Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/11/2021

 

DUYURU

Belediye Meclisimiz 04.11.2021Perşembegünü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

Serdar SANDAL

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.11.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

04.11.2021

 Perşembe

Saat : 18.00

(2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.11.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-168) Bayraklı Kent Konseyi'nin 03.11.2021 tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması hususunun Belediye Meclisine sunulması kararlaştırılmış olup bu kapsamda Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması için Belediye Meclisimizce bir karar alınması hk.

 

2- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-413) Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Adayları Destekleme Derneği, Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı'nın ortak olduğu "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" isimli proje gereği olarak Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Şartı projesinin hedef kitlesi olan pilot belediyeler tarafından imzalanması kararlaştırılmış olup; Şartın Bayraklı Belediyesi tarafından kabul edilerek imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

3- (YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-8416) Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

4- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-7449) Fen İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2112) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içerisinde, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, hizmet alımı yolu ile hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1751) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37130 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında kısmen Park, kısmen de Yaya Yolu olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (2 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1753) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37072 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (4 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1754) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1b pafta, 2431 ada, 19 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (5 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1750) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1c pafta, 36980 ada, 10 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (3 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2d pafta, 36888 ada, 1 ve 2 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (9 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1983) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25N-IIIc ile 25O-IVd paftalarda, 8490 ada 1 parselde kayıtlı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, E:1.00, Y koşullu Metropoliten Aktivite Merkezi olarak belirlenmiş taşınmazın, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2196) 17/08/2021 tarih 97509404.301.05.1028 karar sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemize hibe edilen BMC markalı 35 HF 743 plakalı NMC260CTBLB100005 şase nolu ve 2004 model otobüsün trafik tescil işlemleri ve diğer tüm resmi işlemlerin yürütülebilmesi için hibenin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.