Meclis Çalışmaları

01/11/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ                      01.11.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT -  Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR -  Ali UĞUREL- Emel ARSLAN HÜR – Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN-  Şentürk APAYDIN- Şeyhmus BIÇAKÇI- Gökhan KAFALI – Binali BİNGÖL-  Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ-  Murat PERVANE-  Emre DEMİR-  Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR:  Kıyasettin AYDEMİR- Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Ahmet ÖZTEP.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN-  Evet değerli arkadaşlar değerli meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, konuklarımız basınımızın değerli temsilcileri çoğunluğumuz vardır meclisimizi açıyorum. İlk meclisimizi İstiklal Marşımızı söyleyerek açıyoruz her zamanki gibi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım Adalet ve Kalkınma partisi İlçe başkanımızda aramızda, hoş geldiniz. Bugün meclisimizin açılışından önce çoğunluğumuz var meclisi açıyoruz. Adalet Mahallesi planlarında son noktaya geldik aslında bu planlar Büyükşehir'imizle beraber yapıldı, yaptığımız planları Büyükşehir'imize de gönderdik oradan da kısmi bir onayımız var ama amacımız şu, önce meclis üyelerimize de bu planla bir sunumda bulunalım eğer eleştirilerimiz olumlu yöndeyse bir daha ki yani Çarşamba günü olan meclisimizde artık komisyonlara havale edip Büyükşehir’e gönderelim. Onunla ilgili çalışmayı yapan arkadaşlarımız var, buyurun.

Meral CELEP’in sunumu 01.11.2021 Meclis I. Birleşimi video olarak belediyemiz Facebook sayfasında yayınlanmıştır.

BAŞKAN- Evet sunumlarından dolayı Meral Hanım’a teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar Adalet Mahallesi planlarını önümüzdeki meclise getireceğiz. Abdullah Bey, Cindi Bey? Adalet Mahallesi planlarını önümüzdeki meclise getireceğiz. Bizim komisyonlardaki o süre ve Büyükşehir’e gittiği süre zarfında da Meral Hanımdan özetleri alacağız vatandaşımızın anladığı dilde bir sunumla dört beş yerde toplantı yapıp mevcut durumu vatandaşımıza da anlatacağız. Ondan sonraki hafta sanıyorum yeni kent merkezi ile ilgili gelecek bir dahaki meclisimize onunda hazırlıklarını bitirdik, yine böyle meclis öncesi arkadaşla bir sunum yaparlar sonra ki ayda Kentsel Dönüşümle ilgili birde 600 hektarlık bir alan var. Evet değerli arkadaşlar meclisimizi açmıştık çoğunluğumuz vardı.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.10.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş meclis toplantının oylanması Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Daha önce 3. madde vardı herhalde. Onu atladık mı? 3. maddeyi okuyalım.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Var mı önergemiz?

Cindi Can POLAT- Yok başkanım bizim.

Abdullah AKTAŞ- Yok başkanım.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- İki önergemiz var değil mi? Okuyalım onları.

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2193) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi 1844/7 sokakta bulunan parka, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin gündeme alınmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2196) 17/08/2021 tarih 97509404.301.05.1028 karar sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemize hibe edilen BMC markalı 35 HF 743 plakalı NMC260CTBLB100005 şase nolu ve 2004 model otobüsün trafik tescil işlemleri ve diğer tüm resmi işlemlerin yürütülebilmesi için hibenin kabulü hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Gündeme alınmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar iki nolu ek gündem maddesi önergesinin de gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1983) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi,     25N-IIIc ile 25O-IVd paftalarda, 8490 ada 1 parselde kayıtlı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, E:1.00, Y koşullu Metropoliten Aktivite Merkezi olarak belirlenmiş taşınmazın, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesi Mansuroğlunda depremde etkilenen bölge içerisinde aciliyet arz ediyor, acil koduyla İmar komisyonu, Hukuk komisyonu, Madde Bağımlılığı ve Sosyal İşler komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri bir nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1755) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2a pafta, 36836 ada, 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (7 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

Cindi Can POLAT- İkinci maddenin İmar, Çevre, Çocuk Hakları, Kent Konseyi ve Hukuk  komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet iki nolu önergenin... İşte onu söyledim, üçünden sonra. Evet iki nolu önergenin de ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1757) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-2d pafta, 36310 ada, 1 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında kaldırım olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (10 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

BAŞKAN- Evet .

Cindi Can POLAT- Üçüncü maddenin İmar, Hukuk, Engelliler ve Sosyal Konutlar  komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1758) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 25M-1b pafta, 25995 ada, 8 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (11 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım dördüncü maddeden onuncu maddeye kadar on dahil park alanlarına trafo yapılmasıyla ilgili önergeler İmar, Çevre Sağlık, Çocuk Hakları, Kent Konseyi ve  Hukuk komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu önergelerin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1218) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Mahalle Sınırları Tespit, Hayvan Hakları Komisyonları (oy birliği) ortak raporu

BAŞKAN- Evet Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım ihtisas komisyonlarından gelen raporlar komisyonlardan oy birliği ile gelmiş, birden dörde kadar dört de dahil birlikte oylayabiliriz.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey’i bugün hızlı görüyoruz, buyurun Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ihtisas komisyon raporlarından 1, 2, 3... ek gündemi atladınız. İhtisas komisyonlarından gelen 1, 2, 3, ve 4 nolu önergelerin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek gündemi...

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2193) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi 1844/7 sokakta bulunan parka, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Kültür, Hukuk, Çevre Sağlık ve Kent Konseyi komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım. Bu içerisine kafe yapılan sizin döneminizde kafe olarak çevrilen yer değil mi burası? Yapılan yer aynı yer mi?

BAŞKAN- Değil herhalde..

Abdullah AKTAŞ- Basket sahası vardı.

BAŞKAN- Tam yeri tarif etsene. Ailenin istediği bir yer, orası değil kafe olan yer değil.

Abdullah AKTAŞ- Tamam.

BAŞKAN- Evet, ne diyorsunuz?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2196) 17/08/2021 tarih 97509404.301.05.1028 karar sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemize hibe edilen BMC markalı 35 HF 743 plakalı NMC260CTBLB100005 şase nolu ve 2004 model otobüsün trafik tescil işlemleri ve diğer tüm resmi işlemlerin yürütülebilmesi için hibenin kabulü hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Bu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Hayır gitsin komisyonlara uygun olan o. Ben dilek ve temennilerde konuşmak istiyorum. Komisyona gitmesi daha uygun.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen yok herhalde?  Evet buyurun.

Serap KESKİN- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım değerli misafirlerimiz. 14 yıl oldu aramızdan ayrılalı mütevaziliği dürüstlüğü ile hafızalarda yer edindi bilim insanı, devlet adamı demokrat bir insan siyasetin gülen, esprili yüzü örnek insan Erdal İNÖNÜ'yü rahmet ve minnetle anıyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyoruz, bizde rahmetle anıyoruz. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi 30 Ekim yaşamış olduğunuz büyük deprem felaketinin yıldönümüydü bir kez daha depremde hayatını kaybeden bütün canları saygı ve rahmetle anıyorum. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayramımız dediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı geride bıraktık hep birlikte coşkulu bir şekilde kutladık bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Cumhuriyet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, herkesin bayramı bir kez daha kutluyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyoruz bizde temennilerinize katılıyoruz, buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  1 yıl önce bölgemizde büyük yıkımlara neden olan bir deprem yaşadık Allah bir daha tekrarını göstermesin ayrıca bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yine bu depremle ilgili önümüzdeki günlerde de deprem konutlarının hak sahiplerine teslimatı başlanacak binaların...

BAŞKAN- 20 Kasım mı?

Abdullah AKTAŞ- 20 Kasım son anda bir değişik olmazsa bir çoğu tamamlandı rezerve alanda da görüyorsunuzdur Cengizhan Mahallesi'nde rezerv alanlarında binalar yükselmeye başlandı, inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımız bu güvenli konutlara taşınmış olur yerlerine geçmiş olurlar. Yine 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladık 100. yıl’a 2 yıl kaldı Allah daha nicelerini nasip etsin inşallah. Şimdi bir şeyi sormak istiyorum ek gündem maddesi madde 2. Şimdi hatırlarsanız daha önceki meclislerde Tunceli ilçe belediyelerine 5 tane araç hibe edilmişti...

BAŞKAN- Tunceli'ye değil ya kardeş belediyelere iki tanesi oraya gitti diğerleri de başka yerlere gitti.

Abdullah AKTAŞ- Yok Başkanım hepsi Tunceli ilinden kardeş belediyelerdi.

BAŞKAN- Yok canım ya...

Abdullah AKTAŞ- Bir tanesi farklı ama 5 tanesi Tunceli, arkadaşlar bir tanesi Balıkesir geri kalan 5 tanesi Tunceli'nin ilçelerine gitti...

BAŞKAN-  Ben sana getireceğim bakarız.

Abdullah AKTAŞ- Bakabilirsiniz tutanaklarda var. Şimdi ben şunu merak ediyorum o zaman biz bunu eleştirmiştik, tamam ihtiyaç varsa gönderilsin demiştik ama sizde demiştiniz ki bu araçların modelleri bayağı eski ya da biz burada kullanamıyoruz orada kullanılacak demişsiniz ve bu araçlarda 2012 model ve 2006 model araçlar vardır içerisinde hatta bir tanesi kamyonetti hatta o zaman demiştim ki ben dün gibi hatırlıyorum demiştim ki biz belediye olarak neyi hibe veriyoruz da neden Büyükşehirden ya da başka yerlerden hibe almıyoruz demiştim. Hibeyi verirken neden ihaleye çıkıyorsunuz bu araçları kiralamak için demiştim ve şimdi görüyoruz ki Büyükşehir Belediyesi 2004 model  17 yaşında bir aracı belediyemize veriyor. Bu aracın herhalde miladı dolmuştur diye düşünüyorum bir kamyonet yani bu. Yani böyle araçlar almak yerine niye daha yaş olarak daha düşük model araçları almadık da 2004 model aracı aldık çok merak ediyorum. Tabi sevindik yani kötüde olsa yada bize göre model uygun olmasada hibe edilmesine de sevinmiş olduk yani, teşekkür ederim.

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir daha ki meclisimiz Perşembe saat 18:00 Cindi Bey öyle mi? Abdullah Bey uygun mudur?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

         

 

                                             Emel ARSLAN HÜR                            Zehra ONGUN

                                                            Üye                                                         Üye