Meclis Çalışmaları

07/01/2022

04.01.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(07.01.2022 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

04.01.2022 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-5720) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi "Sosyal Yardım Komisyonu, Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Mali Hizmetler Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Belediye Meclisinin seçeceği 4 asil 4 yedek meclis üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyon üyesi belediye meclis üyeleri bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür "demektedir.  Bu madde gereğince komisyonda görev alacak 4 asil, 4 yedek meclis üyesinin belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :15

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3859) Bayraklı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 1620/39 Sokak ve 1620/21 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 metre x 4 metre ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3858) Bayraklı İlçesi, Alparslan Mahallesi, 25N-1c pafta, 1615/5 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı" olarak belirlenmiş olan alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3856) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a04c1d pafta, 31600 ada, 3 parselde 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo yeri belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3852) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-4c paftada, 33208 ada 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "taşıt yolu" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisini hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ENGELLİLER + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4256) Zabıta Personeline 2022 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-10069) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personellere 2022 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Ertuğrul CİVELEK, Murat PERVANE, Orhan TEMİZ, Derviş KABACIK’ınmazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 01.02.2022

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu        

 

 

 

 

 

İrfan ÖNAL

Meclis Başkanı

Belediye Başkan V.