Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/12/2021

                                  DUYURU

Belediye Meclisimiz 07.12.2021 Salı günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                                                                  Serdar SANDAL

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.12.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

07.12.2021

Salı

Saat : 18.00

(2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.12.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1158) Çiçek Mahallesi 1615/4 sokak numara 10/1 Bayraklı/ İzmir adresinde bulunan Şehit Ümit Boz Düğün Salonunun tadilat süreci tamamlanmış olup; yeniden hizmete açılacağından, 2022 yılına ait Şehit Ümit Boz Düğün Salonu tarife ücreti revize edilerek belirlenmesi hk.

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2416) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

3- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-8952) Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6358) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-IC pafta, 36969 ada, 26 nolu parseldeki 703/4703 (35,15 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3640) Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih, 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 11.10.2021 tarih, 05.1146 sayılı kararı ile değişiklikle onanan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3630) Bayraklı İlçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri içerisinde, L18a-04a-3d, L18a-04a-4c, L18a-04d-1a, L18a-04d-1b, L18a-04d-1c, L18a-04d-1d, L18a-04d-2a, L18a-04d-2d  paftalarda kalan 60 Hektarlık alanda hizmet alımı yoluyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3641) Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih, 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 11.10.2021 tarih, 05.1146 sayılı kararı ile değişiklikle onanan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca 04.11.2021 -03.12.2021 tarihleri arasında ilan edilerek askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde plan notuna Adalet Mahallesi 25553 ada 2 Nolu parselde kayıtlı Cumhuriyet İşhanı, 24 Nolu bağımsız birim adına Rahmi DEMİRCİ tarafından yapılan itiraz hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3642) Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih, 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 11.10.2021 tarih, 05.1146 sayılı kararı ile değişiklikle onanan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca 04.11.2021 -03.12.2021 tarihleri arasında ilan edilerek askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde plan notuna Mansuroğlu Mahallesi 70 ada 401 nolu parselde kayıtlı Özkanlar 50 apt. adına, Tekin CEYLANİ, Semra TABAN, Fahri TABAN, Bahar CESUR, Refik ARSLANDOĞDU, Sabahat COŞAN, Cem SEVERER, Ayşe SEVERER, Hikmet GÜL, Bülent Muammer TORUN, Berrin AKKUŞ, Bilge Ayşe TÜTÜNCÜ, Salim ÇELİK, Nihal DURAKLAR, Mavi ÖZTUNCA BAYIK, Şükran PEKİN,  Evrim KIZILOĞLU, Veysel DÖKE tarafından yapılan itiraz hk.

 

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2346) 27.10.2010 tarihi ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince mesken ve işyerlerinin 2021 yılında uygulanan tarife ücretlerine artış yapılmadan, 2022 yılında da aynı tarife ücretlerinin uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.