göz ardı edilmeyen başta Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL olmak üzere meclis üyelerimize aynı zamanda belediyemizin değerli bürokratlarına ve emekçilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın başkan değerli meclis üyeleri bende bu heyecan ve aşkla Bayraklı ilçemizin halkına hizmet etmek, sevdamı yüreğimi aynı potada eriterek ilçemizin halkı için Sayın Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın üreteceği ve hayata geçireceği her projesiyle yanında olacağını belirtmek isterim. Bayraklıya yapılan hizmetlerle  halkımızın bize olan güvenini sağlayarak yüreklerinde kendimize bir kez daha domine etmiş olacağız, oluruz. Bu hizmetlerin gururunu birlikte yaşayacağız bundan sonraki sürecin hepimize başta sağlık ve huzur olmak üzere birlik beraberlik içinde Bayraklı ilçesinde halkımıza hizmet etmek temennisi ile saygılarımı arz ediyorum, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet bize teşekkür ediyoruz, Emre bey buyurun.

Emre DEMİR- Sayın başkan kıymetli üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de Binali Bey’e hayırlı olsun diyoruz, hizmetten bahsetti ama daha yeni bilmiyor yapılan bir şey yok anlatacağız biz hayırlı olsun Allah utandırmasın. Bayraklı da yaşıyorum Sayın başkan arkadaşlar dedikodu yapsın, tamam mı? Sayın başkan şimdi tabii burada Bayraklıyı yönetmek Bayraklı üzerinde ve özelinde konuşmak için mesai harcıyoruz, Bayraklı için hiçbir mesai saati mefhumunda görmeden burada çalışmaya hazırız ama ben öncelikle arkadaşlarımın tümünü saygıya sevgiye konuşmamızın başında hepimiz diyoruz ki hepinize saygı sevgi ile selamlıyoruz. Burada masaları yumruklamak ardından yüzünüz varsa ne demiş yüzünüz varsa cevap verin demiş yüzünüz varsa ne kadar nahoş ama biz burada yüzünüz varsa cevap verin diyene kimseye haddine değildir bunu söylemek dediğimizde ta karşılardan buraya o nasıl üsluptur diye arkadaşlar müdahale ediyor, birbirimize saygımız olmazsa zaten Bayraklı yönetemiyorsunuz Bayraklı daha da çıkmazın içine düşecektir. Şimdi mikrofon alabilir miyim? Devamlı Sayın başkan bir deprem meselesi gelip gidiyor bunu siyasete alet etmeyin diye defalarca burada size izah ettik ve nedense nedenini bilmediğim şekilde bunu bizim siyasete alet ettiğimizi düşünüyor arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar biraz önce hanımefendinin de dediği gibi öyle, evet öyle siz bize cevap alanı açacaksanız...

BAŞKAN- Mecliste başkana konuşun.

Emre DEMİR- Size konuşayım sayın başkan grubunuzdaki arkadaşlar ve siz yaptığınız açıklamalarla depremzedeleri aldatıcı özür dileyerek söylüyorum bunu üslubu burada kullanmak istemem ama aldatıcı şekilde konuşmalar ve açıklamalar yaparsanız bizde burada depremzedelerin hakkını savunmak için sizlere cevap veririz.

BAŞKAN- İşte tam üsluba burada ihtiyacın var.

Emre DEMİR- Sayın başkan aldatmaktan kastımı anlatayım hemen bunu bunu hafızayı beşer nisyan ile malüldür diyerek bağlayalım. Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen Bayraklılı  vatandaşlarımıza en uygun oranda kredi verilmesi için yürütmüş olduğumuz çalışmalarda sonuca vardık bakın bunu geçen meclis de konuştum cevap veremediniz gerçekleşen protokol imza törenimize  bilmem hangi İş Bankası Genel Müdürlük Bireysel Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Bireysel Bankacılık Satış Bölümü gibi gibi isimlerde vermişsiniz isimleri zikretmek istemiyorum. Sayın başkan işte tamda burada depremi siyasete alet etmek ve bir meclis üyesinin de burada emsal artışı istediğimizde umut tüccarlığı dediği kısım tamda burada, umut tüccarlığı size sorduk defalarca sorduk defaatle sorduk en sonunda kendi kendinizi burada maalesef yalanladınız dediniz ki biz olmayan bir krediyi bulmadık ki zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu veriyordu Türkiye Cumhuriyeti Devleti veriyor bunu Sayın başkan...

BAŞKAN-  Benim söylediğim söylüyorsun...

Emre DEMİR- Sizin söylediğinizi şöyle söylüyorum burada söylediğinizi değil kendinizi yalanladığınızı söylüyorum. Ardından sayın başkan sorumluluk alıyoruz dediniz, kredi çekemeyen vatandaşlarla ilgili kredi çekemeyen yaşı gelmiş veya da banka notu düşük vatandaşlarla ilgili burada bir tasarrufta bulunduk dediniz bu anlaşmanın detaylarını bu şekilde söylediniz eğer böyle bir tasarruf varsa Bayraklı Belediyesi ne gibi bir garantörlük adı altında bu işi yapıyor? Lütfen bunu açıklayın dedik yine açıklamadınız açıklamayacaksınız da burada sadece Özgür Bey'in de defaatle bizden de defaatle belirlediği ve söylediği mış, miş, muşu yapıyorsunuz eğer gerçekten böyle bir anlaşma varsa siz depremzedelerin derdine derman oluyorsanız ki depremzedeler burada çıkın bir soru kaç tanesi size güveniyorum bu konuda mış ve mişle iş yapmadan bize eğer belediyemiz böyle bir protokol yaptıysa muhakkak şartları vardır bir sonraki mecliste Türkiye İş Bankasıyla yapılan resmi protokolü açıklayın Sayın başkan, Onunla beraber...

BAŞKAN- Gizli bir protokol değil zaten.

Emre DEMİR- Gizli değilse şimdide alabiliriz sayın başkan buradayız vaktimiz çok söyleyin yetkili arkadaşlara gelsin lütfen gelsin tüm Bayraklı adına rica ediyorum...

BAŞKAN- Arkadaşım siz tamamlayın.

Emre DEMİR-  Peki.

BAŞKAN- Nasıl yandaş banka? Yani siz Türkiye İş Bankası kimsenin malı değil, kimsenin mülkü değil Türkiye İş Bankasın çalışanların bankası tamam mı? Türkiye İş Bankasında çalışan  ve o bankanın sahibi olan arkadaşlarımız yandaş mandaş değil onu bir düzeltelim.

Emre DEMİR- Sayın başkan yandaş derken ben konuşuyorum bana cevap verirseniz. Şimdi kısa değil uzun bir süre geçti 2,5 – 3 sene geçti aslında bu soruyu sormak istemiyorum protokolü bekliyoruz ama onu da soralım performans konuşacağız bir sonraki meclis.

BAŞKAN- Konuşacağız zaten.

Emre DEMİR- Performans önümüzde Sayın başkan 2019 dan bugüne dek yine aynı yere geliyoruz manifestolarınızda söylediğiniz basın açıklamalarınızda hâlâ duran sosyal medya hesaplarınızda hâlâ duran projelerden kaçını gerçekleştirdiniz? Burada İstanbul, Sinop Elazığ Van Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacak tüm konuları konuşuyorsunuz Bayraklı'ya dönün siz Bayraklı Belediye Başkanısın.

BAŞKAN- Bak senden çok Bayraklıdayım inan.

Emre DEMİR- Sayın başkan...

BAŞKAN- Bak gerçekten senden çok Bayraklıdayım, mahallenden çok mahallendeyim sokağından çok sokağındayım...

Emre DEMİR- Var mı başka. Yani bunu kişisel bir piyarınızı yapmak üzere mahallede görüyorum sizi ama emin olun sizin olduğunuz mahallede olmamaya gayret gösteriyorum sayın başkan o yüzden denk gelemiyoruz. Şimdi matematikçisiniz matematikçilerin Analitik zekaya sahip olduğunu düşünürüz biz sayın başkan bu böyledir hep böyle konuşulur biz size bir matematikçiye sorulacak şekilde soralım yüzdelik üzerinden manifestolarınızda açıkladığımız Bayraklılıhemşehrilerinize bize söz verdiğiniz projelerin yüzdelik olarak 60'ını mı 50'sini mi 40’ını mı 30'unu mu iyi halden biz size yüzde 20'si diyelim %20 sini mi yüzde kaç işte iş burada bitiyor sayın başkan, ben ben teşekkür ederim. Yüzde kaçını siz yaptığınızı söylersiniz ama bu kadar inanmışlık varsa yapılmayana ben teşekkür ederim. Sizden sadece Türkiye İş Bankasıyla yapılmış olan protokolün detaylarını istiyoruz teşekkürler.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan saygıdeğer meclis mecliste genelde konuşmama taraftarındayız biz de bu depremzede olan depremin olduğu noktada bizim dostlarımız var evi yıkılanlar o arkadaşıma söz vermiştim eğer mecliste depremzedelerle ilgili bir söz alınırsa açılırsa konuşacağım diye o arkadaşımın hatırına konuşuyorum yani bir insanın iki tane dostu varsa dünyadan zengin insanlardan kişilerden biridir benim dostlarımdan birisi bu arkadaş bütün canlı alemin iletilerine kulak vermektir insan olmak orada insanların başına ev yıkılmışlıkları şunlar bunlar var şahsen ben orada başıma evi yıkılanlardan biri olsaydım meclis üyeleri Büyükşehirde veya burada hiçbir kesimin şov yapmasına müsaade etmezdim. Ayağa kalkardım sesini kesip atardım kavga etmek ise kavga ederim yumruk atmaksa onu da yapardım adamın yani bu depremzede olan bölümde karşı taraf diyor ki siz diyor afet bölgesi ilan etmediniz bizim bütçemizi bizi kullandırmadınız bilmem bir sürü söylemle geliyorlar biz de diyoruz ki imar ortamını çözemediğiniz geç kaldınız şudur budur arkadaşlar yani mevcut bizim içimizde veya Büyükşehirdeki meclis üyelerinden benim ricam bu depremle ilgili bölümde çok sert olun şova şuraya buraya müsaade etmeyin şovluk bölümü kalmamış şahsen bir daha söyleyeyim başkanım orada oturuyor olsaydım benim evim yıkılacak bölümde olsaydı mecliste kıyameti koparmıştım kimse önüme geçemezdi. Şimdi burada evi yıkılan hiç bir tane meclis üyemiz yok mu niye müsaade ediyor Büyükşehirde evi yıkılan meclis üyemiz yok mu niye müsaade ediyor. Bunu söylemek istedim şunu da söyleyeyim...

BAŞKAN- İlçe başkanımızın ofisi yıkıldı...

Mikail BİLİCİ- Şunu söyleyeyim ben arkadaşlar İlçe başkanımıza söz düşmediği için susuyor sanırım. Bir tane vatandaşı dövmüşlerdi sonrada  Ah deşarj olduk falan yıllar önce olmuştu hatırlıyorum ben sonra utandım ben onu hakikaten utanacak gibiydi televizyonda çıktı bu ya felaket bir dayak yiyen bir nüfus var Bayraklı'da ciddi dayak yediler yani öyle yarım yamalak değil müteahhittin eline avucuna düşmüşler müteahhitler yüzdelik arttırma ile şu ile bu ile evini metrajını aşağı yukarıya çekmeye çalışan dertli ve nüfus var biz deprem bölgesi ile ilgili hükümet kanadındanda CHP kanadından da şov bölümünde olmamanızı rica ediyorum teşekkür ederim, sağ olun.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Türk kadınını en temel hakları ile buluşturma yolunda ilk ve en önemli adımı olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 94. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün bu sıralarda oturup konuşmamıza imkan tanıyan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum hepinize teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Mazeretli üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz Perşembe günü saat 18:00’de.

 

 

 Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Emel ARSLAN HÜR                          Zehra ONGUN

                                                            Üye                                                   Üye