Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/11/2021

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 01.11.2021 Pazartesi günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.
 

                Gökhan KAFALI

             Belediye Başkan V.

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

01.11.2021

                                                               Pazartesi

Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.10.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1983) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi,     25N-IIIc ile 25O-IVd paftalarda, 8490 ada 1 parselde kayıtlı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, E:1.00, Y koşullu Metropoliten Aktivite Merkezi olarak belirlenmiş taşınmazın, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1755) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2a pafta, 36836 ada, 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (7 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1757) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-2d pafta, 36310 ada, 1 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında kaldırım olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (10 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1758) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 25M-1b pafta, 25995 ada, 8 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (11 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1759) Bayraklı İlçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4b pafta, 2444 ada, 55 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (12 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1760) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4d pafta, 25340 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (13 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1761) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4c pafta, 36042 ada, 2 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (14 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi  hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1762) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37021 ada, 9 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (16 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1763) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37036 ada, 7 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (17 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1764) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1b pafta, 36766 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (18 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1218) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Mahalle Sınırları Tespit, Hayvan Hakları Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-326) Bayraklı İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması ve bu amaçla kent kimliğini geliştirecek projeleri belirlemek amacı ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile Hukuk, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

3- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-11248) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir  Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

Bu maddeye istinaden, Gümüşpala Mahallesi 7075 Sokak'ında yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1685) Bayraklı İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-2a paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 3 Kat(B-3) koşullu Konut alanında kalan 36822 nolu adanın bahçe mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.