Meclis Çalışmaları

01/11/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN KASIMAYI TOPLANTISININ 01.11.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.10.2021tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2193) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi 1844/7 sokakta bulunan parka, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesineilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2196) 17/08/2021 tarih 97509404.301.05.1028 karar sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemize hibe edilen BMC markalı 35 HF 743 plakalı NMC260CTBLB100005 şase nolu ve 2004 model otobüsün trafik tescil işlemleri ve diğer tüm resmi işlemlerin yürütülebilmesi için hibenin kabulüneilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1983) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25N-IIIc ile 25O-IVd paftalarda, 8490 ada 1 parselde kayıtlı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, E:1.00, Y koşullu Metropoliten Aktivite Merkezi olarak belirlenmiş taşınmazın, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

HUKUK + İMAR + MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1755) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2a pafta, 36836 ada, 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (7 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1757) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-2d pafta, 36310 ada, 1 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında kaldırım olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (10 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ENGELLİLER + HUKUK + İMAR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1758) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 25M-1b pafta, 25995 ada, 8 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (11 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1759) Bayraklı İlçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4b pafta, 2444 ada, 55 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (12 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1760) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4d pafta, 25340 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (13 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1761) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4c pafta, 36042 ada, 2 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (14 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi  hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1762) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37021 ada, 9 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (16 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1763) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37036 ada, 7 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (17 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1764) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1b pafta, 36766 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (18 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2193) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi 1844/7 sokakta bulunan parka, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2196) 17/08/2021 tarih 97509404.301.05.1028 karar sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemize hibe edilen BMC markalı 35 HF 743 plakalı NMC260CTBLB100005 şase nolu ve 2004 model otobüsün trafik tescil işlemleri ve diğer tüm resmi işlemlerin yürütülebilmesi için hibenin kabulü hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1218) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Mahalle Sınırları Tespit, Hayvan Hakları Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :111

 

2- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-326) Bayraklı İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması ve bu amaçla kent kimliğini geliştirecek projeleri belirlemek amacı ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile Hukuk, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :112

 

3- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-11248) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir  Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

Bu maddeye istinaden, Gümüşpala Mahallesi 7075 Sokak'ında yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :113

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1685) Bayraklı İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-2a paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 3 Kat(B-3) koşullu Konut alanında kalan 36822 nolu adanın bahçe mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm Komisyonalrı (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :114

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(Meclis üyesi Kıyasettin AYDEMİR, Hayrullah TELLİ, Seyfettin ATBAŞ, Ahmet ÖZTEP’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 04.11.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı