Belediye

Veteriner işleri Müdürlüğü

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I.BÖLÜM - Genel Bilgiler:

       Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü; 7355 sokak no: 211 Yamanlar  adresinde hizmet vermektedir.Veteriner İşleri Müdürlüğü

1-         Adresi                        :  7355 sokak no: 211 Yamanlar  Bayraklı/İZMİR
2-         Telefonu                    :  0 232 477 20 00


II.BÖLÜM - Mevcut Personel Durumu:

 

ÜNVAN

 

SAYI

Müdür

1

Veteriner Hekim

3

Memur

5

İşçi

3

III.BÖLÜM - Faaliyetlerimiz:

1.Belediye Sınırları içinde bulunan tüm sahipsiz hayvanların veteriner tıp, insanların halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

2.Belediye sınırlarındaki tüm sahipli hayvanları kayıt altına alır.

3.Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrolü amacıyla, bulundukları yerden alır, kısırlaştırır, aşılar, numaralandırır ve kayıtlarını yaparak alındıkları adrese bırakır.

4.Sahipsiz hayvanların tedavi, aşı ve ameliyatlarını ücretsiz olarak yapar.

5.Sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan tüm çalışmalarda yerel hayvan koruma görevlileri, hayvansever kişi ve sivil toplum örgütleriyle eşgüdüm içinde çalışır.

6. Rehabilitasyon merkezinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.

7.Hayvan Hakları ihlallerin denetlendiği ve Kaymakamlık bünyesinde kurulan
komisyonda görev alır ve denetlemeler yapar.

8.Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, sahipsiz hayvan ise müdürlüğe ait müşahede kafeslerinde 10 gün süreyle müşahedeye alır. Konu ile ilgili yazışmaları yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder.

9.Müdürlüğe ulaşan hayvanlarla ilgili şikâyetleri değerlendirir, şikayete konu ya da hayvanı inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.

10. Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar, ortamlarının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetler, gerektiğinde ihtar vererek aykırı durumların giderilmesini sağlar, belediyeye kayıtlarının yaptırılmasını teşvik eder.

11. Güçten düşmüş, yaralı, sakat ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanları rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilene kadar bakımını sağlar. Sahiplendirilmesine çalışır, yaşamını sokakta sürdürebilecekler alındıkları adrese bırakılır, sokakta yaşama şansı bulunmayanlar bakımevinde barındırılır.

12. Zoonotik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.

13.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulan karantina
Uygulamalarına destek olur.

14.Kişisel hijyen, gıda hijyeni, zararlılarla mücadele, hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, vb. Veteriner hekimliği ilgilendiren pek çok konuda eğitim ve seminer verir, doküman, broşür ve kitapçık hazırlar.

15.Belediyenin diğer birimleri, diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı vb. kurumlarla ortak projeler yürütür.

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu
3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanun