Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/02/2022

DUYURU

Belediye Meclisimiz 03.02.2022 Perşembe günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.02.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

03.02.2022

Perşembe

Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-2554190) Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) yerel ve bölgesel yönetimlerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan, Avrupa Birliği tarafından da desteklenen gönüllülük esaslı bir platformdur. Sözleşmeye taraf olan belediyeler 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt ederek, enerji verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını teşvik ederler. 2022 yılı itibariyle dünyada 57 ülkeden 10.777 belediye, Türkiye'den ise 35 belediye sözleşmeyi imzalamıştır."İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni (Covenant of MayorsforClimate&Energy) imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'a yetki verilmesi hk.

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1609) Sayıştay Başkanlığının 02.12.2021 tarih ve 21065704 sayılı 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda Bulgu 10 ''Taşınmazın Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine Tahsis Edilmesi'' başlığı adı altında yer alan Mansuroğlu Mah. 273/8 Sok. 75. Yıl Parkı içerisinde bulunan halı sahanın Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ücretsiz tahsis edilmesine ilişkin 06.05.2016 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali hk.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2555648) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 37075 ada, 21 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Park Alanı'' olarak belirlenmiş olan kamuya terkli alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo yeri belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

III. DİLEK VE TEMENNİLER

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

V.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ