Gündem Maddelerinin Sevk, Kabul ve Reddine İlişkin İşlemler