Hizmetler

Evlilik

Bayraklı Merkez Evlendirme

Tel     : 232 477 20 00/ 2717

Adres:  1900/1 sk. no:2/A  (Kocaman Kereste Atölyesinin Arka Sokağı) Bayraklı/ İzmir

Postacılar Evlendirme Memurluğu

Tel       : 232 365 65 61    Belgegeçer  : 232 383 00 79

Adres   : 6067/9 sk. no:4 İsmet İnönü Kültür Merkezi Bayraklı / İzmir 

 

 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

NİKAH ÜCRET BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

AİLE CÜZDANI BEDELİ: 705,00 TL.

 


EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENLER

 

Evlendirme işlemleri, Türk Medeni Kanunu ve Bakanlar kurulu tarafından yayınlanan Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

- Nüfus Cüzdan Asılları ve 1'er fotokopileri

- 5'er adet vesikalık fotoğraf (fotokopi resim olmayacak)

- Sağlık Raporu (Kan testleri için Sağlık Ocakları ve Toplum Sağlığı Merkezlerine Saat: 09.00-11.00 arası gidilmesi gerekmektedir.)

- Evlendirme Yönetmeliğinin 16.maddesinin 2 ve 4. fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle; birbiriyle evlenecek erkek ve kadın içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvuracaklardır.Evlendirme Memurluklarınca erkek ve kadının ayrı yerlerden müracaatı kabul edilmeyecektir.

- 16 yaşını bitirmemişler için; Asliye Hukuk  -  Aile Mahkemelerinden alınacak mahkeme kararı getirmeleri,

- 17 yaşını bitirmemişler için;
   - Ana, baba veya vasi ile birlikte müracaat etmeleri,
   - Ana, baba veya vasi şehir dışında iseler noter tasdikli muvafakatname getirmeleri,

- Boşandıktan sonra tekrar evlenme müracaatında bulunmak isteyenlerin, nüfus cüzdanlarını "Bekar" olarak değiştirilmiş olmaları,

- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesi'nden alacakları iddet müddeti kararı,

- Boşanmış erkeklerin yeniden evlenebilmesi için, boşanmış olduklarını belgeleyen mahkeme kararının nüfus kütüklerine işlenmiş olması,

- Yabancı uyruklu olup ta evlenme talebinde bulunacak kişiler için yaşadıkları ülkeden alınmış;
     - "Bekarlık Belgesi" (mutlaka ülkenin ilgili yasalarına uygun olarak (Apostille, Dış İşleri Bakanlığı, Valilik, Konsolosluk, v.b. onaylı),
     - "Doğum Belgesi",
     - Bazı ülkeler için bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri de gerekmektedir,
     - Pasaport aslı ve fotokopisi,
     - 5 adet fotoğraf.

    Gerekmektedir.

- Fotoğrafların renkli, ön cepheden alın, yüz ve çeneyi gösterir şekilde ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması şarttır.

- Evlilik müracaatları, sabah 8.30-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında yapılabilir.

- Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun, 187. Maddesi uyarınca, Birimimizce verilen dilekçeyi dolduracaklardır.

- Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

- 7/11/1985 tarih ve 18921 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Evlendirme Yönetmeliği"nin "Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre" başlıklı 24. Maddesinde:


"Evlendirme memuru, usulüne uygun biçimde yapılmış itirazları en geç 24 saat içerisinde taraflara duyurur." denildiğinden, Evlenme Koşullarının kanuni olarak oluştuğu andan itibaren (Sağlık Raporu sonuçlarının Evlendirme Dairesine ulaştığı an) 24 saat süre geçmedikçe evlenme yapılamaz.