Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/12/2021

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 01.12.2021 Çarşamba günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                             Serdar SANDAL

                                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    01.12.2021

                                                                                                                    Çarşamba

                                                                                                                     Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-481) 2022 yılı içinde Belediyemiz Kadın Konuk Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara  verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarının belirlenmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-9235) Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan ve Belediye Meclisimizin 02/01/2019 tarih 1 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosu, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan Belediye Meclisimizin 09/10/2013 tarih ve 10/136 sayılı kararı ile ihdas edilen 3 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen, 1 adet 4 dereceli Eğitmen ile 1 adet 5 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2193) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi 1844/7 sokakta bulunan parka, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2112) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içerisinde, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, hizmet alımı yolu ile hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1755) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2a pafta, 36836 ada, 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (7 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1758) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 25M-1b pafta, 25995 ada, 8 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (11 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1759) Bayraklı İlçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4b pafta, 2444 ada, 55 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (12 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1760) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4d pafta, 25340 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (13 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1751) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37130 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında kısmen Park, kısmen de Yaya Yolu olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (2 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1750) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1c pafta, 36980 ada, 10 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (3 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1753) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37072 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (4 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1754) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1b pafta, 2431 ada, 19 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (5 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2d pafta, 36888 ada, 1 ve 2 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (9 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1757) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-2d pafta, 36310 ada, 1 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında kaldırım olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (10 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait İmar, Hukuk, Sosyal  Konutlar, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1761) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4c pafta, 36042 ada, 2 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (14 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1762) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37021 ada, 9 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (16 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1763) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37036 ada, 7 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (17 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1764) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1b pafta, 36766 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (18 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ait "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-168) Bayraklı Kent Konseyi'nin 03.11.2021 tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması hususunun Belediye Meclisine sunulması kararlaştırılmış olup bu kapsamda Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması için Belediye Meclisimizce bir karar alınması hk.

 

(Önerge 04.11.2021 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde Eğitim, Engelliler, Hukuk, Sosyal İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarına havale edildi.)

 

2- (YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-8416) Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

(Önerge 04.11.2021 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Hukuk, Kent Konseyi Komisyonlarına havale edildi.)

 

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-7449) Fen İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

(Önerge 04.11.2021 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Hukuk, Kent Konseyi, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.